تحدید حدود زمین کشاورزی با مختصات یو تی ام

تحدید حدود زمین کشاورزی با مختصات یو تی ام یعنی مرز دقیق زمین کشاورزی در چهار جهت اصلی شمالا شرقا جنوبا غربا تثبیت شود و مختصات یو تی ام دقیق گوشه های زمین تعیین گردد.

در گذشته بسیاری از زمینهای کشاورزی به دلیل دورافتادگی از شهر قیمتهای پایینی داشته اند. بنابراین ارزش زمین به اندازه ای نبوده است که مالک برای دیوارکشی هزینه کند. لذا با گذشت زمان مرزهای بین زمینهای مجاور بر اساس کشتو به صورتی تقریبی شکل گرفته است.

نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام تحدید حدود زمین برای سند تک برگی الزامی است

اما اکنون که بسیاری از مناطق کشاورزی با گسترش شهر قیمت گرفته اند، منطقی است که هر چه سریعتر نسبت به تثبیت حدود اربعه ملک و اخذ سند تک برگی اقدام کنید.

البته بهترین کار این است که همه زمینهای کشاورزی مجاور از گذر تا گذر، همزمان با هم برای پیاده کردن یا میخ کوبی حدود اربعه ملک اقدام کنند.

بدین ترتیب در صورت وجود اختلاف بین مساحت واقعی زمینها با مساحت سندی آنها، می توان در همان مرحله پیاده کردن، خطا را بین زمینها سرشکن کرد.

عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در صورتی که هر یک ار ملک ها به طور جداگانه و غیر هماهنگ و البته توسط کارشناس های مختلف با روش ها و دقت های مختلفف اقدام به پیاده کردن حدود اربعه ملک کنند، در نهایت تمام خطاهای ذاتی مانند کوچک بودن اندازه واقعی زمینها نسبت به عدد مندرج در سند، و همچنین خطاهای انسانی مانند دقت دستگاه نقشه برداری و دقت تعیین مختصات یو تی ام ملک ، به قطعه زمین آخر منتقل می شود!

به طوریکه قطعه زمین آخر مجبور است تمام خطاها را بپذیرد و زمینش کوچکتر از اندازه سندی آن باشد و یا اینکه طرح دعوای حقوقی و وارد شدن به پرونده اختلافات ملکی را انتخاب کند و سالها درگیر باشد.

بنابراین شما مالک زمین کشاورزی که خوشبختانه به این مقاله دسترسی پیدا کرده اید ، جهت کمک به خود و همسایه های خود، از یک نقشه بردار کارشناس رسمی درخواست کنید تا محدوده مورد نظر را نقشه برداری کند و سپس حدود اربعه هر یک از زمینها را بر اساس مساحت و حدود اربعه ای که در سند قدیمی یا در بنچاق آمده است پیاده کند بطوریکه حقی از کسی اجحاف نشود و همه مالکین از دقت کار یکسان بهره مند شوند.

در زیر نمونه تثبیت حدود اربعه و مرزهای زمینهای کشاورزی در سیستم مختصات یو تی ام آورده شده است. (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با توجه به اینکه در مورد زمینهای کشاورزی عکس هوایی دید بهتر و کامل تری از چگونگی مرزها به دست می دهد، معمولا در نقشه های یو تی ام جانمایی زمینهای کشاورزی ، از عکس هوایی به عنوان پس زمینه استفاده می شود که هم برای کشاورزان که علم نقشه خوانی ندارند گویاتر باشد و هم برای کارشناس اداره ثبت تصویر واضحی از منطقه بدون نیاز به بازدید زمینی ایجاد شود.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات نقشه برداری گروه کارشناسی ما در مورد سند گرفتن برای زمین های کشاورزی برای مشاوره و برآورد هزینه تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

مراحل گرفتن سند زمین مشاعی با نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام مشاعی پلاک ثبتی مادر زمانی مطرح می شود که زمین مورد نظر به صورت مستقل پلاک ثبتی ندارد و در واقع به صورت مشاعی به عنوان قسمتی از پلاک ثبتی مادر محسوب می شود.

