تعیین باقیمانده پلاک ثبتی

تعیین باقیمانده پلاک ثبتی به عهده اداره ثبت مربوطه و به درخواست مالکین ملک مشاعی صورت میگیرد. در شرایطی که قسمتهای زیادی از پلاک ثبتی مادر جدا شده و مستقلا پلاک ثبتی گرفته اند، لازم است محدوده ایی که از پلاک ثبتی مادر باقیمانده است تعیین تکلیف بشود و به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی مادر به رسمیت شناخته بشود.

به این عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مادر گفته می شود که عملیات بسیار پیچیده هم از لحاظ فنی یعنی تعیین حدود و مساحت دقیق و از لحاظ حقوقی یعنی تعیین مالکیت است.

قسمت فنی عملیات تعیین باقیمانده پلاک ثبتی ، به عهده نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری است و قسمت حقوقی آن با قسمت دفتر املاک اداره ثبت مربوطه است.

بنابراین تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

در ادامه مفهوم پلاک ثبتی و روش تهیه نقشه های لازم برای درخواست تعیین باقیمانده پلاک ثبتی را با ارائه نمونه کار، توضیح داده ایم.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی چیست؟

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به هر ملک اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست بالای دفترچه سند مالکیت درج می‌شود. لذا استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک طبق همین شماره ها انجام می شود که از یک رقمی تا پنج شش رقمی می توانند باشند.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جداسازی شمارۀ اصلی از فرعی با علامت ممیز (/) است. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست ممیز درج می‌شود.

در مورد سندهای تک برگی نیز درقسمت مشخصات ملک که اولین پاراگراف است در خط دوم به شماره پلاک اصلی و فرعی و همچنین در صورتی که پلاک از پلاک دیگری مفروز و مجزا شده باشد، شماره آن پلاکها درج می شود.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای شناسایی اراضی مختلف، سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

در نمونه نقشه ثبتی زیر قطعه بندی پلاک ثبتی مادر را مشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم. ترکیب دو شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود. که با دانستن این شماره پلاک ثبتی و دسترسی داشتن به اطلاعات ثبتی آن محدوده ثبتی می توان ملک را شناسایی و موقعیت دقیق آن را روی زمین پیدا کرد. به این عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM گفته می شود که حاصل آن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی است.

بنابراین شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر شده و پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۲۲/۱۳۵۱ عدد ۲۲ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۳۵۱ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی ملک است. (صفحه مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی مطالعه شود.)

ممکن است، در سند یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنیم. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است. همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

روش تهیه نقشه باقیمانده پلاک ثبتی

همانطور که احتمالا بدانید، طبق دستورالعمل ، تمام نقشه های تحویلی به کلیه ادارات و سازمانها و ارگانهای مرتبط با مور اراضی و ملک شامل ادارات ثبت، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی ، سازمان مسکن و شهرسازی و غیره.. باید در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM تهیه شده باشد.

بنابراین هر جا صحبت از الزام به تحویل نقشه برای تشکیل پرونده های امور ملکی باشد، منظور نقشه یو تی ام UTM است.

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM نقشه ای بر اساس یک سیستم مختصات جهانی است که در آن هر نقطه ای دارای مختصات منحصر به فرد بر روی کره زمین می باشد. به این معنا که وقتی نقشه یو تی ام  UTM ملک تهیه می گردد، مختصات گوشه های ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین معلوم می گردد.

بنابراین هیچ زمین دیگری بر روی کره زمین دارای مختصات مشابه با این زمین نیست و به این ترتیب موقعیت ملک با دقت سانتی متر بر روی کره زمین تثبیت می گردد.

در راستای اجرای طرح کاداستر، تثبیت عرصه در بانک جامع کاداستر و داده آمایی پلاک ثبتی هر ملک الزامی شد بطوریکه متقاضیان هرگونه خدمات ملکی و ثبتی موظف به تحویل نقشه عرصه پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای نقشه ای است که در آن گوشه های دقیق ملک با حروف انگلیسی ABCDEF…. و یا با شماره های  ۱۲۳۴۵۶……… مشخص شده است و در جدولی معروف به جدول مختصات یو تی ام UTM  برای هر گوشه دو عدد شش رقمی و هفت رقمی درج شده است. رقم های بعد از ممیز نشان دهنده دقت مختصات است که معمولا تا دو رقم اعشار کافی است چون دو رقم اعشار نشان دهنده دقت سانتی متری است که برای ادارات ثبت و شهرداری ها کافی است.

نمونه نقشه یو تی ام UTM  زیر تهیه شده توسط نقشه بردارخانم مهندس آبکار۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که میبینید محل دقیق گوشه های ملک تحت عنوان مختصات یو تی ام UTM به صورت جدول یو تی ام UTM بر روی نقشه درج می شود و پس زمینه آن نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ منطقه است.

در صورتیکه در محدوده ملک نقشه هوایی دوهزارم ۱:۲۰۰۰ موجود نباشد، باید از تصویر ماهواره ایی گوگل به عنوان پس زمینه استفاده کرد:

نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM باقیمانده پلاک ثبتی بر روی تصویر ماهواره ایی گوگل ارث نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM چیست؟

نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی چیست؟

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از نرم افزارهای نقشه برداری ، حدود پلاک مورد نظر را بر روی نقشه هوایی یا عکس هوایی منطقه پیاده می نماید تا مختصات یو تی ام UTM دقیق هر یک از گوشه ها تعیین بشود.

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm جانمایی پلاک ثبتی بر روی نقشه هوایی دوهزارم ۲۰۰۰ برای تعیین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی چیست؟

اکنون در این مرحله که نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تهیه شده است و گوشه های دقیق پلاک ثبتی مشخص شده اند، قسمتهایی از پلاک ثبتی که جدا شده اند را از پلاک ثبتی مادر جدا می کنیم تا آنچه که باقی می ماند به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی تعیین بشود.

اکنون حدود و مساحت دقیق باقیمانده پلاک ثبتی مادر کاملا مشخص شده و توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصص امور ثبتی و نقشه برداری ممهور می شود تا تحویل اداره ثبت مربوطه شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM تعیین باقیمانده پلاک ثبتی آورده شده است. تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹:

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک مشاعی جهت تعیین باقیمانده پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعیین باقیمانده پلاک ثبتی مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لازم به ذکر است که در مواقعی که قسمتی از پلاک ثبتی در طرح خیابان شهرداری واقع شده است، تعیین باقیمانده پلاک ثبتی اهمیت زیادی دارد. چرا که شهرداری موظف است برای قسمتی از پلاک ثبتی که در طرح خیابان واقع شده است بهای ملک به قیمت روز را پرداخت کند و همچنین مالک یا مالکین می توانند برای باقیمانده ی پلاک ثبتی سند تک برگ بگیرند.

در این حالت نقشه بردار باید ابتدا گوشه های دقیق پلاک ثبتی را طی عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشخص کند. سپس مقدار مساحتی که در طرح خیابان از بین رفته است و همچنین مقدار باقیمانده زمینها را محاسبه کند تا شهرداری و اداره ثبت طبق این نقشه عمل کنند

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای ۴ قطعه تفکیکی که قسمتی از قطعه و یا کل قطعه در طرح خیابان افتاده است آورده ایم. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹ :

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و تعیین باقیمانده طرح خیابان برای ۴ قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

تیم ما به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص نقشه برداری و امور ثبتی ، تمام نقشه های لازم برای تشکیل پرونده جهت درخواست تعیین باقیمانده را تهیه و ممهور می کنند بطوریکه تضمین شده، تایید اداره ثبت مربوطه را اخذ کند و کار بدون معطلی به مرحله بعدی برود.

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

خرید سند شاهنشاهی با استعلام ثبتی

با وجود صدور گسترده سندهای جدید تک برگی ، همچنان بازار خرید و فروش سندهای شاهنشاهی منگوله دار داغ است چراکه هنوز سندهای شاهنشاهی منگوله دار معتبر هستند و اتفاقا به زمین ها و خانه های کلنگی بکر و با ارزش تعلق دارند بطوریکه سرمایه گذاران ملکی اغلب برای بیزنس ساخت و ساز به خرید سندهای شاهنشاهی اهتمام دارند.

واضح است که خرید ملک های با سند شاهنشاهی قدیمی نسبت به سندهای جدید تک برگی ریسک بیشتری دارند و کلاهبرداری های ملکی اغلب از طریق معامله خرید سندهای شاهنشاهی قدیمی اتفاق می افتد. بنابراین لازم است هنگام خرید سند شاهنشاهی قدیمی، تمام استعلامات شامل استعلام پلاک ثبتی، استعلام گردش ثبتی، استعلام سابقه ثبتی ملک، استعلام اصالت سند، استعلام آخرین وضعیت مالکیت، استعلام تطبیق آدرس/لوکیشن ملک با سند شاهنشاهی مورد معامله ، استعلام منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و .. گرفته شود تا بتوان تضمین کرد ریسک خرید سند شاهنشاهی به صفر رسیده است.

هر یک از استعلامات ثبتی نامبرده از اهمیت خاص خود برخوردار است بطوریکه هیچیک نمی تواند جای دیگری را بگیرد و صحت هیچیک تضمین کننده صحت دیگری نمی باشد.

در ادامه به بررسی هر یک از استعلام ها در مورد سندهای شاهنشاهی و اهمیت آنها می پردازیم.

استعلام پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

پلاک ثبتی یک ملک باید از بانک اطلاعات ثبتی استخراج شود. بانک اطلاعات ثبتی یا سیستم کاداستر کشور تنها منبع موثق و کامل برای رسیدن به پلاک ثبتی املاک کشور است.

هر استان به حوزه ها و بخش های ثبتی مشخصی تقسیم شده است.

در زیر نقشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران و همچنین شهر تهران آورده شده است.

هر بخش ثبتی نیز به قطعات کوچکتری تحت عنوان قطعه اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

اغلب به این صورت است که پلاک ثبتی اصلی  یک منطقه برای تمام ملک های آن منطقه یکسان است. در واقع هر منطقه ثبتی با یک پلاک ثبتی اصلی منحصر بفرد مشخص شده است.

مثلا پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری و پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک و پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

اما همیشه اینطور نیست. در برخی مناطق تهران هر ملک خود یک پلاک ثبتی اصلی مستقل است. مثلا در منطقه بازار تهران هر مغازه پلاک ثبتی اصلی مستقل دارد. یا در برخی مناطق هر کوچه یک پلاک ثبتی اصلی دارد. اما مثلا در ولنجک کل منطقه ولنجک پلاک ۶۷ اصلی است.

قطعه های اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان شماره فرعی تقسیم می‌شوند. قطعه اصلی را به اصطلاح قطعه مادر هم می نامند. معمولا اکثر افراد پلاک ثبتی اصلی ملک خود را می دانند و دنبال استعلام پلاک ثبتی فرعی هستند.

شماره پلاک فرعی از هیچ قاعده ایی پیروی نمی کند لذا استعلام پلاک فرعی از هیچ راهی ممکن نیست مگر مراجعه به یک کارشناس رسمی امور ثبتی.

در واقع شماره پلاک فرعی بر اساس مراجعه متقاضیان به اداره ثبت مربوطه تخصیص داده می شود. یعنی در صف رسیدگی به پرونده ها نفر جلویی شما یک شماره کمتر و نفر پشتی شما یک شماره بیشتر است که ممکن است ملک های شما صدها متر فاصله داشته باشند. بنابراین از روی شماره پلاک فرعی همسایه ها نمی توانید شماره پلاک فرعی ملک خود را بفهمید و لوکیشن ملک تاثیری در تعیین پلاک ثبتی فرعی ندارد.

در زیر نمونه ایی از نقشه ثبتی مربوط به تخصیص پلاک های فرعی در یک پلاک اصلی آورده شده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته وقتی پلاک ثبتی اصلی به قطعات کوچکتر تقسیم می شوند، به هر قطعه اجالتا یک شماره قطعه تخصیص داده می شود تا زمانیکه متقاضی به اداره ثبت مراجعه کند و رسما پلاک فرعی بگیرد.

شماره قطعه های تفکیکی شماره های پشت سر هم هستند که می توان از روی شماره قطعه همسایه، شماره قطعه ملک خود را بفهیمد. اما همانطور که گفته شد برای انجام کلیه امور ثبتی، شماره پلاک فرعی مهم است نه شماره قطعه.

در زیر نمونه ایی از تقسیم پلاک اصلی به قطعه های تفکیکی آورده است:

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در سند های شاهنشاهی پلاک ثبتی شماره پلاک ثبتی املاک عموماً به چهار صورت در اسناد مالکیت درج می­شود:

یک شمارۀ اصلی و یک شمارۀ فرعی: مانند ۱۸۴/۶۹
یک شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مانند ۳۷-۳۶-۲/۳۵
یک شمارۀ اصلی، بدون شمارۀ فرعی (زیرا قطعۀ مادر تفکیک نشده است): مانند ۱ یک اصلی
چند شمارۀ اصلی و چند شمارۀ فرعی: مانند  511-618/3303-3302-3301

(صفحه نمونه نقشه ثبتی و کاربرد آن در تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی مطالعه شود)

در صفحۀ سوم اسناد مالکیت، پلاک ‌های فرعی و اصلی و حدود اربعه ملک ـ که همان چهار جهت جغرافیایی اصلی است ـ و مساحت کل عرصه (زمین) با حروف درج می شود.

سند شاهنشاهی منگوله دار
سند شاهنشاهی منگوله دار
سند منگوله دار شاهنشاهی 2
سند منگوله دار شاهنشاهی

البته ممکن است برخی از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه بوده و فقط شمارۀ پلاک ثبتی داشته باشند؛ در این صورت برای تعیین مساحت ملک، از نقشۀ یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی که توسط کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی تهیه شده است استفاده می کنند.

قطعات تفکیکی که دارای شمارۀ پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند. شمارۀ پلاک تفکیکی یا همان شمارۀ قطعه از عدد یک و از سمت شمال غربی قطعه اولیه شروع شده و به تعداد قطعاتی که در قطعه اولیه ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.

در مورد سند های شاهنشاهی قدیمی منگوله دار، یک نکته ی قابل توجه حدود اربعه ی ذکر شده در سند می باشد. ملک هایی که در سند آنها به عنوان مثال ذکر شده است : شمالا به خیابان ۱۲ متری، احتمال اینکه ملک در محدوده مسکونی شهری واقع شده است بسیار بالاست نسبت به ملکی که در سند آن حدود اربعه به یک عارضه طبیعی باشد مانند کوه، تپه، نهر و .. به عنوان مثال: شمالا به کوه، شرقا به تپه.

اما لازم به ذکراست که با توجه به گسترش منطقه شهری و تحت ساخت و ساز قرار گرفتن بسیاری از زمینهایی که قبلا شهری نبوده اند، احتمال این وجود دارد که سندی که حدود اربعه در آن به عوارض طبیعی بوده است در حال حاضر وسط یک منطقه ی مسکونی گران قیمت با خیابان کشی منظم افتاده باشد و یا برعکس در سندی که ملک به خیابان تعریف شده است اصلا طرح خیابان کشی اجرا نشده باشد.

لذا با وجود اینکه در بررسی اولیه سند های شاهنشاهی قدیمی منگوله دار، کارشناس تصور اولیه ای از وضعیت ملک بر اساس تجربه خود پیدا می کند اما تا به اتمام نرسیدن عملیات بررسی پلاک ثبتی تا مرحله ی آخر، امکان هیچ اظهار نظری وجود ندارد.

