آیا نقشه یو تی ام UTM اجباری است؟

بله تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM توسط نقشه بردار رسمی برای هر گونه تشکیل پرونده ملکی اجباری است. بدون تحویل نقشه یو تی ام UTM پرونده نقص مدرک می خورد و تا زمان تحویل دادن نقشه یو تی ام UTM پرونده به حالت تعلیق درمی آید.

در تمام ادارات ثبت، شهرداری تمام مناطق، تمام سازمانها و ارگانهای مربوط به امور اراضی و ملک مانند سازمان منایع طبیعی ، سازمان زمین شهری، سازمان جهاد کشاورزی و همچنین در تمام دادگاه های دعاوی ملکی مانند توقیف ملک، الزام به تنظیم سند مالکیت، تقسیم ما ترک اموال غیر منقول (ملکی) متوفی و .. تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM اجباری است.

لذا حتی توصیه می شود قبل از مراجع و اقدام برای تشکیل پرونده ملکی، نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر را تهیه کنید و آماده به همراه داشته باشید. ارائه نقشه یو تی ام UTM در همان لحظه تشکیل پرونده، تاثیر مثبت بسزایی روی روند و سرعت کار در ادارات مربوطه خواهد گذاشت.

آیا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM تصرف در ملک لازم است؟

اساسا و در اکثر موارد متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف دارد. مانند زمانیکه جهت اخذ سند تک برگی از اداره ثبت و یا اخذ جواز ساخت از شهرداری اقدام می شود.

اما مواردی هم وجود دارد که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف ندارد. مانند زمانیکه ملم توسط ارگان دولتی یا شخص حقیقی تصرف عدوانی شده است.

یا مواردی که ملک از طرف سازمان منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی اعلام شده است و تحت تصرف سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است.

یا مواردی که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM قصد توقیف ملک و یا رای دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

در هر صورت تهیه نقشه یو تی ام UTM باید انجام بشود. اما اینکه ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا نیست در روش کار و هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM تاثیر دارد.

لذا لازم است نقشه بردار قبل از اعلام تعرفه و هرگونه اقدام برای تهیه نقشه یو تی ام UTM، از این مسئله مهم مطلع باشد که آیا ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا خیر.

همچنین اینکه نقشه یو تی ام به چه منظوری تهیه شده است و برای چه منظوری قرار است استفاده شود تاثیر مستقیم با اهمیت نقشه یو تی ام از نظر فنی و حقوقی دارد. این مهم تعیین کننده ی دقت و کیفیت نقشه یو تی ام و در نتیجه تعرفه نقشه تی ام در سال ۱۴۰۲ نیز می باشد.

به عنوان مثال وقتی نقشه یو تی ام به منظور صدور سند تک برگی تهیه شده است، دقت طولها و مساحت مندرج در نقشه یو تی ام بسیار اهمیت دارد چراکه همین اعداد مستقیما در سند تک برگی درج می شود و تا صد سال معیار خرید و فروش و اخذ پروانه ساخت و عوارض و غیره خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت هر متر زمین و ملک به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران، هیچ خطایی در اندازه طولها و مساحت قابل قبول نیست و منجر به بروز مشکلات قضایی و شکایت ها و پرونده هایی ملکی در دادگاه ها خواهد شد.

لذا نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت باید با دقیق ترین دستگاه های نقشه برداری تهیه شود و دقت و کیفیت کافی را داشته باشد.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت اصلاح سند (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر نقشه یو تی ام مثلا جهت درخواست انشعابات آب و برق و گاز در اداره آب و برق و گاز در سال ۱۴۰۲ باشد، برای این ادارات صرفا لوکیشن چهار گوشه ملک مهم است که در سیستم ثبت کنند و هر ملک از ملک های مجاور متمایز بشود.

بنابراین این نوع نقشه یو تی ام که قرار است به اداره آب  برق و گاز تحویل داده شود بار حقوقی و قضایی ندارد و لذا نیازی نیست بالاترین دقت را داشته باشد. این نوع نقشه یو تی ام ارزانترین نوع نقشه یو تی ام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره آب و برق و گاز جهت درخواست انشعاب جدید (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به شهرداری (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM

همانطور که گفته شد روش تهیه نقشه یو تی ام UTM در زمانیکه ملک تحت تصرف متقاضی است با زمانیکه ملک در تصرف متقاضی نیست متفاوت است.

وقتی ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM است، روش این صورت است که اکیپ نقشه برداری و دستگاه های دقیق عملیات نقشه برداری (مانند دستگاه جی پی اس و دوربین نقشه برداری) در محل ملک مستقر می شوند و با بازدید از تمام قسمتهای داخل ساختمان از همکف تا پشت بام، نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک را تهیه می کنند. در این روش نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه برداری نظام مهندسی می شود.

اما وقتی ملک در تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM نیست، استقرار اکیپ نقشه برداری و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک عملا امکان پذیر نیست چراکه ممکن است موجب درگیری بشود حتی اگر حکم قضایی داشته باشیم.

لذا در این حالت ترجیحا عملیات نقشه برداری میدانی انجام نمی شود. بلکه نقشه بردار از روش های تخصصی دیگر با اتکا به نقشه های ثبتی قدیمی و دسترسی به سیستم کاداستر و بانک اطلاعات ثبتی، ابعاد و موقعیت دقیق گوشه های ملک مورد نظر را بدست می آورد. البته در این روش، ممهور کردن نقشه یو تی ام UTM به مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز الزامی است.

کاری که متقاضی باید انجام دهد این است که لوکیشن ملک را برای نقشه بردار ارسال کند تا نقشه بردار بر اساس لوکیشن ملک، اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی را استخراج کند.

جهت ارسال لوکیشن برای نقشه بردار به روش زیر عمل کنید:

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

جهت ارسال لینک لوکیشن ملک برای کارشناس امور ثبتی، لازم نیست به محل ملک بروید.

به همان روشی که برای تاکسی اینترنتی اسنپ استفاده می کنید می توانید آدرس ملک را روی نقشه گوگل مپ پیدا کنید و بعد گوشی را به حال عکس ماهواره ایی بگذارید تا با دیدن عکس هوایی منطقه راحتتر بتوانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید.

پس از یافتن ملک روی عکس هوایی گوشی موبایل کافیست انگشت خود را در وسط ملک فشار دهید تا لینک اشتراک گذاری در پایین صفحه نمایان شود.

اکنون لینک لوکیشن را برای ما ارسال کنید.

همچنین از صفحه گوشی موبایل اسکرین شات بگیرید و دور ملک را خط حدودی بکشید.

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب هم لینک لوکیشن و هم عکس هوایی ملک مورد را برای کارشناسان ما ارسال می کنید.

اپلیکشین “بلد” نیز یک اپلیکیشن بسیار کاربردی است چون در اپلیکیشن بلد ، پلاک شهرداری ملک روی هر ملک نوشته شده است. بنابراین اگر اسم کوچه و پلاک ملک را بدانید به راحتی می توانید روی نقشه زوم کنید و ملک مورد نظر در کوچه یا خیابان مورد نظر را پیدا کنید و با فشار دادن انگشت خود در وسط ملک، لینک لوکیشن ملک را برای ما شیر کنید.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین تهیه نقشه یو تی ام UTM به هر حال امکان پذیر است اما بسته به شرایط ملک روش ها و هزینه متفاوت خواهد بود.

آیا در نقشه یو تی ام UTM نام مالک نوشته می شود؟

یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان نقشه یو تی ام UTM این است که آیا نام مالک در نقشه یو تی ام UTM نوشته می شود؟

اولا اطلاعات مندرج در نقشه یو تی ام UTM در مورد مشخصات ملک مورد نظر مانند طولها، مساحت، مختصات یو تی ام UTM گوشه ها، آدرس دقیق، نام کوچه های اطراف در نقشه پیش زمینه (که نقشه دو هزارم ۱:۲۰۰۰ یا عکس هوایی منطقه است) و سال تهیه نقشه می باشد نه در مورد مالک.

به طور کلی ذکر نام مالک در نقشه طبق استانداردهای تهیه نقشه مجاز نمی باشد، کما اینکه مالک ممکن است تغییر کند و در این صورت آن نقشه دچار درج اطلاعات اشتباه می شود و از اعتبار ساقط می شود و مالک جدید مجبور می شود دوباره نقشه جدید تهیه کند.

اما وقتی در نقشه یو تی ام UTM نام مالک درج نشود، تا زمانیکه ملک تغییرات طول و مساحت نداشته باشد، نقشه یو تی ام UTM تهیه شده قابل استفاده است.

اما متاسفانه گاهی اوقات متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM به نقشه بردار اصرار می کنند نام مالک در نقشه یو تی ام UTM درج بشود که با این کار اعتبار و استاندارد نقشه را خراب می کنند.

نقشه یو تی ام UTM برای ملکی که مالک محل ملک را نمی داند

در قسمتهای قبلی در مورد ملک هایی صحبت شد که متقاضی نقشه یو تی ام UTM ، آدرس و محل/لوکیشن دقیق ملک را می داند.

در برخی موارد مالک که اتفاقا سند دفترچه ایی منگوله دار ملک را در اختیار دارد، محل دقیق ملک را نمی داند. وقتی برای پیگیری ملک خود به اداره ثبت مراجعه می کند در همان ابتدای کار تشکیل پرونده، در مرحله تحویل نقشه یو تی ام UTM متوقف می شود.

چراکه طبق ضوابط مالک موظف است نقشه یو تی ام UTM ملک خود را تهیه و به کارشناس اداره ثبت تحویل دهد.

وقتی مالک به اداره ثبت اعلام می کند که محل دقیق ملک خود را نمی داند که بتواند نقشه بردار را جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM سر ملک ببرد، نه تنها اداره ثبت کمکی نمی کند بلکه صورت بسیار بدی دارد که مالک حتی زحمت پیدا کردن ملک را به خود نداده است و توقع دارد اداره ثبت این مشکل شخصی را حل کند.

بنابرین توصیه می کنیم اگر سند دفترچه ایی منگوله دار قدیمی از ملک را داردی که ممکن به صورت موروثی به دست شما رسیده باشد یا حتی ممکن است خود شما شخصا ملک را خریداری کرده باشید اما با گذر زمان محل ملک را فراموش کرده اید، تا قبل از مشخص شدن محل دقیق ملک، به اداره ثبت مراجعه نکنید.

تعیین محل دقیق گوشه های ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ایی منگوله دار، صرف در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است. عملیات تعیین محل دقیق ملک تحت عنوان عملیات جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است که کاری بسیار دشوار و تخصصی و البته گران قیمت است.

جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است به شرطی که کارشناس مربوطه این اطلاعات را در بانک اطلاعات ثبتی خود داشته باشد.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند.

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار):

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است و همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

 نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد. سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد.

اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است. به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی

در مورد ملک هایی که به صورت زمین خالی هستند و دیوارکشی ندارند، دیگر بحث اهمیت تحت تصرف بودن ملک برای انجام عملیات نقشه برداری مطرح نیست. چون ملک فاقد دیوارکشی به راحتی برای نقشه بردار قابل بازدید و نقشه برداری است.

اما اگر ملک های سمت غربی و شرقی زمین هم دیوارکشی ندارند، عملا انجام عملیات نقشه برداری میدانی بی فایده است. چون هیچ معیاری برای مرز زمین مورد نظر با زمین های مجاور وجود ندارد.

در این حالت نیز نقشه بردار باید نزدیک ترین زمین به زمین مورد نظر که دیوارکشی یا پی کنی آن در سیستم کاداستر کشور ثبت شده است را پیدا کند و بر اساس آن چیدمان قطعه زمین ها را انجام دهد تا به گوشه های ملک مورد نظر دست پیدا کند.

این عملیات کاملا دفتری است و لازمه آن دسترسی کارشناس به سیستم کاداستر کشور است. البته تعداد کارشناسانی که دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی و سیستم کاداستر کشور دارند بسیار انگشت شمار هستند.

لذا قبل از اینکه نقشه بردار را انتخاب کنید و برای بازدید به محل ملک ببرید باید شرایط خاص ملک را به نقشه بردار اعلام کنید تا چنانچه نقشه بردار از پس چنین کاری برنمی آید، وقت خود را برای بازدید اتلاف نکند.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام ارزان ۱۴۰۲

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۲ طبق استانداردهای ادارات ثبت به منظور صدور سند تک برگی ، شهرداری ها به منظور صدر جواز ساخت و دستور نقشه، سازمان منابع طبیعی به منظور استعلام ملی بودن زمین، سازمان زمین شهری به منظور استعلام بایر دایر یا موات بودن زمین، سازمان جهاد کشاورزی به منظور اخذ جواز دیوار کشی انجام می شود.

در هر اداره و ارگانی که محل وقوع ملک مهم باشد، تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM الزامی است. یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است که محل دقیق گوشه های ملک مورد نظر را روی کره زمین با دو آیتم X  و Y تعریف می کند.

محل وقوع ملک در تعریف عامیانه همان لوکیشن ملک است که با وجود گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های نقشه محور مانند گوگل مپ ، ویز ، بلد و.. برای اکثر افراد در دسترس است.

اما لوکیشن با سیستم مختصات جغرافیایی تعریف می شود که سیستم مختصات یو تی ام UTM فرق دارد.

تبدیل مختصات جغرافیایی به مختصات یو تی ام فقط در تخصص مهندسین نقشه برداری می باشد.

ضمنا لوکیشن فقط یک نقطه از وسط ملک را نشان میدهد در حالیکه در نقشه یو تی ام مختصات دقیق همه گوشه های ملک آورده می شود.

انواع نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲

با توجه به اینکه در ایران مالکیت بر اساس تصرف محرز می شود، نقشه یو تی ام UTM نیز بر همین اساس به دو نوع تقسیم می شود:

 1. محل وقوع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.
 2. مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک تهیه می شود

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی مندرج در سند تهیه می شود.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند تا بعدا دستگاه را تخلیه کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را ترسیم کند.

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

نمونه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است و عمدتا دیوارکشی یا فنس کشی دارد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک به دلیل اجرای پخ طبق طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، بطوریکه ملک ممکن است در تصرف دولت و یا تصرف عدوانی شخصی باشد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، چندین برابر تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانی است که محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.

چرا که بار حقوقی صحت محل وقوع ملک زمانیکه مالک در ملک تصرف دارد و کاملا قانونی دیوارکشی یا فنس کشی کرده است و ملک هیچ معارضی ندارد کاملا به عهده خود مالک است.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد ، کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی محل وقوع ملک را پیدا می کند و مسئولیت و بار حقوقی صحت محل وقوع ملک به عهده کارشناس است.

از نظر پیچیدگی عملیات و زمانبر بودن نیز تفاوت قابل توجهی بین دو حالت فوق الذکر وجود دارد.

لذا هنگامیکه هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM را استعلام می گیرید ، باید برای کارشناس مشخص کنید که آیا نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را می خواهید و یا اساسا از محل ملک اطلاعی ندارید و نیاز به جانمایی سند مالکیت دارید.

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ به تفاوت بین دو نوع نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برمی گردد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند که این عملیات بین یک تا سه ساعت زمان می برد.

سپس نقشه بردار به دفتر برمی گردد و دستگاه را تخلیه می کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را با استفاده از نرم افزارهای مخصوص ترسیم نقشه مانند اتوکد ترسیم می کند.

کار دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM بین یک تا سه روز زمان میبرد.

 فایل نقشه یو تی ام UTM پسوند dwg دارد و بسیار مهم است که علاوه بر پلات کاغذی نقشه و فایل پی دی اف نقشه، فایل اتوکد با پسوند dwg را نیز از نقشه بردار دریافت کنید.

لازم به ذکر است که فایل اتوکد با پسوند dwg قابل باز شدن در گوشی موبایل نیست و فقط با نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری باز می شود.

بنابراین کل پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک ، بین یک تا سه روز زمان می برد.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

بنابراین نقشه بردار برای شروع کار نیاز به اطلاعات خام مانند نقشه ثبتی قدیمی و همچنین دسترسی به نقشه کاداستر منطقه دارد. دسترسی به چنین اطلاعاتی که اطلاعات ثبتی نام دارد، برای تعداد بسیار معدودی از کارشناسان امکان پذیر است.