با عنایت به بالاتر رفتن ارزش اراضی معمولا تقسیم قطعه زمین به قطعات کوچکتر امری است اجتناب ناپذیر لذا برای دریافت سند برای قطعات کوچکتر باید نقشه یو تی ام به صورت همزمان برای قطعه مادر و قطعه مورد نظر تهیه نمایید بصورتی که قطعه مشاعی روی آن مشخص باشد ، لذا در صورت مشاعی بودن قبل از تماس با کارشناس نقشه برداری حتما اطلاع کافی از حدود و مساحت قطعه زمین مادر کسب نمایید تا در هنگام برداشت زمینی همه چیز مشخص باشد .

درخواست سند تک برگی برای زمین مشاعی

در پروسه درخواست سند تک برگی، مالک موظف به تهیه نقشه یو تی ام UTM  ملک جهت ثبت و بایگانی در بانک اطلاعات کاداستری کشور است.

در مورد ملک های مشاع در گذشته روال به این صورت بود که مالک فقط از قطعه زمین خود نقشه تهیه می کرد. اما این سیستم ثبت نقشه به دلیل ایجاد مشکلات فراوان در مرزها کنسل شد و دستورالعمل جدید برای ملک های مشاعی در دستور کار قرار گرفت.

وقتی هر مالک فقط ملک خود را به صورت به اصلاح قوطی کبریتی جانمایی می کرد، اولا موقعیت ملک در قطعه مشاع نامعلوم بود و ثانیا احتمال روی هم افتادگی زمین ها در مرزها بسیار زیاد بود.

در دستورالعمل جدید مالک موظف است علاوه بر جانمایی قطعه خود، قطعه مادر را نیز در نقشه جانمایی کند به طوری که اگر تمام مالک ها این دستورالعمل را رعایت کنند، هنگام موزاییک شدن قطعه ها در قطعه مادر در سیستم کاداستراداره ثبت، محل وقوع هر قطعه در قطعه مادر با دقت سانتی متر تثبیت می گردد و جلوی بسیاری از ابهامات و تجاوز قطعه ها در مرزها گرفته می شود.

هرچند که این سیستم از نظر اقتصادی بار هزینه بیشتری را به مالک تحمیل کند.

روش تهیه نقشه یو تی ام زمین مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام UTM  برای تمامی املاک و اراضی جهت ثبت و صدور سند تک برگی الزامی است. نقشه یو تی ام UTM  که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری تهیه و ممهور می شود، موقعیت دقیق ، حدود اربعه و مساحت ملک را تعیین و طبق آن در سیستم اداره ثبت تثبیت می شود.

 در مورد اراضی مشاعی هر مالک علاوه بر الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM  برای چهارگوشه ی ملک خود به صورت انفرادی، ملزم به تهیه نقشه یو تی ام UTM  برای کل محدوده مشاعی می باشد. به عبارتی باید محدوده ملک مشاعی در نقشه آورده شود و سپس موقعیت هر ملک به صورت انفرادی در این قطعه مشاعی مشخص شود.

با توجه به اینکه ملک مشاعی عموما دارای مساحت بزرگ است و بعضا حدود اربعه ی آن روی زمین به طور دقیقی مشخص نیست، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM  آن به مراتب بالا است. از آنجایی که این نقشه ی کلی از قطعه ی مشاع می تواند مورد استفاده ی تمام مالکین انفرادی در قطعه مشاع قرار گیرد، پیشنهاد می شود جهت کاهش هزینه ها، هزینه ی تهیه نقشه یو تی ام UTM   بین مالکین مشترک در قطعه ی مشاعی تقسیم شود.

افراز زمین مشاعی

در مورد اراضی مشاعی که افراز نشده است، اگر مالکین ملک مشاعی به صورت توافقی محدو.ده های خود را مشخص کرده باشند، جهت اخذ سند مشاعی، مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام UTM  هم از ملک مادر و هم از محدوده مشخص شدهخود تهیه کند تا اداره ثبت مربوطه مساحت و موقعیت چهار گوشه ی مربوط به هر مالک را در سیستم کاداستری ثبت  .

این مهم به این دلیل مورد توجه و تاکید است که از اختلافات ملکی و تجاوز به ملک غیر در اراضی مشاعی جلوگیری می نماید. به این ترتیب که مالکین دیگر ملک مشاعی نمی توانند بر روی مختصات ثبت شده در سیستم توسط هر یک از مالکین ادعایی داشته باشد اگر آن محدوده قبلا در سیستم ثبت شده باشد و در حال حاضر تحت تصرف مدعی باشد.

