استعلام پلاک ثبتی با کد ملی

یکی از موارد رایج در مراجعه به ما، متقاضیانی هستند که قصد استعلام پلاک ثبتی با کد ملی را دارند . یعنی می خواهند لیست ملک هایی که به نام شخص خاصی است به منظور توقیف و یا اطلاع از ماترک متوفی مشخص کنند.

به این معنی که نام و نام خانوادگی و نام پدر و کد ملی شخص را دارند و متقاضی پلاک ثبتی و آدرس ملک هایی که به نام شخصی با کد ملی مشخصی است هستند.

لازم به تاکید است که پروسه استعلام آدرس پلاک های ثبتی که به نام شخص با کد ملی مشخصی است شامل دو مرحله است:

۱-استخراج لیست پلاک های ثبتی به نام شخص با کد ملی مشخص (استعلام پلاک ثبتی با کد ملی)

۲-تعیین آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی (جانمایی پلاک ثبتی)

استعلام لیست پلاک های ثبتی که به نام شخص باشد از روی مشخصات هویتی و کد ملی، صرفا با نامه دادگاه از از طریق اداره ثبت امکان پذیر است.

 به این معنا که اگر قصد توقیف اموال شخصی را دارید باید ابتدا در شورای حل اختلاف تشکیل پرونده دهید تا دادگاه نامه ای خطاب به اداره ثبت صادر کند که لیست ملک های به نام شخص بر اساس کد ملی اعلامی را استخراج و جواب استعلام را در اختیار دادگاه قرار داده شود.

 اداره ثبت نیز صرفا پلاک های ثبتی به نام شخص بر اساس کد ملی اعلامی را استخراج می کند بدون هیچ اطلاعاتی راجع به موقعیت و آدرس ملک ها.

 چراکه تعیین آدرس ملک از روی پلاک ثبتی در حیطه وظایف اداره ثبت نیست چون کاری زمانبر و دشوار است. اما استعلام پلاک ثبتی با کد ملی جزو لیست خدمات ادارات ثبت است.

پیدا کردن آدرس پلاک ثبتی با کد ملی مالک

پس از استعلام پلاک ثبتی با کد ملی از اداره ثبت، اکنون متقاضی می تواند به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کند تا با در اختیار داشتن اطلاعات ثبتی و تخصص تهیه نقشه، موقعیت ملک را مشخص و نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای پلاک ثبتی مورد نظر را تهیه کند.

با داشتن آدرس پلاک ثبتی و حکم توقیف ملک از دادگاه، می توان جهت قیمت گذاری و فروش ملک به صورت مزایده از طریق دادگاه اقدام کرد.

در مواردی که استعلام پلاک ثبتی با کد ملی به منظور تعیین ماترک متوفی از طریق دادگاه اقدام شده است، پس از ارائه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به اداره ثبت مربوطه، صدور سند تک برگی به اندازه سهم هر یک از وراث طبق حکم انحصار وراثت دادگاه انجام می شود.

بنابراین پیدا کردن آدرس پلاک ثبتی با کد ملی بدون نامه استعلام پلاک ثبتی با کد ملی از دادگاه و مراجعه به اداره ثبت غیرممکن است.

در زیر شرح کاملی از چگونگی پیدا کردن آدرس ملک با داشتن پلاک ثبتی آورده شده است تا متوجه شوید چه پروسه پیچیده ، تخصصی و زمانبری است. به همین دلیل جزو خدمات اداره ثبت به مراجعین نمی باشد.

 متقاضیان باید به صورت آزاد به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنند و نتیجه عملیات جانمایی پلاک ثبتی که در واقع همان نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی است به اداره ثبت و دادگاه ارائه دهند.

 نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک و با دسترسی به اطلاعات و نقشه های ثبتی محدوده ملک می تواند موقعیت دقیق ملک را بر روی نقشه کنونی تهران جانمایی کند.

تعیین موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی و با استناد به اطلاعات ثبتی موثق مانند نقشه ثبتی منطقه مورد نظر، بر روی نقشه فعلی تهران در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM را عملیات جانمایی پلاک ثبتی می نامند.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی برای استعلام ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی جهت استعلام ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه های ثبتی قدیمی بسیار با ارزش و گران قیمت هستند . در صورت موجود نبودن نقشه ثبتی، عملیات جانمایی پلاک ثبتی و پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی، عملا غیر ممکن می باشد.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی باید در سیستم مختصات یو تی ام UTM انجام شود. چون بانک اطلاعات ثبتی ادارات ثبت بر اساس سیستم مختصات یو تی ام است که یک سیستم مختصات جهانی است.

نقشه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی اعتباری برابر با اعتبار اسناد رسمی دارد و تنها نقشه ای است که مورد تایید اداره ثبت است.

 دقت کنید که کارشناسان دادگستری رشته های دیگر مانند راه و ساختمان، سازه، عمران و غیره به هیچ عنوان صلاحیت انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی را ندارند (حتی اگر این کار را بلد باشند و حتی اگر اطلاعات پلاک های ثبتی را داشته باشند). مهری غیر از مهر نقشه برداری بر روی نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی فاقد اعتبار است حتی اگر نقشه درست باشد.

در زیر نمونه هایی از پروژه های جانمایی پلاک ثبتی به درخواست دادگاه و تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است. (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹).

نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک بر روی نقشه دوهزارم محدوده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک بر روی نقشه دوهزارم محدوده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استعلام پلاک ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی زمین در سیستم مختصات یو تی ام طبق استعلام پلاک ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

استعلام ثبتی فوری بدون نامه دادگاه

یکی از خدمات گروه کارشناسان رسمی ما متشکل از کارشناسان امور ثبتی دادگستری و نقشه برداران صدور تک برگی ادرات ثبت تهرن و حومه تهران، ارائه استعلام ثبتی فوری بدون نامه دادگاه است.

البته با توجه به اینکه متقاضیان نامه ای از دادگاه ندارند که کارشناسان ما در جواب نامه دادگاه استعلام ثبتی را ارائه دهند، اعلام نتیجه استعلام صرفا به صورت شفاهی مقدور است.

کاربرد استعلام پلاک ثبتی با کد ملی بدون ورود به پروسه دادگاه این است که متقاضی قبل از اقدام قانونی وقبل از هزینه کردن برای وکیل می تواند اطلاعات کاملی از وضعیت ملک مورد نظر بدست آورد که تکلیف پرونده را از همان ابتدای کار بداند.

جهت مشاوره در مورد انواع استعلام ثبتی به صورت فوری با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!