آموزش جانمایی پلاک ثبتی

در این مطلب به آموزش جانمایی پلاک ثبتی جهت بررسی کاربردهای جانمایی پلاک ثبتی و روش های انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی پرداخته می شود که هم برای کارآموزان تخصص نقشه برداری-امور ثبتی و هم متقاضیان جانمایی پلاک ثبتی مفید واقع می شود تا از پروسه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی مطلع بشوند.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی فقط در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی دادگستری رشته امور ثبتی است. لذا در صورتیکه سایر رشته های مرتبط با نقشه مانند عمران-راه و ساختمان عمران-شهرسازی عمران-عمران و غیره… عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام بدهند، حتی اگر به اطلاعات ثبتی کاملی دسترسی داشته باشند و در جانمایی پلاک ثبتی تبحر داشته باشند، مورد تایید هیچ اداره و سازمانی واقع نمی شود.

لذا متقاضی مجبور است کل کار را مجددا توسط یک نقشه بردار رسمی امور ثبتی انجام بدهد که قطعا موجب اتلاف وقت و هزینه است. بنابراین این موضوع باید اطلاع رسانی بشود تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

متقاضیان جانمایی پلاک ثبتی چه کسانی هستند؟

در راستای اجرای طرح کاداستر، تثبیت عرصه در بانک جامع کاداستر و داده آمایی پلاک ثبتی هر ملک الزامی شد بطوریکه متقاضیان هرگونه خدمات ملکی و ثبتی موظف به تحویل نقشه عرصه پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند.

همچنین به منظور یکپارچه سازی اقدامات کلیه ارگانها و ادارات و سازمانهای مرتبط با امور ملک و زمین مانند شهرداری ها، سازمان زمین شهری ، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، حتی ادارات برق و آب و گاز (جهت درخواست انشعابات جدید) و دادگاه های دعاوی ملکی و …. متقاضیان هر گونه خدمات مرتبط با ملک و زمین ملزم به تحویل نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر جهت تشکیل پرونده هستند.

نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر در واقع نتیجه و خروجی عملیات جانمایی پلاک ثبتی است بطوریکه محل دقیق گوشه های پلاک ثبتی / ملک مورد نظر بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی شده است و همه گوشه های اصلی پلاک ثبتی / ملک ، مختصات دقیق و منحصر بفردی ( در سیستم مختصات جهانی  UTM ) گرفته است.

گوشه های دقیق هر ملک در یک سیستم مختصات جهانی واحد (که در ایران یو تی ام UTM است) توسط مالک به اداره ثبت تحویل داده می شود. پس از بازدید نقشه بردار اداره ثبت از ملک و ثبت گوشه های دقیق ملک در یک بانک اطلاعاتی منسجم به نام بانک جامع کاداستر کشور طی عملیاتی موسوم به ” عملیات شمیم زدن ” ، با گذر زمان، پازل های بانک جامع کاداستر کشور تکمیل می شود و تمام ملک ها در این سیستم به اصطلاح “تثبیت عرصه” می شوند.

نکته قابل ذکر این است که اگر یکی از مالکین مشاع یک ملک / پلاک ثبتی، جهت هر اقدامی ، نقشه یو تی ام UTM ملک را تهیه و تحویل اداره ثبت داده باشد، کار برای سایر مالکین مشاعی راحت می شود چراکه دیگر لازم نیست نقشه یو تی ام UTM ملک را مجددا تهیه کنند و تحویل بدهند. چون تثبیت ملک در بانک اطلاعات کاداستر قبلا انجام شده است و موجود است.

فرق برداشت ملک با پیاده کردن ملک

همانطور که گفته شد جانمایی پلاک ثبتی یعنی طی کردن پروسه ایی که در نهایت منجر به ثبت گوشه های پلاک ثبتی با مختصات دقیق در بانک اطلاعات کاداستر بشود.

 در زیر به بررسی حالت های مختلف جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شرایط ملک می پردازیم:

  1. کوتاه ترین پروسه جانمایی پلاک ثبتی برای حالتی است که ملک دیوارکشی دارد و گوشه های پلاک ثبتی بر روی زمین تثبیت شده است بطوریکه سالهاست بدون تغییر و جابجایی بوده است.

در این حالت کافی است که دستگاه جی پی اس بر روی گوشه های ملک مستقر شود و مختصات دقیق ثبت و ذخیره شود.

واضح است که در این حالت هرآنچه که به عنوان وضع موجود برداشت شده است بر روی نقشه یو تی ام UTM آورده می شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

  • در شرایطی که خود ملک دیوارکشی ندارد اما در چهار جهت حدود اربعه، توسط ملک های مجاور و گذر محصور شده است، می توان جهت تثبیت عرصه از گوشه های ملک های مجاور استفاده کرد.