در زیر نمونه هایی از جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی قدیمی منگوله دار آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعاه تفکیکی مندرج در سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام چهارگوشه پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند شاهنشاهی دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین با سند شاهنشاهی واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

سند شاهنشاهی مشاعی

اگر ملکی مشاعی باشد یعنی مالک از نقشه به نقطه پلاک مادر به اندازه ی سهم خود سهم دارد.

اگر مالکین به توافقی رسیده باشند در مورد اینکه هر یک قسمتی از ملک مشاعی را تصرف و بهره برداری نمایند ، محل ملک هر مالک مشخص است. اما اگر در این مورد توافقی نکرده باشند ، محل دقیق ملک هر مالک مشخص نیست و قابل جانمایی نمی باشد.

بنابراین اگر سند شاهنشاهی به صورت مشاعی باشد، در استعلام ثبتی اسامی کل مالکین به عنوان مالک استخراج می شود. همچنین تعیین محل دقیق سهم هر مالک بستگی به این دارد که توافق مکتوبی که به امضای تمام مالکین مشاعی رسیده باشد و ضمیمه آن کروکی تقسیم بندی پلاک ثبتی مادر به اندازه سهم هر یک از مالکین مشاعی مشخص شده باشد، وجود دارد یا خیر.

سند شاهنشاهی مشاعی علاوه بر نیاز به استعلام ثبتی، نیاز به بررسی موافقتنامه های فی مابین مالکین مشاعی دارد که البته مهم است محضری و رسمی باشد.

در زیر نمونه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک با سند شاهنشاهی مشاعی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

همانطور که می بینید علاوه بر مشخص شده گوشه های دقیق ملک مادر، محل هر مالک به اندازه سهم مشاعی که از پلاک مادر دارد مشخص شده است. حتی اگر هنوز تفکیک رسمی نشده باشد:

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی سند شاهنشاهی کشاورزی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام مشاعی سند شاهنشاهی مسکونی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر وقطعه های مشاعی از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

استعلام ثبتی ریشه سند شاهنشاهی

استعلام ثبتی سند مالکیت شاهنشاهی ملک از ضروریات پروسه معامله ملک است که توسط دفترخانه اسناد رسمی انجام می شود. اما استعلام ثبتی سند فقط آخرین وضعیت مالکیت را شامل می شود و قابلیت نقل و انتقال سند. در صورتیکه بررسی سابقه ثبتی سند شاهنشاهی ملک و اطلاع از ریشه ملک بسیار ضروری است که متاسفانه از هیچیک از مبادی رسمی قابل انجام نیست و جزو خدمات دفترخانه ها تعریف نشده است.

مشکل دیگر اینجاست که مرحله حضور طرفین معامله در دفترخانه به بعد از انجام مقدمات و اخذ بیعانه در بنگاه مشاور املاک موکول می شود.

بنابراین خریدار مجبور است به سند شاهنشاهی ارائه شده از طرف فروشنده اعتماد کند و با وساطت دفتر مشاور املاک یک سوم مبلغ بیع را جهت جاری شدن قرارداد معامله ملک پرداخت کند.

مساله مهم تر این است که دفترخانه استعلام آخرین وضعیت مالکیت را میگیرد و بررسی ریشه سند شاهنشاهی و گردش ثبتی کامل ملک را انجام نمی دهد.

بنابراین ممکن است ملکی از نظر مالکیت و قابلیت انتقال سند مشکل نداشته باشد اما در آینده به دلیل مشکلی که در ریشه ملک بوده است موجب گرفتاری خریدار شود.

به عنوان مثال ملک هایی که تصاحبی و یا توقیفی و یا بنیادی و یا وقفی بوده است.

به عنوان مثال بعد از انقلاب املاکی که به عنوان دارایی وابستگان رژیم قبلی شناسایی می شدند وارد پروسه دادگاه انقلاب جهت تعیین تکلیف شدند که اکثر آنها وارد خزانه بیت المال شدند. این املاک در واقع اسناد با ریشه بنیادی هستند که به سند ستادی نیز معروف هستند.

این سندها هیچ تقاوتی در ظاهر با سندهای بی ریشه ندارند و قابل نقل و انتقال هستند اما قطعا قیمت آنها بسیار پایین تر از سندهای بی ریشه است و خریدار کمتری دارد.

اما همانطور که میدانید مشاورین املاک و فروشنده هیچ تمایلی ندارند خریدار از ریشه دار بودن ملک مطلع شود. به عنوان مثال سی درصد ملک های منطقه یک تهران با سند شاهنشاهی دارای ریشه بنیاد هستند به خصوص در خیابان های گران قیمت!

در صورتیکه درخواست استعلام ثبتی ریشه ملک را دارید باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را به کارشناسان ما اعلام کنید.

اما گاهی اوقات فروشنده ها عمدا اطلاعات پلاک ثبتی ملک را در اختیار خریدار قرار نمی دهند. بنابراین راه باقی نمی ماند جز اینکه کارشناسان رسمی امور ثبتی ما اول شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را دربیاورند و بعد بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک بتوانند به پرونده ثبتی ملک دسترسی پیدا کنند و ریشه ملک را بررسی کنند.

بنابراین تنها لازم است که لوکیشن ملک را برای کارشناسان رسمی ما ارسال کنید تا ظرف سه روز سابقه ثبتی و ریشه ملک را بررسی کنند.

استعلام انطباق لوکیشن ملک با پلاک ثبتی سند شاهنشاهی

متاسفانه در معاملات ملکی تنها چیزی که مورد تاکید است اصالت سند شاهنشاهی و استعلام دفترخانه از اداره ثبت درباره صحت مالکیت و عدم بازداشت بودن ملک است.

اما آیا در هیچ یک از مراحل معاملات ملکی از ابتدا تا نقل و انتقال قطعی، هرگز به این موضوع پرداخته می شود که آدرس اعلامی از طرف فروشنده ،که منتسب به آن سند می کند، آدرس درستی هست یا خیر؟!

البته در مورد ملک هایی با سند شاهنشاهی که دارای ساختمان است ، موقع بازدید خریدار از ملک تا حدودی می توان متوجه شد که آدرس صحیح است یا خیر. چون بازدید از داخل ساختمان مستلزم این است که ملک تحت تصرف فروشنده باشد و یا با مستاجران هماهنگی لازم بعمل آمده باشد.

اما در مورد ملک هایی که به صورت زمین خالی هستند بدون هیچ گونه دیوارکشی و درب ورودی، چگونه می توان متوجه شد که سندی که در دست فروشنده است متعلق به این زمین است؟

حتی اگر طول و عرض زمین با طول و عرض مندرج در سند شاهنشاهی برابر باشد نمی تواند صحه ای بر تعلق آن سند به زمین اعلامی برای فروش باشد.

دلیل آن واضح است!

زمین های با قواره یکسان که در واقع طول و عرض یکسان دارند بسیارند!

همین موضوع باعث شده است که کلاهبرداران ملکی دقیقا زمینی با طول و عرض و مساحت برابر با آنچه در سند نوشته شده است در منطقه پیدا کنند و به بازدید خریداران برسانند در حالی که زمین واقعی دارای مشکلات متعددی است مانند ملی بودن، واقع شدن در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر که غیرقابل بهره برداری است، نداشتن راه دسترسی، اشغال شدن توسط شهرداری یا سایر ارگانهای دولتی، داشتن معارض و سند ماده ۱۴۷ که درواقع به دلیل تصرف طولانی مدت ایجاد حق مالکیت شده است و غیره

که اگر خریدار زمین واقعی را بازدید کند و متوجه مشکلات آن شود، هرگز حاضر به معامله نمی شود!

حتی اگر دفترخانه هزار بار از اداره ثبت استعلام بگیرید همه چیز درست است. سند آزاد است، بازداشتی ندارد، نام مالک صحیح است، قواره ملک درست است، سند اصالت دارد و جعلی نیست و…

اما کدام زمین؟ چه کسی مسئول این است که زمینی که مشاور املاک به خریدار نشان داده است ا زمین واقعی یکسان نیست!

حتی مشاورین املاک مسئول این کلاهبرداری نیستند چون مشاور املاک آدرس اعلامی از طرف فروشنده را با این فرض که آدرس درست است فایل می کند.

تنها مسئول این کلاهبرداری خریدار است. چون این خریدار است که باید دقیقا بداند چه چیزی را دارد معامله می کند و حاضر شده است به اعلام شفاهی آدرس ملک توسط فروشنده اعتماد کند بدون اینکه این آدرس در هیچ جایی ثبت شده باشد. ​معامله ملک بدون جانمایی پلاک ثبتی در واقع باز کردن راه برای کلاهبرداران ملکی است.

بله ! درست می خوانید

آدرس ملک در هیچ جای سندهای دفترچه ای قدیمی درج نشده است!

در سندهای دفترچه ای شاهنشاهی صرفا پلاک ثبتی اصلی و فرعی درج شده است که حتی با پلاک شهرداری که بر سر در ملک می توان دید هم متفاوت است.

پس چه راهی وجود دارد که خریدار بتواند موقعیت دقیق چهارگوشه ملک را قبل انجام معامله و به صورت کاملا رسمی و معتبر در اختیار داشته باشد؟

با قاطعیت می توان گفت که دقیقا به همین دلیل دادگاه های دعاوی ملکی پر است از مال باختگانی که اگر با این اصطلاح و ضرورت دانستن کاربرد  نقشه یو تی ام UTM  آشنا بودند هرگز کارشان به دادگاه دعاوی ملکی نمی کشید اگر ​معامله ملک بدون جانمایی پلاک ثبتی انجام نمی دادند.

با اطمینان باید به شما خریدار محترم بگوییم که اگر فروشنده ملک از تهیه نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سرباز زد و هزینه را بهانه کرد، باید بدانید که قطعا مشکلی وجود دارد و احتمال کلاهبرداری بسیار بالا است.

درست است که تهیه  نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن است سه میلیون تومان به بالا ( بر اساس مساحت و موقعیت ملک) هزینه داشته باشد اما آیا این هزینه برای درست انجام شدن یک معامله ملکی میلیاردی هزینه زیادی است؟

اگرچه هیچ قانونی در مورد اینکه کدامیک از طرفین معامله، خریدار یا فروشنده، باید هزینه تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را پرداخت کنند وجود ندارد، اما منطقی این است که فروشنده نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی را قبل از معامله تهیه کند و در اختیار مشتری ها قرار دهد.

اما متاسفانه فروشنده ها معتقد هستند از آنجایی که معلوم نیست معامله سر بگیرد یا نه چرا باید هزینه ای بابت تهیه  نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی از جیب شان برود.

در صورتی که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی باید جزو لاینفک معاملات ملکی باشد که دارای سند دفترچه ای قدیمی (شاهنشاهی) هستند.

در مورد ملک هایی که سند تک برگی دارند، این مشکل وجود ندارد. چون در سندهای تک برگی جدید، علاوه بر درج آدرس دقیق ملک، موقعیت پلاک ثبتی نیز در پایین صفحه به صورت نقشه کاداستری نمایش داده شده است تا شبهه ای بابت موقعیت دقیق ملک باقی نماند.

در واقع سند تک برگی همان تلفیق سند دفترچه ای با نقشه یو تی ام UTM استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی است. همین مسئله به خوبی موکد این موضوع است که سندهای دفترچه ای نقص اطلاعات داشته اند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم به تبدیل همه سندهای دفترچه ای شاهنشاهی به سند تک برگی گرفته است. یکی از نقوص اطلاعاتی سندهای دفترچه ای شاهنشاهی همین فقدان آدرس و مبهم بودن موقعیت دقیق ملک است.

در این چندین سال تجربه کارشناسی امور ثبتی، پرونده های بسیاری بوده اند که به دلیل عدم جانمایی پلاک ثبتی قبل از انجام معامله راهی دادگاه های دعاوی ملکی شده اند تا احقاق حق کنند.

در زیر نمونه ای از این نوع پرونده ها آورده شده است:

زمینی که بر اساس بنچاقی معتبر و به صورت قولنامه ای به خریدار فروخته شده است طبق مندرجات بنچاق، قطعه چهارم از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۵ اصلی است.

که هنگام بازدید از ملک قطعه زمین خالی با موقعیت بسیار خوب به رویت خریدار رسیده است. که با خط زرد رنگ بر روی عکس هوایی منطقه نشان داده شده است.

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

که خریدار سالها پس از انجام معامله در حالی که تصور می کرده است زمینش همان زمین خالی است به شهرداری مراجعه می کند برای اخذ جواز ساخت.

در آنجا متوجه می شود که مالک این زمین شخص دیگری است!

وقتی کار به شکایت می کشد دادگاه دستور تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را می دهد، مالباخته به ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه می کند تا طبق دستور دادگاه پلاک ثبتی زمین را بر روی نقشه درج کنیم و نقشه را ممهور به مهر دادگستری نماییم.

در پروسه انجام عملیات تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، کارشناس رسمی موظف از بدون توجه به اظهارات متقاضی، خود شخصا صحت پلاک ثبتی را بررسی کند و به دادگاه گزارش دهد.

روال کار به این صورت است که کارشناس رسمی امور ثبتی از روی نقشه های ثبتی قدیمی محل دقیق پلاک ثبتی مورد نظر را جانمایی می کند. از نظر یک کارشناس امور ثبتی ​خرید ملک با سند شاهنشاهی بدون جانمایی پلاک ثبتی ممنوع است.

در زیر نقشه ثبتی مربوط به پلاک ثبتی مورد نظر آورده شده است که مورد دعوی در واقع قطعه چهارم بود.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در همان بررسی اولیه محرز شد که شکل و شمایل قطعه چهارم که به صورت مثلثی شکل است با شکل زمینی که به رویت خریدار رسیده بوده است متفاوت است.

بنابراین پروژه وارد فاز جانمایی پلاک ثبتی شد تا فارغ از اظهارات متقاضی، عملیات جانمایی پلاک ثبتی بصورت کاملا کارشناسانه انجام شود.

که نتیجه کار عملیات جانمایی پلاک ثبتی به صورت زیر است:

لذا محرز گردید که زمین واقعی منسوب به قطعه چهارم پلاک ثبتی مورد نظر در فاصله کمی از زمین مورد معامله واقع شده است که در واقع طی سالیان تفکیک و به افراد مختلف فروخته شده است.

برای تکیمل گزارش تحویلی به دادگاه، اقدام به تعیین پلاک ثبتی زمین خالی با دو مدعی کردیم که محرز گردید پلاک ثبتی این زمین ۹۲ فرعی از ۵ اصلی است که با اسناد و مدارک طرف مقابل دعوی همخوانی دارد.

بنابراین دادگاه رای را به نفع خوانده صادر کرد و خواهان در واقع قربانی کلاهبرداری ملکی اعلام شد. در این مرحله خواهان از فروشنده اولیه شکایت می کند اما فروشنده از ایران خارج شده است و هیچ اموالی در ایران برای توقیف ندارد.

بنابراین میلیلاردها تومان از دست می رود در حالی که تهیه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی در موقع خرید ملک با سند شاهنشاهی شاید به ده میلیون تومان هم نمی رسید.

اگر دقت کرده باشید زمین به صورت قولنامه ای معامله شده بوده و بنابراین سند رسمی به نام خربدار انتقال داده نشده بوده است. لذا فروشنده به راحتی توانسته است بلافاصله زمین را به نام افراد دیگر انتقال دهد و متواری شود.

اما نوع دیگری از اینگونه پرونده ها وجود دارد که حتی انتقال سند هم انجام می شود. اما به عنوان مثال زمین واقعی در ارتفاعات بالای کوه واقع شده است که امکان بهره برداری ندراد و در واقع در گیر و دار اراضی ملی شدن است. اما زمینی که به خریدار نشان داده می شود یک زمین مرغوب در بین سایر قطعات مسکونی است که هیچ مشکلی از لحاظ بهره برداری ندارد.

