جانمایی زمینهای پلاک ثبتی ۷۸ اصلی سنگ لشگری و پی دوبرادران

تعیین تکلیف سندهای قدیمی شاهنشاهی از جمله سندهای شاهنشاهی مربوط به سال ۱۳۳۴ منطقه سنگ لشگری و پی دو برادران پلاک ۷۸ اصلی که به صورت دفترچه ای منگوله دار هستند مستلزم این است که مالک به اداره ثبت مراجعه کند و تشکیل پرونده برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی دهد.

اما بسیاری از این سندهای قدیمی متعلق به ملک هایی هستند که مالک اصلی فوت کرده است و وارثین اطلاعی از محل دقیق ملک ندارند و طبیعتا ملک را تحت تصرف ندارند.

اینکه ملک تحت تصرف مالک باشد یا خیر ، هیچ خدشه ای به اصل مالکیت و معتبر بودن سند ندارد.

به این معنی که حتی اگر ملک سالها به دلایلی مانند مهاجرت از ایران یا فوت مالک و یا عدم پیگیری وارثین، رها شده باشد و توسط دولت یا هر ارگان به عنوان شخص حقوقی و یا حتی توسط افراد عادی به عنوان شخص حقیقی تصرف و در حال بهره برداری باشد، قابل احقاق حق و خلع ید متصرف است که مرجع رسیدگی به این امر شورای حل اختلاف و دادگاه محل وقوع ملک است.

اما مسئله این است که تا موقعیت دقیق ملک مشخص نشود نه امکان مشخص کردن وضعیت تصرف ملک است و نه امکان تشکیل پرونده برای تعیین تکلیف سند در اداره ثبت مربوطه.

بنابراین تنوع وضعیت زمینهای این پلاک ثبتی موجب میشود که نتوانیم یک نسخه واحد برای همه زمینها در نظر بگیریم. اما چیزی که واضح است این است که هر مالک یا وارثی که از این پلاک ثبتی سند رسمی منگوله دار دارد می تواند پس از تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک، جهت پیگیری قانونی برای احقاق حق خود اقدام کند. خوشبختانه هنوز سندهای دفترچه ای شاهنشاهی از اعتبار برخوردار هستند و قابل پیگیری هستند. به جز آن دسته از پلاک هایی که در سال ۱۳۵۹ رسما به نام دولت جمهوری اسلامی شده است.

اما کاملا بستگی به اقبال مالک دارد که اکنون که پس از سالها رها کردن ملک ، تمایل به زنده کردن زمین و تعیین تکلیف سند خود را دارند. البته مالکین این پلاک ثبتی معمولا وارثینی هستند که سند را در مدارک قدیمی پیدا کرده اند و هیچ اطلاعی از موقعیت ملک و وضعیت آن در حال حاضر ندارند.

طبیعی است تا زمانی که جای دقیق ملک مشخص نشده باشد نمی توان وضعیت ملک از لحاظ داشتن متصرف یا قابل بهره برداری بودن را مشخص کرد و حتی حدس زد.

بنابراین قدم اول در تعیین تکلیف سندهای منگوله دار قدیمی شاهنشاهی، تعیین موقعیت دقیق ملک است چراکه هم مالک و هم مراجع زیربط مانند اداره ثبت قبل از هر اقدامی نیاز دارند بدانند جای دقیق زمین کجاست.

جانمایی پلاک ثبتی یعنی تعیین موقعیت یا آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی مندرج در سند که از نظر علمی در حیطه تخصص نقشه برداری است و از نظر فنی در حیطه صلاحیت کارشناسان رسمی امور ثبتی است. بنابراین از فکر اینکه املاکی محل بتواند جانمایی پلاک ثبتی انجام دهد بیرون بیایید و وقت و هزینه خود را هدر ندهید.