بنابراین اساسا تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ، صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران رسمی امور ثبتی است که به بانک اطلاعت ثبتی دسترسی دارند.

لذا اولا پیدا کردن کارشناس رسمی امور ثبتی که اطلاعات منطقه مورد نظر را داشته باشد بسیار دشوار است.

و ثانیا انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن چهارگوشه دقیق ملک کاری دشوار و زمانبر است بطوریکه بین یک الی دو هفته زمان می برد.

هر چقدر کارشناس باتجربه تر باشد، بانک اطلاعات ثبتی کامل تری دارد و سریعتر می تواند کار را نهایی کند.

لذا دقت در انتخاب کارشناس که شهرت و تجربه خوبی داشته باشد، در مدت زمان انجام کار بسیار موثر است.

نقشه یو تی ام زمین های کشاورزی در سال ۱۴۰۲

زمین های کشاورزی نیز مانند سایر املاک غیر منقول مشمول الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM هستند.

زمین های کشاورزی برای گرفتن سند تک برگی و یا برای اخذ مجوز تغییر کاربری و به طور کلی برای هر موضوعی که محل وقوع ملک اهمیت داشته باشند، ملزم به تحویل نقشه یو تی ام UTM به سازمان و اداره مربوطه هستند.

در مورد زمین های کشاورزی ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

اولا اینکه در مورد زمین های کشاورزی به دلیل اینکه دیوارکشی ندارند، مرز دقیق زمین مشخص نیست. اکثرا مرز زمین با جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس مشخص شده است که امکان جابجایی وجود دارد و بنابراین قابل اتکا نیست.

لذا کار نقشه برداری زمینی نمی تواند کارگشا باشد. بهتر است تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمین های کشاورزی از طریق بانک اطلاعات ثبتی انجام شود که مرز دقیق زمینها در سیستم کاداستر کشور مشخص شده است. بدین ترتیب مرز دقیق زمین بر اساس بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود بطوریکه احتمالات جابجایی جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس دیگر تاثیری در تهیه نقشه یو تی ام UTM نداشته باشد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نکته دوم در مورد زمین های کشاورزی این است که اغلب زمین های کشاورزی به صورت مشاعی هستند. یعنی قسمتی از زمین مادر هستند.

طبق قانون و دستورالعمل های فنی، در مورد ملک های مشاعی، نقشه یو تی ام UTM ملک مادر باید تهیه و تحویل داده شود. این قانون برای تمام ملک ها الزامی است. یعنی ممکن است مثلا ملک مورد نظر یک خانه کلنگی باشد که مالک به اندازه سه دانگ مشاع از ششدانگ را سهم دارد. لذا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM باید نقشه کل ملک کلنگی را تهیه کندو نمی تواند نقشه نصف ملک را تهیه کند.

همین موضوع در مورد زمین های کشاورزی نیز صدق می کند. یعنی مثلا اگر مالک به اندازه ۱۰۰۰ مترمربع مشاع از ده هکتار زمین مادر سهم داشته باشدف نباید نقشه ۱۰۰۰ متر خود را تهیه کند. بلکه موظف است نقشه یو تی ام UTM کل ده هکتار را تهیه کند و تحویل دهد.

برای درک بهتر موضوع، می توانید سندهای تک برگ مشاعی را ملاحظه کنید. همانطور که می بینید در قسمت پایین سند که نقشه کاداستر ملک چاپ شده است، نقشه کل پلاک مادر دیده می شود.

یکی از معایب ملک های مشاعی این است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ،مالک موظف است هزینه بالایی صرف کند چراکه باید نقشه یو تی ام UTM کل پلاک مادر را تهیه کند که مساحت ملک یکی از آیتم های اصلی در تعیین هزینه نقشه یو تی ام UTM است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی مشاعی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمینهای کشاورزی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ارزان در سال ۱۴۰۲

با توضیحاتی که داده شده کاملا توجیه شده اید که تهیه نقشه یو تی ام UTM کار دشواری است که هم به دانش فنی بالا و هم در اختیار داشتن دستگاه های دقیق نقشه برداری که بسیار گران قیمت هستند، و هم تجربه و دسترسی به اطلاعات ثبتی وابسته است.

به علاوه اینکه کارشناس رسمی نقشه برداری باید نقشه یو تی ام UTM را ممهور کند در غیر اینصورت نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

در طیف وسیع انواع نقشه یو تی ام UTM با کاربردهای مختلف، نقشه یو تی ام UTM که برای صدور سند تک برگی تهیه می شود بالاترین اهمیت از نظر دقت سانتی متری و سخت گیرانه ترین دستورالعمل های فنی دارد. لذا طبیعتا بالاترین هزینه را مشمول می شود.

اما برخی موارد که نقشه یو تی ام UTM ملک جهت اخذ مجوز ها (مانند مجوز گلخانه) و یا انشعابات آب و برق و گاز و یا جهت استعلام هایی مانند استعلام حریم رودخانه و استعلام ارتفاع بالای ۱۸۰۰ تهیه می شود، محل حدودی وقوع ملک کافی است و نیاز به دقت سانتی متری ندارد.

لذا نقشه یو تی ام UTM برای این نوع کاربرد ها ارزان ترین نقشه یو تی ام UTM هستند که از نظر زمانی نیز یک روزه انجام می شود.

لذا لازم است هنگام استعلام قیمت/هزینه/تعرفه نقشه یو تی ام UTM، برای کارشناس نقشه برداری کاملا توضیح دهید که قصد تهیه نقشه یو تی ام UTM به چه منظوری و برای چه اداره یا سازمانی را دارید.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

یو تی ام آنلاین

در تمام اپلیکیشن های گوشی موبایل ، لوکیشن بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است که برای تبدیل لوکیشن یا به عبارتی تبدیل مختصات جغرافیایی به مختصات یو تی ام این مقاله را مطالعه بفرمایید.

اگر کلمه لاتین یو تی ام UTM را در اپلیکیشن های اندروید یا اپلیکیشن های آیفون سرچ کنید لیست اپلیکیشن یو تی ام را مشاهده می کنید که UTM Geo Map در اولین رتبه قرار دارد.

http://s8.picofile.com/file/8364453084/google_Play.png

روش نصب اپلیکیشن یو تی ام مانند لقیه اپلیکیشن ها است. به راحتی دانلود و نصب می شود.

روش کار با اپلیکیشن یو تی ام

اپلیکیشن  UTM Geo Map را نصب کنید و بر روی دکمه Map Coordinates  بزنید و بعد روی دکمه GOTO GPS Location  بزنید . مختصات نقطه مورد نظر را به چهار صورت در سیستم های مختصاتی مختلف نمایش می دهد که در سطر سوم از مختصات های نوشته شده مختصات یو تی ام UTM ملک است این مختصات که دارای دو عدد شش رقمی و هفت رقمی است که هر دو دارای دو رقم بعد اعشار هستند که نشان دهنده دقت به سانتی متر است.

سطر اول نیز در واقع مختصات جغرافیایی ملک است که کاربردهای زیادی دارد.

http://s8.picofile.com/file/8364453300/utm_geo_map.png

برای اینکه از محل ملک خود اطمینان پیدا کنید لازم است که مختصات ملک را بر روی عکس ماهواره ای سرچ کنید تا عکس هوایی ملک و هم محدوده ملک را به وضوح ببینید.

بنابراین به قسمت satellite  در اپلیکیشن گوگل مپ گوشی موبایل بروید و مختصات جغرافیایی ملک را در قسمت سرچ وارد کنید. مختصات جغرافیایی ملک در واقع همان سطر اول از چهار سطری است که در اپلیکیشن  UTM Geo Map مشاهده کردید.

مختصات یو تی ام و مختصات جغرافیایی

مختصات جغرافیایی شامل طول و عرض جغرافیایی روی بیضوی است را بصورت کامل با تمام اعشار مثل ۳۵٫۷۴۵۱۱۵,۵۱٫۳۷۵۲۹۵  عبارت در موتور جستجوی گوگل سرچ نمایید می توانید محل ملک خود را بر روی نقشه و بر روی عکس هوایی ببینید. کافی است که گزینه Google MAP یا گزینه Google Earth  را انتخاب کنید.

http://s9.picofile.com/file/8364453376/google.png

http://s9.picofile.com/file/8364453568/googleEarth.png

اما لازم به تاکید است که تهیه نقشه یو تی ام UTM  ملک صرفا باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی انجام شود و هیچ اپلیکیشن و نرم افزاری وجود ندارد که بتواند نقشه یو تی ام UTM ملک را تولید کند. ​

آیا نقشه یو تی ام اجباری است؟

برای انجام هر کاری در ادارات ثبت از جمله درخواست سند تک برگی، نقل و انتقال سند، تصحیح سند، تعویض سند و غیره لازم است نقشه یو تی ام UTM  ملک توسط متقاضی تحویل اداره ثبت داده شود در غیر اینصورت روند انجام کار متوقف می شود.

گاهی اوقات متقاضیان اعتراض می کنند که چرا از همسایه یا دوست او نقشه یو تی ام UTM  خواسته نشده است اما اداره ثبت از او نقشه یو تی ام UTM  خواسته شده است.

لازم به تاکید است که اگر نقشه یو تی ام UTM  قبلا به اداره ثبت تحویل داده شده باشد و در پرونده موجود باشد، دیگر لازم نیست تهیه و تحویل شود.

بنابراین اگر ملکی نقشه یو تی ام UTM  خواسته نشده است به این معنی نیست که نقشه یو تی ام UTM  اجباری نیست. بلکه در پرونده ملک مورد نظر در اداره ثبت نقشه یو تی ام UTM  وجود داشته است بنابراین نیاز به تهیه مجدد نبوده است.

اما متاسفانه سیستم آنلاینی وجود ندارد که متقاضیان بتوانند چک کنند که آیا ملک شان نقشه یو تی ام UTM  در پرونده دارد یا اینکه مجبور به تهیه هستند.

بنابراین برای اکثر ملک ها یک وقفه اجباری برای تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM ایجاد می شود که ممکن است محاسبات زمانی را برای انتقال سند و وقت دفترخانه بهم بریزد.

لذا اکیدا توصیه می شود در صورتی که از اداره ثبت پیامک تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  دریافت کردید بدون هیچ تعلل و اعتراضی سریعا اقدام به تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  کنید. چراکه هیچ راه میانبری وجود ندارد و اداره ثبت به هیچ عنوان از الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM  صرف نظر نخواهد کرد.

بنابراین اولا وقت و انرژی خود را اتلاف نکنید و سریعا جهت تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  به اداره وقت اقدام کنید و دوما از نقشه برداران سرشناس استفاده کنید که دائما در حال تهیه نقشه یو تی ام UTM  هستند و مهر آنها در ادارات ثبت شناخته شده است.

خانم مهندس آبکار کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی با سالها تجربه در تهیه انواع نقشه یو تی ام ، مهر شناخته شده ای در تمام ادارات ثبت و شهرداری ها دارند که تضمین می کنیم درجا تایید نقشه یو تی ام UTM  را اخذ می کنید و بدون نیاز به اصلاح نقشه بلافاصله وارد مرحله بعد می شوید.

طبیعی است در صورتی که نقشه یو تی ام UTM  توسط نقشه برداری تهیه شود که سرشناس نباشد کارمند مربوطه در اداره ثبت مجبور است نقشه یو تی ام UTM  را با دقت بررسی کند و حتی دستور اصلاح یا تغییر نقشه را بدهد.

در زیر نمونه هایی از انواع نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه کاداستر

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی گفت: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

در پی تصویب طرح جامع کاداستری کشور و ابلاغ دستورالعمل ان به کلیه ادارات ثبت ، هر ملک باید در بانک اطلاعات ثبتی نقشه یو تی ام UTM  داشته باشد. بانک اطلاعات ثبتی شامل نرم افزار یو تی ام است که توسط بخش نقشه برداری اداره می شود.

بنابراین هر مالک نقشه یو تی ام ملک خود را تحویل اداره ثبتی می دهد تا در بانکگ اطلاعات ثبتی ذخیره شود و به عنوان سیستم کاداستر کشور روز بروز تکمیل شود تا جایی که همه ملک های موجود در سراسر ایران ، در سیستم کاداستر کشور ثبت شده باشند.

با تبدیل سندهای دفترچه ایی قدیمی به سند تک برگی و یا با اخذ هر سند جدید برای هر ملک جدید ، نقشه کاداستر محدوده ملک در پایین سندهای تک برگی جدید چاپ می شود:

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خرید آنلاین نقشه ۱/۲۰۰۰ یا ۱ ۲۰۰۰ یا یک دو هزارم

تهیه نقشه یو تی ام توسط دستگاه ها و نرم افزار یو تی ام مختص نقشه برداری انجام می شود. نقشه برداران عضو رسمی ادارات ثبت و شهرداری ها و تمام ادارات و ارگانهای مرتبط با امور زمین و ملک هستند مانند سازمان منابع طبیعی ، سازمان زمین شهری، سازمان امور اراضی و غیره.

مختصات یو تی ام گوشه های ملک بر روی نقشه یک دو هزارم ۱:۲۰۰۰ جانمایی می شود تا دید بهتری از محدوده ملک ایجاد شود. یعنی در واقع پیش زمینه نقشه یو تی ام ، نقشه هوایی با مقیاس یک دوهزارم ۱:۲۰۰۰ است.

گاهی متقاضی متوجه منظور شهرداری از تهیه نقشه یک ۲۰۰۰ نمی شود و به سازمان نقشه برداری کشور مراجه می کند و نقشه دوهزارم کاغذی و خام را خریداری می کند و یا به سایت سازمان نقشه برداری مراجعه می کند تا به صورت آنلاین سفارش نقشه دو هزارم بدهد. اخیرا در سایت سازمان نقشه برداری خرید نقشه به صورت آنلاین امکان پذیر شده است.

درست از که این نقشه ها قیمتی ندارد اما در واقع متقاضی اتلاف وقت و هزینه کرده است. چراکه نیازی نیست شما نقشه ۲۰۰۰ را تهیه کنید و به نقشه بردار تحویل بدهید تا جانمایی ملک را روی آن انجام دهد. خود نقشه بردارها فایل کامل نقشه ۲۰۰۰ را دارند. بنابراین تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که یک نقشه بردار کارشناس رسمی را انتخاب کنید و درخواست شهرداری یا اداره ثبت را عینا برای نقشه بردار توضیح دهید.

نقشه بردار باید با توجه به وضعیت و شرایط ملک ، بهترین و کامل ترین نوع نقشه یو تی ام UTM را تهیه و ممهور کند و تحویل متقاضی بدهد تا متقاضی به اداره ثبت یا شهرداری مراجعه کند و نقشه یو تی ام را تحویل کارشناس مربوط به پرونده خود بدهد.

البته اکیدا توصیه می شود از نقشه یو تی ام UTM چند نسخه کپی رنگی تهیه کنید و پس از اینکه کارشناس ادراه ثبت یا شهرداری اصل نقشه یو تی ام UTM را با کپی ان مطابقت داد کپی نقشه یو تی ام UTM  را در پرونده بایگانی کند بطوریکه اصل نقشه یو تی ام UTM را به شما برگردانند تا نزد خود در کنار ساید اسناد ملک نگهداری کنید.

نقشه یو تی ام ملک مانند سند مالکیت ملک یکی از اسناد مهم محسوب می شود. به همین دلیل است که هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM  نسب به سایر خدمات نقشه برداری گرانتر است و حتما باید ممهور باشد.

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام با زمینه نقشه یک دو هزارم ۱/۲۰۰۰ با ما تماس بگیرید.

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام و میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

هزینه یو تی ام ۱۴۰۲

اطلاع از هزینه تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ از این جهت اهمیت دارد که با توجه به پیشرفت قابل توجه طرح کاداستر کشور در حال حاضر یعنی سال ۱۴۰۲ تحویل نقشه یو تی ام از الزامات تشکیل هر گونه پرونده ملکی در ادارات مرتبط با امور ملک مانند اداره ثبت، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان زمین شهری و … در تمام استانها حتی شهرهای کوچک است.