نمونه این نوع کلاهبرداری عمدتا در پلاک های ثبتی واقع در شمال تهران دیده می شود که نیمی از پلاک ثبتی زمینهای مرغوب بالاشهر تهران است و نیمی از پلاک ثبتی روی ارتفاعات شمال تهران واقع می شود. به عنوان مثال پلاک ثبتی ۶۷ اصلی ولنجک که از از بلوار ولنجک شروع می شود و تا بالای کوه کشیده می شود. قسمتهای جنوبی این پلاک ثبتی زمینهای بسیار مرغوب ولنجک هستند اما زمینهای واقع در شمال این پلاک ثبتی در واقع غیرقابل بهره برداری هستند.

در این نوع کلاهبرداری ها، وقتی کار به دادگاه می کشد، فروشنده حتی قبول نمی کند که زمین اشتباهی را به رویت خریدار رسانده است. چون بازدید از زمین هیچ گاه صورت جلسه نمی شود و بعضا شاهدی هم ندارد و هیچ جا آدرس ملک درج نمی شود. بنابراین فروشنده به راحتی می تواند اذعان کند که خریدار زمین واقعی را رویت کرده است و با علم به شرایط وضع موجود زمین اقدام به انجام خرید سند شاهنشاهی کرده است.

بنابراین اهمیت تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی از این جهت که ضمیمه معامله خرید سند شاهنشاهی می شود بطوریکه در مبایعه نیز ذکر می شود “طبق نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ” ارائه شده از طرف فروشنده، می تواند معامله خرید سند شاهنشاهی را به طور کامل شفاف سازی کند تا محلی برای کلاهبرداری ایجاد نشود.

البته باید توجه کنید که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حتما ممهور باشد و این عبارت که ” جانمایی پلاک ثبتی” طبق معرفی مالک/متقاضی انجام شده است درج نشده باشد. چون درج این عبارت در نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به این معنا است که کارشناس هیچ مسئولیتی بابت صحت پلاک ثبتی اعلامی از طرف مالک/متقاضی تهیه نقشه ندارد. این نوع نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بالطلع بسیار ارزانتر و از نظر حقوقی بی ارزش هستند.

اما نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی که در آن کارشناس مربوطه شخصا صحت موقعیت پلاک ثبتی را گواهی می کند دارای بار حقوقی بسیار بالا است و مانند یک سند رسمی عمل می کند.

برای اطلاع از انواع نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و همچنین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بر روی لینک های آخر همین مقاله قسمت بیشر بخوانید کلیک کنید.

از آنجاییکه جانمایی پلاک ثبتی بر روی عکس هوای منطقه می تواند برای افرادی که نقشه خوانی بلد نیستند بیشتر از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی کاربرد داشته باشد، علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام، جانمایی روی عکس هوایی را نیز به متقاضی ارائه می دهیم.

عکس هوایی پلاک 78 اصلی سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی جانمایی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمینهای پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری و پی دو برادران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اگر ملک متصرف داشته باشد

یکی از موارد رایج در معاملات زمین با سند شاهنشاهی این است که فروشنده عمدا محل واقعی زمین را به خریدار نشان نمی دهد چون زمین متصرف دارد. متصرف می تواند دولتی یا شخصی باشد. اما معمولا وقتی متصرف دولتی است و فروشنده امکان خلع ید متصرف را نداشته است اقدام به فروش زمین می کند تا درد سرهای خلع ید متصرف را به گردن خریدار بیندازد.

این کار گرچه مصداق کلاهبرداری ملکی می باشد، اما متاسفانه هیچ ساز و کار قانونی برای جلوگیری از خرید و فروش سندهای شاهنشاهی تصرفی وجود ندارد.

اگر ملک بطور رسمی ملی شده باشد، در جواب استعلام ثبتی سند شاهنشاهی مشخص می شود. اما اگر بطور رسمی ملی نشده باشد گرچه متصرف دولتی داشته باشد، در جواب استعلام ثبتی سند شاهنشاهی مشخص نمی شود که متصرف دارد.

این موضوع باعث سوء استفاده از نا آگاهی خریدار سند شاهنشاهی می شود بطوریکه زمین خالی مرغوبی به رویت خریدار می رسد در حالیکه زمین واقعی در تصرف دولتی قرار دارد و حتی گاها امکان بازدید از زمین وجود ندارد. مانند زمین هایی که در منطقه ممنوعه نظامی و پادگانها واقع شده اند. یا زمین هایی که در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر بدون هیچ راه دسترسی واقع شده اند.

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی زمین ملی شده با سند شاهنشاهی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی ملی شده تحت تصرف سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی زمین با سند شاهنشاهی که توسط شهرداری (محل تجمع زباله های شهری) تصرف شده است آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی سند شاهنشاهی روی تصویر ماهواره ایی گوگل تصرف شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گاهی نیز زمین با سند شاهنشاهی در طرح خیابان شهرداری افتاده است بطوریکه کل مساحت زمین به خریدار سند شاهنشاهی فروخنه می شود در حالیکه کل یا قسمت بزرگی از زمین در طرح خیابان شهرداری از بین رفته است و باقیمانده آن زمین کوچک و قناصی است.

در زیر نمونه جانمایی پلاک ثبتی ۴ قطعه تفکیکی با سند شاهنشاهی اورده شده است که قسمت بزرگی از سه قطعه و کل یک قطعه آن در طرح خیابان شهرداری افتاده بوده که مالک قبلا پول ان را از شهرداری گرفته بوده اما اکنون نیز کل مساحت زمین را طبق سند شاهنشاهی به خریدار فروخته است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام utm دوهزارم 2000
نقشه یو تی ام utm دوهزارم ۲۰۰۰ باقیمانده سند شاهنشاهی ۴ قطعه در طرح خیابان شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه استعلام سند شاهنشاهی

هزینه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را چه کسی باید پرداخت کند؟ خریدار یا فروشنده؟

با توجه به اینکه این موضوع به کرات از ما پرسیده می شود، پیشنهاد ما برای این موضوع که کدامیک از طرفین معامله ، خریدار یا فروشنده سند شاهنشاهی، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را تقبل کنند به این صورت است که فروشنده هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را تقبل کند تا بتواند به تمام مشتری ها و خریداران احتمالی زمین ارائه دهد. اما هرگاه معامله خرید سند شاهنشاهی صورت گرفت هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به فروشنده بازگردانده شود. چون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به عنوان یکی از الزامات برای تبدیل سند دفترچه ای شاهنشاهی به سند تک برگ و همچنین اخذ جواز ساخت شهرداری است . بنابراین خریدار در آینده نیز از نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به کرات استفاده خواهد کرد.

البته گاهی اوقات دیده می شود که مشاور املاک که در واقع واسطه بین خریدار و فروشنده است، هزینه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی را به عهده می گیرد تا معامله بهم نخورد.

مدارک لازم برای استعلام سابقه ثبتی سند شاهنشاهی

مدارک و اسناد لازم برای استعلام ثبتی قبل از خرید سند شاهنشاهی بستگی به اطلاعاتی دارد که متقاضی نیاز دارد.

اگر درخواست متقاضی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک باشد باید لینک لوکیشن ملک را برای کارشناسان ما ارسال کند تا ما پلاک ثبتی منتسب به آن لوکیشن را استخراج کنیم.

اگر درخواست متقاضی استعلام آخرین وضعیت مالکیت و یا گردش ثبتی کامل ملک با سند شاهنشاهی باشد، باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را در اختیار کارشناسان ما قرار دهد و یا تعیین پلاک ثبتی بر اساس لوکیشن را نیز به ما بسپارد.

اگر درخواست متقاضی تعیین آدرس یا لوکیشن دقیق ملک از روی پلاک ثبتی باشد باید صفحات اول تا چهارم سند شاهنشاهی ار برای ما ارسال کند و اگر دسترسی به سند ندارد باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی و بخش ثبتی را اعلام کند. چون گاهی اوقات فروشنده از در اختیار گذاشتن عکس صفحات سند شاهنشاهی به خریدار خودداری می کند.

اگر درخواست متقاضی بررسی اصالت سند باشد باید اسکن کامل و با کیفیت سند را برای ما ارسال کند.

اگر درخواست متقاضی بررسی تطبیق پلاک ثبتی با لوکیشن اعلامی از طرف فروشنده باشد بایدهم پلاک ثبتی و هم لوکیشن ملک را برای ما ارسال کند.

اگر درخواست متقاضی استعلام مساحت دقیق ملک باشد باید نقشه برداری دقیق از ملک انجام شود و سپس با مساحت مندرج در سند مقایسه شود سپس گزارش اضافه مساحت و یا کسری مساحت تنظیم و ممهور گردد.

اگر درخواست متقاضیان جانمایی پارکینگ های ساختمان مسکونی یا تجاری باشد، نقشه بردار رسمی دادگستری ما در محل ملک و در حضور کلیه ساکنین به تعیین محل دقیق پارکینگ هر واحد طبق اسناد و یا طبق توافق مالکین می پردازد سپس تنیجه نهایی به صورت نقشه تفکیکی طبقه پارکینگ در اختیار مدیریت ساختمان قرار خواهد گرفت تا در دفترخانه محضری و رسمی شود.

ارائه اطلاعات سابقه ثبتی به صورت شفاهی یا کتبی

قطعا اطلاع دارید در صورتیکه نامه رسمی از دادگاه که بنام کارشناس رسمی ما صادر شده باشد نداشته باشید از ارائه اطلاعات به صورت کتبی با مهر کارشناس رسمی دادگستری معذوریم. لذا این اطلاعات صرفا به صورت شفاهی ارائه می شود گرچه مشکلی جهت مکتوب کردن و ممهور کردن آن در صورت ارائه نامه دادگاه نداریم.

اگر نامه دادگاه ندارید به این معنا هست که خوشبختانه هنوز معامله خرید سند شاهنشاهی را انجام نداده اید و درگیر کلاهبرداری نشده اید. بنابراین اعلام شفاهی استعلامات ثبتی سند شاهنشاهی برای شما کافی است.

گروه کارشناشان رسمی ما متشکل از کارشناشان رسمی امور ثبتی دادگستری، نقشه برداران پایه یک نظام مهندسی، وکلای حقوقی پایه یک دعاوی ملکی پایه اعلام آمادگی می کنیم که اولا قبل از اتفاق افتادن کلاهبرداری ملکی در مورد سندهای شاهنشاهی قدیمی ، در کنار متقاضیان باشیم تا با بررسی های همه جانبه از نظر استعلام پلاک ثبتی، اصلت سند شاهنشاهی، درست بودن لوکیشن اعلامی به خریدار سند شاهنشاهی و گردش ثبتی کامل سند شاهنشاهی جهت بررسی ریشه ملک به کمتر شدن پرونده های کلاهبرداری های ملکی کمک کنیم.

همچنین در صورت اتفاق افتادن کلاهبرداری ملکی با سند شاهنشاهی، از طریق جمع آوری اطلاعات کامل و نقشه جهت تامین دلیل دادگاه، جهت احقاق حق شما قدم برداریم.

جهت مشاوره رایگان می توانید همه روزه در ساعات اداری با ما تماس بگیرید. در خارج از ساعات اداری از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا و ایمیل با ما ارتباط بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

آموزش جانمایی پلاک ثبتی

در این مطلب به آموزش جانمایی پلاک ثبتی جهت بررسی کاربردهای جانمایی پلاک ثبتی و روش های انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی پرداخته می شود که هم برای کارآموزان تخصص نقشه برداری-امور ثبتی و هم متقاضیان جانمایی پلاک ثبتی مفید واقع می شود تا از پروسه انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی مطلع بشوند.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی فقط در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی دادگستری رشته امور ثبتی است. لذا در صورتیکه سایر رشته های مرتبط با نقشه مانند عمران-راه و ساختمان عمران-شهرسازی عمران-عمران و غیره… عملیات جانمایی پلاک ثبتی را انجام بدهند، حتی اگر به اطلاعات ثبتی کاملی دسترسی داشته باشند و در جانمایی پلاک ثبتی تبحر داشته باشند، مورد تایید هیچ اداره و سازمانی واقع نمی شود.

لذا متقاضی مجبور است کل کار را مجددا توسط یک نقشه بردار رسمی امور ثبتی انجام بدهد که قطعا موجب اتلاف وقت و هزینه است. بنابراین این موضوع باید اطلاع رسانی بشود تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود.

متقاضیان جانمایی پلاک ثبتی چه کسانی هستند؟

در راستای اجرای طرح کاداستر، تثبیت عرصه در بانک جامع کاداستر و داده آمایی پلاک ثبتی هر ملک الزامی شد بطوریکه متقاضیان هرگونه خدمات ملکی و ثبتی موظف به تحویل نقشه عرصه پلاک ثبتی مورد نظر در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند.

همچنین به منظور یکپارچه سازی اقدامات کلیه ارگانها و ادارات و سازمانهای مرتبط با امور ملک و زمین مانند شهرداری ها، سازمان زمین شهری ، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، حتی ادارات برق و آب و گاز (جهت درخواست انشعابات جدید) و دادگاه های دعاوی ملکی و …. متقاضیان هر گونه خدمات مرتبط با ملک و زمین ملزم به تحویل نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر جهت تشکیل پرونده هستند.

نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر در واقع نتیجه و خروجی عملیات جانمایی پلاک ثبتی است بطوریکه محل دقیق گوشه های پلاک ثبتی / ملک مورد نظر بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی شده است و همه گوشه های اصلی پلاک ثبتی / ملک ، مختصات دقیق و منحصر بفردی ( در سیستم مختصات جهانی  UTM ) گرفته است.

گوشه های دقیق هر ملک در یک سیستم مختصات جهانی واحد (که در ایران یو تی ام UTM است) توسط مالک به اداره ثبت تحویل داده می شود. پس از بازدید نقشه بردار اداره ثبت از ملک و ثبت گوشه های دقیق ملک در یک بانک اطلاعاتی منسجم به نام بانک جامع کاداستر کشور طی عملیاتی موسوم به ” عملیات شمیم زدن ” ، با گذر زمان، پازل های بانک جامع کاداستر کشور تکمیل می شود و تمام ملک ها در این سیستم به اصطلاح “تثبیت عرصه” می شوند.

نکته قابل ذکر این است که اگر یکی از مالکین مشاع یک ملک / پلاک ثبتی، جهت هر اقدامی ، نقشه یو تی ام UTM ملک را تهیه و تحویل اداره ثبت داده باشد، کار برای سایر مالکین مشاعی راحت می شود چراکه دیگر لازم نیست نقشه یو تی ام UTM ملک را مجددا تهیه کنند و تحویل بدهند. چون تثبیت ملک در بانک اطلاعات کاداستر قبلا انجام شده است و موجود است.

فرق برداشت ملک با پیاده کردن ملک

همانطور که گفته شد جانمایی پلاک ثبتی یعنی طی کردن پروسه ایی که در نهایت منجر به ثبت گوشه های پلاک ثبتی با مختصات دقیق در بانک اطلاعات کاداستر بشود.

 در زیر به بررسی حالت های مختلف جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شرایط ملک می پردازیم:

 1. کوتاه ترین پروسه جانمایی پلاک ثبتی برای حالتی است که ملک دیوارکشی دارد و گوشه های پلاک ثبتی بر روی زمین تثبیت شده است بطوریکه سالهاست بدون تغییر و جابجایی بوده است.

در این حالت کافی است که دستگاه جی پی اس بر روی گوشه های ملک مستقر شود و مختصات دقیق ثبت و ذخیره شود.

واضح است که در این حالت هرآنچه که به عنوان وضع موجود برداشت شده است بر روی نقشه یو تی ام UTM آورده می شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

 • در شرایطی که خود ملک دیوارکشی ندارد اما در چهار جهت حدود اربعه، توسط ملک های مجاور و گذر محصور شده است، می توان جهت تثبیت عرصه از گوشه های ملک های مجاور استفاده کرد.