یعنی تعیین موقعیت یا آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی مندرج در سند که از نظر علمی در حیطه تخصص نقشه برداری است و از نظر فنی در حیطه صلاحیت کارشناسان رسمی امور ثبتی است. بنابراین از فکر اینکه املاکی محل بتواند جانمایی پلاک ثبتی انجام دهد بیرون بیایید و وقت و هزینه خود را هدر ندهید.

یعنی تعیین موقعیت یا آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی مندرج در سند که از نظر علمی در حیطه تخصص نقشه برداری است و از نظر فنی در حیطه صلاحیت کارشناسان رسمی امور ثبتی است. بنابراین از فکر اینکه املاکی محل بتواند جانمایی پلاک ثبتی انجام دهد بیرون بیایید و وقت و هزینه خود را هدر ندهید.

ناگفته نماند که حتی کارشناسان رسمی رشته های تخصصی دیگر مانند عمران- عمران و عمران- ساختمان صلاحیت فنی و مهر معتبر برای این کار جانمایی پلاک ثبتی را ندارند.

نتیجه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی نقشه ای با فرمت و دقت استاندارد است که  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی نام دارد و باید حتما ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی باشد.

ضمنا شرط اینکه یک نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی بتواند جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد این است که دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی آن منطقه داشته باشد. چرا که ادارات ثبت هیچ گونه همکاری برای در اختیار گذاشتن نقشه ثبتی منطقه را ندارند. به عبارت دیگر پیدا کردن نقشه ثبتی در بین حجم انبوه پرونده ها در بایگانی اداره ثبت بسیار وقت گیر است و هیچیک از کارمندان اداره ثبت موظف و متمایل به انجام این کار نیستند.

بنابراین تنها راه مراجعه به یک نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است که رسما اعلام آمادگی برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی کرده است. همانطور که گفته شده کارشناس رسمی امور ثبتی باید به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی مستقیم داشته باشد وگرنه صرف کارشناس بودن به معنای توانایی انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی نیست.

تقریبا یک هفته کاری زمان می برد که کارشناس پلاک ثبتی مورد نظر را بررسی کند و اطلاعات آن را در بین انبوه اطلاعات در بانک اطلاعات ثبتی پیدا کند. در صورت موجود بودن اطلاعات پلاک ثبتی مورد نظر در بانک اطلاعات ثبتی، کارشناس می تواند رسما و با اطمینان اعلام کند که انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی شدنی است.

مرحله بعدی انطباق  نقشه ثبتی قدیمی موجود در بانک اطلاعات ثبتی، با منطقه است. در زیر نمونه ای از  نقشه ثبتی آورده شده است. همانطور که مشاهده می کنید نقشه ثبتی یک کروکی قدیمی است که شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک ثبتی هر قطعه درون آن نوشته شده است.

طی یک عملیات فنی پیچیده، نقشه ثبتی به سیستم مختصات UTM منتقل می شود و بنابراین هر ملک  مختصات UTM منحصر به فرد خود را میگیرد. هر ملک چهارگوشه دارای ۴  مختصات UTM است. به عبارتی، سطرهای جدول  مختصات UTM هر ملک به تعداد گوشه های ملک است.

در زیر نمونه هایی از نهایی شدن عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تولید نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است.

در مورد زمینهای غیرمسکونی و بزرگ، برای اینکه دید بهتری از چگونگی وضعیت ملک پیدا ایجاد شود، کارشناس عکس هوایی منطقه را به عنوان پیش زمینه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی  قرار می دهد. که اظهارنظر و تصمیم گیری درباره ملک نیز توسط اداره ثبت و یا کارشناس منبع طبیعی آسان تر باشد.

جانمایی پلاک ثبتی زمینهای سنگ لشگری پلاک ۷۸ اصلی

جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی ۷۸ اصلی سنگ لشگری و پی دو برادران یعنی تعیین محل دقیق پلاک ثبتی سند منگوله دار سنگ لشگری بر اساس شماره پلاک فرعی و شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی مفروزی.