تعرفه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ به تبعیت از تورم، افزایش ۴۰ درصدی داشته است که شامل هزینه دستگاه نقشه برداری، نیروی دفتری و کارشناس رسمی نقشه برداری است. البته هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ برای ملک های مختلف بر اساس شرایط ملک متفاوت است که باید به صورت موردی بررسی و برآورد شود.

شرایط ملک به دو صورت تعبیر می شود:

 1. شرایط فیزیکی ملک مانند لوکیشن، شیب زمین، مساحت ملک، تعداد گوشه های ملک، شکل متقارن یا نامتقارن ملک، وضعیت دیوارکشی و غیره…
 2. شرایط پرونده ملک مانند مشخص بودن محل دقیق ملک یا عدم اطلاع متقاضی از محل ملک، سند داشتن یا فاقد سند بودن ملک، وضعیت تحدید حدود ملک، در دسترس بودن سند یا مفقود بودن سند مالکیت، مشخصات پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک، مشخص بودن مساحت یا “حدی به حدی” بودن ملک و غیره…

که هر یک از شرایط فوق الذکر، نقشه یو تی ام مختص به خود را نیاز دارد که کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی با توجه به این شرایط هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ را برآورد می کند.

محدوده خدمات نقشه برداری ما جهت تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲، تهران و حومه تهران شامل کرج هشتگرد دماوند رودهن بومهن فیروزکوه فشم شهرری اسلامشهر شهریار قرچک ورامین کهریزک و … می باشد.

لذا خواهشمند است متقاضیان شهرستان ها از تماس با ما خودداری کنند و به نقشه برداران مستقر در منطقه محل وقوع ملک مراجعه کنند. دقت بفرمایید که محل وقوع ملک مهم است نه محل سکونت متقاضی.

لذا متقاضیان محترم ساکن تهران که ملک شان در شهر دیگری واقع است، لطفا با نقشه بردار شهر مورد نظر تماس بگیرند.

همچنین شرکت ما هیچ شعبه دیگری در شهرهای دیگر ندارد و هیچ شماره تماس یا توصیه ایی در مورد نقشه برداران سایر شهرها ندارد.

روش درخواست تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

با توجه به دسترسی همگان در سال ۱۴۰۲ به اپلیکیش های ارتباطی، راه های ارتباط ما با متقاضیان از طریق تمام اپلیکیشن های واتساپ تلگرام سروش بله ایتا روبیکا امکان پذیر است.

لذا جهت درخواست تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲، ابتدا تماس تلفنی بگیرید تا به سوالات ما در مورد وضعیت ملک و هدف از تهیه نقشه یو تی ام و اینکه برای چه اداره یا ارگانی پاسخ دهید تا با توجه به وضعیت پرونده ملک ، اسناد و مدارک  اطلاعات مورد نیاز کارشناسان به اطلاع شما برسد.

سپس با استفاده از هر یک از اپلیکیشن های نامبرده، مدارک مورد نظر کارشناسان ما را به صورت اسکن و یا عکس واضح ارسال بفرمایید تا برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام ۱۴۰۲ به صورت کاملا کارشناسانه انجام شود.

در صورت توافق متقاضی با هزینه اعلامی، نام کامل و شماره تماس متقاضی جهت تنظیم قرارداد را اعلام می کند.

ظرف کمتر از یک ساعت اسکن ممهور قرارداد برای متقاضی ارسال می شود.

زمان شروع پروژه از روز واریز پیش پرداخت می باشد.

در صورتی که پروژه نیاز به بازدید یا نقشه برداری میدانی داشته باشد، روز و ساعت حضور کارشناس نقشه برداری در محل ملک متعاقبا به متقاضی اعلام خواهد شد.

لازم به تاکید است که شماره پروانه کارشناس مربوطه جهت انجام هرگونه استعلام و یا تحقیق در مورد کارشناس، در قرارداد درج شده است.

یو تی ام یعنی چه؟

به طور کلی نقشه یو تی ام UTM اصطلاحی تخصصی است که جزو لاینفک امور مربوط به زمین و ملک و سند است.

اولین جایی که مالک اصطلاح نقشه یو تی ام UTM را می شنود از نقشه بردار اداره ثبت و یا شهرداری است.

این اصطلاح چون یک کلمه لاتین است ممکن است شما را که برای اولین بار آن را می شنوید شوکه کند.

یو تی ام یک سیستم جهانی است که در آن هر نقطه از کره زمین مختصات منحصر به فردی دارد که با مختصات یو تی ام به آن منسوب می شود. طرح جامع کاداستر کشوری نیز که از سال ۱۳۸۹ به تمام ادارات ثبت ابلاغ شد، بر پایه همین سیستم است. به طوری که در تمام ادارات ثبت ، شهرداری ها ، اداره منابع طبیعی، سازمان زمین شهری، سازمان مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و سایر ادارات و ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور اراضی و ملک باید بر اساس همین سیستم پرونده های ملکی را تنظیم کنند تا به صورت یکپارچه یک سیستم مدیریت الکترونیکی املاک مشترک در کشور تدوین شود.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای نقشه ای است که در آن گوشه های دقیق ملک با حروف انگلیسی ABCDEF…. و یا با شماره های  123456……… مشخص شده است و در جدولی معروف به جدول مختصات یو تی ام UTM  برای هر گوشه دو عدد شش رقمی و هفت رقمی درج شده است. رقم های بعد از ممیز نشان دهنده دقت مختصات است که معمولا تا دو رقم اعشار کافی است چون دو رقم اعشار نشان دهنده دقت سانتی متری است که برای ادارات ثبت و شهرداری ها کافی است.

با توجه به اینکه در تهران اکثر ملک ها تحت ساخت و ساز قرار گرفته اند و سند تک برگی دارند بنابراین چهارگوشه دقیق اکثر ملک ها در بانک سیستم کاداستری دارات ثبت و شهرداری ها ثبت شده است. لذا اگر ملکی کلنگی باشد و بخواهد سند تک برگی اخذ کند با توجه به گوشه های تثبیت شده همسایه شرقی یا همسایه غربی می توان گوشه های این ملک را نیز با دقت بسیار بالا تثبیت کرد که این کار توسط هر نقشه برداری به راحتی قابل انجام است.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM  ملک در منطقه ساخته شده آورده شده است. همانور که می بینید همه ملک ها طبق نقشه ثبتی در کنار هم چیده شده اند بطوریکه گوشه های هر ملک هم از سمت غربی و هم از سمت شرقی توسط ملک های دیگر تثبیت شده است.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تطبیق طول و عرض سندی با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تطبیق طول و عرض سندی با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در مورد ملک های حومه تهران بخصوص قسمت هایی که هیچ ساخت و سازی ندارد که بتواند ملاک تثبیت عرصه ملک های دیگر قرار گیرد ، تهیه نقشه یو تی ام UTM  دشوار تر و پیچیده تر خواهد بود بطوریکه قابل انجام توسط هر نقشه برداری نیست.

همانطور که گفته شد با توجه به اینکه دقت مورد تایید ادارات ثبت و شهرداری دقت سانتی متری می باشد، اظهارات مالک در مورد نشان دادن گوشه های ملک نیز نمی تواند ملاک انجام کار قرار گیرد چون اظهارات مالک دقت سانتی متری ندارد و صرفا به صورت حدودی و چشمی می باشد. البته بعضی مالکین که حتی حدودی هم جای ملک خود را نمی دانند چون چندین سال است که ملک را رها کرده اند.

لذا در این مواقع صرفا نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است که می تواند گوشه دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کند بطوریکه دسترسی به جانمایی تمام قطعه زمین های منطقه بر اساس نقشه تفکیکی ثبتی داشته باشد. بنابراین پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM  برای این موارد زمانبر تر و بالطبع گران تر از نقشه یو تی ام UTM  ملک ساخته شده است.

در زیر نقشه یو تی ام UTM  برای ملک هایی که در مناطق بدون ساخت و ساز واقع شده اند را مشاهده می کنید که توسط توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار امور ثبتی تهیه شده است:

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام موقعیت سند طبق پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام موقعیت سند طبق پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گاهی اوقات نیز برای تهیه نقشه یو تی ام UTM   نیاز به تلفیق هر دو روش است. یعنی بعضی از گوشه ها را با استفاده از گوشه های تثبیت شده ملک های مجاور باید بدست آورد و برخی گوشه ها را با استفاده از نقشه ثبتی و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی. نمونه نقشه یو تی ام UTM  زیر تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نمونه ای از این نوع نقشه یو تی ام UTM   است:

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام آدرس پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

الزام تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگی

به سند پلاک ثبتی اصلی سند مادر می گویند و پلاک اصلی ها معمولاً به اسم بزرگ خاندان ها در ثبت شناخته می شود.

پلاک اصلی همان نام خانوادگی ملک می باشد و پلاک فرعی همان اسم کوچک می باشد .

سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

دفتر فروعات در اداره املاک همان شجره نامه ما آدمها است …!!!

به عملیات جداسازی پلاک فرعی از اصلی تفکیک عرصه می گویند .

در هر عملیات تفکیک به هر قطعه تفکیکی شماره ای تعلق می گیرد که شماره قطعه تفکیکی می گویند.

۴ تفکیکی ۴ فرعی ۴۸ اصلی۲  تفکیکی ۱۰ فرعی ۴۸ اصلی ۱  تفکیکی ۹ فرعی ۴۸ اصلی ۴  تفکیکی ۱۲ فرعی ۴۸ اصلی ۳  تفکیکی ۱۱ فرعی ۴۸ اصلی۲  تفکیکی ۲ فرعی ۴۸ اصلی۱ تفکیکی ۱ فرعی ۴۸ اصلی
۸ تفکیکی ۸ فرعی ۴۸ اصلی۷ تفکیکی ۷ فرعی ۴۸ اصلی۶ تفکیکی ۶ فرعی ۴۸ اصلی۵ تفکیکی ۵ فرعی ۴۸ اصلی

 شماره پلاک فرعی آخرین عدد دفتر فروعات + ۱ می باشد که برای بالا می شود ۸+۱ یعنی ۹ برای شروع قطعه ۳ فرعی از ۴۸ اصلی در عملیات تفکیک دوم می باشد و ۳ فرعی از ۴۸ می شود مادرقطعه  9فرعی از ۴۸ و پلاک ۴۸ می شد مادر بزرگ .

در صورتی که اشتباه در دادن اسم در دفتر فروعات بوجود بیاید به عدد یکی از  پلاکهای  فرعی پلاک فرعی مکرر می گویند و کلمه مکرر اضافه می شود .

هر سند در صفحه اول فقط  اسم یک نفر را دارد .

نام : پلاک فرعی برای مثال ۹

نام خانوادگی : پلاک اصلی برای مثال ۴۸

نام پدر همان نام مادر : برای مثال ۳/۴۸

شماره شناسامه : شماره قطعه تفکیکی برای مثال ۱

کد ملی : شناسه ملی که هنوز اجرایی نشده

محل تولد : محل وقوع ملک برای مثال بخش یازده

نثشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران و همچنین شهر تهران در نقشه زیر آورده شده است.

که به صورت جمله ای می شود  :

شش دانگ یک قطعه زمینی به شماره پلاک فرعی ۹ از ۴۸ اصلی مفروضی و مجزا شده از ۳ فرعی از اصلی مذکور (۴۸) به شماره قطعه ۲  تفکیکی واقع در بخش ۱۱ تهران .

در عملیات تجمیع به این صورت می شود :

۵/۴۷۱۴۲۳/۴۸۳۵/۴۸

اگر نام خانوادگی یکی بود همان می شد نام پلاک ثبتی و اگر یکسان نبود عدد بزرگتر را به عنوان پلاک اصلی انتخاب می کنند و از دفتر فروعات آن شماره پلاک فرعی را آخرین شماره موجود + ۱ می شود ولی در قدیم  در سند های دفترچه ای می شد ۵و۱۴۲۳و۳۵ فرعی از اصلی های ۴۷ و ۴۸ چون پلاک فرعی ماهیت تکست داشت ولی در دیتا بیس  سیستم جدید پلاک عددی است .

در شهرداری ها از یک حدی دیگر نمی توا ن بیشتر تفکیک عرصه را انجام داد .

در صفحه چهارم سند محیط ملک آورده می شود .

و فقط ۴ جهت اصلی در نوشتن حدود داریم .

اصول حدود :

 1. طول اضلاع : به متر  تا دورقم اعشار 
 2. حد فاصل ( هر عارضه ای که در منتها الیه ملکی واقع شده و دو ملک را از هم جدا می کند برای مثال پی کنی ، دیوار ، درب ، راه پله ، پنجره و دیوار ، خط فرضی  ( در پارکینگ ها ) ) برای جایی که درز انقطاع وجود دارد آن درز انقطاع چون انتهای ملک می باشد دیگر حد فاصل دیوار نیست بلکه خط فرضی درز انقطاع است ، برای عرصه خالی خط فرضی است  .
 3. نام ملک مجاور

مثال :شمالاً بطول هشت متر و ۲۲ سانتیمتر درب و دیواریست  حد فاصل خیابان ۱۰ متری یا یا راه پله .

 برای تعریف حدود یک ملک از داخل به آن ضلع نگاه میکنیم و آن جهت می شود جهت تعریف آن ضلع و شوع از شمال غرب می باشد و در جهت ساعت می چرخیم و این روال در کل کارهای ثبتی تکرار می شود .

برای پخ ها در یکی از جهت های اصلی باید تعریف شود و برای این کار نگاه میکنیم ببینیم که در کدام جهت کشیدگی بیشتر دارد .

اگر حد فاصل های متفاوت باشد باید در دوقسمت نوشته شود برای مثال قسمتی دیوار و قسمتی فنس

اگر مجاور ها متفاوت باشد برای مثال دو پلاک باشد باید طول مستقیم با یک نوع حد فاصل در دو سمت تعریف شود .

وقتی در مورد جهات اصلی حدود را می نویسیم همه شمالها در کنار هم قرار میگیرد و بعد به شرق ها و …

در ادامه شکل زیر را تعریف کرده ایم

شمالاً در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است

اول به طول ۱۵ متر دیار به دیوار طعه ششم تفکیکی

دوم به طول ۴ متر به دیوار خانه ابراهیم خان

سوم بطول ۱۰ متر دیور مشترک با خانه مزبور

شرقاً در دو قسمت

اول بطول ۲۰ متر درب و دیوار به خیابان ۱۵ ماری

دوم دیواری به صورت پخ به طول ۲متر و ۸۳ سانت به تقاطع دو خیابان

جنوباً به طول ۲۳ متر به خیابان ۱۲ متری

غرباً در دو قسمت

اول به طول ۱۵ متر دیواریست به پلاک ۴ ثبتی

دوم به طول ۱۱ متر دیواریست به طول ۱۱ متر به پلاک ۲ ثبتی

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی عبارت است از نقشه ای که علاوه بر اینکه موقعیت چهارگوشه ملک درسیستم مختصات یو تی ام در آن مشخص شده است، شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در آن درج شده و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی ممهور شده است.

تنها این نقشه است که مورد تایید ادارات ثبت جهت پذیرفتن درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی است. در صورتی که نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک در بین اسناد و مدارک ارائه شده به اداره ثبت هنگام ثبت درخواست سند مالکیت وجود نداشته باشد در واقع پرونده متقاضی دارای نقص مدارک است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام

 با توجه به اینکه یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام “نقشه یو تی ام چیست؟” می باشد، در این پست یک نمونه نقشه یو تی ام UTM با دقت سانتی متر جهت رفع ابهام و دادن یک دید کلی از نقشه یو تی ام UTM آورده شده است. همانطور که در نقشه ملاحظه می فرمایید، نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن موقعیت (محل وقوع ملک)، ابعاد و مساحت ملک با دقت سانتی متر و جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک آورده شده است. به این ترتیب اگر به عنوان مثال نقشه یو تی ام جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و اخذ سند تک برگی مدنظر باشد، از روی این نقشه مساحت دقیق ملک و حدود اربعه ملک در سند درج می گردد و همچنین مختصات گوشه های ملک در سیستم اداره ثبت اسناد بایگانی می شود که هیچ شخص دیگری نتواند برای این ملک با این مختصات و موقعیت روی کره زمین سندی اخذ نماید که این امر از بسیاری کلاهبرداری ها و زمین خواری ها جلوگیری می کند. 