در این حالت دست نقشه بردار باز است که گوشه هایی از ملک را که به دیوار محدود نشده است و به اصطلاح آزاد است، جا به جا کند تا با طولهای سندی منطبق بشود. بدین معنا که برداشت اولیه از محدوده ملک و مجاورین آن انجام می شود و سپس در دفتر با استفاده از نرم افزارهای ترسیمی مانند اتوکد، گوشه های آزاد ملک منطبق با طولها و مساحت سندی جانمایی می شود تا مختصات دقیق آن بدست آید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته لازم است بعد از اتمام عملیات دفتری جانمایی پلاک ثبتی، مختصات های بدست آمده برای گوشه های آزاد، بر روی زمین پیاده سازی یا به اصطلاح میخ کوبی شود.

 • در شرایطی که نه خود ملک و نه هیچ کدام از مجاورین آن در حدود اربعه دیوارکشی ندارد، نقشه بردار با استفاده از عوارض تثبیت شده واقع در محدوده ملک، جانمایی گوشه های پلاک ثبتی مورد نظر را انجام میدهد.

به این ترتیب که ابتدا در محدوده ملک ، عوارض ثابت مانند دیوارکشی ها و گذرهای آسفالت شده، نقشه برداری می شود، سپس در دفتر با استفاده از نرم افزارهای ترسیمی مانند اتوکد، چیدمان قطعه های تفکیکی با در نظر گرفتن فاصله از تقاطع گذرها، انجام می شود تا مختصات گوشه های پلاک ثبتی مورد نظر بدست بیاید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

در این حالت لازم است که نقشه تفکیکی محدوده ملک در دسترس باشد. اکثر مواقع مالک یک نسخه از نقشه تفکیکی را دارد که باید در اختیار نقشه بردار قرار دهد. در غیر اینصورت مالک باید درخواست دریافت یک نسخه از نقشه تفکیکی را در محدوده مختصات ملک، کتبا به اداره ثبت مربوطه تسلیم نماید تا در صورت همکاری اداره ثبت، نقشه تفکیکی بدست نقشه بردار برسد.

گاهی اوقات وقتی کارشناس از صحت و دقت جانمایی پلاک ثبتی اطمینان کامل ندارد، جهت کم کردن بار مسئولیت حقوقی کار، جمله ای مانند ” محل ملک طبق معرفی مالک ” را به نقشه اضافه می کند که به این معنا هست که اداره ثبت مربوطه باید راسا جهت بررسی و اطمینان از صحیح بودن محل پلاک ثبتی مورد نظر اقدام و یا مساعدت کند.

 • در شرایطی که مالک سند مالکیت را در دست دارد اما محل ملک را نمی داند. پیچیده ترین حالت عملیات جانمایی پلاک ثبتی مربوط به این شرایط است.

جانمایی پلاک ثبتی در شرایطی که مالک محل ملک را نمی داند هم از نظر فنی کاری بسیار تخصصی و مستلزم تجربه و دسترسی به نقشه های ثبتی قدیمی است، و هم از نظر حقوقی بار حقوقی بسیار بالایی دارد چراکه تمام مسئولیت صحت و دقت جانمایی پلاک ثبتی بعهده نقشه بردار است. لذا در این نوع جانمایی پلاک ثبتی باید الزاما نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار رسمی دادگستری رشته امور ثبتی تایید و ممهور بشود.

در این حالت جانمایی پلاک ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ایی و همچنین نقشه های ثبتی قدیمی انجام می شود.

به این صورت که ابتدا نقشه ثبتی قدیمی از طریق پروسه کاملا فنی و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی ژئورفرنس می شود تا محل دقیق گوشه های ملک از نقشه ثبتی به نقشه قعلی منتقل شود. پس از انجام عملیات ژئورفرنس نقشه ثبتی، مشخص می شود که هر قسمت از نقشه ثبتی قدیمی ، کجای نقشه ی فعلی از منطقه می افتد:

نمونه نقشه ثبتی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

ژئو رفرنس کردن نقشه ثبتی بر روی نقشه هوایی کنونی از منطقه در نرم افزار اتوکد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

سپس خروجی کار به صورت نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا به همراه اسناد مالکیتی به اداره ثبت مربوطه ارائه دهد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

پس از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تایید نهایی نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی توسط اداره ثبت مربوطه، مالک موظف است گوشه های ملک را طبق جدول مختصات یو تی ام مندرج در نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی بر روی زمین مشخص کند.

عملیات پیاده کردن گوشه های پلاک ثبتی طبق جدول مختصات یو تی ام UTM بر روی زمین، عملیات میخ کوبی نام دارد. لازم به ذکر است که گاهی اوقات در محل ملک عوارض و شرایطی وجود دارد که لازم می شود مختصات های یو تی ام UTM تدقیق شود.

بنابراین میخ کوبی گوشه های پلاک ثبتی ، پیاده کردن صرف مختصات یو تی ام UTM مندرج در نقشه یو تی ام UTM نیست.  بلکه  نقشه بردار موظف است وضعیت را در محل بررسی کند. بخصوص اگر پلاک های مجاور دیوارکشی یا پی کنی داشته باشند. بطوریکه هیچ گونه تداخلی با مرز ملک های مجاور اتفاق نیفتد و همچنین عرض گذر متناسب با بر ملک های مجاور رعایت بشود.

لذا عملیات پیاده سازی یا میخ کوبی مختصات یو تی ام UTM پلاک ثبتی شامل چهار مرحله زیر می شود:

 1. پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  مندرج در نقشه برای پیدا کردن محل اولیه گوشه های ملک
 2. برداشت وضع موجود عوارض ثابت در محدوده ملک
 3. تدقیق مختصات یو تی ام UTM طبق وضع موجود محل
 4. جابجایی مختصر و تدقیق میخ کوبی

روش عملیات جانمایی پلاک ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی در شرایطی که ملک دیوارکشی دارد و تحت تصرف مالک است، با استقرار دستگاه جی پی اس در گوشه های ملک و ثبت مختصات دقیق انجام می شود. سپس نقشه بردار اصل سند مالکیت را بررسی می کند که از نظر اندازه طولها در حدود اربعه ( شمالا شرقا جنوبا غربا ) و مساحت ، با وضع موجود ملک اختلاف نداشته باشد.

در صورت وجود اختلاف قابل توجه بین وضع موجود ملک و مندرجات سند مالکیت، نقشه بردار موظف است مسئله را به صورت نقشه یو تی ام UTM دو خطی به اداره ثبت مربوطه گزارش دهد.

نقشه یو تی ام UTM دو خطی یعنی وضع موجود و وضع سندی در دو رنگ مختلف ترسیم شود که قابل مقایسه و بررسی توسط اداره ثبت مربوطه باشد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام خانه قدیمی کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام خانه قدیمی کلنگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در این شرایط سه حالت پیش می آید:

۱- طولها و مساحت وضع موجود از طولها و مساحت سندی کوچکتر است

در این حالت سند طبق طولها و مساحت وضع موجود اصلاح می شود بطوریکه مالک رضایت میدهد که طولها و مساحت سند مالکیتش به طول و مساحت کوچکتر تغییر کند. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

۲- طولها و مساحت وضع موجود از طولها و مساحت سندی بزرگتر است

در این حالت مالک موظف است در صورت تخریب و نوسازی ملک در آینده، عرصه ملک را دقیقا به اندازه طولهای سندی بر روی زمین تثبیت و گود برداری کند بطوریکه اضافه طول در هر یک از حدود اربعه، رهاسازی شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

در صورتیکه مالک این موضوع مهم را رعایت نکند، پس از اتمام ساخت و در مرحله اخذ پایانکار، نقشه بردار تفکیک آپارتمان نظام مهندسی بر حسب وظیفه، مغایرت عرصه وضع موجود با سند را گزارش می کند و تا برطرف شدن مشکل، تفکیک سند آپارتمانهای نوساز تعلیق می شود. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
توضیحات نقشه کادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این مشکل بسیار جدی است چراکه پس از ساخت قطعا امکان تخریب و رهاسازی اضافه طول وجود ندارد. لذا تنها راه حلی که باقی میماند این است که مالک تمام ملک های متصل به ملک خود را از ابتدا تا انتها گذر نقشه برداری کند و اثبات کند که هیچیک از ملک های مجاور کسری مساحت ندارند و در واقع این اضافه مساحت هیچ مدعی بالقوه ایی نخواهد داشت.

به این نوع عملیات نقشه برداری اصطلاحا نقشه برداری کادر یا نقشه برداری گذر تا گذر گفته می شود که بسیار کار دشوار و پر هزینه ایی است.

ضمنا حتی در صورت تحویل نقشه کادر به اداره ثبت مربوطه، هیچ تضمیمنی وجود ندارد که مشکل برطرف بشود. لذا پیاده کردن حدود اربعه دقیق سندی توسط نقشه بردار قبل از گود برداری بسیار اهمیت دارد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

۳- طولهای وضع موجود با طولهای سندی برابر است ولی مساحتها مغایرت دارد

در این حالت با وجود اینکه طولهای وضع موجود در هر چهار جهت حدود اربعه با طولهای سندی برابر است، اما مساحت ملک با مساحت سندی متفاوت در میاید. این مسئله معمولا به دلیل زاویه دار بودن ملک رخ میدهد. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام اختلاف طول سندی با طول وضع موحود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بدین معنا که در گذشته بدلیل در دسترس نبودن دستگاه های دقیق نقشه برداری که امکان محاسبه دقیق زاویه ها در کنج های ملک را داشته باشد، برای محاسبه مساحت معمولا ملک را گونیا در نظر می گرفتند و مساحت را به صورت ضرب طول در عرض محاسبه و در سند درج می کردند.

بنابراین اختلاف مساحت وضع موجود با مساحت سندی در این حالت امری منطقی و اجتناب ناپذیر است و از نظر اداره ثبت قابل قبول است.

لذا لازم است هنگام استعلام قیمت/هزینه/تعرفه نقشه یو تی ام UTM، برای کارشناس نقشه برداری کاملا توضیح دهید که قصد تهیه نقشه یو تی ام UTM به چه منظوری و برای چه اداره یا سازمانی را دارید.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

کارشناس رسمی جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی به نقشه برداری گفته می شود که علاوه بر تخصص نقشه برداری ، تخصص در امور ثبتی دارد و علاوه بر مهر نقشه برداری نظام مهندسی، مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری را دارد.

بنابراین پروژه های امور ثبتی باید توسط کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی انجام شود. هیچیک از شاخه های دیگر رشته عمران و یا ساختمان و یا راه و شهرسازی صلاحیت انجام پروژه های امور ثبتی به خصوص جانمایی پلاک ثبتی را ندارند و مهر آنها فاقد اعتبار است.

جانمایی پلاک ثبتی یک اصطلاح فنی است که به معنای تعیین موقعیت دقیق چهارگوشه پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه است. تعریف عامیانه جانمایی پلاک ثبتی همان لینک لوکیشن گوگل مپ یا آدرس ملک است.

جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی انجام می شود البته به شرط اینکه کارشناس مربوطه اطلاعات ثبتی منطقه مورد نظر را در اختیار داشته باشد.

اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و دسترسی به سیستم کاداستر کشوری است.

پلاک ثبتی چیست؟

پلاک ثبتی یک شماره منحصر بفرد است که هیچ دو ملکی پیدا نمی شود که شماره پلاک ثبتی یکسان داشته باشند. لذا با این شماره می توان به محل دقیق ملک دست پیدا کرد.

شماره پلاک ثبتی از دو بخش شماره پلاک ثبتی اصلی و شماره پلاک ثبتی فرعی تشکیل شده است که با علامت ممیز از هم جدا شده اند.

این شماره را می توانید در صفحه دوم سندهای دفترچه ای قدیمی سمت راست بلای صفحه پیدا کنید که نوشته شده ” شماره ملک”. شماره سمت چپ پلاک ثبتی اصلی و شماره سمت راست پلاک ثبتی فرعی است.

ضمنا در صفحه سوم که با عنوان “ملک  محل آن” ، با اعلام میزان سهم از ششدانگ ملک شروع می شود و در ادامه مساحت ملک و شماره پلاک ثبتی ملک به حروف نوشته شده است. اگر ملک دارای شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی مفروزی باشد این اطلاعات نیز به توضیحات در این قسمت اضافه میشود. در انتها به پلاک ثبتی اصلی و بخش ثبتی  شهرستان ملک اشاره می شود.

صفحه چهارم با عنوان ” حدود و مشخصات” ، طول و مجاورین ملک در چهار جهت اصلی شمالا شرقا جنوبا غربا اعلام می شود.

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی به تمام این اطلاعات برای تعیین محل دقیق چهارگوشه ملک نیاز دارد.

در زیر نمونه سند دفترچه ای را مشاهده می کنید:

سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در سندهای تک برگی جدید علاوه بر درج اطلاعات فوق در سند، نقشه کاداستر ملک که محل دقیق ملک بر روی نقشه منطقه را نشان می دهد نیز در پایین سند چاپ می شود.

این فرق بزرگ بین سندهای دفترچه ای قدیمی و سندهای تک برگی جدید باعث می شود که سندهای تک برگ جدید دیگر نیاز به جانمایی پلاک ثبتی نداشته باشند.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در واقع ترکیب سند دفترچه ای و نقشه کاداستر ملک می شود سند تک برگی جدید.

به همین دلیل است که برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ ، مالک ملزم به تحویل نقشه یو تی ام ملک علاوه بر تحویل سندش است.

نقشه یو تی ام همان نقشه کاداستری است که پایین سند تک برگ چاپ می شود.

نقشه کاداستر چیست؟

نقشه کاداستر ثبت همان نقشه ای است که در گوشه سمت راست پایین سند تک برگی ملک چاپ می شود و موقعیت ملک را بر روی نقشه هوایی محدوده ملک نشان می دهد. نقشه کاداستر ملک از نقشه یو تی ام وضع موجود ملک که توسط مالک به ارائه ثبت تحویل داده می شود بدست می آید. بنابراین هزینه نقشه کاداستر ثبت همان هزینه تهیه نقشه یو تی ام ملک است.

برای اطلاع از هزینه تهیه نقشه یو تی ام بر روی دکمه زیر کلیک کنید:

یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است و مخفف universal transverse Mercator  است و به معنی موقعیت دقیق بر روی کره زمین به طوری که این مختصات منحصر به فرد باشد.

این همان چیزی است که اداره ثبت برای صدور سند تک برگی نیاز دارد. یعنی اداره ثبت موقعیت دقیق گوشه های ملک را بر روی کره زمین به طوری که منحصر به همین زمین باشد را در سیستم کاداستری کشور ثبت می کند و بر اساس آن سند تک برگی را صادر می کند. اگر توجه کرده باشید این مختصات به صورت شناسه جام در پایین سمت راست سند درج می شود و همچنین موقعیت ملک در سیستم کاداستری کشور به صورت شماتیک در پایین گوشه سمت راست چاپ می شود.

تصویر نقشه یو تی ام UTM کاداستر ملک در سند تک برگی

به این ترتیب هیچ زمین دیگری در این موقعیت یو تی ام UTM و با این کد مختصات یو تی ام UTM نمی تواند سند بگیرد. این امر موجب می شود مشکل تداخل زمینها و همچنین مشکل چند سند صادر شدن برای یک قطعه زمین کاملا برطرف شده است.

این دستورالعمل در تمامی ادارات ثبت اجرایی شده است و الزام به تهیه نقشه یو تی ام UTM جزو مدارک الزامی برای صدور سند تک برگی است.

