جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

معمولا هدف از جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک برای اهداف زیر است:

جستجوی پلاک های ثبتی اصلی و فرعی که به نام شخص خاصی هستند

جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک برای پیدا کردن آدرس یا لوکیشن دقیق ملک

جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی یک ملک که محل آن و مالک آن مشخص است

بنابراین به طور کلی جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک دو حالت دارد:

موارد کاربرد:

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت تنظیم دادخواست تقسیم ماترک متوفی مانند ملک های پدری.

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت اجرای مهریه مانند ملک های شوهر.

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت توقیف اموال مانند زمانی که طلبکار مالی از بدهکار پیدا می کند.

موارد کاربرد:

پیدا شدن سند منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که مالک یا وارثین محل یا آدرس ملک را نمی دانند.

معامله یک سند منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که سند معتبر است اما محل ملک مشخص نشده است.

درخواست تقسیم ماترک به عنوان وارث را دارید ولی از ملک هایی که به نام متوفی است اطلاع ندارید.

از شخص خاصی طلبی دارید که قصد دارید ملک هایی که به نام بدهکار است توقیف کنید.

روش یافتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک

در شرایطی که آدرس پستی یا لوکیشن دقیق ملک را می دانید و در جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هستید، ممکن است به شهرداری و یا اداره ثبت مراجعه کنید که قطعا به نتیجه ای نخواهید رسید.

سیستم شهرداری سیستم کاملی برای استعلام پلاک ثبتی نیست. نه تنها ممکن است پلاک ثبتی بسیاری از ملک ها را نداشته باشد، بلکه این امکان وجود دارد که پلاک های ثبتی که شهرداری در سیستم خود را دارد پلاک ثبتی درستی نباشد.

بنابراین ریسک استعلام پلاک ثبتی از شهرداری بسیار بالا است.

تنها سیستم کامل و قابل استناد برای پلاک ثبتی، بانک اطلاعات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به سیستم کاداستر کشور معروف است.

اما همانطور که تجربه کرده اید استعلام پلاک ثبتی از اداره ثبت به ساز و کارهای اداری پیچیده و زمانبری نیاز دارد که بدون نامه رسمی دادگاه هرگز پاسخ متقاضی داده نخواهد شد.

بنابراین لازم است که به طور آزاد به یک کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه استعلام پلاک ثبتی را ظرف چند روز انجام دهید.

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

سپس با طی یک پروسه فنی اطلاعات پلاک ثبتی ملک استخراج می شود که شامل پلاک ثبتی اصلی – پلاک ثبتی فرعی و شماره قطعه تفکیکی است.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش یافتن آدرس ملک با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی

پیدا کردن آدرس ملک وقتی پلاک ثبتی اصلی و فرعی را داریم ، در واقع برعکس زمانی است که آدرس یا لوکیشن را داریم ولی در جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی هستیم.

با این تفاوت که پیدا کردن محل ملک از روی پلاک ثبتی کاری دشوارتر و زمانبر تر و گران تر است که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشهور است.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی باید توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که هم با تجربه باشد و هم نقشه های ثبتی قدیمی را داشته باشد انجام شود.

بدون نقشه های ثبتی قدیمی امکان جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین محل دقیق چهارگوشه ملک وجود ندارد حتی اگر کارشناس بسیار خبره باشد.

در زیر نمونه هایی از نقشه های ثبتی را مشاهده می کنید:

نقشه ثبتی شماره قطعه های تفکیکی

نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی شماره پلاک فرعی

نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی ترکیبی شماره قطعه های تفکیکی و شماره پلاک فرعی

کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته برخی از مناطق به طور کلی نقشه ثبتی ندارند و یا نقشه ثبتی شان از بین رفته است که در این صورت روش های دیگری برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی اتخاذ می شود.

انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی به هر روشی که انجام شود باید خروجی کار به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل متقاضی شود تا به اداره ثبت مربوطه و یا دادگاه ارائه دهد.

در زیر نمونه هایی از پروژه های جانمایی پلاک ثبتی گروه کارشناسان رسمی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار آورده شده است:

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما نه تنها سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی را بلکه دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی را دارند. در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید و با ما تماس بگیرید.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!