تحدید حدود زمین کشاورزی با مختصات یو تی ام

تحدید حدود زمین کشاورزی با مختصات یو تی ام یعنی مرز دقیق زمین کشاورزی در چهار جهت اصلی شمالا شرقا جنوبا غربا تثبیت شود و مختصات یو تی ام دقیق گوشه های زمین تعیین گردد.

در گذشته بسیاری از زمینهای کشاورزی به دلیل دورافتادگی از شهر قیمتهای پایینی داشته اند. بنابراین ارزش زمین به اندازه ای نبوده است که مالک برای دیوارکشی هزینه کند. لذا با گذشت زمان مرزهای بین زمینهای مجاور بر اساس کشتو به صورتی تقریبی شکل گرفته است.

نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام تحدید حدود زمین برای سند تک برگی الزامی است

اما اکنون که بسیاری از مناطق کشاورزی با گسترش شهر قیمت گرفته اند، منطقی است که هر چه سریعتر نسبت به تثبیت حدود اربعه ملک و اخذ سند تک برگی اقدام کنید.

البته بهترین کار این است که همه زمینهای کشاورزی مجاور از گذر تا گذر، همزمان با هم برای پیاده کردن یا میخ کوبی حدود اربعه ملک اقدام کنند.

بدین ترتیب در صورت وجود اختلاف بین مساحت واقعی زمینها با مساحت سندی آنها، می توان در همان مرحله پیاده کردن، خطا را بین زمینها سرشکن کرد.

عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در صورتی که هر یک ار ملک ها به طور جداگانه و غیر هماهنگ و البته توسط کارشناس های مختلف با روش ها و دقت های مختلفف اقدام به پیاده کردن حدود اربعه ملک کنند، در نهایت تمام خطاهای ذاتی مانند کوچک بودن اندازه واقعی زمینها نسبت به عدد مندرج در سند، و همچنین خطاهای انسانی مانند دقت دستگاه نقشه برداری و دقت تعیین مختصات یو تی ام ملک ، به قطعه زمین آخر منتقل می شود!

به طوریکه قطعه زمین آخر مجبور است تمام خطاها را بپذیرد و زمینش کوچکتر از اندازه سندی آن باشد و یا اینکه طرح دعوای حقوقی و وارد شدن به پرونده اختلافات ملکی را انتخاب کند و سالها درگیر باشد.

بنابراین شما مالک زمین کشاورزی که خوشبختانه به این مقاله دسترسی پیدا کرده اید ، جهت کمک به خود و همسایه های خود، از یک نقشه بردار کارشناس رسمی درخواست کنید تا محدوده مورد نظر را نقشه برداری کند و سپس حدود اربعه هر یک از زمینها را بر اساس مساحت و حدود اربعه ای که در سند قدیمی یا در بنچاق آمده است پیاده کند بطوریکه حقی از کسی اجحاف نشود و همه مالکین از دقت کار یکسان بهره مند شوند.

در زیر نمونه تثبیت حدود اربعه و مرزهای زمینهای کشاورزی در سیستم مختصات یو تی ام آورده شده است. (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با توجه به اینکه در مورد زمینهای کشاورزی عکس هوایی دید بهتر و کامل تری از چگونگی مرزها به دست می دهد، معمولا در نقشه های یو تی ام جانمایی زمینهای کشاورزی ، از عکس هوایی به عنوان پس زمینه استفاده می شود که هم برای کشاورزان که علم نقشه خوانی ندارند گویاتر باشد و هم برای کارشناس اداره ثبت تصویر واضحی از منطقه بدون نیاز به بازدید زمینی ایجاد شود.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات نقشه برداری گروه کارشناسی ما در مورد سند گرفتن برای زمین های کشاورزی برای مشاوره و برآورد هزینه تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام حدود ثبتی ملک

تحدید حدود ثبتی املاک یکی از مهمترین و اساسی ترین مفاهیم ثبتی است. صدور سند برای هر قطعه ملک مستلزم تحدید حدود آن است. به این معنی که حد و حدود ملک تعیین و در سند به ترتیب به صورت حد شمالی حد شرقی حد غربی حد جنوبی درج می شود. نقشه یو تی ام تعیین حدود پلاک ثبتی یکی از مدارک الزامی برای تشکیل پرونده ثبتی است.

تحدید حدود در واقع تعیین تکلیف مرز ملک با ملک های مجاور و دسترسی به خیابان است. تحدید حدود ثبتی توسط نقشه برداران اداره ثبت انجام می شود به طوریکه نقشه کامل ملک و وضعیت آن نسبت به مجاورین ترسیم و ثبت می شود.

همانطور که می دانید سندهای مالکیت قدیمی به صورت دفترچه ای هستند. در صفحه سوم سند مالکیت، پلاک های فرغی و اصلی و همین حدود اربعه ملک و مساحت زمین درج شده است.

همچنین شماره قطعه تفکیکی و یا شماره پلاک ثبتی ملک های مجاور نیز در سند ذکر می شود. به عنوان مثال

شمالا به طول ۲۰ متر به خیابان ده متری

شرقا به طول ۱۰ متر به قطعه تفکیکی شماره ……….