نظر به اهمیت نقشه یو تی ام UTM و الزام به دقت بالای گواهی مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک، لازم است در انتخاب کارشناس نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM ملک خود دقت کنیم.

کما اینکه اداره ثبت نیز تنها نقشه های یو تی ام  UTM با دقت و فرمت استاندارد و ممهور شده توسط کارشناس رسمی دادگستری و یا نقشه بردار رسمی نظام مهندسی را قبول دارد. توجه بفرمایید که مهر کارشناسان رسمی رشته های عمران و راه و ساختمان به هیچ وجه قابل قبول اداره ثبت نمی باشد و نقشه برگشت خواهد خورد.

روش کار جانمایی پلاک ثبتی

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی با دسترسی به اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی می تواند از شماره های ذکر شده در سند های منگوله دار و بنچاق های قدیمی رمزگشایی کند و محل دقیق ملک را بر روی نقشه فعلی منطقه جانمایی کند.

نمونه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین محل دقیق چهارگوشه پلاک ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ای قدیمی (سند شاهنشاهی).

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر – نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM بر روی عکس هوایی برای تعیین تکلیف سندهایی که اراضی ملی شده اند: 

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همچنین در صورتی که مالک سند رسمی را در دست داشته باشد اما موقعیت دقیق ملک را نداند، ابتدا کارشناسان رسمی امور ثبتی موقعیت دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی از طریق انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی استخراج می کنند و سپس نقشه یو تی ام را تهیه و ممهور می کنند.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد.

برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است

همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد.

سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد. اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است.

به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

در زیر نمونه هایی از تعیین محل دقیق پلاک ثبتی سند منگوله دار شاهنشاهی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه جانمایی پلاک ثبتی ۷۸ سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در تمام ادارات ثبت و شهرداری ها و اداره منابع طبیعی و غیره صرفا مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری- امور ثبتی مورد قبول است. رشته های دیگر مانند راه و ساختمان یا عمران صلاحیت تایید نقشه یو تی ام UTM را ندارند و مهر آنها مورد قبول ارگانها و سازمانها نمی باشد.

ضمناً با توجه به نوع سند و شرایط ملک، نقشه های تهیه شده توسط نقشه برداران رسمی سازمان نظام مهندسی ما، در صورت درخواست متقاضی و طبق دستور اداره ثبت مربوطه، ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری و یا امور ثبتی با مناسب ترین قیمت می گردد. 

مشاوره کارشناس رسمی جانمایی پلاک ثبتی

تعیین آدرس دقیق پلاک ثبتی از روی سند صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است و لاغیر. تعیین آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی سند یک پروسه زمانبر و بسیار فنی است که به دلیل بار حقوقی بالایی که دارد باید بدون خطا انجام شود. هر اشتباهی در تعیین آدرس دقیق پلاک ثبتی از روی سند به معنای به خطر افتادن اعتبار نقشه برداری است که نقشه یو تی ام آدرس دقیق پلاک ثبتی را مهر کرده است.

اگر مالک یا وارث سند دفترچه ای قدیمی هستید که از موقعیت و وضعیت کنونی ملک بی خبر هستید، این نکته را باید بدانید که هر سندی که صادر شده است به طور قطع متعلق به یک قطعه زمین است که وجود خارجی داشته است و اداره ثبت پس از تحدید حدود و اختصاص دادن یک شماره قطعه تفکیکی به هر قطعه زمین اقدام به صدور سند کرده است. بنابراین هر سندی مبین یک قطعه زمین با مالکیت شخصی بوده است.

متقاضیان محترم خدمات جانمایی پلاک ثبتی جهت تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی و سندهای دفترچه ای قدیمی منگوله دار و بنچاق های قدیمی می توانند جهت درخواست بررسی سند ملک خود و اخذ مشاوره با ما تماس بگیرند.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

راههای پیدا کردن پلاک ثبتی ملک

برای اطلاع از راه های پیدا کردن پلاک ثبتی یک ملک باید ابتدا با مفهوم پلاک ثبتی آشنا شوید. پلاک ثبتی هر ملک از دو قسمت اصلی که شماره اصلی و شماره فرعی نام دارد تشکیل شده است.

اما گاهی برای یک ملک هنوز شماره پلاک فرعی صادر نشده است که در این صورت ملک به جای شماره پلاک فرعی شماره قطعه تفکیکی دارد.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی چیست؟

سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به هر ملک اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست بالای دفترچه سند مالکیت درج می‌شود. لذا استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک طبق همین شماره ها انجام می شود که از یک رقمی تا پنج شش رقمی می توانند باشند.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جداسازی شمارۀ اصلی از فرعی با علامت ممیز (/) است. به صورتی که شمارۀ اصلی در سمت چپ و شمارۀ فرعی در سمت راست ممیز درج می‌شود.

در مورد سندهای تک برگی نیز درقسمت مشخصات ملک که اولین پاراگراف است در خط دوم به شماره پلاک اصلی و فرعی و همچنین در صورتی که پلاک از پلاک دیگری مفروز و مجزا شده باشد، شماره آن پلاکها درج می شود.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند تک برگی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای شناسایی اراضی مختلف، سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور آن‌ها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شمارۀ پلاک اصلی می‌دهد. این قطعۀ مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شمارۀ پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

در نمونه نقشه ثبتی زیر قطعه بندی پلاک ثبتی مادر را مشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعۀ مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم. ترکیب دو شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شمارۀ پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود. که با دانستن این شماره پلاک ثبتی و دسترسی داشتن به اطلاعات ثبتی آن محدوده ثبتی می توان ملک را شناسایی و موقعیت دقیق ان را روی زمین پیدا کرد. به این عملیات جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام UTM گفته می شود که حاصل آن نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی است.

بنابراین شمارۀ پلاک ثبتی اصلی برای قطعۀ مادر صادر شده و پس از آن، هر بخش کوچک تری که از قطعۀ اصلی جدا شود یک شمارۀ پلاک فرعی هم خواهد داشت.

به طور مثال برای شمارۀ پلاک ۲۲/۱۳۵۱ عدد ۲۲ که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شمارۀ پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد ۱۳۵۱ که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شمارۀ فرعی ملک است. (صفحه مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی مطالعه شود.)

ممکن است، در سند یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنیم. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمۀ مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است. همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره… از اصلی مذکور» گفته می‌شود.

بنابراین استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک بر اساس همین شماره ها انجام می شود. لذا اگر سند قدیمی دارید که این شماره ها به دلیل پوسیدگی سند خوانا نیستند حتما به دفترخانه مربوطه مراجعه کنید و یک رونوشت خوانا از سند دریافت کنید.

نمونه کار پیدا کردن پلاک ثبتی

در زیر نمونه نقشه تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را مشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار.

نقشه یو تی ام آدرس سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
پیدا کردن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

توضیح شماره قطعه تفکیکی

اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تفکیک شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

در زیر نمونه نقشه ثبتی چیدمان و شماره قطعات تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر را جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند.

البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

شمارۀ تفکیکی چه تفاوتی با شمارۀ پلاک ثبتی دارد؟

همانطور که گفته شد شماره قطعه های تفکیکی به ترتیب و پشت سر هم هستند اما شمارۀ پلاک ثبتی این‌گونه نیست.

شمارۀ پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعۀ اصلی دست نخورده باقی مانده باشد و به همین دلیل شمارۀ فرعی وجود نداشته باشد. این موضوع بیشتر در مورد قطعه های اصلی که کوچک هستند اتفاق می افتد.

به عنوان مثال در زمینهای محدوده مولوی تهران از آنجایی که از ابتدا زمین به قطعات با مساحت کوچک تقسیم شده بوده است که وسع مردم فقیرنشین منطقه برای خرید این ملکها برسد، هر ملک ۱۰۰ یا ۲۰۰ متری یک تفکیک مادر بوده است و به قطعه کوچکتر هم تقسیم نشده است.

اما مثلا در زمینهای شمال شهر تهران که جزو منطقه ساخته شده تهران نبوده است و زمین ها اولا قیمت بالای نداشته بودند چون در حومه تهران واقع شده بودند و از طرفی معامله کنندگان آن زمینها افراد ثروتمند بوده اند، قطعه های تفکیکی مادر قطعه های بزرگ چند هزار متری بوده اند که به مرور زمان با گسترش ساخت و سازها آن قطعه ها به قطعه های کوچکتر مثلا ۵۰۰ متری تفکیک شده اند و شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی گرفته اند.

هر قطعۀ تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می توان درخواست سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل داد.
شمارۀ قطعۀ تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورت مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی درج و ذکر می شود.

در زیر نمونه نقشه ثبتی بر اساس شماره پلاک ثبتی فرعی رامشاهده می کنید. نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در زیر نمونه نقشه ثبتی چیدمان و شماره قطعات تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار
۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک ِ قطعۀ مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر را جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند.

البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعۀ دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شمارۀ پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.

راه های پیدا کردن پلاک ثبتی

یکی از خدمات امور ثبتی ما اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک شامل زمین خالی – ملک کلنگی- زمین کشاورزی- آپارتمان مسکونی- ملک تجاری و غیره در کوتاهترین زمیان می باشد.

هر ملک بدون استثنا دارای یک پلاک ثبتی فرعی منحصر بفرد است که به همراه شماره پلاک ثبتی اصلی به صورت دو شماره که با علامت ممیز از هم جدا شده است در سند مالکیت ملک مندرج شده است.

از سمت چپ اولی شماره پلاک ثبتی اصلی و دومی شماره پلاک ثبتی فرعی نام دارد.

شماره پلاک ثبتی با شماره پلاک شهرداری فرق دارد و در واقع هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد.

بنابراین دانستن شماره پلاک شهرداری ملک ،که همان پلاک آبی کوبیده شده بالای هر ملک است، هیچ کمکی به دست یافتن به شماره پلاک ثبتی نمی کند.

کاربرد پلاک ثبتی اصلی و فرعی

البته پر واضح است که مالک به سبب در اختیار داشتن سند ملکش از شماره پلاک ثبتی ملک آگاه است. در مورد سندهای دفترچه ای ، دو شماره ای که در سمت راست بالای صفحه دوم سند نوشته شده است که بین آنها یک علامت ممیز وجود دارد در واقع به ترتیب شماره پلاک ثبتی اصلی و شماره پلاک ثبتی فرعی هستند.

در مورد سندهای تک برگی هم که به وضوح شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی نوشته شده است.

اکثر ملک ها شماره دیگری به نام شماره پلاک فرعی مفروزی دارند که در واقع همان شماره پلاک ثبتی فرعی مادر هست که این ملک از آن جدا شده است. نوشته می شود مفروز و مجزی شده از شماره فرعی ………

 1. اما در مواردی که مثلا شخص قصد توقیف ملکی را دارد و مالی را که ملک است از بدهکار کشف کرده است ملزم به اعلام پلاک ثبتی ملک به دادگاه است.
 2. یا مثلا مواقعی که یکی از وراث قصد تعیین تکلیف ماترک را دارد اما سند ملک عمدا پنهان شده است.
 3. یا موقعی که خریدار قصد خرید ملکی را دارد که نیاز به اطمینان از صحت پلاک ثبتی اعلامی از طرف فروشنده دارد.
 4. و یا زمانی که ملکی به صورت قولنامه ای خریداری شده است و اکنون برای ثبت نام درخواست سند مالکیت متقاضی موظف به نوشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در فرم ثبت نام است.
 5. زمانی که سند مفقود یا سرقت شده است و هیچ کپی از سند وجود ندارد برای درخواست سند المثنی متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را اعلام کند.
 6. در مواردی که متقاضی نیاز به گرفتن الزام به تنظیم سند از دادگاه دارد باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را به دادگاه اعلام کند تا دادگاه حکم اجرایی الزام به تنظیم سند پلاک ثبتی ملک مورد را به اداره ثبت مکاتبه کند تا اداره ثبت راسا و بدون حضور فروشنده سند را به نفع خریدار صادر کند.

چگونه بفهمیم پلاک ثبتی ملک چند است

دانستن پلاک ثبتی ملک اصلا کار ساده ای نیست.

هیچ سامانه یا سایت یا اداره ای وجود ندارد که پلاک ثبتی ملک را اعلام کند.

تنها روش اطلاع از پلاک ثبتی ملک مراجعه به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است.

نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی با دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی و مفروزی ملک مورد نظر را استخراج کند.

این پروسه یک پروسه بسیار پیچیده و زمانبر است که ممکن است از یک هفته تا ده روز کاری زمان ببرد. از نظر هزینه نیز جزو خدمات گران قیمت امور ثبتی محسوب می شود.

مدارک لازم برای استعلام پلاک ثبتی ملک

همانطور که توضیح داده شد متقاضیان استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک کسانی هستند که دسترسی به سند ملک ندارند و تنها چیزی که می دانند آدرس ملک است.

لذا لازم است به محل ملک بروند و از جلوی ملک لوکیشن دقیق را با گوشی موبایل برای کارشناس ارسال کنند تا کارشناس امور ثبتی پلاک ثبتی منتسب به آن مختصات را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کند.

اگر ملک مورد نظر آپارتمان باشد، متقاضی باید طبقه ملک را هم اعلام کند.

در این روش ابتدا کارشناس در محل ملک با دستگاههای دقیق نقشه برداری، از ملک نقشه برداری می کند تا موقعیت و ابعاد و مساحت دقیق ملک به دست آید و سپس از بانک اطلاعات ثبتی حاوی نقشه های ثبتی، پلاک ثبتی متعلق به آن ملک استخراج می گردد.

پروسه فنی استخراج پلاک ثبتی اصلی و فرعی

برای رسیدن به پلاک ثبتی اصلی و فرعی یک قطعه زمین که محل آن را روی زمین می دانیم و محصور است و ملکی در آن بنا شده است می بایست ابتدا مختصات جغرافیایی یو تی ام آن را بدست آورد که این کار با استفاده از ابزار دقیق نقشه برداری امکان پذیر است.

سپس باید این مختصات ها را به نقشه یو تی ام وضع موجود تبدیل نمود و حدود اربعه و ابعاد و مساحت ملک را تعیین نمود که در اصطلاح به این نقشه یو تی ام وضع موجود می گویند .

سپس پلاک های ثبتی و نقشه های ثبتی آن منطقه را کنار هم موزائیک نمود و سیستم مختصات نقشه های ثبتی قدیمی را به سیستم یو تی ام تبدیل نمود.

پس از این تبدیل به دلیل یکی شدن سیستم مختصات ملک و نقشه ثبتی مشخص می شود که چه پلاک یا پلاک های اصلی و فرعی مربوط به لوکیشن ملک مورد نظر ما می گردد. یا به عبارتی ملک مورد نظر روی چه پلاک ثبتی می افتد.

نقشه ثبتی اساس انجام کار

نقشه ثبتی اساس کار پیدا کردن پلاک ثبتی هر ملکی است. قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. بدون نقفشه ثبتی در واقع انجام کار غیر ممکن است!

برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید.

اگر مالک نقشه ثبتی محدوده ملک را نداشته باشد، این کارشناس است که باید در بانک اطلاعاتی خود نقشه ثبتی را داشته باشد. در غیر اینصورت راهی جز درخواست نقشه ثبتی از اداره ثبت مربوطه نمی ماند که معمولا هم همکاری نمی شود چون پرونده ها در بایگانی اداره ثبتی بسیار پیچیده و نامنظم هستند بطوریکه شاید هفته ها وقت لازم باشد تا متصدی بایگانی در اداره ثبت بتواند نقشه ای را از داخل آن همه پرونده پیدا کند. لذا باید خوش شانس باشید اگر نقشه بردار کارشناس امور ثبتی ایی را پیدا کنید که نقشه ثبتی منطقه مورد را در بانک اطلاعات شخصی خود دارد.