در صورتی که سند کنونی ملک شما از نوع سندهای دفترچه ای قدیمی معروف به اسناد اربعه می باشد، اینگونه اسناد به دلیل مشخص نبودن حدود دقیق زمین و در نتیجه نامعلوم بودن مساحت دقیق قطعه، از ارزش پایینی برخوردار بوده و شما در صورت انجام هرگونه اقدامی از قبیل معامله ملک، ساخت و ساز، تغییر کاربری و… موظف به تهیه نقشه دقیق از ملک در سیستم مختصات UTM می باشید. همچنین با توجه به تصویب کلیات طرح جامع کاداستر کشور در مجلس شورای اسلامی مورخ چهارشنبه ۲۱ خرداد سال ۱۳۹۳ ، مالکین موظف به نقشه برداری و ثبت ملک خود در این سیستم با ابعاد و حدود اربعه دقیق می باشند.   

لذا با توجه به اینکه عمدتاً ابعاد درج شده زمین در اسناد اربعه قدیمی با ابعاد واقعی قطعه ملک بر روی زمین تفاوت دارد، مالکی برنده است که زودتر از مالکین همسایه اقدام به رسمی نمودن ابعاد و مساحت زمین خود نماید. چراکه با فرض بزرگتر بودن مساحت قطعه بر روی زمین و با توجه به مرزهای تعین شده روی زمین از مساحت  تقریبی درج شده در سند اربعه، مالک موفق به ثبت رسمی مرزها و ابعاد قطعه در این سیستم با اندازه ای بزرگتر از عدد درج شده در سند قدیمی می گردد و هیچ یک از مالکین هم مرز با این قطعه پس از ثبت این قطعه در سیستم UTM و تایید آن از طرف نقشه بردار رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حق هیچ گونه تعرض و ادعایی نسبت به مرز و مساحت این ملک را نخواهند داشت.

در حالی که بنا به تجربه و به کرات دیده شده است قطعه زمینی که دیرتر از املاک هم مرز خود در قطعه مادر اقدام به نقشه برداری و تعیین مرز و مساحت می نماید، مجبور به پذیرش تمام خطاهای مساحتی و مرزی موجود در اسناد قدیمی غیردقیق قطعات مجاور و بعضاً ثبت مساحت ملک خود حتی با اندازه ای کوچکتر از واقعیت توافق و نوشته شده در سند قدیمی موقع تفکیک ملک مادر می گردد.

نقشه یو تی ام طول سندی ملک و مساحت وضع موجود با طول های سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طول سندی ملک و مساحت وضع موجود با طول های سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲

روش تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ برای ملک های مختلف با شرایط و پرونده های مختلف قطعا متفاوت است. اما خروجی کار برای تمام ملک ها نقشه ایی هست که مختصات یو تی ام گوشه های ملک در آن درج شده است.

از خود اصطلاح یو تی ام که بگذریم، نقشه یو تی ام UTM انواع گوناگونی دارد که کاملا بستگی به دلیل تهیه و استفاده ای که از نقشه یو تی ام UTM قرار است بشود دارد.

بنابراین توصیه می کنیم در صورتی که نقشه بردار اداره ثبت یا شهرداری به صورت شفاهی به شما اعلام کرد که باید نقشه یو تی ام UTM  ملک خود را تهیه کنید و تحویل دهید تا پرونده ادامه پیدا کند، حتما از کارشناس مربوطه درخواست کنید روی کاغذ مختصرا بنویسد که به چه منظوری و با چه مهری.

همانطور که اطلاع دارید نقشه برداران کارشناس رسمی در ایران به دو دسته تقسیم می شوند. نقشه برداران کارشناس رسمی نظام مهندسی و نقشه برداران کارشناس رسمی دادگستری (عضو کانون کارشناسان و یا قوه قضاییه).

به طور کلی از نظر فنی مهر نقشه بردارارن نظام مهندسی برای نقشه یو تی ام UTM کاملا معتبر است اما در صورتی که هدف از تهیه نقشه یو تی ام UTM علاوه بر بار فنی ، دارای بار حقوقی هم باشد و یا به جهت استفاده در دادگاههای دعاوی ملکی باشد، مهر کارشناس رسمی دادگستری الزامی می شود که البته هزینه بالاتری هم دارد.

بنابراین همانطور که گفته شد، از نقشه بردار پرونده خود حتما درخواست کنید که دلیل تهیه نقشه یو تی ام UTM و مهر مورد نظر را کتبا برای شما بنویسند تا ما بتوانیم خدماتی دقیقا متناسب با پرونده شما ارائه دهیم.

به عنوان مثال اگر دستور تهیه نقشه یو تی ام UTM به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی نقشه دو هزارم داده شده باشد، مهر نقشه بردار کارشناس رسمی نظام مهندسی کفایت می کند.

اما اگر به مالک اعلام شود که به دلیل جا به جایی پلاک های ثبتی در محدوده ملکش، باید نقشه یو تی ام UTM تهیه شود، در اینجا چون موضوع یک موضوع حقوقی است و جا به جایی پلاک های ثبتی می تواند به معنی تجاوز به ملک های مجاور باشد، باید حتما نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری شود.

و یا در مواقعی که سندی وجود دارد که مالک یا وارثین از محل دقیق آن بی اطلاع هستند باید نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا در صورتی که ملک متصرف دارد، از طریق دادگاه خلع ید متصرف پیگیری شود. بنابراین این نوع نقشه یو تی ام UTM باید حتما ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی شود تا مورد قبول دادگاه به عنوان تامین دلیل قرار بگیرد. این نوع نقشه یو تی ام UTM که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی نام دارد، از نظر هزینه ای در واقع گران ترین نوع نقشه یو تی ام UTM است. پراکه کل مسئولیت صحت و دقت تعیین موقعیت دقیق سند قدیمی دفترچه ای، به عهده کارشناسی است که نقشه را مهر کرده است. چون تمام پروسه دادگاه و خلع ید متصرف بر اساس همین جانمایی است که اگر نادرست باشد می تواند حتی به ابطال پروانه کارشناس رسمی منجر شود.

لذا توجه کنید تعیین هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۲ بستگی به عوامل مختلفی دارد که باید بررسی شود.

امکان تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی در واقع نتیجه نهایی در پروژه های نقشه برداری و امور ثبتی است.

اما گاهی پرونده مورد نظر پیچیدگی هایی دارد که علی رغم بررسی ها و تلاش های کارشناسان، امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  وجود ندارد.

در اکثر پروژه هایی که نقشه یو تی ام UTM صرفا از طریق نقشه برداری وضع موجود ملک تهیه می شود، مسئولیت هماهنگی در بازدید از ملک و رفع موانع احتمالی به عهده متقاضی است. البته در اکثر موارد همه چیز خوب پیش می رود و نقشه بردار بدون مشکل عملیات نقشه برداری را به اتمام می رساند.

اما موادی هم هستند که به عنوان مثال دسترسی به گوشه ای از ملک مستلزم این است که نقشه بردار وارد حریم همسایه های مجاور شود و نیاز به کسب اجازه برای ورود به ساختمان و یا دسترسی به پشت بام همسایه مجاور است. در این موارد اگر همسایه مجاور اجازه دسترسی نقشه بردار به قسمتهایی از ملک که نقشه برداری از آن قسمتها الزامی است را ندهد ، نقشه یو تی ام UTM  ناقص می شود و بنابراین نقشه بردار کارشناس رسمی نمی تواند نقشه ای را که نقص فنی دارد ممهور کند. بنابراین هزینه پرداخت شده به نقشه بردار استرداد نخواهد شد چون علت این مشکل مشکلات خاص دسترسی به ملک بوده است که باید از قبل توسط متقاضی مرتفع می شد.

بنابراین متقاضیان محترم دقت بفرمایید که حضور نقشه بردار در محل ملک برای انجام عملیات نقشه برداری، به منظور امتحان کردن امکان انجام نقشه برداری نباشد. متاسفانه برخی متقاضیان به محض اینکه مطمئن می شوند همسایه های مجاور امکان دسترسی به ملک را نمی دهند و یا مثلا بازید از پشت بام ملک به دلیل عدم استحکام و یا شیروانی بودن امکان پذیر نیست ، مدعی استرداد هزینه می شوند. در صورتی نقشه بردار و دستگاهها تماما در مدت زمان مورد نظر در اختیار پروژه بوده اند.

لذا رسما اعلام می کنیم که درسال ۱۴۰۲ در صورت عدم تکمیل اطلاعات نقشه برداری به دلیل موانع بازدید در محل ملک، مبلغ پیش پرداخت غیر قابل استرداد است و تعهد نقشه بردار برای تهیه نقشه یو تی ام UTM  فسخ می شود.

در مورد پروژه هایی که نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند و در واقع پروژه های امور ثبتی هستند، نتیجه کار کارشناسی به صورت نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و یا نقشه یو تی ام UTM  گواهی پلاک ثبتی می باشد.

در این پروژه ها که به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر و البته گرانتر از نقشه یو تی ام UTM  معمولی است، باید بررسی های تخصصی طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی انجام شود. در صورتی که نتیجه مورد پسند متقاضی بود که فبها. اما در صورتی که نتیجه کارشناسی خوشایند متقاضی نبود، متقاضی نمی تواند کارشناس را تحت فشار قرار دهد که به هر نحوی نقشه یو تی ام UTM  مورد نظر متقاضی را ممهور کند و تحویل دهد.

بسیاری از این نوع نقشه یو تی ام UTM در واقع به عنوان سندی برای دادگاه های ملکی و یا معاملات ملکی در سال ۱۴۰۲ قرار می گیرند. بنابراین نتیجه باید کاملا منطبق بر واقعیت و خالی از هرگونه اظهار نظر شخصی کارشناس و یا جهت گیری متقاضی باشد.

گاهی اوقات نیز اسنادی که توسط متقاضی ارائه می شود، سند رسمی نیست. مثلا قولنامه های دست نویسی که البته از نظر حقوقی معتبر است . اما از نظر فنی ممکن است دارای اشکالاتی مانند اشتباه نوشته شدن پلاک ثبتی و غیر دقیق بودن مساحت و حدود اربعه باشد. در مورد این نوع اسناد نیز نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی قابل تهیه و ممهور کردن است اما به شرط اینکه اطلاعات مندرج در اسناد اطلاعات درستی باشد. به عنوان مثال پلاک ثبتی اصلی سعادت آباد پلاک ۱۱۶ است اما در قولنامه دستی علی رغم اینکه ذکر شده است زمین در سعادت آباد وقاع شده است، پلاک ثبتی اصلی اشتباها ۲۲۷ درج شده است. بنابراین کارشناس مجبور است بقیه موارد و شماره های مندرج در قولنامه را به دقت بررسی کند که اگر در بقیه موارد نیز اشتباهاتی دیده می شود که عملیات جانمایی پلاک ثبتی را اساسا غیر ممکن می کند، به متقاضی اعلام می شود که تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی عملا غیر ممکن است و اسناد شما به دلیل ایرادات اساسی رسما فاقد اعتبار است.

لذا عدم امکان جانمایی پلاک ثبتی یا به عبارتی عدم امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی به دلیل عدم توانایی کارشناس نیست. بلکه به دلیل ایرادات قابل توجه و اساسی در اسناد متقاضی است. لذا در اینگونه موارد وجه واریزی به عنوان پیش پرداخت ، غیر قابل استرداد خواند بود.

اما در مواردی که تهیه نقشه یو تی ام UTM به دلیل نقص اطلاعاتی یا عدم توانایی کارشناس باشد، کل هزینه واریزی استرداد خواهد شد.

بنابراین توصیه می کنیم قبل از اینکه به ما مراجعه کنید، از صحت و اعتبار اطلاعات و اسناد خود اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال می توانید به دفترخانه ای که سندها تنظیم شده است مراجعه کنید و یک رونوشت از اسناد خود دریافت کنید و مطمئن شودی آن برگه ای که دست شماست با آنچه در دفترخانه ثبت شده است یکسان است، بدون هیچ گونه غلط تایپی در شماره ها.

از آنجاییکه در سال ۱۴۰۲ کار جانمایی پلاک ثبتی  بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک انجام می شود، کوچکترین اشتباهی در شماره ها به معنی اشتباه شدن جانمایی است. یعنی آدرس ملک دیگری به جای ملک واقعی استخراج می شود و مسبب این اشتباه قطعا کارشناس نیست.

نقشه بردار رسمی نقشه یو تی ام

لذا می توانید جهت استعلام دقیق تعرفه نقشه یو تی ام ، برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام و هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ از طریق واتساپ با ما ارتباط بگیرید و یا در ساعات اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

تعرفه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

تعرفه جدید نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲ از اواخر فروردین ماه اعمال می شود که معمولا ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال گذشته دارد ولی تا آخر سال بدون تغییر خواهد بود.

فاکتورهای موثر در تعرفه نقشه یو تی ام متنوع هستند بطوریکه نمی توان یک عدد مشخصی را به عنوان تعرفه نقشه یو تی ام تعیین کرد بلکه هر پروژه بر اساس این فاکتورها ارزیابی و به صورت کاملا موردی تعیین تعرفه می شود.

اما در کل در سال ۱۴۰۲ تعرفه نقشه یو تی ام از سه میلیون تومان به بالا است.

لذا خواهشمند است برای سوال در مورد تعرفه نقشه یو تی ام مشخصات و شرایط کامل ملک به اضافه اینکه برای کدام اداره یا ارگان و به چه منظوری باید نقشه یو تی ام تهیه شود را شرح دهید و در صورت لزوم تصویر اسناد و مدارک خود ملک را برای کارشناسان ما ارسال کنید.

در غیر اینصورت از اعلام تعرفه نقشه یو تی ام معذوریم چراکه باعث ایجاد اختلاف تعرفه بین کارشناسان نقشه برداری و در نهایت موجب سردرگمی متقاضیان می شود.

اعلام تعرفه نقشه یو تی ام از کارشناسان نقشه برداری مختلف قاعدتا نباید اختلاف قابل توجهی داشته باشد البته به شرط اینکه نقشه بردار کاملا اشراف داشته باشد به اینکه نقشه یو تی ام با چه مشخصاتی و برای چه اداره ایی قراراست تهیه شود و تعرفه نقشه یو تی ام بر همین اساس برآورد شود.

معمولا نقشه برداران تازه کار که هنوز تجربه کافی در تهیه نقشه یو تی ام ندارند تسلط کافی در برآورد تعرفه نقشه یو تی ام مورد نظر را ندارند و به همین سبب اولا تعرفه نقشه یو تی ام را کمتر از واقعیت اعلام می کنند و ثانیا در ادامه کار مجبور به افزایش هزینه اعلامی می شوند و یا اینکه نقشه یو تی ام را با آن کیفیت و دقت مورد نیاز نمی توانند تهیه کنند.

بنابراین متقاضیانی که به دنبال ارزانترین قیمت برای تعرفه نقشه یو تی ام هستند لطفا با ما تماس نگیرند. با توجه به اعتبار و تجربه گروه کارشناسان رسمی ما، قطعا تعرفه اعلامی ما جزو ارزانترین ها نخواهد بود چون شعار ما این است که نقشه یو تی ام تهیه شده توسط ما، در جا تایید سازمان و ادارات را خواهد گرفت. بنابراین باید با کیفیت ترین و دقیق ترین و کاملترین نقشه یو تی ام باشد.

لذا این مشخصات با قیمت / تعرفه ارزان مقدور نیست. برای ما اعتبار و شهرت به بهترین بودن بسیار با اهمیت تر از جذب مشتری است.

ارزان ترین نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

با توجه به تنوع نقشه یو تی ام و تنوع ارگانها و سازمانهایی که باید نقشه یو تی ام به آنها تحویل شود، می توان گفت که ارزان ترین تعرفه برای نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۲ نقشه ایی است که بار حقوقی ندارد.