در زیر نمونه ای از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی  یکی از پلاک های سنگ لشگری و پی دو برادران ، ۷۸ اصلی ، بر روی نقشه و عکس هوایی منطقه آورده شده است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و پی دو برادران نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی پلاک 78 اصلی سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به سنگ لشگری و پی دو برادران یک پلاک ثبتی بسیار بزرگ است که حدود ۲۰ کیلومتر طول و ۲۰ کیلومتر عرض دارد بطوریکه از پایین پردیس شروع و تا بالای لواسان بزرگ کشیده شده است. این منطقه وسیع هم شامل مناطق مسکونی ویلاسازی شده و مرغوب است و هم شامل تپه های مرتفع با ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر (که در مطالب قبلی راجع به تکلیف زمین های با ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر مفصل صحبت شده است) و هم شامل اتوبان و سایر خدمات عمومی مانند زمین ورزشی و پارک و غیره که تحت اختیار شهرداری است و هم شامل کارخانه هایی که در حال حاضر فعال هستند و محدوده صنعتی محسوب می شوند. و مهمتر از همه شامل زمینهایی که در تصرف سازمان منابع طبیعی و شرکت عمران و شهرسازی است و به نوعی جزو اراضی ملی اعلام شده است. 

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته این که آیا از نقشه برای پیش زمینه  جانمایی پلاک ثبتی  ملک استفاده شود و یا از عکس هوایی، به تشخیص و صلاحدید نقشه بردار کارشناس رسمی تهیه کننده  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی  بستگی دارد.

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است و همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

 نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد. سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد. اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است. به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی که همان تعیین موقعیت دقیق ملک بر اساس سندهای قدیمی دفترچه ای است، بالاترین تعرفه را در لیست کارهای تخصصی کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی دارد.

اما گاهی اوقات متقاضی نیاز به نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اقدام اداری یا قضایی ندارد بلکه صرفا می خواهد بداند ملک در چه موقعیتی واقع شده است و آیا صرفه اقتصادی برای شروع اقدامات اداری و حقوقی دارد یا خیر.

البته لازم به ذکر است که چه متقاضی نقشه ممهور نیاز داشته باشد چه صرفا جای ملک را بخواهد بداند، مجبوریم عملیات جانمایی پلاک ثبتی را به طور کامل انجام دهیم تا به تعیین موقعیت دقیق ملک برسیم. بنابراین از نظر هزینه تفاوت چندانی بین انجام جانمایی بدون مهر یا با مهر نیست.

اما در هر صورت درصدی به عنوان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. کما اینکه در صورتی که پس از بررسی وضعیت ملک، متقاضی تصمیم به پیگیری اداری و حقوقی ملک بگیرد، بدون هیچ منعی همان کار انجام شده را تکمیل و نقشه جانمایی پلاک ثبتی را ممهور می کنیم.

این بدین معنی است که در کار خود دقیق و صادق هستیم. چه قرار باشد برگه ممهوری به متقاضی بدهیم و چه قرار باشد اطلاعات را به صورت غیر رسمی در تحویل دهیم.

بنابراین در صورتی که در مضیغه مالی هستید و این تخفیف می تواند کمک کننده باشد، موضوع را با ما در میان بگذارید تا بررسی کنیم با چه روشی می توانیم هزینه را به حداقل برسانیم.

 گروه کارشناسان رسمی ما با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی، برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی انواع سند دفترچه ای، بنچاق، قولنامه های قدیمی و غیره اعلام آمادگی می کند.

هدف ما این است که زمینهای بلاتکلیف و سندهای قدیمی شاهنشاهی هر چه زودتر و قبل از اینکه باطل اعلام شوند توسط مالکین واقعی پیگیری شوند تا حقی از کسی ضایع نشود و شاهد سواستفاده زمین خوارها از بی اطلاعی مالکین و وارثین آنها نباشیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!