این نوید را به شما می دهیم که با حدود ۲۰ سال سابقه کار ثبتی، گروه کارشناسی ما از قوی ترین بانک اطلاعات ثبتی برخوردار است بطوریکه گاهی کارشناس اداره ثبت پس از دریافت نقشه های یو تی ام ما از مشتری درخواست می کند که یک کپی از نقشه ثبتی را از ما بگیرند و تحویل اداره ثبت دهند تا آنها هم داشته باشند.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش پیدا کردن پلاک ثبتی فرعی ملک

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

سپس با طی یک پروسه فنی اطلاعات پلاک ثبتی ملک استخراج می شود که شامل پلاک ثبتی اصلی – پلاک ثبتی فرعی و شماره قطعه تفکیکی است.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه گواهی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری

در زیر نمونه هایی از پروژه های پیدا کردن پلاک ثبتی اصلی و فرعی گروه کارشناسان رسمی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار آورده شده است.

نتیجه کار کارشناسی پیدا کردن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

استعلام فوری پلاک ثبتی فرعی

استعلام پلاک ثبتی ملک یکی از موارد مورد تقاضا برای افرادی است که مجبور به اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک به دادگاه هستند.

به عنوان مثال برای توقیف ملک و یا اجرای مهریه و یا درخواست سهم الارث ، متقاضی جهت تنظیم دادخواست به دادگاه مراجعه می کند و لازم است پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک مورد نظر را به دادگاه اعلام کند. در غیر اینصورت پرونده قضایی ملک به جریان نخواهد افتاد.

افراد معمولا پلاک ثبتی اصلی ملک را می دانند. چون معمولا پلاک ثبتی اصلی در یک منطقه برای همه یکسان است. اما همیشه اینگونه نیست.

در مناطقی از تهران که بافت قدیمی دارند مانند بازار تهران، هر ملک پلاک ثبتی اصلی مستقلی دارد و یا هر دو سه تا ملک با هم یک پلاک ثبتی اصلی دارند.

اما مثلا در مناطق جدید الاحداث مانند سعادت آباد ، قسمت بزرگی از منطقه دارای پلاک ثبتی اصلی به شماره ۱۱۶ اصلی هستند.

لیست پلاک های ثبتی اصلی مناطق تهران

پلاک ثبتی اصلی منطقه ولنجک تهران پلاک ۶۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه لواسان شامل پلاک ثبتی ۷۸ اصلی معروف به مزرعه سنگ لشگری و پی دو برادران است.

پلاک ثبتی ۷۹ اصلی معروف به کمرد و سوهانک است.

پلاک ثبتی ۷۳ اصلی معروف به مزرعه طلادر است.

پلاک ثبتی منطقه خاک سفید پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه پونک پلاک ثبتی ۱۱۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه باغ فیض (اشرفی اصفهانی) تهران پلاک ثبتی ۱۲۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه فرحزاد پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه جماران تهران پلاک ثبتی ۸ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه حصارک تهران پلاک ثبتی ۷ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه مرادآباد تهران پلاک ثبتی ۱۲۱ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ازگل تهران پلاک ثبتی ۸۰ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه طرشت تهران پلاک ثبتی ۲۳۹۵ اصلی است.

پلاک ثبتی منطقه ورامین معروف به بهنام عرب پلاک ثبتی ۱۷۱ اصلی است.

پلاک ثبتی مهرشهر کرج پلاک ثبتی ۱۷۰ اصلی است.

پلاک ثبتی کلاک کرج پلاک ثبتی ۲۲ اصلی است.

تعیین پلاک ثبتی فرعی ملک

همانطور که گفته شد تعیین پلاک ثبتی اصلی ملک کار دشواری نیست چون معمولا یک محدوده بزرگ دارای یک پلاک ثبتی اصلی مشخصی است که شاخصه آن منطقه است.

اما در مورد پلاک ثبتی فرعی ملک نه تنها هیچ قاعده و قانونی وجود ندارد بلکه هر ملک پلاک ثبتی فرعی منحصر بفرد خود را دارد که با هیچ ملک دیگری یکسان نیست.

سختی تعیین پلاک ثبتی فرعی ملک وقتی نمایان می شود که بدانید پلاک های ثبتی فرعی دو ملک مجاور ممکن است چند صد شماره با هم فاصله داشته باشند.

تخصیص پلاک فرعی به یک ملک بر اساس مراجعه متقاضی به اداره ثبت و درخواست صدور پلاک فرعی است. یعنی اگر متقاضی در صف انتظار تخصیص پلاک ثبتی فرعی نفر دهم باشد، پلاک فرعی اش ده شماره با نفر اول صف فاصله خواهد داشت فارغ از اینکه ملک های این دو نفر متقاضی چه فاصله ای با هم داشته باشند.

حال در نظر بگیرید که در یک منطقه بزرگ که هزاران متقاضی صدور پلاک ثبتی فرعی به صورت رندوم به اداره ثبت مراجعه کرده باشند. بنابراین برای شماره های صادر شده که به نوبت است هیچ قاعده ایی در مورد محل ملک ها نمی توان قائل بود.

التبه ناگفته نماند که برخی افراد شماره قطعه تفکیکی را با شماره پلاک فرعی اشتباه می گیرند.

در مورد شماره قطعه تفکیکی این قاعده وجود دارد که ملک های کنار هم شماره های پشت سر هم دارند. اما در مورد پلاک ثبتی فرعی چنین قاعده ایی وجود ندارد.

در زیر نمونه هایی از نقشه ثبتی پلاک ثبتی اصلی بر اساس شماره قطعه تفکیکی و همچنین بر اساس شماره پلاک فرعی را می بینید.

نقشه ثبتی شماره قطعه های تفکیکی

نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی شماره پلاک فرعی

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی ترکیبی شماره قطعه های تفکیکی و شماره پلاک فرعی

کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

چگونه پلاک ثبتی فرعی ملکی را بفهمیم؟

پلاک ثبتی فرعی ملک را تنها در صورتی که به سند رسمی ملک دسترسی داشته باشید می توانید بفهمید.

در مورد سندهای دفترچه ای منگوله دار قدیمی که اغلب شاهنشاهی هستند ، شماره ملک که سمت راست بالای صفحه دوم نوشته شده است د رواقع همان شماره پلاک ثبتی ملک است که اولین شماره پلاک ثبتی اصلی و دومین شماره پلاک ثبتی فرعی است. این دو شماره با یک علامت ممیز یا خط مورب از هم جدا شده اند.

همچنین در صفحه سوم این اعداد به صورت متنی نوشته شده اند.

در زیر نمونه ای از یک سند دفترچه ای منگوله دار جهت رویت محل و چگونگی درج پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند مالکیت دفترچه ای منگوله دار آورده شده است.

سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در مورد سندهای تک برگی جدید نیز در قسمت مشخصات ملک به وضوح نوشته شده است پلاک اصلی – پلاک فرعی – شماره قطعه و غیره…

همچنین در پشت سند تک برگ تمام اعداد به صورت نوشتاری نیز درج شده اند.

در زیر نمونه ای از یک سند تک برگی جهت رویت محل و چگونگی درج پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند مالکیت تک برگی آورده شده است.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی در سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در صورتی که به سند مالکیت ملکی دسترسی نداشته باشید تنها راه برای اطلاع از شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک مراجعه به یک کارشناس رسمی امور ثبتی است.

کارشناس رسمی امور ثبتی با دسترسی با بانک اطلاعات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور می تواند پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را استخراج کند.

روش تعیین پلاک ثبتی فرعی ملک

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

سپس با طی یک پروسه فنی اطلاعات پلاک ثبتی ملک استخراج می شود که شامل پلاک ثبتی اصلی – پلاک ثبتی فرعی و شماره قطعه تفکیکی است.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه گواهی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری

در زیر نمونه هایی از پروژه های تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی گروه کارشناسان رسمی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار آورده شده است.

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی

معمولا هدف از جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک برای اهداف زیر است:

جستجوی پلاک های ثبتی اصلی و فرعی که به نام شخص خاصی هستند

جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک برای پیدا کردن آدرس یا لوکیشن دقیق ملک

جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی یک ملک که محل آن و مالک آن مشخص است

بنابراین به طور کلی جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک دو حالت دارد:

موارد کاربرد:

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت تنظیم دادخواست تقسیم ماترک متوفی مانند ملک های پدری.

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت اجرای مهریه مانند ملک های شوهر.

اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی به دادگاه جهت توقیف اموال مانند زمانی که طلبکار مالی از بدهکار پیدا می کند.

موارد کاربرد:

پیدا شدن سند منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که مالک یا وارثین محل یا آدرس ملک را نمی دانند.

معامله یک سند منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که سند معتبر است اما محل ملک مشخص نشده است.

درخواست تقسیم ماترک به عنوان وارث را دارید ولی از ملک هایی که به نام متوفی است اطلاع ندارید.

از شخص خاصی طلبی دارید که قصد دارید ملک هایی که به نام بدهکار است توقیف کنید.

روش یافتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک

در شرایطی که آدرس پستی یا لوکیشن دقیق ملک را می دانید و در جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هستید، ممکن است به شهرداری و یا اداره ثبت مراجعه کنید که قطعا به نتیجه ای نخواهید رسید.

سیستم شهرداری سیستم کاملی برای استعلام پلاک ثبتی نیست. نه تنها ممکن است پلاک ثبتی بسیاری از ملک ها را نداشته باشد، بلکه این امکان وجود دارد که پلاک های ثبتی که شهرداری در سیستم خود را دارد پلاک ثبتی درستی نباشد.

بنابراین ریسک استعلام پلاک ثبتی از شهرداری بسیار بالا است.

تنها سیستم کامل و قابل استناد برای پلاک ثبتی، بانک اطلاعات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که به سیستم کاداستر کشور معروف است.

اما همانطور که تجربه کرده اید استعلام پلاک ثبتی از اداره ثبت به ساز و کارهای اداری پیچیده و زمانبری نیاز دارد که بدون نامه رسمی دادگاه هرگز پاسخ متقاضی داده نخواهد شد.

بنابراین لازم است که به طور آزاد به یک کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنید و با پرداخت هزینه استعلام پلاک ثبتی را ظرف چند روز انجام دهید.

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

سپس با طی یک پروسه فنی اطلاعات پلاک ثبتی ملک استخراج می شود که شامل پلاک ثبتی اصلی – پلاک ثبتی فرعی و شماره قطعه تفکیکی است.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش یافتن آدرس ملک با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی

پیدا کردن آدرس ملک وقتی پلاک ثبتی اصلی و فرعی را داریم ، در واقع برعکس زمانی است که آدرس یا لوکیشن را داریم ولی در جستجوی پلاک ثبتی اصلی و فرعی هستیم.

با این تفاوت که پیدا کردن محل ملک از روی پلاک ثبتی کاری دشوارتر و زمانبر تر و گران تر است که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشهور است.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی باید توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که هم با تجربه باشد و هم نقشه های ثبتی قدیمی را داشته باشد انجام شود.

بدون نقشه های ثبتی قدیمی امکان جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین محل دقیق چهارگوشه ملک وجود ندارد حتی اگر کارشناس بسیار خبره باشد.

در زیر نمونه هایی از نقشه های ثبتی را مشاهده می کنید:

نقشه ثبتی شماره قطعه های تفکیکی

نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی شماره پلاک فرعی

نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی ترکیبی شماره قطعه های تفکیکی و شماره پلاک فرعی

کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته برخی از مناطق به طور کلی نقشه ثبتی ندارند و یا نقشه ثبتی شان از بین رفته است که در این صورت روش های دیگری برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی اتخاذ می شود.

انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی به هر روشی که انجام شود باید خروجی کار به صورت نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل متقاضی شود تا به اداره ثبت مربوطه و یا دادگاه ارائه دهد.

در زیر نمونه هایی از پروژه های جانمایی پلاک ثبتی گروه کارشناسان رسمی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار آورده شده است:

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما نه تنها سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی را بلکه دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی را دارند. در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید و با ما تماس بگیرید.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

استعلام پلاک ثبتی برای دادخواست سهم ارث

استعلام پلاک ثبتی ملک موروثی برای ارائه به دادگاه جهت محاسبه سهم الارث بر اساس حکم انحصار وراثت الزامی است. یعنی بدون اعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک ، تنظیم دادخواست تعیین ماترک امکان پذیر نیست.

در این مواقع معمولا اصل سند های متوفی توسط یکی از وراث ضبط می شود و در اختیار سایر وراث قرار نمی گیرد که جای نگرانی نیست. وراث می توانند حتی بدون در اختیار داشتن سندها برای انحصار وراثت و اخذ سند به اندازه سهم ارث خود از طریق دادگاه اقدام کنند که شرایط از دو حالت زیر خارج نیست:

 1. گاهی اوقات وراث از ماترک متوفی مطلع هستند. یعنی می دانند که متوفی چند ملک داشته است و از آدرس دقیق ملک ها مطلع هستند. در این صورت نیازی به استعلام پلاک های ثبتی که به نام متوفی است ندارند. فقط کافی است لیست ملک های متوفی را به دادگاه اعلام کنند تا تقسیم ماترک توسط دادگاه بر اساس سهم هر یک از وراث انجام شود.
 2. اما در صورتی که وراث از ماترک ملکی متوفی بی اطلاع باشند ابتدا باید لیست پلاک های ثبتی اصلی و فرعی که به نام متوفی است از طریق دادگاه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام بگیرند.

سپس آدرس پلاک های ثبتی را پیدا کنند و جهت به مزایده گذاشتن ملک و یا اخذ سند تک برگی به اندازه سهم الارث خود اقدام کنند.

حال اگر وارث از محل یا آدرس دقیق ملک های متوفی با خبر باشد کافی است که پلاک ثبتی ملک را بداند تا بتواند دادخواست تقسیم ماترک را تنظیم کند.

در هر دو حالت برای انجام کار به یک کارشناس رسمی امور ثبتی که در واقع کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و امور ثبتی است نیاز دارید.

لازم به تاکید است که هر یک از وراث می توانند جهت احقاق حق خود راسا اقدام کنند. لذا نیازی نیست که معطل همکاری بقیه وراث بشوند.

چگونه پلاک ثبتی ملکی را بفهمیم؟

همانطور که گفته شد اگر محل/آدرس دقیق ملکی را به دادگاه اعلام کنید کافی نیست. بلکه باید شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را حتما در دادخواست های ملکی اعلام کنید، مانند تعیین تکلیف سهم الارث از ملک هایی که به عنوان ماترک متوفی شناسایی شده است.

در این مواقع باید لوکیشن دقیق ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری ارسال کنید تا با تبدیل لوکیشن به مختصات یو تی ام بتوانیم پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کنیم.

چراکه سیستم ادارات ثبت و شهرداری ها و تمام سازمان های مرتبط با ملک ، بر اساس سیستم مختصات یو تی ام است که یک سیستم مختصات جهانی است. به همین دلیل نام لاتین دارد.

یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است و مخفف universal transverse Mercator  است و به معنی موقعیت دقیق بر روی کره زمین به طوری که این مختصات منحصر به فرد باشد.

به این ترتیب هیچ زمین دیگری در این موقعیت یو تی ام UTM و با این کد مختصات یو تی ام UTM با زمین مورد نظر ما اشتباه گرفته نخواهد شد.

اگر پلاک ثبتی ملک مورد نظر در سیستم کاداستری کشور ثبت شده باشد که فبها. در غیر اینصورت پلاک ثبتی باید از نقشه های ثبتی قدیمی استخراج شود که کار بسیار دشوار ، تخصصی و مستلزم موجود بودن نقشه ثبتی برای محدوده مورد نظر است.