در این حالت دست نقشه بردار باز است که گوشه هایی از ملک را که به دیوار محدود نشده است و به اصطلاح آزاد است، جا به جا کند تا با طولهای سندی منطبق بشود. بدین معنا که برداشت اولیه از محدوده ملک و مجاورین آن انجام می شود و سپس در دفتر با استفاده از نرم افزارهای ترسیمی مانند اتوکد، گوشه های آزاد ملک منطبق با طولها و مساحت سندی جانمایی می شود تا مختصات دقیق آن بدست آید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته لازم است بعد از اتمام عملیات دفتری جانمایی پلاک ثبتی، مختصات های بدست آمده برای گوشه های آزاد، بر روی زمین پیاده سازی یا به اصطلاح میخ کوبی شود.

  • در شرایطی که نه خود ملک و نه هیچ کدام از مجاورین آن در حدود اربعه دیوارکشی ندارد، نقشه بردار با استفاده از عوارض تثبیت شده واقع در محدوده ملک، جانمایی گوشه های پلاک ثبتی مورد نظر را انجام میدهد.

به این ترتیب که ابتدا در محدوده ملک ، عوارض ثابت مانند دیوارکشی ها و گذرهای آسفالت شده، نقشه برداری می شود، سپس در دفتر با استفاده از نرم افزارهای ترسیمی مانند اتوکد، چیدمان قطعه های تفکیکی با در نظر گرفتن فاصله از تقاطع گذرها، انجام می شود تا مختصات گوشه های پلاک ثبتی مورد نظر بدست بیاید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

در این حالت لازم است که نقشه تفکیکی محدوده ملک در دسترس باشد. اکثر مواقع مالک یک نسخه از نقشه تفکیکی را دارد که باید در اختیار نقشه بردار قرار دهد. در غیر اینصورت مالک باید درخواست دریافت یک نسخه از نقشه تفکیکی را در محدوده مختصات ملک، کتبا به اداره ثبت مربوطه تسلیم نماید تا در صورت همکاری اداره ثبت، نقشه تفکیکی بدست نقشه بردار برسد.

گاهی اوقات وقتی کارشناس از صحت و دقت جانمایی پلاک ثبتی اطمینان کامل ندارد، جهت کم کردن بار مسئولیت حقوقی کار، جمله ای مانند ” محل ملک طبق معرفی مالک ” را به نقشه اضافه می کند که به این معنا هست که اداره ثبت مربوطه باید راسا جهت بررسی و اطمینان از صحیح بودن محل پلاک ثبتی مورد نظر اقدام و یا مساعدت کند.

  • در شرایطی که مالک سند مالکیت را در دست دارد اما محل ملک را نمی داند. پیچیده ترین حالت عملیات جانمایی پلاک ثبتی مربوط به این شرایط است.

جانمایی پلاک ثبتی در شرایطی که مالک محل ملک را نمی داند هم از نظر فنی کاری بسیار تخصصی و مستلزم تجربه و دسترسی به نقشه های ثبتی قدیمی است، و هم از نظر حقوقی بار حقوقی بسیار بالایی دارد چراکه تمام مسئولیت صحت و دقت جانمایی پلاک ثبتی بعهده نقشه بردار است. لذا در این نوع جانمایی پلاک ثبتی باید الزاما نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار رسمی دادگستری رشته امور ثبتی تایید و ممهور بشود.

در این حالت جانمایی پلاک ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ایی و همچنین نقشه های ثبتی قدیمی انجام می شود.

به این صورت که ابتدا نقشه ثبتی قدیمی از طریق پروسه کاملا فنی و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ژئورفرنس می شود تا محل دقیق گوشه های ملک از نقشه ثبتی به نقشه قعلی منتقل شود. پس از انجام عملیات ژئورفرنس نقشه ثبتی، مشخص می شود که هر قسمت از نقشه ثبتی قدیمی ، کجای نقشه ی فعلی از منطقه می افتد:

نمونه نقشه ثبتی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی بر روی نقشه هوایی کنونی از منطقه در نرم افزار اتوکد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

سپس خروجی کار به صورت نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا به همراه اسناد مالکیتی به اداره ثبت مربوطه ارائه دهد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

پس از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تایید نهایی نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی توسط اداره ثبت مربوطه، مالک موظف است گوشه های ملک را طبق جدول مختصات یو تی ام مندرج در نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بر روی زمین مشخص کند.

عملیات پیاده کردن گوشه های پلاک ثبتی طبق جدول مختصات یو تی ام UTM بر روی زمین، عملیات میخ کوبی نام دارد. لازم به ذکر است که گاهی اوقات در محل ملک عوارض و شرایطی وجود دارد که لازم می شود مختصات های یو تی ام UTM تدقیق شود.

بنابراین میخ کوبی گوشه های پلاک ثبتی ، پیاده کردن صرف مختصات یو تی ام UTM مندرج در نقشه یو تی ام UTM نیست.  بلکه  نقشه بردار موظف است وضعیت را در محل بررسی کند. بخصوص اگر پلاک های مجاور دیوارکشی یا پی کنی داشته باشند. بطوریکه هیچ گونه تداخلی با مرز ملک های مجاور اتفاق نیفتد و همچنین عرض گذر متناسب با بر ملک های مجاور رعایت بشود.