جنوبا به طول ۲۰ متر به پلاک ثبتی شماره ………..

غربا به طول ۱۰ متر به گذر ۸ متری

گاهی اوقات جزییات بیشتری مانند نام گذرها اضافه می شده است ولی گاهی اوقات نیز همین اطلاعات اصلی هم دارای نقص است. به اینگونه سندها که طول حدود اربعه آنها ذکر نشده است و گاهی مجاورین نیز به طور دقیق و واضح ذکر نشده اند، سندهای حدی به حدی گفته می شود.

همچنین ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند. در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ ثبتی که توسط کارشناسان ثبتی تهیه می شود استفاده می ­گردد.

تشخیص حدود ثبتی املاک-فرق تعیین حدود و تحدید حدود-قانون مرز زمین کشاورزی-تحدید حدود املاک مشاعی-مراحل تحدید حدود-تامین دلیل تحدید حدود

در زیر نمونه نقشه یو تی ام تحدید حدود ثبتی و تفکیک یک پلاک ثبتی اصلی آورده شده است . ( نقشه بردارخانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روند اداری تحدید حدود ثبتی

گاهی حدود مجاورین یک پلاک ثبتی از منظر ثبت معین و تعیین شده است. در این موارد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد.

گاه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری هستند. در این موارد، تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد. عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

بعد از تقاضای ثبت ملک، تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود، به وسیله اعلان احضار می شوند.

این اعلان از طریق انتشار آگهی در جراید صورت می پذیرد.

گاه متقاضی یا نماینده وی در هنگام تحدید در محل حاضر نمی شوند.در این صورت، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

گاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نمی شوند. در این صورت،حدود ملک تعیین نمی شود و اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود.

اگر مرتبه دوم تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید انجام نشود،حق الثبت ملک دو برابر می شود.

گاهی در وضعیت یک ملک ثبتی و یا مجاورین آن به دلیل ایجاد معبر و گذرگاه تغییراتی ایجاد می شود. این موضوع سبب می شود حدود اربعه ملک تغییر کند. در اینگونه موارد مالک می تواند از طریق مراجعه به ادارات ثبت درخواست اصلاح حدود نماید.

همانطور که گفته شد هرگاه در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده ۴۵ آيينامه قانون ثبت به شرح زير مي‌باشد

دستور ثبت در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماينده و نقشه‌بردار و تعيين وقت معاينه محلي و اعلام به شهرداري جهت معرفي نماينده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاك شهري و مراجع ديگر در خصوص املاك خارج شهر. عدم حضور نمايندگاه شهرداري يامراجع ديگر مانع از ادامه عمليات نخواهد بود.

پس از ارائه درخواست کتبی متقاضی و تشکیل پرونده، پرونده به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع داده می شود تا از ملک بازدید نمایند.

تشخیص حدود ثبتی املاک-فرق تعیین حدود و تحدید حدود-قانون مرز زمین کشاورزی-تحدید حدود املاک مشاعی-مراحل تحدید حدود-تامین دلیل تحدید حدود

نقشه یو تی ام تحدید حدود ثبتی

یکی از مدارک الزامی هنگام تشکیل پرونده ارائه نقشه یو تی ام وضع موجود ملک (نقشه UTM) است که باید توسط یک نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی تهیه و ممهور شده باشد بطوریکه تمام طولها در چهار جهت اصلی و مساحت وضع موجود ملک با دقت و فرمت مورد تایید اداره ثبت برآورد و ممهور شده باشد.

در زیر نمونه هایی از انواع نقشه یو تی ام با هدف تعیین و تایید تغییر حدود ملک به دلیل خیابان کشی و یا تغییر عرض خیابان موجود آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اصلاح گذر اجرای طرح تعریض گذر شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده حدود ثبتی ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار  09126140339
نقشه یو تی ام ابعاد باقیمانده ملک پس از طرح اصلاحی شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام باقیمانده پلاک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مساحت اصلاحی حدود ثبتی  نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام مساحت اصلاحی نقشه بردار خانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که مشاهده می کنید در برخی از ملک ها تغییر حدود فقط در یکی از حدود اربعه اتفاق افتاده است اما در برخی دیگر تغییر حدود قابل توجه و در بیش از یک حد اتفاق افتاده است.

در هر صورت تمام مغایرتها از نظر اندازه طولها و همچنین تاثی آن دز مساحت ملک باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی و با استفاده از دستگاههی دقیق نقشه برداری تعیین و به صورت نقشه یو تی ام ممهور به اداره ثبت مربوطه تحویل شود.

همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی و بررسی اسناد و مدارک شما هستیم.

تشخیص حدود ثبتی املاک-فرق تعیین حدود و تحدید حدود-قانون مرز زمین کشاورزی-تحدید حدود املاک مشاعی-مراحل تحدید حدود-تامین دلیل تحدید حدود

جهت استعلام قیمت و هماهنگی تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید تا توضیحات کامل خدمت شما ارائه گردد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!