نقشه های ثبتی در واقع اطلاعات بسیار قدیمی و ارزشمندی هستند که گاهی بدون وجود آنها تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک غیر ممکن است.

در زیر نمونه هایی از نقشه های ثبتی قدیمی تهران آورده شده است.

گروه کارشناسان رسمی امور ثبتی ما با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی بسیار کامل و نقشه های ثبتی قدیمی، امکان تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در تمام نقاط تهران و اطراف تهران را دارد. حتی در دور افتاده ترین مناطق.

چگونه با داشتن پلاک ثبتی آدرس ملک را پیدا کنیم؟

بازگشت به مقدمه این مقاله، گاهی لیست پلاک های ثبتی که به نام متوفی هست از طریق دادگاه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استعلام گرفته می شود. اما محل یا آدرس دقیق ملک مشخص نیست.

در این مورد اداره ثبت هیچ کمکی نمی تواند بکند گرچه همه متقاضیان توقع دارند اداره ثبت به طور رایگان آدرس پلاک های ثبتی مورد نظر را نیز اعلام کند.

متاسفانه بانک اطلاعات ثبتی ایران هنوز در آن حد سیستمی نشده است که کارشناس اداره ثبت بتواند با یک کلیک پلاک ثبتی خاصی را سرچ و آدرس آن را پیدا کند.

پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی صرفا در حیطه تخصص کارشناس رسمی امور ثبتی است. آن هم به شرط تبحر و در اختیار داشتن اطلاعات ثبتی کامل و کافی از پلاک ثبتی مورد نظر.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آن‌که بتواند املاک و اراضی را شناسایی کند، اراضی را تقسیم و طبقه‌بندی می‌کند. این تقسیم‌بندی از استان‌ها شروع می‌شود و طبق آن اراضی به واحد‌های کوچکتر و قابل شناسایی تفکیک و تقسیم می‌شوند. هر کدام از این واحد‌ها یک بخش نامیده می‌شود. بخش ثبتی هر ملک در سند ملک ذکر می شود و از جمله اطلاعات مهم جهت دستیابی به حدود موقعیت ملک است.

هر بخش ثبتی نیز به قطعات کوچکتری تحت عنوان قطعه اصلی تقسیم می‌شود. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شمارۀ پلاک اصلی گفته می‌شود.

قطعه های اصلی به قطعات کوچک تر تحت عنوان قطعه فرعی تقسیم می‌شوند. قطعه اصلی را به اصطلاح قطعه مادر هم می نامند. چونکه قطعه های فرعی مانند فرزندی در دل قطعۀ اصلی ایجاد می‌شوند.

بنابراین با داشتن پلاک ثبتی اصلی می توان محدوده تقریبی ملک را پیدا کرد. سپس بر اساس شماره پلاک فرعی ملک باید به محل دقیق چهارگوشه ملک دست یافت.

شماره پلاک ثبتی اصلی ملک در واقع برای تمام ملک های یک منطقه یکسان و مشترک است. اما شماره پلاک ثبتی فرعی کاملا منحصر بفرد است بطوریکه هیچ دو ملکی دارای یک شماره پلاک ثبتی فرعی ندارند.

گاهی ملک به جای شماره پلاک ثبتی فرعی، شماره قطعه تفکیکی دارد.

توضیح اینکه اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تفکیک شود، در صورت‎ مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی به شمارۀ قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

فرق اصلی شماره قطعه تفکیکی و شماره پلاک فرعی این است که شماره قطعه تفکیکی ملک های مجاور ، پشت سر هم هستند. اما شماره پلاک فرعی ملک های مجاور پشت سر هم نیستند. چون شماره پلاک فرعی بر اساس مراجعه مالک ها به اداره ثبت صادر شده است.

بنابراین اطلاعات کامل ملک شامل شماره پلاک ثبتی اصلی، شماره پلاک ثبتی فرعی و یا شماره قطعه تفکیکی و همچنین نام بخش ثبتی لازم است تا کارشناس رسمی امور ثبتی بتواند محل دقیق چهارگوشه ملک را روی نقشه هوایی منطقه جانمایی کند و به این ترتیب به آدرس یا لوکیشن ملک دست پیدا کند.

نتیجه عملیات جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه به اصطلاح فنی نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی نام دارد.

این نقشه باید ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی بشود و سپس به انضمام حکم دادگاه تحویل اداره ثبت مربوطه شود تا به اندازه سهم ارث هر یک از وراث، سند تک برگی به نام وارث صادر شود.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است:

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طول سندی ملک و مساحت وضع موجود با طول های سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استعلام پلاک ثبتی- نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با در اختیار داشتن کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و تجربه ۲۰ ساله در امور ثبتی شامل جستجوی پلاک ثبتی برای استعلام پلاک ثبتی ، جانمایی پلاک ثبتی ، استعلام آخرین وضعیت مالکیت، استخراج سابقه ثبتی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک و غیره.. شهرتی قابل توجه در تمام ادارات ثبت و دادگاه های ملکی دارد.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

جستجوی ملک با پلاک ثبتی

شاید در ابتدا بسیار ساده به نظر بیاید که با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک بتوان لوکیشن یا موقعیت ملک را پیدا کرد. فقط کافییست که از هر پلاک ثبتی اصلی که یک محله را پوشش می دهد نقشه ای وجود داشته باشد که پلاک های فرعی مربوط به هر ملک داخل ملک نوشته شده باشد بطوریکه با یک سرچ ساده بتوان پلاک ثبتی ملک را جستجو کرد و روی نقشه نشان داده شود.

وقتی محل ملک روی نقشه مشخص شود قطعا آدرس ملک مشخص شده است: کدام خیابان کدام کوچه و چندمین قواره از سر کوچه.

سیستمی شبیه سایت شهرداری ” تهران من “:

جستجوی پلاک ثبتی در سایت شهرداری تهران من
جستجوی پلاک ثبتی در نقشه شهرداری

همانطور که می دانید پلاک شهرداری با پلاک ثبتی ملک تفاوت دارد. پلاک های شهرداری شماره هایی هستند که به ترتیب و بر اساس شمالی یا جنوبی بودن ملک به صورت زوج و فرد در منطقه مورد نظر به هر ملک اختصاص داده می شود و به صورت پلیت های فلزی بر سر در هر ملک نصب می شود.

اما پلاک ثبتی مربوط به سند مالکیت ملک است که در گوشه سمت راست صفحه اول سندهای قدیمی دفترچه ای و یا در پاراگراف اول سندهای جدید تک برگی درج شده است.

پلاکی که در سایت شهرداری نمایش داده می شود پلاک ثبتی نیست. بنابراین نمی توان اطلاعات پلاک ثبتی ملک را از سایت شهرداری و یا هیچ سایت دیگری بدست آورد.

بسیاری از افراد تمایل دارند در سایت اداره ثبت شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را وارد کنند و آدرس ملک را جستجو کنند و یا اپلیکیشنی روی گوشی موبایل نصب کنند که با دادن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک محل دقیق ملک را روی نقشه گوگل مپ گوشی نشان دهد.

اما باید بطور قطع بگوییم چنین سایت یا اپلیکیشنی وجود ندارد که با جستجوی پلاک ثبتی اطلاعات ثبتی ملک در دسترس قرار بگیرد. بنابراین از کلیک بر روی لینک دانلود اپلیکیشن جستجوی پلاک ثبتی بر روی نقشه گوگل مپ خودداری کنید تا از دانلود لینک ویروسی در امان بمانید.

همچنین دانلود نقشه پلاک های ثبتی تهران یا دانلود نقشه ثبتی مناطق تهران از جمله لینک های فیک هستند که در نهایت جستجوی آدرس ملک با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی را بی سرانجام باقی می گذارند.

چراکه تعیین آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی اصلی و فرعی و یا تعیین پلاک ثبتی بر اساس آدرس ملک ، یک عملیات فنی و تخصصی بسیار پیچیده تحت عنوان استعلام پلاک ثبتی است که کاری زمانبر صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی می باشد.

لذا توصیه می شود از اتلاف وقت و انرژی خود برای یافتن راه های رایگان جهت جستجوی آدرس ملک از روی پلاک ثبتی اصلی و فرعی پرهیز کنید و به یک متخصص امور ثبتی خبره مراجعه کنید.

کاربرد جستجوی پلاک ثبتی

معمولا افراد به دو دلیل به دنبال جستجوی پلاک ثبتی روی نقشه دارند

 1. پلاک ثبتی ملک را دارند و به دنبال لوکیشن هستند
 2. لوکیشن ملک را دارند و به دنبال پلاک ثبتی هستند

افرادی که پلاک ثبتی ملک را دارند و به دنبال لوکیشن یا آدرس ملک هستند اکثرا سند منگوله دار قدیمی/شاهنشاهی دارند که به عنوان ارث به دست شان رسیده است اما محل دقیق ملک بی اطاع هستند.

از آنجایی که لازمه انجام هر اقدامی برای ملک این است که محل دقیق ملک را بدانند بنابراین نیاز به تعیین موقعیت یا پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی دارند.

و یا اینکه جهت توقیف دارایی یک فرد اقدام قضایی انجام داده اند و اداره ثبت در جواب نامه دادگاه جهت استخراج کل ملک هایی که به نام شخص مورد نظر هست، لیست پلاک های ثبتی اصلی و فرعی که به نام شخص مورد است را در اختیار دادگاه قرار داده است و اکنون لازم است آدرس دقیق هر پلاک ثبتی تعیین شود تا ادامه روند توقیف و مزایده فروش ملک انجام شود.

برای مطالعه مباحث مفصل در رابطه با هر یک از موارد بالا می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

تعیین محل دقیق سندهای منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که وراث از آدرس ملک بی اطلاع هستند

تعیین آدرس پلاک ثبتی جهت توقیف ملک

چک کردن پلاک ثبتی ملک قبل از معامله

از طرف دیگر افرادی که لوکیشن ملک را دارند و به دنبال پلاک ثبتی منتسب به ملک مورد نظر هستند معمولا در شرف انجام معامله ملک هستند ولی می خواهند مطمئن شوند که فروشنده محلی را که به عنوان محل ملک به خریدار نشان داده است دقیقا مربوط به همان سندی است که قصد انتقال سند دارند.

این اتفاق معمولا در مورد معامله زمین هایی می افتد که سند تک برگی ندارند. بلکه سند منگوله دار قدیمی شاهنشاهی دارند که هیچ نشانی یا آدرسی در سند ذکر نشده است. بنابراین خریدار هیچ راهیی ندار که مطمئن بشود زمینی که دارد معامله می کند همین زمین هست که به رویت او رسیده است.

برای مطالعه مباحث مفصل در رابطه با این مورد می توانید بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

اطمینان از درست بودن محل اعلامی ملک از طرف فروشنده هنگام معامله

جستجوی پلاک ثبتی ملک موروثی

همه افرادی که نوعی (مثلا ارث) یک سندمنگوله دار شاهنشاهی به دستشان رسیده است و آدرس یا موقعیت سند را نمی دانند در اولین وهله به جستجوی عبارت پیدا کردن آدرس با داشتن پلاک ثبتی اصلی و فرعی می پردازند و امید دارند که سایتی یا سامانه ای وجود داشته باشد که با وارد کردن شماره پلاک اصلی و فرعی که مندرج در سند منگوله دار است و کلیک دکمه جستجو، موقعیت ملک روی نقشه نشان داده شود تا بتوانند نام خیابان و کوچه را مشاهده کنند.

و یا راه راحتر این است که یک اپلیکیشن موبایل وجود داشته باشد که با وارد کرد شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک، لوکیشن ملک را روی گوگل مپ نشان دهد.

اگر قبل از امتحان روش های بالا مقاله ما را پیدا کرده باشید بسیار خوش شاانس هستید چون هنوز وقت و انرژی خود را هدر نداده اید.

اطلاعات پلاک ثبتی جزو اطلاعات بسیار با ارزش و محرمانه در بانک اطلاعات ثبتی ادارت ثبت است که نه تنها بر روی هیچ سایت یا اپلیکیشنی وجود ندارد. بلکه بدون نامه رسمی از دادگاه در اختیار متقاضیان قرار نخواهد گرفت.

البته متقاضیانی که اسناد و مدارک موجه برای دلیل نیاز به اطلاعات ثبتی دارند می توانند بدون نامه دادگاه به کارشناسان امور ثبتی مراجعه کنند و کارشناس پس از بررسی اسناد و مدارک اطلاعات را با مهر کارشناس رسمی دادگستری دار اختیار متقاضی قرار دهد تا متقاضی بتواند با دست پر به دادگاه یا اداره ثبت مربوطه مراجعه کند.

موراد پر تکرار برای نیاز به موقعیت یا آدرس پلاک ثبتی عبارتند از:

تعیین محل دقیق سندهای منگوله دار قدیمی شاهنشاهی که وراث از آدرس ملک بی اطلاع هستند

تعیین آدرس پلاک ثبتی جهت توقیف ملک

اطمینان از درست بودن محل اعلامی ملک از طرف فروشنده هنگام معامله

تعیین مختصات دقیق چهارگوشه ملک جهت میخ کوبی و دیوارکشی

برای مطالعه مطالبی جامع و کامل راجع به هر کدام از موارد بالا می توانید بر روی آن کلیک کنید.

نتیجه عملیات تعیین موقعیت یا لوکیشن ملک با استفاده از پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک، با حروف لاتین ABCD.. بر روی نقشه یا عکس هوایی محدوده ملک نشان داده می شود.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با در اختیار داشتن کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی شامل نقشه های ثبتی قدیمی و تجربه ۲۰ ساله در امور ثبتی شامل جستجوی پلاک ثبتی برای استعلام پلاک ثبتی ، جانمایی پلاک ثبتی و استخراج سابقه ثبتی، شهرتی قابل توجه در تمام ادارات ثبت و شهرداری ها دارد.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

استعلام پلاک ثبتی با کد ملی

یکی از موارد رایج در مراجعه به ما، متقاضیانی هستند که قصد استعلام پلاک ثبتی با کد ملی را دارند . یعنی می خواهند لیست ملک هایی که به نام شخص خاصی است به منظور توقیف و یا اطلاع از ماترک متوفی مشخص کنند.

به این معنی که نام و نام خانوادگی و نام پدر و کد ملی شخص را دارند و متقاضی پلاک ثبتی و آدرس ملک هایی که به نام شخصی با کد ملی مشخصی است هستند.

لازم به تاکید است که پروسه استعلام آدرس پلاک های ثبتی که به نام شخص با کد ملی مشخصی است شامل دو مرحله است:

۱-استخراج لیست پلاک های ثبتی به نام شخص با کد ملی مشخص (استعلام پلاک ثبتی با کد ملی)

۲-تعیین آدرس دقیق ملک از روی پلاک ثبتی (جانمایی پلاک ثبتی)

استعلام لیست پلاک های ثبتی که به نام شخص باشد از روی مشخصات هویتی و کد ملی، صرفا با نامه دادگاه از از طریق اداره ثبت امکان پذیر است.

 به این معنا که اگر قصد توقیف اموال شخصی را دارید باید ابتدا در شورای حل اختلاف تشکیل پرونده دهید تا دادگاه نامه ای خطاب به اداره ثبت صادر کند که لیست ملک های به نام شخص بر اساس کد ملی اعلامی را استخراج و جواب استعلام را در اختیار دادگاه قرار داده شود.

 اداره ثبت نیز صرفا پلاک های ثبتی به نام شخص بر اساس کد ملی اعلامی را استخراج می کند بدون هیچ اطلاعاتی راجع به موقعیت و آدرس ملک ها.