لذا عملیات پیاده سازی یا میخ کوبی مختصات یو تی ام UTM پلاک ثبتی شامل چهار مرحله زیر می شود:

  1. پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  مندرج در نقشه برای پیدا کردن محل اولیه گوشه های ملک
  2. برداشت وضع موجود عوارض ثابت در محدوده ملک
  3. تدقیق مختصات یو تی ام UTM طبق وضع موجود محل
  4. جابجایی مختصر و تدقیق میخ کوبی

روش عملیات جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی در شرایطی که ملک دیوارکشی دارد و تحت تصرف مالک است، با استقرار دستگاه جی پی اس در گوشه های ملک و ثبت مختصات دقیق انجام می شود. سپس نقشه بردار اصل سند مالکیت را بررسی می کند که از نظر اندازه طولها در حدود اربعه ( شمالا شرقا جنوبا غربا ) و مساحت ، با وضع موجود ملک اختلاف نداشته باشد.

در صورت وجود اختلاف قابل توجه بین وضع موجود ملک و مندرجات سند مالکیت، نقشه بردار موظف است مسئله را به صورت نقشه یو تی ام UTM دو خطی به اداره ثبت مربوطه گزارش دهد.

نقشه یو تی ام UTM دو خطی یعنی وضع موجود و وضع سندی در دو رنگ مختلف ترسیم شود که قابل مقایسه و بررسی توسط اداره ثبت مربوطه باشد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام خانه قدیمی کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام خانه قدیمی کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در این شرایط سه حالت پیش می آید:

۱- طولها و مساحت وضع موجود از طولها و مساحت سندی کوچکتر است

در این حالت سند طبق طولها و مساحت وضع موجود اصلاح می شود بطوریکه مالک رضایت میدهد که طولها و مساحت سند مالکیتش به طول و مساحت کوچکتر تغییر کند. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۲- طولها و مساحت وضع موجود از طولها و مساحت سندی بزرگتر است

در این حالت مالک موظف است در صورت تخریب و نوسازی ملک در آینده، عرصه ملک را دقیقا به اندازه طولهای سندی بر روی زمین تثبیت و گود برداری کند بطوریکه اضافه طول در هر یک از حدود اربعه، رهاسازی شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

در صورتیکه مالک این موضوع مهم را رعایت نکند، پس از اتمام ساخت و در مرحله اخذ پایانکار، نقشه بردار تفکیک آپارتمان نظام مهندسی بر حسب وظیفه، مغایرت عرصه وضع موجود با سند را گزارش می کند و تا برطرف شدن مشکل، تفکیک سند آپارتمانهای نوساز تعلیق می شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این مشکل بسیار جدی است چراکه پس از ساخت قطعا امکان تخریب و رهاسازی اضافه طول وجود ندارد. لذا تنها راه حلی که باقی میماند این است که مالک تمام ملک های متصل به ملک خود را از ابتدا تا انتها گذر نقشه برداری کند و اثبات کند که هیچیک از ملک های مجاور کسری مساحت ندارند و در واقع این اضافه مساحت هیچ مدعی بالقوه ایی نخواهد داشت.

به این نوع عملیات نقشه برداری اصطلاحا نقشه برداری کادر یا نقشه برداری گذر تا گذر گفته می شود که بسیار کار دشوار و پر هزینه ایی است.

ضمنا حتی در صورت تحویل نقشه کادر به اداره ثبت مربوطه، هیچ تضمیمنی وجود ندارد که مشکل برطرف بشود. لذا پیاده کردن حدود اربعه دقیق سندی توسط نقشه بردار قبل از گود برداری بسیار اهمیت دارد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

۳- طولهای وضع موجود با طولهای سندی برابر است ولی مساحتها مغایرت دارد

در این حالت با وجود اینکه طولهای وضع موجود در هر چهار جهت حدود اربعه با طولهای سندی برابر است، اما مساحت ملک با مساحت سندی متفاوت در میاید. این مسئله معمولا به دلیل زاویه دار بودن ملک رخ میدهد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بدین معنا که در گذشته بدلیل در دسترس نبودن دستگاه های دقیق نقشه برداری که امکان محاسبه دقیق زاویه ها در کنج های ملک را داشته باشد، برای محاسبه مساحت معمولا ملک را گونیا در نظر می گرفتند و مساحت را به صورت ضرب طول در عرض محاسبه و در سند درج می کردند.

بنابراین اختلاف مساحت وضع موجود با مساحت سندی در این حالت امری منطقی و اجتناب ناپذیر است و از نظر اداره ثبت قابل قبول است.

لذا لازم است هنگام استعلام قیمت/هزینه/تعرفه نقشه یو تی ام UTM، برای کارشناس نقشه برداری کاملا توضیح دهید که قصد تهیه نقشه یو تی ام UTM به چه منظوری و برای چه اداره یا سازمانی را دارید.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!