همانطور که می دانید در ادارات ثبت، شهرداری ها، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، اداره آب و برق و گاز، دادگاه پرونده های ملکی و به طور کلی هر اداره و سازمانی که به نحوی با امور اراضی و ملک در ارتباط باشد ، تهیه نقشه یو تی ام را هنگام تشکیل پرونده الزامی شده است.

اینکه نقشه یو تی ام به چه منظوری تهیه شده است و برای چه منظوری قرار است استفاده شود تاثیر مستقیم با اهمیت نقشه یو تی ام از نظر فنی و حقوقی دارد. این مهم تعیین کننده ی دقت و کیفیت نقشه یو تی ام و در نتیجه تعرفه نقشه تی ام در سال ۱۴۰۲ نیز می باشد.

به عنوان مثال وقتی نقشه یو تی ام به منظور صدور سند تک برگی تهیه شده است، دقت طولها و مساحت مندرج در نقشه یو تی ام بسیار اهمیت دارد چراکه همین اعداد مستقیما در سند تک برگی درج می شود و تا صد سال معیار خرید و فروش و اخذ پروانه ساخت و عوارض و غیره خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت هر متر زمین و ملک به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران، هیچ خطایی در اندازه طولها و مساحت قابل قبول نیست و منجر به بروز مشکلات قضایی و شکایت ها و پرونده هایی ملکی در دادگاه ها خواهد شد.

لذا نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت باید با دقیق ترین دستگاه های نقشه برداری تهیه شود و دقت و کیفیت کافی را داشته باشد.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت اصلاح سند (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر نقشه یو تی ام مثلا جهت درخواست انشعابات آب و برق و گاز در اداره آب و برق و گاز در سال ۱۴۰۲ باشد، برای این ادارات صرفا لوکیشن چهار گوشه ملک مهم است که در سیستم ثبت کنند و هر ملک از ملک های مجاور متمایز بشود.

بنابراین این نوع نقشه یو تی ام که قرار است به اداره آب  برق و گاز تحویل داده شود بار حقوقی و قضایی ندارد و لذا نیازی نیست بالاترین دقت را داشته باشد. این نوع نقشه یو تی ام ارزانترین نوع نقشه یو تی ام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره آب و برق و گاز جهت درخواست انشعاب جدید (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به شهرداری (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

مهر کارشناسی نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

نقشه های یو تی ام حتما باید ممهور به مهر نقشه بردار تهیه کننده نقشه باشد. در غیر اینصورت در هیچ اداره و سازمانی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیستند.

توجه بفرمایید که مهر نقشه یو تی ام باید مهر نقشه بردار باشد بطوریکه شماره پروانه نقشه بردار در مهر درج شده باشد. لذا نقشه های یو تی ام که توسط شرکتهای عمرانی و یا دفاتر خدمات الکترونیک تهیه می شوند در سال ۱۴۰۲ فاقد اعتبار هستند.

 کارشناسان نقشه برداری به دو گروه کارشناس نقشه برداری نظام مهندسی و کارشناس نقشه برداری قوه قضاییه تقسیم می شوند. معمولا برای اکثر نقشه های یو تی ام ، مهر نقشه بردار کارشناس نظام مهندسی کفایت می کند. اما در مواردی که نقشه یو تی ام علاوه بر اهمیت فنی ، از نظر حقوقی و قضایی نیز اهمیت دارد، لازم است که نقشه یو تی ام به مهر نقشه بردار رسمی قوه قضاییه ممهور شود.

گروه کارشناسان رسمی ما متشکل از تیم بسیار قوی و با تجربه از نقشه برداران خبره عضو رسمی نظام مهندسی و قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۲، با توجه به شرایط ملک، نقشه یو تی ام را به هر نوع مهری که لازم باشد ممهور می کنیم.

دستگاه تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

تهیه نقشه یو تی ام صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران است. لذا هیچ رشته و تخصص مشابهی اعم از عمران-ساختمان ، عمران-عمران، راه و شهرسازی و غیره..، صلاحیت تهیه نقشه یو تی ام را ندارند حتی اگر کار با دستگاه های نقشه برداری و روش تهیه نقشه یو تی ام را بلد باشند.

در تهیه نقشه یو تی ام بسته به شرایط ملک و دقت مورد نیاز، طبق دستورالعمل و تجربه، نقشه بردار از انواع دستگاه های نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری و دستگاه جی پی اس و متر لیزری و غیره.. استفاده میکند. البته نقشه بردار در روش انجام کار مختار است هر روشی که بهترین دقت را حاصل می کند انتخاب کند ولی هزینه دریافتی از متقاضی نیز در دستگاه و روش مورد استفاده تاثیر دارد.

بنابراین قیمت ارزان تر قطعا به معنای دستگاه و روش سطح پایین تر خواهد بود. گرچه متقاضی متوجه این موضوع نخواهد شد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
دستگاه های نقشه برداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین اگر قصد تهیه نقشه یو تی ام با کیفیت را دارید نباید تعرفه اعلامی کمتر را معیار انتخاب نقشه بردار قرار دهید . مگر اینکه خودتان عمدا قصد تهیه نقشه یو تی ام با کیفیت کمتر را داشته باشید و مسئولیت عدم تایید نقشه یو تی ام تهیه شده را بپذیرید.

نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی ما علاوه بر تضمین کیفیت و دقت، به دلیل ممهور شدن به مهر نقشه برداران رسمی بسیار معتبر و شناخته شده در تمام ادارت ثبت و شهرداری ها، تضمین می شوند که در جا تایید بشوند و نیاز به هیچ گونه اصلاح نداشته باشند.

در تمام ادارت ثبت و شهرداری ها، نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی خانم مهندس آبکار به عنوان نمونه های استاندارد نقشه یو تی ام مورد استفاده همکاران نقشه بردار در تهران و حتی شهرستانها می باشد.

با یک جستجوی ساده در گوگل (جستجو کنید نمونه نقشه یو تی ام) می توانید استفاده بسیار زیاد از نمونه نقشه های یو تی ام ما را ملاحظه کنید که تاییدی بر اعتبار گروه کارشناسان رسمی ما است.

دانلود نمونه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

همانطور که گفته شد با جستجوی کلمه نمونه نقشه یو تی ام در گوگل می توانید نمونه نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی خانم مهندس آبکا را به عنوان نقشه یو تی ام استاندارد رویت و حتی دانلود کنید.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام با انواع کاربرد برای سازمانها و ارگانهای مختلف را آورده ایم که بدون نیز به جستجو در گوگل بتوانید دانلود کنید.

نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطعه در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته گاهی اوقات به تشخیص نقشه بردار و یا به دلیل اینکه نقشه هوایی منطقه موجود نمی باشد، پیش زمینه می تواند به جای نقشه هوایی عکس هوایی باشد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی ملک بر روی عکس هوایی منطقه را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

فرق نقشه یو تی ام با نقشه های دیگر سال ۱۴۰۲

ممکن است نقشه های زیادی را دیده باشید و یا به اداره ثبت و شهرداری تحویل داده باشید اما نقشه یو تی ام مشخصات منحصر بفردی دارد که آن را از نقشه های دیگر متمایز می کند.

گاهی اوقات مراجعه کنندگان به ادارات مربوط به امور اراضی و ملک مانند ادارات ثبت ، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی، سازمان زمین شهری ، نقشه های قبلی ملک را تحویل کارشناس پرونده می دهند به امید اینکه به عنوان نقشه یو تی ام بپذیرند اما با اولین نگاه کارشناس به نقشه این جمله را می شنوند که این نقشه ،نقشه یو تی ام نیست. با تعجب می پرسند چرا؟

چون نقشه یو تی ام یک مشخصه بسیار بارز دارد و آن مختصات یو تی ام است که در نقشه درج می شود.

مختصات یو تی ام ممکن است به صورت جدولی که گوشه های ملک به ترتیب با شماره های ۱، ۲، ۳،۴… و یا حروف A,B,C,D,… درجدولی در حاشیه نقشه نوشته شده است باشد. و یا روی نقشه در کنار هر نقطه نوشته شود.

مختصات یو تی ام از دو قست تشکیل شده است که با X , Y نشان داده می شود. شامل عددهای شش رقمی برای X و هفت رقمی برای Y.

بنابراین نقشه یو تی ام باید به تعداد گوشه های ملک، مختصات یو تی ام داشته باشد. وگرنه نقشه یو تی ام نیست.

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به نقشه های زیر نگاه کنید. هیچکدام نقشه یو تی ام نیستند گرچه نقشه هستند.

نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۲

روش تهیه نقشه یو تی ام در پاسخ به سوال زیر مشخص می شود:

آیا متقاضی محل ملک را می داند یا نمی داند؟

بنابراین اولین سوالی که نقشه بردار از متقاضی نقشه یو تی ام می پرسد این است که آیا محل ملک مشخص است ؟ اگر بله آیا دیوارکشی دارد؟

در صورتیکه محل ملک مشخص باشد، نقشه برداری جهت تهیه نقشه یو تی ام با حضور کارشناس نقشه بردار به همراه دستگاه های دقیق نقشه برداری در محل ملک تهیه می شود و خروجی کار، نقشه یو تی ام وضع موجود نام دارد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام وضع موجود سال ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در صورتیکه محل ملک مشخص نباشد، کار تهیه نقشه یو تی ام باید توسط نقشه برداری که کارشناس رسمی امور ثبتی است انجام شود. این عملیات به جانمایی پلاک ثبتی معروف است و خروجی کار، نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نام دارد.

متقاضیان نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی معمولا وراثی هستند که سندی را به ارث برده اند ولی به دلیل فوت مالک، بازماندگان از محل دقیق ملک بی اطلاع هستند. بنابراین از نظر حقوقی مالک هستند و سند دارند اما آدرس ملک را نمی دانند. لذا لازم است که اول محل دقیق ملک توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی پیدا بشود.

در صورتیکه پس از مشخص شدن آدرس / موقعیت دقیق ملک ، مشخص شود که ملک معرض دارد و شخص حقیقی یا شخص حقوقی (دولت) ملک را تصرف عدوانی کرده است، لازم است که مالکین پرونده ایی در شورای حل اختلاف جهت خلع ید متصرف تشکیل دهند.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی در سال ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لازم به تاکید است که تعرفه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی به دلیل بار حقوقی بالایی که دارد، چندین برابر نقشه یو تی ام وضع موجود است. چرا که در مورد نقشه یو تی ام وضع موجود، خود مالک مسئولیت صحت محل ملک را به عهده دارد. اما در مورد نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی، کل مسئولیت صحت موقعیت ملک به عهده نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است.

البته نقشه بردارانی که صلاحیت و تجربه و اطلاعات کافی جهت انجام جانمایی پلاک ثبتی را دارند بسیار کمتر نقشه برداران عادی هستند.

گروه نقشه برداران رسمی امور ثبتی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار، معروف ترین و خبره ترین گروه برای انجام کارهای جانمایی پلاک ثبتی هستند که در تمام ادارات ثبت و دادگاه ها شناخته شده هستند.

برای ارتباط با ما همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و روزهای تعطیل از طریق پیامک یا پیام رسان های سروش ایتا بله روبیکا واتساپ و تلگرام اقدام کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

جانمایی ملک روی نقشه هوایی

جانمایی ملک روی نقشه هوایی منطقه به منظور تایید موقعیت ملک انجام می شود. به این معنا که محل دقیق گوشه های ملک روی نقشه هوایی منطقه که در آن تمام خیابان ها و قطعه ملک ها دیده می شود، با حروف ABCD..یا با اعداد ۱و۲و۳و۴و… مشخص می شود و همچنین مختصات دقیق این گوشه ها در جدول مختصات یو تی ام در حاشیه نقشه نوشته می شود.

برای فهم بهتر این مطلب در زیر نمونه هایی از جانمایی ملک روی نقشه هوایی را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار – کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی).

نمونه نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی نقشه هوایی برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی طولها و مساحت دقیق در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه استاندارد یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه هوایی چیست؟

نقشه هوایی به نقشه ایی که از طریق عکس برداری هوایی با هواپیماهای مخصوص پروژه های کشوری عکس برداری هوایی، در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (ارتش) تهیه شده باشد گفته می شود.

عملیات عکس برداری هوایی به صورت پوششی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم آخرین بار در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. که تا زمانیکه عکس برداری جدیدی انجام نشود، از همین نقشه ها در همه سازمانها و ارگانها و ادارات استفاده خواهد شد.

البته عکس برداری هوایی در مناطق مرزی کشور و مناطق امنیتی توسط سازمان جغرافیایی ارتش انجام می شود.

لازم به تاکید است که متاسفانه از برخی مناطق عکس برداری هوایی انجام نشده است و این مناطق فاقد نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ هستند. دلیل این موضوع کم اهمیت بودن این مناطق در زمان عکس برداری سال ۱۳۸۱ بوده است، مانند حومه شهرها یا زمین های موات. گرچه ممکن است در حال حاضر این مناطق نیز جزو مناطق شهری و یا استراتژیک شده باشند.

اگر در این مناطق نقشه هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۵۰۰۰ موجود باشد باید از این نقشه ها استفاده کرد گرچه دقت و جزییات نقشه های هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ را ندارند. گاهی اوقات بسته به اهمیت موضوع لازم است این نقص اطلاعات با انجام عملیات نقشه برداری زمینی از ملک و محدوده ملک جبران بشود.

نقشه هوایی یا عکس هوایی؟

قطعا نقشه هوایی بهتر از عکس هوایی است اما برای برخی از مناطق اساسا نقشه هوایی وجود ندارد.

لذا در صورتیکه هیچ نوع نقشه هوایی با هیچ مقیاسی از محدوده ملک موجود نباشد، نقشه برداران می توانند از عکس هوایی گوگل ارث استفاده کنند که اخیرا از کیفیت و دقت قابل قبولی برخوردار شده است.

همانوطر که گفته شد غرض از جانمایی ملک روی نقشه هوایی این است که موقعیت گوشه های ملک نسبت به خیابانها و ملک های مجاور قابل رویت باشد که بتواند یک دید کلی به کارشناس بدهد تا نیاز به بازدید از محدوده ملک نباشد.

بنابراین عکس هوایی هم می تواند به همان اندازه مفید باشد در صورتیکه نقشه هوایی از منطقه مورد نظر کلا موجود نباشد.

مانند نمونه های زیر: (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای جانمایی ملک روی نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ دوهزارم در تهران و حومه تهران با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

فرق یو تی ام با شمیم

دو اصطلاح متداول که تمام متقاضیان سند تک برگی در ادارات ثبت با ان مواجه می شوند “یو تی ام UTM  ” و ” شمیم” است. یو تی ام UTM  زدن ملک و شمیم زدن ملک. فرق یو تی ام با شمیم یک سوال متداول است که در این مطلب پاسخ داده می شود.

در مورد یو تی ام و شمیم باید بگوییم هدف هر دو کار یکسان است. یعنی شبکه شمیم با قرائت‌های اولیه در ایستگاه‌های دائمی راه اندازی و با پوشش کامل در سطح هر استان، امکان عملیات تحدید حدود املاک و تکمیل نقشه کاداستر را با دقت بالا فراهم آورده و از تداخل و تعارض بین املاک با استفاده از تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های مختصات جهانی جلوگیری بعمل می آورد.

نقشه یو تی ام UTM  یکی از مدارک الزامی در اقدام برای ثبت ملک و اخذ سند در ادارات ثبت است.

سامانه شمیم نیز اخیرا در ادارات ثبت راه اندازی شده است که به عنوان نقشه بردار رسمی ثبت ، یکی از نقشه برداران فعال در کار تثبیت عرصه در سامانه شمیم هستم که با توجه به سوالات پر تکرار در مورد شمیم در این مطلب قصد دارم ابهامات در مورد فرق یو تی ام UTM  و سامانه شمیم را شفاف سازی کنم.