اما اگر مالکین برای مشخص کردن محدوده های خود هنوز به توافقی نرسیده اند، فقط نقشه یو تی ام UTM  ملک مادر تهیه می شود و تعیین موقعیت و مساحت مالکین مشاعی بر اساس سهم مشاعی به بعد از افراز قطعه مادر موکول می شود. به این معنی که فعلا هر یک از مالکین به مقدار سهم خود از ملک مادر، سند تک برگ مشاعی دریافت می کنند اما اینکه قطعه زمین هر مالک دقیقا در کجای قطعه مادر واقع شده است در سیستم ثبت نمی گردد.

نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز زمین مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با توجه به اینکه اراضی و املاک مشاعی پیچیدگی های خاص حقوقی و فنی خود را دارند، بررسی اسناد و مدارک و گاها بازدید از ملک برای انتخاب بهترین و سریع ترین روش اخذ سند تک برگی ضروری است.

نمونه نقشه یو تی ام مشاعی

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM   ملک مشاعی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار آورده شده است. برای درک بهتر از وضعیت منطقه، عکس هوایی محدوده مورد نظر به صورت پیش زمینه در نقشه آورده شده است.

نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی زمین مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی زمین مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پیاده سازی ملک های مجاور زمین مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پیاده سازی ملک های مجاور زمین مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز و تفکیک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهم مشخصی از شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی واگذار شده است. بنابراین علاوه بر اینکه قسمتی از ملک به صورت مشاعی واگذار شده است، حدود آن نیز بین فروشنده و خریدار توافق شده است.

معامله زمین مشاعی

معمولا در فروش ملک مشاعی ، فروشنده ملزم به تعیین حدود سهم واگذار شده نمی باشد. به این معنی که خریدار از کل ملک مادر سهمی را شریک است. در این صورت برای اخذ سند تک برگی، کل قطعه مادر نقشه برداری می شود و نقشه یو تی ام UTM   مشاعی تحویل اداره ثبت مربوطه می گردد. اداره ثبت نیز سند تک برگی را به صورت مشاعی صادر می کند.

اما در صورتی که محدوده هر مالک با دیوارکشی یا فنس مشخص و توافق شده باشد، مجددا سند تک برگی به صورت مشاعی صادر خواهد شد اما هر مالک موظف است محدوده خود را در نقشه محدوده ملک مادر مشخص کند تا در اداره ثبت مربوطه و در پرونده مربوط به قطعه مادر بایگانی شود.

وقتی محدوده زمین هر مالک در قطعه مادر مشخص و توافق بین تمام مالکین وجود داشته باشد، مالکین می توانند با مراجعه به اداره ثبت درخواشت افراز دهند تا هر قطعه به صورت مستقل سند شش دانگ دریافت کند و از قطعه مادر جدا شود.

نظر به اینکه هنوز بسیاری از اسناد قدیمی از نوع مشاعی است، مراحل در خواست افراز از طرف احد یا عده ای ازشرکاء ملک به ثبت محل در زیر آورده شده است: 

۱ـ تسلیم در خواست افراز از طرف احد یا عده ای ازشرکاء ملک به ثبت محل.

۲- قبول درخواست ودستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده وسیله مسئول اداره.

۳- ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور.

۴- ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده.

۵-بررسی نماینده واعلام نظر در خصوص امکان یا عدم امکان افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره.

۶- برسی وتصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز وتعیین تاریخ روز معاینه محل برفرض قبول.

۷- ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول در خواست افراز.

۸- ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امکان ادامه افراز.

۹- تهیه اخطار وتعین روز معاینه محلی ودعوت شرکاء وسیله نقشه بردار.

۱۰- امضاء اخطار های تهیه شده وسیله مسئول مربوطه.

۱۱-صدور اخطار های تهیه شده از دفتر اندیکاتور وتسلیم آنها به مأمور مربوطه.

۱۲- ابلاغ اخطار روز معاینه محلی وافراز به کلیه مالکین مشاعی.

۱۳- برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت وضبط آن در پرونده مربوطه.