 چراکه تعیین آدرس ملک از روی پلاک ثبتی در حیطه وظایف اداره ثبت نیست چون کاری زمانبر و دشوار است. اما استعلام پلاک ثبتی با کد ملی جزو لیست خدمات ادارات ثبت است.

پیدا کردن آدرس پلاک ثبتی با کد ملی مالک

پس از استعلام پلاک ثبتی با کد ملی از اداره ثبت، اکنون متقاضی می تواند به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کند تا با در اختیار داشتن اطلاعات ثبتی و تخصص تهیه نقشه، موقعیت ملک را مشخص و نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برای پلاک ثبتی مورد نظر را تهیه کند.

با داشتن آدرس پلاک ثبتی و حکم توقیف ملک از دادگاه، می توان جهت قیمت گذاری و فروش ملک به صورت مزایده از طریق دادگاه اقدام کرد.

در مواردی که استعلام پلاک ثبتی با کد ملی به منظور تعیین ماترک متوفی از طریق دادگاه اقدام شده است، پس از ارائه  نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی به اداره ثبت مربوطه، صدور سند تک برگی به اندازه سهم هر یک از وراث طبق حکم انحصار وراثت دادگاه انجام می شود.

بنابراین پیدا کردن آدرس پلاک ثبتی با کد ملی بدون نامه استعلام پلاک ثبتی با کد ملی از دادگاه و مراجعه به اداره ثبت غیرممکن است.

در زیر شرح کاملی از چگونگی پیدا کردن آدرس ملک با داشتن پلاک ثبتی آورده شده است تا متوجه شوید چه پروسه پیچیده ، تخصصی و زمانبری است. به همین دلیل جزو خدمات اداره ثبت به مراجعین نمی باشد.

 متقاضیان باید به صورت آزاد به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنند و نتیجه عملیات جانمایی پلاک ثبتی که در واقع همان نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی است به اداره ثبت و دادگاه ارائه دهند.

 نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک و با دسترسی به اطلاعات و نقشه های ثبتی محدوده ملک می تواند موقعیت دقیق ملک را بر روی نقشه کنونی تهران جانمایی کند.

تعیین موقعیت ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی و با استناد به اطلاعات ثبتی موثق مانند نقشه ثبتی منطقه مورد نظر، بر روی نقشه فعلی تهران در سیستم مختصات جهانی یو تی ام UTM را عملیات جانمایی پلاک ثبتی می نامند.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی برای استعلام ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی جهت استعلام ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه های ثبتی قدیمی بسیار با ارزش و گران قیمت هستند . در صورت موجود نبودن نقشه ثبتی، عملیات جانمایی پلاک ثبتی و پیدا کردن آدرس ملک از روی پلاک ثبتی، عملا غیر ممکن می باشد.

عملیات جانمایی پلاک ثبتی باید در سیستم مختصات یو تی ام UTM انجام شود. چون بانک اطلاعات ثبتی ادارات ثبت بر اساس سیستم مختصات یو تی ام است که یک سیستم مختصات جهانی است.

نقشه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی اعتباری برابر با اعتبار اسناد رسمی دارد و تنها نقشه ای است که مورد تایید اداره ثبت است.

 دقت کنید که کارشناسان دادگستری رشته های دیگر مانند راه و ساختمان، سازه، عمران و غیره به هیچ عنوان صلاحیت انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی را ندارند (حتی اگر این کار را بلد باشند و حتی اگر اطلاعات پلاک های ثبتی را داشته باشند). مهری غیر از مهر نقشه برداری بر روی نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی فاقد اعتبار است حتی اگر نقشه درست باشد.

در زیر نمونه هایی از پروژه های جانمایی پلاک ثبتی به درخواست دادگاه و تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است. (تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹).

نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک بر روی نقشه دوهزارم محدوده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام نقشه دوهزارم تعیین مختصات یو تی ام دقیق ملک بر روی نقشه دوهزارم محدوده ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام استعلام پلاک ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی زمین در سیستم مختصات یو تی ام طبق استعلام پلاک ثبتی با کد ملی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

استعلام ثبتی فوری بدون نامه دادگاه

یکی از خدمات گروه کارشناسان رسمی ما متشکل از کارشناسان امور ثبتی دادگستری و نقشه برداران صدور تک برگی ادرات ثبت تهرن و حومه تهران، ارائه استعلام ثبتی فوری بدون نامه دادگاه است.

البته با توجه به اینکه متقاضیان نامه ای از دادگاه ندارند که کارشناسان ما در جواب نامه دادگاه استعلام ثبتی را ارائه دهند، اعلام نتیجه استعلام صرفا به صورت شفاهی مقدور است.

کاربرد استعلام پلاک ثبتی با کد ملی بدون ورود به پروسه دادگاه این است که متقاضی قبل از اقدام قانونی وقبل از هزینه کردن برای وکیل می تواند اطلاعات کاملی از وضعیت ملک مورد نظر بدست آورد که تکلیف پرونده را از همان ابتدای کار بداند.

جهت مشاوره در مورد انواع استعلام ثبتی به صورت فوری با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

فروش نقشه ثبتی

بسیاری از مشاورین املاک درخواست فروش نقشه ثبتی از ما دارند که به دیوار دفتر مشاور املاک خود نصب کنند. در صورتی که فروش نقشه ثبتی فقط به همکارانی که کارشناس رسمی امور ثبتی هستند امکان پذیر است. چرا که نقشه ثبتی حاوی اطلاعات بسیار مهم شامل پلاک های ثبتی تمام ملک های یک منطقه است که اگر در دست مردم عادی باشد می تواند موجبات سوء استفاده و جعل اسناد با استفاده از همین اطلاعات را برای کلاهبرداران ملکی و حتی مشاورین املاک فراهم آورد.

ضمنا لازم به تاکید است که نقشه های ثبتی نقشه های بسیار ارزشمند هستند که قیمت خیلی بالایی دارند. لذا اگر صرفا برای زیبا شدن دیوار دفتر املاکی خود قصد خرید نقشه ثبتی را دارید باید تجدید نظر کنید.

فروش نقشه ثبتی مانند فروش نقشه هوایی یک دو هزارم ۱:۲۰۰۰ نیست که به راحتی بتوانید از سازمان نقشه برداری کشور خریداری کنید.

فروش نقشه ثبتی حتی توسط ادارت ثبت هم انجان نمی شود. به طور کلی فروش نقشه ثبتی توسط هیچ اداره یا سازمانی انجام نمی شود.

نقشه های ثبتی صرفا در اختیار نقشه برداران کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی قرار می گیرد که بتوانند برای منظور خاصی به درخواست دادگاه ملکی و برای کمک به قاضی برای صدور رای استفاده بشود.

بنابراین هر چقدر یک نقشه بردار امور ثبتی سابقه کار بالاتر و پرونده های ملکی بیشتری را تجربه کرده باشد ، نقشه های ثبتی بیشتری را از مناطق متنوع و با موضوعات مختلف در اختیار دارد.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما به دلیل سابقه بالای ۲۰ سال و به عنوان شناخته شده ترین کارشناسان در پرونده های ملکی تهران و حومه تهران شامل شهرری دماوند پردیس رودهن بومهن کرج اسلامشهر شهریار، بانک اطلاعات ثبتی بسیار قوی و معتبری از انواع نقشه های ثبتی را در اختیار دارد.

اما مجددا تاکید می کنیم که فروش نقشه ثبتی نداریم.

نمونه نقشه ثبتی

در زیر نمونه هایی از نقشه ثبتی مناطق مختلف تهران و حومه تهران را مشاهده می کنید که با استناد به این نقشه های ثبتی انواع گزارشات و تامین دلیل برای دادگاه های ملکی تهیه شده است که سرنوشت پرونده های ملکی را مشخص کرده است.

در زیر نمونه هایی از نقشه های ثبتی را مشاهده می کنید:

نقشه ثبتی شماره قطعه های تفکیکی

نقشه تفکیکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه تفکیکی ثبتی قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک اصلی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی شماره پلاک فرعی

نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی پلاک ثبتی مادر و قطعات تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی ترکیبی شماره قطعه های تفکیکی و شماره پلاک فرعی

کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
کروکی ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی

یکی از پر کاربردترین استفاده از نقشه های ثبتی انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی است.

برای مطالعه بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

پیدا کردن لوکیشن ملک با استفاده از نقشه ثبتی قدیمی منطقه

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حاصل عملیات جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی است که ممهور به مهر نقشه بردار امور ثبتی کارشناس رسمی دادگستری می شود.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مادر و پلاک های فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای مطالعه بیشتر در مورد روش انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

پیدا کردن آدرس از روی پلاک ثبتی سند منگوله دار

پس از تعیین موقعیت دقیق ملک اکنون می توان در مورد اینکه آیا ملک تصرف عدوانی شده است یا خیر اظهار نظر کرد. این نقشه در تمام ادارات ثبت و دادگاه ها و مراجع زیربط امور ملکی معتبر است بطوریکه بر اساس همین جانمایی سند های منگوله دار قدیمی تعیین تکلیف می شود.

در صورتی که ملک توسط شخص حقیقی تصرف شده باشد و یا توسط یک ارگان دولتی مانند شهرداری یا سازمان منابع طبیعی یا سازمان زمین شهری و غیره به عنوان شخص حقوقی تصرف شده باشد باید جهت رفع تصرف یک پرونده خلع ید متصرف در دادگاه تشکیل دیهد.

توضیحات کامل را در لینک زیر بخوانید:

نقشه جانمایی پلاک ثبتی جهت خلع ید متصرف

مطالبه بهای ملک از شهرداری

گرفتن زمین معوض به جای زمین تصرف شده توسط دولت

برخی از متقاضیان بعد از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تعیین محل دقیق ملک اصرار به میخ کوبی زمین یا به اصطلاح عامیانه چهار میخ کردن ملک بر روی زمین دارند.

لازم به تاکید است که برای پیگیری های اداری جهت تعیین تکلیف زمین در اداره ثبتی مربوطه نیازی به این نیست که مختصات یو تی ام ملک را بر روی زمین میخ کوبی کرده باشید.

نقشه بردار اداره ثبت صرفا نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی را نیاز دارد چراکه مختصات چهارگوشه دقیق زمین بر روی نقشه به صورت جدول مختصات یو تی ام درج شده است که همین مختصات برای اداره ثبتی کافی است.

میخ کوبی مختصات یو تی ام چهارگوشه ملک بر روی زمین باید در مراحل آخر کار و زمانی که سند منگوله دار قدیمی کاملا از طریق اداره ثبت و دادگاه تعیین تکلیف شد انجام شود. چون ممکن است رای دادگاه مبنی بر دادن معوض به جای این زمین باشد. بنابراین میخ کوبی زمین نه تنها لزومی ندارد بلکه کار بیهوده ای بوده است.

در هر صورت برای اطلاع کامل از نحوه میخ کوبی ملک بر روی زمین می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

میخ کوبی ملک بر روی زمین

نقشه ثبتی پلاک ۹۲ اصلی سفید خاک تهران

زمین های جزو پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک جزو پلاک های دشوار تهران برای جانمایی پلاک ثبتی است.

پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک زمین های منطقه شرق تهران است که زمینهایی که مالکین آن سالهاست زمین را رها کرده اند و درواقع هیچ پیگیری و بهره برداری از زمین انجام نداده اند به عنوان اراضی ملی تحت تصاحب منابع طبیعی و یا شهرداری است تا زمانی که مالک اصلی زمین پیدا شود و ادعای پس گرفتن زمین را کند تا تعیین تکلیف شود.

سندهای منگوله دار شاهنشاهی قدیمی که جزو پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک هستند برای تعیین تکلیف راهی ندارند جز اینکه عملیات جانمایی پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی انجام شود تا موقعیت دقیق ملک در آن منطقه  مشخص شود.

منطقه شرق تهران که همان پلاک ثبتی ۹۲ اصلی است منطقه وسیعی است که تعداد بسیار زیادی سند از این پلاک ثبتی صادر شده است بطوریکه نمی توان صرفا با داشتن پلاک ثبتی فرعی ملک حتی حدس زد که موقعیت ملک کجا واقع شده است. لذا خواهشمند است از ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی توقع نداشته باشید که با اعلام پلاک ثبتی فرعی ملک حتی محل حدودی ملک را اعلام کنیم.

برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی زمینهای جزو پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک به صفحات اول تا چهارم سند نیاز داریم که مهم نیست اصل سند یا کپی سند باشد. همچنین لازم به تاکید است که فروش نقشه ثبتی پلاک ۹۲ اصلی سفید خاک تهران نداریم.

اسکن یا عکس واضح از صفحات اول تا چهارم سند مربوط به پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک را در واتساپ برای ما ارسال کنید تا هزینه جانمایی پلاک ثبتی و زمان مورد نیاز برای انجام پروژه اعلام شود.

در صورت توافق با هزینه اعلامی مشخصات خود را به عنوان متقاضی اعلام می کنید تا اسکن ممهور قرارداد به واتساپ شما ارسال شود.

متقاضی می تواند مالک یا وارث مالک و یا وکیل مالک باشد که البته نیاز به داشتن وکالت رسمی نداریم. همچنین لازم به تاکید است که فروش نقشه ثبتی پلاک ۹۲ اصلی سفید خاک تهران نداریم.

سندهای مربوط به پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک سندهای دفترچه ای شاهنشاهی قدیمی هستند که عمدتا مالک اصلی فوت کرده است و این اسناد به دست وراثی رسیده است که از محل و وضعیت ملک بی اطلاع هستند.

البتع تعدادی از متقاضیان در واقع خریداران این سندها هستن که تمایل دارند قبل از انجام معامله از موقعیت دقیق ملک و شرایط آن از حیث تصرف و کاربری آگاه شوند.

اکیدا توصیه می کنیم سند شاهنشاهی از پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک را تا زمانی که محل دقیق ملک توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی جانمایی نشده است خریداری نکنید و هیچ مبلغی بابت معامله پرداخت نکنید.

همانطور که گفته شده نیمی از زمینهای پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک در ارتفاعات می افتد که اراضی ملی شده است و تحت تصرف و اختیار سازمان منابع طبیعی می باشد. بنابراین ملک ممنوع المعامله و غیر قابل بهره برداری است.

زمینهای پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک منطقه ای بین تهران و پردیس واقع می شود. لذا وارثین سند منگوله دار شاهنشاهی از پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک نباید چشم بسته این سندها را بفروشند چون ممکن است زمین مرغوبی را از دست بدهند.

هزینه جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق سند منگوله دار قدیمی پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک بسیار ناچیز تر از ارزش ملک است ولی متاسفانه هنوز برخی از وارثین سندهای منگوله دار پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک برای انجام کار تخصصی توسط کارشناس ریمی امور ثبتی جهت تعیین موقعیت دقیق ملک تردید می کنند.

در مورد وضعیت ملک از نظر تصرف و یا کاربری قطعا قبل از تعیین موقعیت دقیق ملک هیچ اظهار نظری نمی توان کرد. بنابراین خواهشمن است سوال نپرسید. همچنین لازم به تاکید است که فروش نقشه ثبتی پلاک ۹۲ اصلی سفید خاک تهران نداریم.

برای تعیین موقعیت دقیق سند منگوله دار از پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک به نقشه ثبتی آن منطقه نیاز است که در واقع یک کروکی قدیمی از زمانی است که آن منطقه به پلاک ثبتی اصلی ۹۲ منسوب شد و زمینهای آن قطعه بندی و به هر قطعه یک پلاک ثبتی فرعی تخصیص داده شد.

نقشه ثبتی پلاک ثبتی ۹۲ اصلی سفید خاک در بانک اطلاعات ثبتی گروه کارشناسان رسمی موجود است و تا به حال تعداد زیادی از زمینهای بلات