سامانه شمیم چیست؟

سامانه شمیم اخیرا در ادارات ثبت راه اندازی شده است که با سیستم یو تی ام تفاوت دارد. سیستم یو تی ام یک سیستم جهانی است اما شمیم یک سیستم ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از ادارات ثبت الزامی هستند. به اندازه کافی در مطالب قبلی در مورد سبستم مختصات یو تی ام و نقشه یو‌تی ام توضیح داده شده است. بنابراین لازم دیدیم در این پست راجع به سامانه ملی شمیم صحبت کنیم.
 از ابتدای سال ۹۵ طرح امکان سنجی و مطالعاتی شمیم (شبکه ملی یکپارچه مالکیت) آغاز شد که با بررسی‌های به عمل آمده از نقشه‌ها و عکس‌های هوایی استان و با توجه به پارامترهایی همچون وسعت و موانع ارتفاعی (کوه‌ها و ساختمان‌های بلند و دکل‌های مخابراتی) پیاده سازی با نصب انتن مربوط به ایستگاه مرجع بر روی ساختمان اداره کل آغاز شد و با پیگیری های به عمل آمده آنتن مربوطه بر روی ساختمان اداره کل نصب و راه اندازی شد.
سامانه شمیم بر اساس قانون حد نگار و آیین نامه مصوب و به منظور تثبیت اراضی تحت تولیت ادارات دولتی با صدور اسناد کاداستری، استاندارد سازی عملیات تهیه نقشه های کاداستری و یکپارچه سازی عملیات اجرایی مربوطه در سطح استان و جلوگیری از بروز تداخل و تعارض در صدور اسناد و تزاحم حاصله تشکیل شد.
شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی جی ان اس اس است.
این سامانه ترکیبی از ایستگاه های، نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
پس از استقرار ایستگاه های دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی وآموزش آنها و تعریف دسترسی ها و نصب نرم افزار های لازم، نقشه برداران می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود املاک کنند.
یکی از مزایای استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند را نمی دهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است. 
مطابق ماده ۹ کلیه دستگاه ها مکلف هستند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
 این شبکه با قرائت‌های اولیه در ایستگاه‌های دائمی راه اندازی و با پوشش کامل در سطح هر ستان، امکان عملیات تحدید حدود املاک و تکمیل نقشه کاداستر را با دقت بالا فراهم آورده و از تداخل و تعارض بین املاک با استفاده از تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های مختصات جهانی جلوگیری بعمل می آورد.
شمیم به معنی “شبکه ملی یکپارچه ملک” بوده و برای اهداف نقشه برداری کاداستر بادقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور) و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد. در ادامه این طرح تمامی ارگان ها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت قطعات خواهد شد.
با اجرای طرح شبکه شمیم از هزینه های مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی کاسته می‌شود.
طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.
 از مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است، که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند، که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد. از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.

همچنین نقشه های دقیق مسطحاتی و کاداستر با دقت زیر ۵ سانتیمتر است که به صورت همزمان است که با تحویل دستگاه‌های روور (سیار) در سطح استان به تعداد نقشه برداران، به سرعت نقشه برداری افزوده خواهد شد. که با برنامه های دقیق و از پیش تعیین شده بتوان به اهداف ماده ۹ و ۱۰ قانون حدنگار برسیم.

یو تی ام چیست؟

در مورد مفهوم یو تی ام و روش تهیه نقشه یو تی ام UTM  می توانید لینک زیر را مطالعه کنید:

اگر برای تبدیل سند دفترچه ای قدیمی به سند تک برگی به ادراه ثبت مراجعه کرده باشید حتما می دانید که در وحله اول هنگام تشکیل پرونده باید نقشه یو تی ام UTM  ملک را تحویل بدهید و بعد از طی شدن پروسه دفتری نوبت به شمیم زدن ملک می رسد.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های ملک است که باید توسط دستگاه های دقیق نقشه برداری تهیه شود. یعنی نقشه بردار در محل ملک حاضر می شود و با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس گوشه های ملک را برداشت می کند. پس از تخلیه دستگاه گوشه های دقیق ملک بر روی نقشه منطقه جانمایی می شود و مختصات یو تی ام گوشه های ملک به صورت جدول مختصات یو تی ام UTM  در نقشه درج می شود. سپس نقشه پلات و ممهور می شود و تحویل مالک می شود تا به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

تثبیت عرصه در سامانه شمیم نیز به معنای برداشت گوشه های ملک توسط دستگاه جی پی اس متصل به سامانه شمیم اداره ثبت است.

بنابراین این شبهه بوجود می آید که هر دو کار یو تی ام UTM  زدن و شمیم زدن ملک در واقع یکی است و تفاوتی با هم ندارد. پس چرا اداره ثبت مالک را ملزم به دوباره کاری می کند ؟

این سوالی است که اکثر مالکین از ما به عنوان نقشه بردار کارشناس رسمی ثبت سوال می کنند.

فرق یو تی ام با شمیم چیست؟

در این مطلب به تفاوت یو تی ام UTM  و شمیم می پردازیم:

 1. سیستم یو تی ام UTM  یک سیستم جهانی است اما شمیم یک سیستم ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از ادارات ثبت الزامی هستند.
 2. کار شمیم به صورت سیستمی و خودکار به نقشه بردار ثبت ارجاع می شود به این معنی که مالک حق انتخاب نقشه بردار را ندارد. و اگر مالک از نقشه برداری غیر از نقشه بردار منتخب اداره ثبت استفاده کند فایل شمیم تهیه شده مورد قبول اداره ثبت قرار نخواهد گرفت. نام و شماره تماس نقشه بردار منتخب اداره ثبت به صورت پیامک به اطلاع مالک می رسد و مالک موظف است صرفا با همان نقشه بردار کار را انجام دهد.

 اما کار یو تی ام UTM  آزاد است. یعنی مالک می تواند به دلخواه خود یکی از نقشه برداران کارشناس رسمی نظام مهندسی را انتخاب کند و برای پذیرش نقشه یو تی ام UTM  در اداره ثبت ، کافی است که نقشه ممهور به مهر نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  باشد.

 1. یو تی ام UTM  یک سیستم مختصات جهانی است که با استفاده از ماهواره های جی ان اس اس به هر نقطه از کره زمین یک مختصات منحصر به فرد منتسب می کند. اما شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی جی ان اس اس است. این سامانه ترکیبی از ایستگاه های، نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
 2. روش انجام عملیات نقشه برداری یو تی ام UTM  و دستگاه مورد استفاده طبق تشخیص و صلاحدید نقشه بردار می تواند متنوع باشد. اما شمیم اینطور نیست.

یکی از مزایای استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند را نمی دهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است. همچنین روش کار کاملا تعریف شده و طبق دستورالعمل باید باشد. به این ترتیب که پس از استقرار ایستگاه های دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی وآموزش آنها و تعریف دسترسی ها و نصب نرم افزار های لازم، نقشه برداران می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود املاک کنند.

 1. دقت نقشه یو تی ام UTM  می تواند طبق صلاحدید نقشه بردار و با توجه به شرایط ملک اعم از مسکونی تجاری کشاورزی و غیره متفاوت باشد. اما شمیم برای اهداف نقشه برداری کاداستر بادقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور) و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد. در ادامه این طرح تمامی ارگان ها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت قطعات خواهد شد.
 2. با اجرای طرح شبکه شمیم از هزینه های مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی کاسته می‌شود. طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.

 از مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است، که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند، که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد. از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.

اما نقشه برداران تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  به صورت کاملا مستقل و بدون اتصال به هیچ شبکه ای کار می کنند.

 1. البته که نقشه یو تی ام UTM  برای نشان دادن موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی منطقه است اما از مزایای  سامانه شمیم این است که تثبیت موقعیت املاک در کاداستر دقیق تر و صحیح تر خواهد شد. و باعث جلوگیری از تداخل و تعارض املاک می گردد. و در عمل استقرار پلاک های ثبتی در موقعیت جهانی صحیح تر خواهد بود. و سامانه جامع املاک و کاداستر دقیق تر، مطمئن تر و جامع ترخواهد بود. و نقش مهمی در اجرای بهینه قانون کاداستر و حد نگاری دارد.

با استفاده از اطلاعات این شبکه از این پس کلیه نقشه‌ها در یک سیستم مختصات واحد تهیه و وارد بانک اطلاعاتی خواهد شد در نتیجه مسائلی از قبیل تداخل بین نقشه ها از بین خواهد رفت.

 1. از مزایای دیگر سامانه شمیم، استفاده از آن در مواقع بحران از جمله سیل، زلزله و جنگ است. که با از بین رفتن حد فاصل بین املاک و پلاک های ثبتی، میتوان از اطلاعات و مختصات دقیق و مطمئن روش فوق، حد فاصل و موقعیت املاک را با دقت بسیار بالایی احیاء نمود و از هرگونه تضییع حقی جلوگیری کرد.
 2. املاکی که با استفاده از شمیم ثبت و صدور سند می‌شود در صورتی که به هر علتی حدود آنها در طبیعت از بین برود یا مورد تجاوز دیگران قرار گیرد با دقت سانتی‌متر قابل پیاده‌سازی دوباره است و حقوق مالکان با توجه به ثبت مختصات گوشه‌های املاک در بانک کاداستر هر استان نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حفاظت می‌شود.

در این شبکه تحدید حدود املاک در سیستم مختصات جهانی با دقت بالا و به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و درنتیجه اسناد مالکیت کاداستری با دقت بسیار بالا صادر می‌شود.

اما در مورد نقشه یو تی ام UTM  با توجه به اینکه هر مالک به صورت مستقل اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  می کند ممکن است تداخل در مرزها اتفاق بیفتد چون دو ملک مجاور الزاما از یک نقشه بردار واحد استفاده نمی کنند و از طرفی نقشه برداری یو تی ام UTM  دو ملک مجاور الزاما در یک زمان انجام نمی شود. ممکن است مالکی امروز نقشه یو تی ام تهیه کند و مالک ملک مجاور پنج سال دیگر اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  کند که این احتمال می رود که مرزها دستخوش تغییرات و جابجایی شده باشند. این مسئله به خصوص در مورد مرز زمینهای کشاورزی بسیار محتمل و رایج است.

۱۰٫ سامانه شمیم امکان استفاده کاربران ثبتی و افراد ذیصلاح از سرویس ها و خدمات این طرح با بهره گیری از گیرنده های GPS فراهم خواهد شد و کاربران می توانند عوارض و گوشه ها املاک را با دقت مناسب برداشت و تصیحات لازم را از سامانه مربوط دریافت نمایند. با استقرار این شبکه در تکمیل طرح کاداستر خصوصا کاداستر زراعی و روستایی تسریع می گردد.

البته نقشه یو تی ام UTM  نیز هدفی مشترک با سامانه شمیم دارد . این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند بطوریکه در تمام ادارات ثبت هر دو مورد یعنی نقشه یو تی ام UTM  و ثبت عرصه در سامانه شمیم الزامی است. با این تفاوت که نقشه یو تی ام UTM  در هنگام تشکیل پرونده تحویل اداره ثبت می شود ولی شمیم در پایان پروسه انجام می شود.

 1. از مزیت‌های راه اندازی سامانه شمیم جلوگیری از هرج و مرج‌های مالکیتی پس از حوادث غیرمترقبه است و چنانچه از این پس با وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و نظایر آن، حدود املاک از بین برود، شبکه شمیم از بسیاری از نابهنجاری ها در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین با مشخص شدن محدوده املاک بسیاری از تعارضات املاک و مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص محدوده املاک وجود دارد رفع می‌شود.

 امیدواریم این طرح علاوه ‌بر اینکه سبب کاهش دعاوی ملکی شود، گام بزرگی به‌ منظور تهیه نقشه‌های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا باشد که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد. چراکه اختلافات ملکی ناشی از ایرادهای سندی همیشه در ایران یکی از چالش های بزرگ بوده است.

هزینه شمیم زدن

اگر قصد اخذ سند تک برگی برای ملک خود را داشته باشید حتما اصطلاح شمیم زدن را از کارشناس اداره ثبت شنیده اید.

در جهت تحقق هدف تکمیل سیستم کاداستری کشور که استارت آن از چند سال پیش خورده است اما سرعت دلخواه را طبق چشم انداز طرح نداشته است، بنا بر این شده است که به جهت تسریع تحقق هدف مذکور هر مالک به طور انفرادی وظیفه شمیم زدن ملک را بعهده بگیرد.

بنابراین پس از تشکیل پرونده درخواست سند تک برگی، نام و شماره تماس نقشه بردار مورد تایید اداره ثبت به موبایل متقاضی پیامک می شود تا با نقشه بردار مورد نظر تماس بگیرد و هماهنگی های لازم برای بازدید از ملک و شمیم زدن با دستگاه مخصوص این کار انجام شود.

به این ترتیب با اجرایی شدن این طرح دیگر صف طولانی شمیم زدن ملک توسط کارمندان اداره ثبت از بین رفته است و متقاضیان خیلی سریع تر از قبل به سند تک برگ خود می رسند.

هزینه شمیم زدن هم به حساب شخصی نقشه بردار واریز می شود و لازم نیست به حساب اداره ثبت واریز شود. همین موضوع نیز سرعت انجام کار را بسیار مورد رضایت کرده است.

اما متقاضیان باید توجه داشته باشند که کار شمیم زدن صرفا و صرفا باید توسط نقشه برداری که نام او در پیامک ارسال شده از طرف اداره ثبت درج شده است انجام شود بطوریکه متقاضی نمی تواند از نقشه برداران متفرقه استفاده کند و حتی نمی تواند از نقشه بردار دیگری که او هم مورد تایید اداره ثبت است استفاده کند.

اکیدا تاکید می شود که متقاضی حق انتخاب آزادانه نقشه بردار شمیم را ندارد. چراکه فایل شمیم پلاک ثبتی ملک مورد نظر صرفا باید توسط همان نقشه بردار و با پسورد همان نقشه بردار در سامانه اداره ثبت بارگذاری شود و لاغیر!

گاهی متاسفانه دیده می شود که کار چاق کن های جلوی ادارات ثبت از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می کنند و با این ترفند که ” ما کار شمیم را سریع تر و ارزان تر انجام می دهیم ” متقاضی را اغفال می کنند و کار شمیم ملک را انجام می دهند. البته فایل را هم به متقاضی می دهند اما آن فایل هیچ کاربردی ندارد چون نقشه بردار منتخب اداره ثبت باید با دستگاه شخصی خود و با پسورد خصوصی خود به سیستم شمیم متصل شود و کار را انجام دهد.

بنابراین چیزی جز دوباره کاری و هزینه دوباره برای متقاضی ندارد.

یکی از فرق های اساسی شمیم با یو تی ام UTM  دقیقا همین است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM  متقاضی می تواند به هر نقشه برداری که منتخب خود اوست مراجعه کند اما برای تهیه فایل شمیم این امکان به هیچ وجه وجود ندارد.

اما باید توجه داشته باشید که وقتی با نقشه بردار شمیم تماس میگیرید برای هماهنگی بازدید از ملک، باید چهارگوشه دقیق ملک خود را بر روی زمین مشخص کرده باشید.

میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن

در مورد ملک هایی که به صورت خانه هستند و یا زمین هایی که دورتادور دیوار کشی دارند مسلما چهارگوشه ملک کاملا مشخص است و لازم نیست که مختصات یو تی ام ملک میخ کوبی بشود. مانند ملک های زیر:

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک ساخنه شده برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عقب نشینی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
تعیین مختصات یو تی ام سند قبل از شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی استاندارد یو تی ام برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در مورد زمین های خالی بدون هیچ گونه دیوارکشی یا فنس کشی طبیعتا برای چهارگوشه ملک بر روی زمین محل مشخصی تعیین نشده است.

علامت زدن چهارگوشه دقیق پلاک ثبتی مورد نظر بر روی زمین را میخ کوبی می گویند.