۱۴- عزیمت نماینده ونقشه بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز .

۱۵- معرفی ملک وسلیه متقاضی وتشخیص وتطبیق حدود توسط نماینده وبرداشت نقشه وسیله نقشه بردار.

۱۶-ترسیم نقشه وسیله نقشه بردار وامضاء نماینده وحاضرین.

۱۷- ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاک شهری وسایر مراجع مقرر در قانون در املاک خارج از محدوده جهت تأیید عند اللزوم .

۱۸- برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرردر قانون به اداره ثبت وارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده وارسال نزد نماینده ونقشه بردار.

۱۹- پیوست نمودن پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.

۲۰- تنظیم صورت جلسه افراز وامضاء آن وسیله نماینده ونقشه بردار حاضرین.

۲۱- ارسال صورت مجلس افراز ونقشه افرازی وسوابق امر نزد رئیس جهت اتخاذ تصمیم.

۲۲- بررسی پرونده وسوابق وسیله رئیس ثبت واتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس ونقشه ترسیمی افراز.

۲۳- تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوکپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به کلیه مالکین مشاعی .

۲۴- تسلیم اخطار فوق الذکر وسوابق امر به مأمورمربوطه جهت ابلاغ.

۲۵- ابلاغ اخطار همراه با فتوکپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز وتصمیم مسئول ثبت به کلیه مالکین مشاعی .

۲۶- برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده.

۲۷- وصول اخطار های ابلاغ شده وضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض.

۲۸- قبول درخواست صدور سند مالکیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صاله.

۲۹- دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکا تور توسط مسئول اداره .

۳۰- ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض.

۳۱- بررسی و تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده وسیله نماینده .

۳۲- گواهی دفتر املاک بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن .

۳۳- ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و خقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت .

۳۴- ارسال پرونده به دفتر املاک پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سندمالکیت .

۳۵- ثبت پیش نویس اسناد مالکیت در دفاتر املاک و ابطال سند مالکیت اولیه متقاضی یا متقاضیان و تحریر سند مالکیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه .

۳۶- بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت و بخشنامه تنظیمی وسیله مسئول مربوطه.

۳۷- صدور بخشنامه مذکور از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه .

۳۸- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سندو پلمپ آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت .

۳۹- ضبط پرونده در ردیف مربوطه توسط بایگانی .

نکته ای در مورد معامله ملک مشاعی

در مورد ملک های مشاعی ، مالک نسبت به مساحت مندرج در قرارداد از کل مساحت پلاک ثبتی مادر سهم دارد. به این معنا که اگر در هنگام معامله محدوده مشخصی به عنوان سهم خریدار از کل ملک مادر مشخص نشده باشد، خریدار می تواند به اندازه مساحت مورد قرارداد در هر قسمتی از قطعه مادر به شرط آنکه توسط خریدار دیگری تصرف نشده باشد را تحت تصرف خود درآورد.

اما وقتی زمین مادر یک قطعه بزرگ است، طبیعتا قسمتهای مختلف ملک ارزشملکی متفاوتی دارند. مثلا قطعه های مجاور خیابان اصلی با ارزش تر از قطعه های مجاور ره های درجه دو هستند و قطعه های وسط زمین که راه دسترسی شان از داخل قطعه های دیگر است ارزش ملکی پایین تری دارند.

بنابراین الزامی است که هنگام معامله ملک مشاعی، موقعیت دقیق قطعه ای را که مالک به شما می فروشد در قطعه مشاعی مشخص کند و نقشه یو تی ام ملک شامل مختصات چهارگوشه ملک و طولها در چهار جهت اصلی شمالا شرقا جنوبا غربا و همچنین مساحت دقیق ملک، ضمیمه معامله شود.

این مهم به این دلیل مورد توجه و تاکید است که از اختلافات ملکی در اراضی مشاعی جلوگیری می نماید. به این ترتیب که مالکین دیگر ملک مشاعی نمی توانند بر روی مختصات ثبت شده در سیستم توسط هر یک از مالکین ادعایی داشته باشد اگر آن محدوده قبلا در سیستم ثبت شده باشد و در حال حاضر تحت تصرف مدعی باشد.

