کارشناس رسمی جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی به نقشه برداری گفته می شود که علاوه بر تخصص نقشه برداری ، تخصص در امور ثبتی دارد و علاوه بر مهر نقشه برداری نظام مهندسی، مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری را دارد.

بنابراین پروژه های امور ثبتی باید توسط کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی انجام شود. هیچیک از شاخه های دیگر رشته عمران و یا ساختمان و یا راه و شهرسازی صلاحیت انجام پروژه های امور ثبتی به خصوص جانمایی پلاک ثبتی را ندارند و مهر آنها فاقد اعتبار است.

جانمایی پلاک ثبتی یک اصطلاح فنی است که به معنای تعیین موقعیت دقیق چهارگوشه پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه است. تعریف عامیانه جانمایی پلاک ثبتی همان لینک لوکیشن گوگل مپ یا آدرس ملک است.

جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی انجام می شود البته به شرط اینکه کارشناس مربوطه اطلاعات ثبتی منطقه مورد نظر را در اختیار داشته باشد.

اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و دسترسی به سیستم کاداستر کشوری است.

پلاک ثبتی چیست؟

پلاک ثبتی یک شماره منحصر بفرد است که هیچ دو ملکی پیدا نمی شود که شماره پلاک ثبتی یکسان داشته باشند. لذا با این شماره می توان به محل دقیق ملک دست پیدا کرد.

شماره پلاک ثبتی از دو بخش شماره پلاک ثبتی اصلی و شماره پلاک ثبتی فرعی تشکیل شده است که با علامت ممیز از هم جدا شده اند.

این شماره را می توانید در صفحه دوم سندهای دفترچه ای قدیمی سمت راست بلای صفحه پیدا کنید که نوشته شده ” شماره ملک”. شماره سمت چپ پلاک ثبتی اصلی و شماره سمت راست پلاک ثبتی فرعی است.

ضمنا در صفحه سوم که با عنوان “ملک  محل آن” ، با اعلام میزان سهم از ششدانگ ملک شروع می شود و در ادامه مساحت ملک و شماره پلاک ثبتی ملک به حروف نوشته شده است. اگر ملک دارای شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی مفروزی باشد این اطلاعات نیز به توضیحات در این قسمت اضافه میشود. در انتها به پلاک ثبتی اصلی و بخش ثبتی  شهرستان ملک اشاره می شود.

صفحه چهارم با عنوان ” حدود و مشخصات” ، طول و مجاورین ملک در چهار جهت اصلی شمالا شرقا جنوبا غربا اعلام می شود.

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی به تمام این اطلاعات برای تعیین محل دقیق چهارگوشه ملک نیاز دارد.

در زیر نمونه سند دفترچه ای را مشاهده می کنید:

سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در سندهای تک برگی جدید علاوه بر درج اطلاعات فوق در سند، نقشه کاداستر ملک که محل دقیق ملک بر روی نقشه منطقه را نشان می دهد نیز در پایین سند چاپ می شود.

این فرق بزرگ بین سندهای دفترچه ای قدیمی و سندهای تک برگی جدید باعث می شود که سندهای تک برگ جدید دیگر نیاز به جانمایی پلاک ثبتی نداشته باشند.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در واقع ترکیب سند دفترچه ای و نقشه کاداستر ملک می شود سند تک برگی جدید.

به همین دلیل است که برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ ، مالک ملزم به تحویل نقشه یو تی ام ملک علاوه بر تحویل سندش است.

نقشه یو تی ام همان نقشه کاداستری است که پایین سند تک برگ چاپ می شود.

نقشه کاداستر چیست؟

نقشه کاداستر ثبت همان نقشه ای است که در گوشه سمت راست پایین سند تک برگی ملک چاپ می شود و موقعیت ملک را بر روی نقشه هوایی محدوده ملک نشان می دهد. نقشه کاداستر ملک از نقشه یو تی ام وضع موجود ملک که توسط مالک به ارائه ثبت تحویل داده می شود بدست می آید. بنابراین هزینه نقشه کاداستر ثبت همان هزینه تهیه نقشه یو تی ام ملک است.

برای اطلاع از هزینه تهیه نقشه یو تی ام بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است و مخفف universal transverse Mercator  است و به معنی موقعیت دقیق بر روی کره زمین به طوری که این مختصات منحصر به فرد باشد.