با توجه به اینکه طبق دستورالعمل شمیم زدن، معرفی گوشه های ملک به نقشه بردار به عهده مالک می باشد، اگر خود مالک چهارگوشه دقیق ملک خود را نداند چگونه می تواند آنها را به نقشه بردار شمیم نشان دهد؟

بنابراین باید قبل از حضور نقشه بردار شمیم در محل ملک، مالک از قبل گوشه های زمین خود را میخ کوبی کرده باشد که وقتی نقشه بردار شمیم از محل ملک بازدید می کند مالک شخصا میخ ها به عنوان گوشه های دقیق ملک به نقشه بردار نشان دهد تا نقشه بردار درجا دستگاه را بر روی هر یک مستقر کند و در سیستم شمیم ثبت کند.

اما میخ کوبی گوشه های زمین چگونه است؟

عملیات میخ کوبی گوشه های زمین یا به اصطلاح فنی پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  هر نقطه بر روی زمین باید با دستگاه های دقیق نقشه بردار مانند دوربین نقشه برداری و جی پی اس دو فرکانسه انجام شود که صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی است.

اما این در شرایطی است که مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های زمین به نقشه بردار تحویل داده شود تا نقشه بردار با دستگاه های دقیق نقشه برداری نقاط مورد نظر که همان گوشه های ملک است را بر روی زمین پیاده کند. وقتی نقطه مورد نظر روی زمین پیاده شد باید در محل نقطه یک میلگرد نیم متری در زمین فرو کرد و دور تا دور آن را با سیمان محکم کرد تا تکان نخورد.

بنابراین روزی که نقشه بردار برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک در محل حاضر می شود ، مالک باید میلگرد و سیمان همراه خود داشته باشد وگرنه بعد از رفتن نقشه بردار مسلما دیگر نمی تواند محل دقیق نقاطی که نقشه بردار پیاده کرده است را پیدا کند و میلگرد کوبی کند و کل کار هیچ می شود.

پس به اینجا رسیدیم که مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک باید به صورت نقشه یو تی ام UTM  به نقشه برداری که قرار است آن گوشه ها پیاده کند ارائه داده شود.

پس به یک مرحله قبل تر باید برگردیم که همان تعیین مختصات دقیق گوشه های ملک است.

هر ملک در بانک اطلاعات ثبتی با یک  پلاک ثبتی منحصر به فرد ثبت شده است. یعنی هیچ دو ملکی وجود ندارد که  پلاک ثبتی یکسان داشته باشند. لذا  پلاک ثبتی به عنوان معیار برای تعیین محل دقیق ملک در نظر گرفته می شود.

تعیین محل دقیق ملک بر اساس  پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی انجام می شود که این عملیات عملیات جانمایی پلاک ثبتی نام دارد که نتیجه آن به صورت نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا به دست نقشه بردار میخ کوبی برسد. . بنابراین نقشه بردار میخ کوبی (نقشه بردارهایی که برای پیاده کردن ملک با دستگاه صلاحیت دارند ) الزاما صلاحیت جانمایی پلاک ثبتی را ندارند.

بنابراین اگر ملکی دارید که گوشه های آن بر روی زمین علامت گذاری نشده است، قبل از اتلاف وقت باید به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنید تا نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را برای ملک تهیه کند. سپس یک روز مانده به اینکه نوبت شمیم زدن ملک توسط نقشه بردار شمیم فرا برسد باید از یک نقشه بردار میخ کوبی برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک بر روی زمین دعوت کنید تا این کار به نحو احسنت انجام شود و گوشه های ملک را با میلگرد و سیمان تثبیت کنید تا همه چیز برای حضور نقشه بردار شمیم از قبل محیا باشد.

البته بسیار بهتر است اگر همان نقشه بردار شمیم قبول کند که میخ کوبی ملک را هم انجام بدهد اما معمولا نقشه برداران شمیم بسیار سرشان شلوغ است و چندین ملک را باید در روز شمیم بزنند. به هر حال قبل از اینکه از نقشه بردار دیگری برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک استفاد کنید ، درخواست خود را با نقشه بردار شمیم مطرح کنید شاید وقت برای همزمان انجام دادن هر دو کار داشته باشد.

یعنی اول مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک را بر روی زمین پیاده کند و همان موقع شمیم را هم بزند.

البته همانطور که گفته شد باید حتما نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را از قبل تهیه کرده باشید و آماده باشد.

به این دلیل که تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی حداقل دو هفته کاری زمان می برد و کاری بسیار تخصصی و دشوار است بطوریکه پیدا کردن کارشناس امور ثبتی خبره که از عهده کار برآید هم ممکن است زمان ببرد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار آورده شده است. در حاشیه نقشه جدول مختصات یو تی ام UTM  را مشاهده می کنید که دقیقا همان چیزی است که نقشه بردار برای میخ کوبی گوشه های ملک نیاز دارد.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی ملک برای میخ کوبی قبل از شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
شمیم زدن نقشه یو تی ام هوایی وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
میخ کوبی مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
میخ کوبی مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام و میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه هوایی ملک

جانمایی ملک روی نقشه هوایی برای تعیین مختصات یو تی ام دقیق گوشه های ملک یکی از اصول دستورالعمل طرح کاداستر کشور است. بطوریکه هر مالک موظف است نقشه هوایی محدوده ملک خود را که چهار گوشه ی دقیق ملک روی آن جانمایی شده است تحویل بدهد.

تمام ادارات و سازمانهای مرتبط با امور اراضی ، ملک و سند مالکیت تحویل نقشه هوایی ملک را در مرحله تشکیل پرونده از متقاضی درخواست می کنند که در صورت عدم ارائه ، پرونده با برچسب نقص مدارک مسکوت باقی خواهد ماند.

اما کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است. که در زیر به کاربرد نقشه هوایی ملک در اداره ثبت، شهرداری، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان آب و برق و گاز، دادگاه های دعاوی ملکی و غیره..

کاربرد نقشه هوایی ملک

کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است.

 • در اداره ثبت هنگام اخذ سند تک برگی ، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره ثبت بدهد تا به عنوان نقشه کاداستر در قسمت پایین سند تک برگی چاپ بشود.
 • در شهرداری هنگام اخذ جواز ساخت متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهرداری بدهد تا امکان صدور جواز ساخت و تعداد طبقات مجاز با توجه به موقعیت ملک بررسی شود همچنین ملک از لحاظ در طرح نبودن و یا محدودیت های طرح تفصیلی استعلام بشود.
 • در سازمان منابع طبیعی جهت استعلام ملی بودن زمین، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل کارشناس اداره منابع طبیعی بدهد تا مختصات دقیق چهارگوشه ملک را وارد سیستم کنند و پاسخ استعلام را به صورت رسمی صادر کنند.

 اگر ملک در محدوده مستثنیات منابع طبیعی واقع شده باشد نامه نگاری جهت اجازه صدور سند به اداره ثبت انجام خواهد شد. و بالعکس اگر ملک در محدوده منابع طبیعی واقع شود به عنوان اراضی ملی شناسایی شده و اجازه اخذ سند یا معامله از مالک ساقط می شود.

 • در سازمان زمین شهری، جهت استعلام وضعیت ملک از لحاظ هر گونه بدهی به سازمان زمین شهری و یا منع قانونی که متوجه ملک با موقعیت مورد نظر باشد، لازم است که متقاضی جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل سازمان زمین شهری بدهد و منتظر اعلام نظر رسمی بماند.
 • در سازمان آب و برق و گاز ، جهت اخذ هرگونه انشعاب متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره آب و برق و گاز مربوطه بدهد تا به درخواست متقاضی رسیدگی شود.
 • در دادگاه های دعاوی ملکی جانمایی ملک روی نقشه هوایی یکی از مدارک اصلی در دادخواست تامین دلیل است که باید توسط متقاضی یا وکیل او به دادگاه ارائه شود و به پرونده ضمیمه گردد.

نقشه هوایی چیست؟

به نقشه ایی که از طریق عکس برداری هوایی ،توسط هواپیماهای مخصوص عملیات عکس برداری هوایی، در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (ارتش) تهیه شده باشد نقشه هوایی گفته می شود.

عملیات عکس برداری هوایی به صورت پوششی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم آخرین بار در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. که تا زمانیکه عکس برداری جدیدی انجام نشود، از همین نقشه ها در همه سازمانها و ارگانها و ادارات استفاده خواهد شد.

البته عکس برداری هوایی در مناطق مرزی کشور و مناطق امنیتی توسط سازمان جغرافیایی ارتش انجام می شود.

لازم به تاکید است که متاسفانه از برخی مناطق عکس برداری هوایی انجام نشده است و این منطق فاقد نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ هستند. دلیل این موضوع کم اهمیت بودن این مناطق در زمان عکس برداری سال ۱۳۸۱ بوده است، مانند حومه شهرها یا زمین های موات. گرچه ممکن است در حال حاضر این مناطق نیز جزو مناطق شهری و یا استراتژیک شده باشند.

اگر در این مناطق نقشه هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۵۰۰۰ موجود باشد باید از این نقشه ها استفاده کرد گرچه دقت و جزییات نقشه های هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ را ندارند. گاهی اوقات بسته به اهمیت موضوع لازم است این نقص اطلاعات با انجام عملیات نقشه برداری زمینی از ملک و محدوده ملک جبران بشود.

در صورتیکه هیچ نوع نقشه هوایی با هیچ مقیاسی از ملک موجود نباشد، نقشه برداران می توانند از عکس ماهواره ایی گوگل ارث استفاده کنند که اخیرا از کیفیت و دقت قابل قبولی برخوردار شده است.

نمونه نقشه ۱:۲۰۰۰ هوایی پلاک ثبتی برای اداره ثبت

در مورد نقشه هوایی ملک برای ادراه ثبت ، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و ابعاد دقیق ملک، درج پلاک ثبتی ملک و همچنین حدود اربعه شمالا شرقا جنوبا غربا در نقشه ضروری است. همچنین نقشه هوایی ملک باید توسط نقشه بردار با مهر کارشناس رسمی امور ثبتی ممهور شود.

در غیر اینصورت نقشه هوایی ملک مورد تایید اداره ثبت قرار نخواهد گرفت.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به ادارات ثبت آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه حدود اربعه پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه دوهزارم هوایی جانمایی ملک برای شهرداری

در مورد نقشه هوایی ملک برای شهرداری، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و طولهای دقیق ملک در چهار جهت شمال شرق جنوب و غرب، درج عرض خیابان های مجاور بر روی نقشه ضروری است تا اگر تغییری در عرض گذرها نسبت به عرض گذر ها در سند به دلیل طرح تعریض گذر شهرداری اتفاق افتاده است در نقشه منعکس شود.

البته گاهی درج کد ارتفاعی ملک بر روی نقشه جهت تعیین بر و کف ، نیز مورد درخواست شهرداری است.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به شهرداری ها آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام میخکوبی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام میخکوبی طولهای سندی بر روی زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام و طرح تعریض گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه دو هزارم هوایی زمین برای سازمان منابع طبیعی

در مورد نقشه هوایی ملک برای منابع طبیعی، بر خلاف اداره ثبت و شهرداری، ابعاد ملک و یا عرض خیابانها مساله مهمی نیست. بلکه پلاک ثبتی اصلی / فرعی و موقعیت ملک نسبت به عوارض طبیعی منطقه مانند رودخانه، کوهپایه، جنگلها و مراتع و فضای سبز حفاظت شده اهمیت دارد.

اداره منابع طبیعی مختصات یو تی ام (UTM) دقیق گوشه های ملک را که بر روی نقشه هوایی ملک درج شده است وارد سیستم سازمان منابع طبیعی می کند تا بر اساس نقشه اراضی ملی و مستثنیات منابع طبیعی بتواند مشخص کند که آیا ملک در محدوده اراضی ملی واقع می شود و یا در محدوده مستثنیات اراضی ملی.

به این ترتیب جواب استعلام رسمی منابع طبیعی به متقاضی می شود و پرونده جهت ابطال سند (در صورت ملی بودن ملک) و یا صدور سند تک برگی (در صورتیکه ملک جزو مستثنیات باشد) به اداره ثبت مربوطه ارجاع داده می شود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به سازمان منابع طبیعی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی جانمایی پلاک ثبتی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه دوهزارم مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه هوایی عرصه و اعیان برای سازمان زمین شهری

در گذشته برخی زمینهای موات که در تملک سازمان زمین شهری بوده است، به شرط ساخت بنا و احیای زمین به افراد واگذار شده است. بنابراین برای استعلام موات یا دایر بودن زمین باید نقشه هوایی ملک به سازمان زمین شهری تحویل داده شود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به سازمان زمین شهری آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی نقشه هوایی برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹

نمونه نقشه هوایی ملک برای سازمان آب و برق و گاز

جهت اخذ انشعاب جدید از سازمان های آب و برق و گاز، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره آب و برق و گاز منطقه مربوطه بدهد.

در نقشه هوایی ملک که قرار است به اداره آب و برق و گاز تحویل داده شود، مختصات یو تی ام  (UTM) دقیق ملک و آدرس دقیق بطوریکه نام خیابانها و کوچه ها بر روی نقشه هوایی درج شده باشد الزامی است.

 در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به اداره آب و برق و گاز آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی طولها و مساحت دقیق در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه استاندارد یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه هوایی ملک برای تامین دلیل دادگاه

در پرونده های قضایی به موجب اینکه موضوع دعوی ملک است، نقشه هوایی ملک برای روشن شدن موقعیت و ملک و مساحت ملک همچنین کاربری ملک از لحاظ تجاری یا مسکونی یا زراعی یا باغ اهمیت دارد.

لذا در کنار سایر اسناد و مدارک دادخواست در دعاوی ملکی، نقشه هوایی ملک نیز باید ضمیمه پرونده بشود. البته بسته به موضوع پرونده اطلاعات مندرج در نقشه می تواند متفاوت باشد.

برای مثال در صورتیکه موضوع اختلاف در دعوی ملکی، مساحت ملک باشد قاعدتا درج مساحت دقیق ملک در نقشه هوایی از الزامات است.

یا در پرونده هایی که موضوع پرونده مغایرت پلاک ثبتی با سند باشد، درج پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک بر روی نقشه و تایید آن توسط کارشناس رسمی امور ثبتی الزامی است.

در پرونده های الزام به تنظیم سند نیز تحویل نقشه هوایی ملک برای ارجاع پرونده به اداره ثبت مربوطه همراه با رای اجرای حکم دادگاه ضروری است.

در پرونده های توقیف ملک، ارائه نقشه هوایی ملک به دادگاه جهت اجرای حکم مزایده ضروری است. همچنین نقشه هوایی ملک باید به گزارش کارشناسی ارزیابی قیمت ملک ضمیمه بشود.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای دادگاه دعاوی ملکی آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه هوایی ملک در محدوده تهران و حومه تهران با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام فوری

تهیه نقشه یو تی ام فوری مورد درخواست بسیاری از متقاضیانی هست که پرونده آنها در اداره ثبت یا شهرداری معطل تحویل نقشه یو تی ام است. لذا حتی تهیه نقشه یو تی ام یک روز زودتر می تواند پرونده را از بلاتکلیفی خارج کند.

پرونده های ملکی در ادارات ثبت و شهرداری ها و به طور کلی سازمانهای مرتبط با زمین و ملک به گونه ای است که اگر پرونده برچسب نقص مدارک – نقشه یو تی ام بخورد از چرخه روتین خود خارج می شود و از روی میز به زیر میز منتقل می شود.

 این موضوع بسیار بد است چون متقاضی دیگر نمی تواند به عقب افتادن کارش اعتراض کند چون انگشت اتهام به سمت خودش است که مدارک لازم را تحویل کارشناس نداده است. به عبارت دیگر نقص مدرک به دلیل نبودن نقشه یو تی ام در پرونده یعنی کل پرونده به حالت تعلیق در می آید تا زمانی که نقشه یو تی ام توسط متقاضی به کارشناس تحویل داده شود.

آیا تهیه نقشه یو تی ام الزامی است؟

نقشه یو تی ام یکی از مدارک ضروری و الزامی برای همه پرونده های ملکی با موضوعات مختلف در کلیه ادارات ثبت، شهرداری ها ، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان زمین شهری، دادگاه های ملکی و غیره است.