همچنین از آنجایی که نقشه یو تی ام UTM  پلاک های ثبتی به ترتیب مراجعه به اداره ثبت برای درخواست تک برگی، در سسیستم ثبت و موقعیت شان تثبیت می شود. و زمین های بعدی باید حد و حدود خود را با زمینهای ثبت شده در سیستم اداره ثبت تطبیق دهند. که برای این تطبیق ممکن است ماهها مالک معطل شود و حتی مجبور به چندین بار تهیه نقشه یو تی ام UTM   از ملک خود شود تا اینکه در نهایت هیچ تداخلی با ملک های مجاور ثبت شده در سیستم نداشته باشد و تایید شود.

اگر پلاک های ثبتی مجاور قبلا در اداره ثبت مربوطه سند تک برگ گرفته باشند به این معنی است که حدود و مرز آنها در سیستم اداره ثبت تثبیت شده است. بنابراین لازم است نقشه یو تی ام UTM   ثبت شده در اداره ثبت از آنها را داشته باشیم که بر اساس مرزهای زمین های مجاور, مرز زمین شما تثبیت شود تا هیچ تداخلی پیش نیاید.

اما اگر زمین شما اولین زمینی است که برای سند تک برگ اقدام کرده است, جای نگرانی نیست چراکه مجاورین شما هیچ نقشه ای در سیستم اداره ثبت ندارند که بخواهد برای تثبیت مرز شما ایجاد مشکل و تداخل کنند.

پس به این نتیجه می رسیم که نفر اول بودن در اخذ سند تک برگی بسیار مهم است. به این ترتیب این همسایه ها هستند که باید مرز خود را با مرز شما تطبیق دهند چون شما اولین نقشه یو تی ام را در سیستم اداره ثبت مربوطه ثبت کرده اید. ملکی که ملک اول است دیگر درد سرهای رفع تداخل را ندارد. اگر در منطقه ی خود هیچ زمینی سند ندارد، سعی کنید زمین اولی باشید که سند می گیرید و به این ترتیب این بقیه ی ملکها هستند که موظف به تطبیق دادن خود با ملک شما می شوند.

جانمایی زمین مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی و تثبیت مرزهای زمین های بزرگ کار پیچیده و نیازمند انجام توسط کارشناسان رسمی امور ثبتی است که علاوه بر رفع تداخل با زمین های مجاور, مساحت و حدود اربعه زمین با سند منگوله دار/بنچاق مغایرت پیدا نکند.

در مورد اراضی با کاربری باغ معمولا مرزها به صورت مرزهای طبیعی است که ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود. مثلا در سند ذکر شده است شمالا به نهر. در صورتی که همین نهر در طول زمان ممکن است تغییر مسیر دهد و یا پهن و باریک شود. به این ترتیب ممکن است مساحت ملک در طول زمان دستخوش تغییر شود.

بنابراین بهترین تدبیر در مورد ملک های با کاربری باغ این است که مرزهای ملک از قبل تثبیت شده باشد. فنس مرز ثابت محسوب نمی شود. دیوارکشی مهمترین مرز ثابت است. هر چه دیوار قدیمی تر باشد بهتر است. حتی اگر در منطقه باغها مجوز دیوارکشی ندارند داشتن یک نیم دیوار بسیار به فنس یا مرزهای فرضی ارجحیت دارد.

همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی و بررسی اسناد و مدارک شما هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام حدود ثبتی ملک

تحدید حدود ثبتی املاک یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم ثبتی است. صدور سند برای هر قطعه ملک مستلزم تحدید حدود آن است. به این معنی که حد و حدود ملک تعیین و در سند به ترتیب به صورت حد شمالی حد شرقی حد غربی حد جنوبی درج می شود. نقشه یو تی ام تعیین حدود پلاک ثبتی یکی از مدارک الزامی برای تشکیل پرونده ثبتی است.

تحدید حدود در واقع تعیین تکلیف مرز ملک با ملک های مجاور و دسترسی به خیابان است. تحدید حدود ثبتی توسط نقشه برداران اداره ثبت انجام می شود به طوریکه نقشه کامل ملک و وضعیت آن نسبت به مجاورین ترسیم و ثبت می شود.