این همان چیزی است که اداره ثبت برای صدور سند تک برگی نیاز دارد. یعنی اداره ثبت موقعیت دقیق گوشه های ملک را بر روی کره زمین به طوری که منحصر به همین زمین باشد را در سیستم کاداستری کشور ثبت می کند و بر اساس آن سند تک برگی را صادر می کند. اگر توجه کرده باشید این مختصات به صورت شناسه جام در پایین سمت راست سند درج می شود و همچنین موقعیت ملک در سیستم کاداستری کشور به صورت شماتیک در پایین گوشه سمت راست چاپ می شود.

تصویر نقشه یو تی ام UTM کاداستر ملک در سند تک برگی

به این ترتیب هیچ زمین دیگری در این موقعیت یو تی ام UTM و با این کد مختصات یو تی ام UTM نمی تواند سند بگیرد. این امر موجب می شود مشکل تداخل زمینها و همچنین مشکل چند سند صادر شدن برای یک قطعه زمین کاملا برطرف شده است.

این دستورالعمل در تمامی ادارات ثبت اجرایی شده است و الزام به تهیه نقشه یو تی ام UTM جزو مدارک الزامی برای صدور سند تک برگی است.

نظر به اهمیت نقشه یو تی ام UTM و الزام به دقت بالای گواهی مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک، لازم است در انتخاب کارشناس نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM ملک خود دقت کنیم.

کما اینکه اداره ثبت نیز تنها نقشه های یو تی ام  UTM با دقت و فرمت استاندارد و ممهور شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا نقشه بردار رسمی نظام مهندسی را قبول دارد. توجه بفرمایید که مهر کارشناسان رسمی رشته های عمران و راه و ساختمان به هیچ وجه قابل قبول اداره ثبت نمی باشد و نقشه برگشت خواهد خورد.

روش کار جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی با دسترسی به اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی می تواند از شماره های ذکر شده در سند های منگوله دار و بنچاق های قدیمی رمزگشایی کند و محل دقیق ملک را بر روی نقشه فعلی منطقه جانمایی کند.

نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین محل دقیق چهارگوشه پلاک ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ای قدیمی (سند شاهنشاهی).

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر – نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM بر روی عکس هوایی برای تعیین تکلیف سندهایی که اراضی ملی شده اند: 

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین در صورتی که مالک سند رسمی را در دست داشته باشد اما موقعیت دقیق ملک را نداند، ابتدا کارشناسان رسمی امور ثبتی موقعیت دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی از طریق انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی استخراج می کنند و سپس نقشه یو تی ام را تهیه و ممهور می کنند.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد.

برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است

همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد.

سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد. اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است.

به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

در زیر نمونه هایی از تعیین محل دقیق پلاک ثبتی سند منگوله دار شاهنشاهی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در تمام ادارات ثبت و شهرداری ها و اداره منابع طبیعی و غیره صرفا مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری- امور ثبتی مورد قبول است. رشته های دیگر مانند راه و ساختمان یا عمران صلاحیت تایید نقشه یو تی ام UTM را ندارند و مهر آنها مورد قبول ارگانها و سازمانها نمی باشد.

ضمناً با توجه به نوع سند و شرایط ملک، نقشه های تهیه شده توسط نقشه برداران رسمی سازمان نظام مهندسی ما، در صورت درخواست متقاضی و طبق دستور اداره ثبت مربوطه، ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری و یا امور ثبتی با مناسب ترین قیمت می گردد. 

مشاوره کارشناس رسمی جانمایی پلاک ثبتی

تعیین آدرس دقیق پلاک ثبتی از روی سند صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است و لاغیر. تعیین آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی سند یک پروسه زمانبر و بسیار فنی است که به دلیل بار حقوقی بالایی که دارد باید بدون خطا انجام شود. هر اشتباهی در تعیین آدرس دقیق پلاک ثبتی از روی سند به معنای به خطر افتادن اعتبار نقشه برداری است که نقشه یو تی ام آدرس دقیق پلاک ثبتی را مهر کرده است.

اگر مالک یا وارث سند دفترچه ای قدیمی هستید که از موقعیت و وضعیت کنونی ملک بی خبر هستید، این نکته را باید بدانید که هر سندی که صادر شده است به طور قطع متعلق به یک قطعه زمین است که وجود خارجی داشته است و اداره ثبت پس از تحدید حدود و اختصاص دادن یک شماره قطعه تفکیکی به هر قطعه زمین اقدام به صدور سند کرده است. بنابراین هر سندی مبین یک قطعه زمین با مالکیت شخصی بوده است.

متقاضیان محترم خدمات جانمایی پلاک ثبتی جهت تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی و سندهای دفترچه ای قدیمی منگوله دار و بنچاق های قدیمی می توانند جهت درخواست بررسی سند ملک خود و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.
واتساپ
تماس تلفنی
error: Content is protected !!