همانطور که می دانید سندهای مالکیت قدیمی به صورت دفترچه ای هستند. در صفحه سوم سند مالکیت، پلاک های فرغی و اصلی و همین حدود اربعه ملک و مساحت زمین درج شده است.

همچنین شماره قطعه تفکیکی و یا شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور نیز در سند ذکر می شود. به عنوان مثال

شمالا به طول ۲۰ متر به خیابان ده متری

شرقا به طول ۱۰ متر به قطعه تفکیکی شماره ……….

جنوبا به طول ۲۰ متر به پلاک ثبتی شماره ………..

غربا به طول ۱۰ متر به گذر ۸ متری

گاهی اوقات جزییات بیشتری مانند نام گذرها اضافه می شده است ولی گاهی اوقات نیز همین اطلاعات اصلی هم دارای نقص است. به اینگونه سندها که طول حدود اربعه آنها ذکر نشده است و گاهی مجاورین نیز به طور دقیق و واضح ذکر نشده اند، سندهای حدی به حدی گفته می شود.

همچنین ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه می شود استفاده می ­گردد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام تحدید حدود ثبتی و تفکیک یک پلاک ثبتی اصلی آورده شده است . ( نقشه بردارخانم مهندس آبکار )

جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روند اداری تحدید حدود ثبتی

گاهی حدود مجاورین یک پلاک ثبتی از منظر ثبت معین و تعیین شده است. در این موارد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.

گاه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری هستند. در این موارد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد. عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان از طریق انتشار آگهی در جراید صورت می پذیرد.

گاه متقاضی یا نماینده وی در هنگام تحدید در محل حاضر نمی شوند.در این صورت، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نمی شوند. در این صورت،حدود ملک تعیین نمی شود و اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود.

اگر مرتبه دوم تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید انجام نشود،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

گاهی در وضعیت یک ملک ثبتی و یا مجاورین آن به دلیل ایجاد معبر و گذرگاه تغییراتی ایجاد می شود. این موضوع سبب می شود حدود اربعه ملک تغییر کند. در اینگونه موارد مالک می تواند از طریق مراجعه به ادارات ثبت درخواست اصلاح حدود نماید.

همانطور که گفته شد هرگاه در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده ۴۵ آيينامه قانون ثبت به شرح زير مي‌باشد

دستور ثبت در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماينده و نقشه‌بردار و تعيين وقت معاينه محلي و اعلام به شهرداري جهت معرفي نماينده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاك شهري و مراجع ديگر در خصوص املاك خارج شهر. عدم حضور نمايندگاه شهرداري يامراجع ديگر مانع از ادامه عمليات نخواهد بود.

پس از ارائه درخواست کتبی متقاضی و تشکیل پرونده، پرونده به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع داده می شود تا از ملک بازدید نمایند.

نقشه یو تی ام تحدید حدود ثبتی

یکی از مدارک الزامی هنگام تشکیل پرونده ارائه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک (نقشه UTM) است که باید توسط یک نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی تهیه و ممهور شده باشد بطوریکه تمام طولها در چهار جهت اصلی و مساحت وضع موجود ملک با دقت و فرمت مورد تایید اداره ثبت برآورد و ممهور شده باشد.

در زیر نمونه هایی از انواع نقشه یو تی ام با هدف تعیین و تایید تغییر حدود ملک به دلیل خیابان کشی و یا تغییر عرض خیابان موجود آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده حدود ثبتی ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مساحت اصلاحی حدود ثبتی  نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام مساحت اصلاحی نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که مشاهده می کنید در برخی از ملک ها تغییر حدود فقط در یکی از حدود اربعه اتفاق افتاده است اما در برخی دیگر تغییر حدود قابل توجه و در بیش از یک حد اتفاق افتاده است.

در هر صورت تمام مغایرتها از نظر اندازه طولها و همچنین تاثی آن دز مساحت ملک باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی و با استفاده از دستگاههی دقیق نقشه برداری تعیین و به صورت نقشه یو تی ام ممهور به اداره ثبت مربوطه تحویل شود.

همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی و بررسی اسناد و مدارک شما هستیم.

جهت استعلام قیمت و هماهنگی تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید تا توضیحات کامل خدمت شما ارائه گردد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!