تا جایی که توصیه ما این است که قبل از مراجعه به این ادارات جهت تشکیل پرونده، نقشه یو تی ام ملک مورد نظر را تهیه کنید و آماده داشته باشید. بدون تحویل نقشه یو تی ام عملا هیچ کاری برای پرونده ملکی شما انجام نخواهد شد.

تهیه نقشه یو تی ام چند روز طول می کشد؟

برمی گردیم به اصل موضوع این مطلب که تهیه نقشه یو تی ام فوری است.

بازه زمانی که برای تهیه نقشه یو تی ام لازم است از یک ساعت تا دو هفته متغیر است.

به این معنا که زمان لازم برای تهیه نقشه یو تی ام به شرایط ملک مورد نظر و همچنین اداره یا سازمانی که قرار است نقشه یو تی ام به کارشناس آن تحویل داده شود بستگی دارد.

گاهی اوقات هدف از نقشه یو تی ام در واقع مختصات چهارگوشه ملک است. به عنوان مثال نقشه یو تی ام برای اداره آب، برق و گاز.

مالکین جهت اخذ اشتراک زیرساختهای شهری مانند انشعاب آب برق گاز باید نقشه یو تی ام ملک خود را تحویل کارشناس آن اداره دهند تا در سیستم ثبت شود و وضعیت امکان یا عدم امکان و همچنین هزینه استعلام شود.

در این نوع نقشه یو تی ام فقط کافی است که موقعیت دقیق ملک مورد نظر بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی شود بطوریکه محل دقیق ملک قابل رویت باشد و مختصات چهارگوشه ی ملک در نقشه درج شده باشد.

این نوع نقشه یو تی ام ظرف یک ساعت قابل تهیه است و از نظر هزینه قاعدتا هزینه نقشه یو تی ام برای این منظور ارزان ترین است.

اما گاهی اوقات هدف از تهیه نقشه یو تی ام، پیدا کردم مختصات و یا لوکیشن دقیق ملکی است که مالک آن فوت شده است و وراث از محل ملک بی اطلاع هستند. در این صورت کارشناس نقشه برداری باید تخصص امور ثبتی نیز داشته باشد تا بتواند بر اساس اطلاعات مندرج در سند محل یا آدرس دقیق ملک را پیدا کند که کاری بسیار دشوار و زمان بر است.

تهیه این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است تقریبا دو هفته کاری زمان می برد و از نظر هزینه گران ترین نوع نقشه یو تی ام است.

بقیه انواع نقشه یو تی ام در رنجی فی مابین این دو نوع نقشه یو تی ام قرار می گیرند که قاعدتا می توانند از یک روزه تا دو هفته کاری بسته به هدف از تهیه نقشه یو تی ام زمان ببرد.

نقشه یو تی ام آنلاین

گروه کارشناسی ما تضمین می کند که با در اختیار داشتن تیمی از کارشناسان خبره نقشه برداری و امور ثبتی سازمان نظام مهندسی و کارشناسان رسمی دادگستری، در کمترین زمان ممکن نقشه یو تی ام را تهیه و تحویل متقاضی دهد.

برای سرعت بخشیدن به خدمات تهیه نقشه یو تی ام ابتکاراتی در نظر گرفته شده است که نیاز به مراجعه حضوری و تشریفات اداری برای ثبت درخواست را حذف کرده ایم بطوریکه می توانید به صورت کاملا آنلاین نقشه یو تی ام سفارش دهید و در اسرع وقت درب منزل خود نقشه را تحویل بگیرید.

با توجه به شهرت بسزایی که گروه کارشناسان رسمی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار دارد، تضمین می کنیم که نقشه یو تی ام تهیه شده توسط ما کاملا تضمینی است و درجا تایید اداره مربوطه را می گیرد. مهر کارشناسی ما بسیار شناخته شده و معتبر است.

جهت استعلام  اطمینان می توانید به هر یک از ادارات ثبت مراجعه کنید تا نمونه های فراوان از نقشه های ما را در دست متقاضیان و زیر دست کارشناسان ببینید.

برای کسب اطلاعات جامع در مورد انواع نقشه یو تی ام برای ادارات  سازمان های مختلف بر روی لینک زیر کلیک کنید و موردی که برای شما کاربرد دارد را انتخاب کنید:

انواع نقشه یو تی ام و کاربرد آن

نمونه نقشه یو تی ام استاندارد

هر اداره ارگانی نیاز به اطلاعات مشخصی دارد که باید در نقشه یو تی ام آورده شود که قاعدتا بستگی به موضوع پرونده دارد. اما به طور کلی استانداردهایی برای نقشه یو تی ام تعریف شده است که بدون رعایت آن استانداردها نقشه یو تی ام فاقد اعتبار میشود.

در حال حاضر نمونه نقشه یو تی ام های گروه کارشناسی ما به عنوان نمونه های استاندارد در ادارت و ارگانهای مختلف شامل کلیه ادارات ثبت و شهرداری های تهران شهرری کرج اسلامشهر شهریار پردیس دماوند لواسان مورد توجه و تایید قرار گرفته است که باعث افتخا رما و رضایت مشتریان ما است.

نمونه نقشه یو تی ام ملک چهارگوشه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​نمونه نقشه یو تی ام ملک چندگوشه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​نمونه نقشه یو تی ام ملک با شکست های متعدد نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام ملک تجمیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM استاندارد (با مهر نقشه بردار رسمی) مطابق نیاز ادارات ثبت ، شهرداری ها و سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور اراضی و ملک ) با ما تماس بگیرید.

سرعت ما تاثیر منفی در کیفیت کار ندارد. بطوریکه نقشه یو تی ام فوری به معنای واقعی فوری و ظرف چند ساعت تهیه می کنیم با تضمین تایید درجا توسط اداره ی مربوطه.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

هزینه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۱

هزینه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۱ و یا تعرفه نقشه برداری برای تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ یا قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ موضوع این مطلب است.

اگر تهیه نقشه یو تی ام محدود به نقشه برداری از یک ملک یا زمین دیوارکشی شده باشد به طوریکه گوشه های دقیق ملک بر روی زمین با دیوارکشی فیکس شده باشد، هزینه تهیه نقشه یو تی ام یا قیمت نقشه یو تی ام بر اساس مساحت ملک و تعداد نقاط مورد نیاز برای برداشت نقشه برداری با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس است.

به زبان ساده یعنی اینکه مثلا برای یک ملک چهارگوشه نیاز به برداشت چهار نقطه داریم تا پلیگون یا قالب ملک دربیاید.

هر چه تعداد شکست های ملک بیشتر باشد طبیعتا تعداد نقاط برداشتی بیشتر و تعرفه یا هزینه یا قیمت نقشه یو تی ام بیشتر می شود.

با این مبنا تعرفه نقشه یو تی ام هزینه تهیه نقشه یو تی ام یا قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ بالای دو میلیون تومان است.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام وضع موجود ملک مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر محل ملک مشخص باشد اما ملک دیوارکشی نداشته باشد و گوشه های دقیق آن بر روی زمین مشخص نباشد بطوریکه کارشناس نقشه بردار باید گوشه های دقیق ملک را مشخص کند در این صورت تعرفه نقشه یو تی ام ، هزینه نقشه یو تی ام ، قیمت نقشه یو تی ام بر اساس دشواری کار بالای پنج میلیون تومان خواهد بود.

به این معنا که در منطقه ای که هیچ ساخت و سازی انجام نشده است و هیچ از زمین های مجاور در چهار جهت شمالا شرقا جنوبا و غربا ملک مرز خود را تثبیت نکرده اند ، تعیین مختصات دقیق گوشه های ملک کار بسیار دشواری است که مستلزم موزاییک کردن کل قطعه های مجاور ملک مورد نظر از گذر تا گذر است بطوریکه چهار گوشه دقیق ملک مورد نظر دقیقا بر روی زمین مشخص شود.

این عملیات که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است صرفا توسط نقشه بردار امور ثبتی باید انجام شود و نقشه یو تی ام ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی شود.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام جانمایی ملک مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حالت سومی نیز برای تهیه نقشه یو تی ام وجود دارد که در این مورد متقاضی محل ملک خود را نمی داند بطوریکه کارشناس رسمی امور ثبتی باید محل دقیق ملک را بر اساس شماره پلاک ثبتی تعیین کند. در این حالت که به عملیات جانمایی پلاک ثبتی مشهور است، محل دقیق ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند منگوله دار انجام می شود .

تعرفه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی یا هزینه تعیین یو تی ام دقیق ملک و یا قیمت نقشه یو تی ام ملک گمشده بر اساس مساحت ملک و تعداد گوشه های ملک و همچنین حوزه ثبتی ملک از ده میلیون تومان با بالا است.

در زیر نمونه هایی از این نوع نقشه یو تی ام که به نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است آورده شده استو نقشه بردار خانم مهندس آبکار

نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه بردار رسمی نقشه یو تی ام

لذا می توانید جهت استعلام دقیق تعرفه نقشه یو تی ام ، برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام و قیمت نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۱ از طریق واتساپ با ما ارتباط بگیرید و یا در ساعات اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

تفاوت نقشه یو تی ام با نقشه مساحی

اگر به دنبال سند تک برگی هستید حتما دو اصطلاح فنی تحت عنوان یو تی ام و شمیم را از کارشناس اداره ثبت شنیده اید. در این مقاله به فرق نقشه یو تی ام با شمیم و با سایر نقشه ها توضیح داده می شود.

یو تی ام UTM  یک اصطلاح جهانی است که از نظر فنی به معنای مختصات جهانی است و از نظر عامیانه به معنای موقعیت یا همان لوکیشن است. ولی شمیم همانطور که از نامش پیدا است یک اصطلاح داخلی است که به سیستم مختصات داخلی اداره ثبت مربوط می شود.

در ابتدا به فرق نقشه یو تی ام با نقشه های معمولی می پردازیم و سپس فرق یو تی ام با شمیم را مفصلا توضیح می دهیم.

بنابراین فرق نقشه یو تی ام با نقشه معمولی این است که نقشه یو تی ام UTM دارای مشخصه ای جهانی است اما نقشه معمولی یک نقشه محلی است.

این مشخصه جهانی همان جدول مختصات یو تی ام UTM است که در نقشه یو تی ام UTM درج می شود ولی اگر نقشه ای جدول مختصات یو تی ام UTM نداشت یک نقشه معمولی تلقی می شود.

خوشبختانه اخیرا به دلیل استفاده اکثریت افراد از گوگل مپ گوشی های موبایل و لینک لوکیشن ، همه افراد با اصطلاح لوکیشن آشنایی پیدا کرده اند.

نقشه یو تی ام UTM حاصل نقشه برداری یو تی ام UTM است و نقشه مساحی حاصل نقشه برداری برای تعیین طولها و مساحت دقیق ملک است. بنابراین روش نقشه برداری در خروجی کار تاثیر مستقیم دارد.

گاهی اوقات افراد نقشه ای از ملک خود در سالهای گذشته تهیه کرده اند و اصرار دارند اداره ثبت این نقشه را به جای نقشه یو تی ام UTM  بپذیرد. در صورتی که نقشه یو تی ام UTM آیتم هایی دارد که آن را از سایر نقشه ها متمایز می کند.

در صورتی که ملک با دستورالعمل استاندارد تهیه نقشه یو تی ام UTM نقشه برداری شده باشد حتی اگر مربوط به چندین سال قبل هم باشد قابلیت این را دارد که به نقشه یو تی ام UTM با فرمت امسال تبدیل شود. یعنی به نوعی نقشه بازیابی شود.

اما اگر اساسا نقشه برداری بر اساس روش نقشه یو تی ام UTM انجام نشده باشد و صرفا نقشه برداری مساحی باشد، به هیج وجه نمی توان از این نقشه به عنوان نقشه یو تی ام UTM استفاده کرد و باید نقشه برداری مجدد انجام شود. حتی اگر این نقشه جدیدا تهیه شده باشد. فرق نقشه یو تی ام با نقشه های دیگر در تخصص نقشه بردار نیز هست. مانند فرق پزشک عمومی با پزشک متخصص.

مطمئنا این سوال پیش می آید که فرق نقشه یو تی ام UTM با سایر نقشه ها چیست؟

در نقشه یو تی ام UTM جدولی تحت عنوان مختصات یو تی ام UTM درج می شود که به تعداد گوشه های ملک سطر دارد. یعنی برای ملک ۴ گوشه ۴ سط دارد. هر سطر شامل دو عدد است که اولی مختصات X یو تی ام UTM یک عدد شش رقمی است و دومی مختصات  Y یو تی ام UTM یک عدد هفت رقمی است. همه این عدد ها باید تا دو رقم اعشار بعد از ممیز دقت داشته باشند تا از نظر دقت طبق استاندارد باشند.

در زیر نمونه ای از نقشه مساحی آورده شده است. همانطور که گفته شد نقشه مساحی صرفا به منظور تعیین طولها و مساحت دقیق ملک تهیه می شود و بنابراین دارای جدول مختصات  یو تی ام UTM نیست. گرچه این نقشه جدیدا تهیه شده است اما چون نقشه برداری به منظور تهیه نقشه یو تی ام UTM نبوده است، به هیچ عنوان نمی توان از این نقشه برای نقشه یو تی ام UTM استفاده کرد.

نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نوع دیگری از نقشه مساحی وجود دارد که گرچه دارای مختصات است اما این مختصات با فرمت طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی درج شده است. لذا یو تی ام UTM نیست. در زیر نمونه ای از این نوع نقشه را ملاحظه میکنید:

نقشه یو تی ام قطعه تفکیکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری جهت تهیه نقشه یو تی ام قطعه های تفکیکی در ملک مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در زیر نمونه ای از یک نقشه مساحی را ملاحظه می کنید که گرچه به منظور تعیین طولها و مساحت دقیق ملک تهیه شده است اما هم دارای جدول مختصات یو تی ام UTM است و هم مختصات با فرمت طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی در آن درج شده است.

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

طبق توضیحاتی که داده شد اکنون می توانید نقشه ملک خود را بررسی کنید و ببینید آیا قابل استفاده به عنوان نقشه یو تی ام UTM هستند یا خیر. در صورتی که نیست باید حتما جهت نقشه برداری مجدد از ملک اقدام کنید . در غیر اینصورت پرونده ملکی شما تعلیق می شود تا زمانی که نقشه یو تی ام UTM را تحویل دهید و نقص مدارک را برطرف کنید.

فرق یو تی ام با شمیم

دو اصطلاح جدید و تقریبا غریبی که در ادارات ثبت به گوش همه مراجعه کننده ها رسیده است “یو تی ام UTM  ” و ” شمیم” است. یو تی ام UTM  زدن ملک و شمیم زدن ملک.

هدف هر دو کار یکسان است. یعنی شبکه شمیم با قرائت‌های اولیه در ایستگاه‌های دائمی راه اندازی و با پوشش کامل در سطح هر استان، امکان عملیات تحدید حدود املاک و تکمیل نقشه کاداستر را با دقت بالا فراهم آورده و از تداخل و تعارض بین املاک با استفاده از تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های مختصات جهانی جلوگیری بعمل می آورد.

نقشه یو تی ام UTM  یکی از مدارک الزامی در اقدام برای ثبت ملک و اخذ سند در ادارات ثبت است.

سامانه شمیم نیز اخیرا در ادارات ثبت راه اندازی شده است که به عنوان نقشه بردار رسمی ثبت ، یکی از نقشه برداران فعال در کار تثبیت عرصه در سامانه شمیم هستم که با توجه به سوالات پر تکرار در مورد شمیم که فرق نقشه یو تی ام با شمیم است ، در این مطلب قصد دارم ابهامات یو تی ام UTM  و سامانه شمیم را شفاف سازی کنم.

در مورد شمیم باید گفت به معنی “شبکه ملی یکپارچه ملک” بوده که از ابتدای سال ۹۵ طرح امکان سنجی و مطالعاتی شمیم (شبکه ملی یکپارچه مالکیت) آغاز شد که با بررسی‌های به عمل آمده از نقشه‌ها و عکس‌های هوایی استان و با توجه به پارامترهایی همچون وسعت و موانع ارتفاعی (کوه‌ها و ساختمان‌های بلند و دکل‌های مخابراتی) پیاده سازی با نصب آنتن مربوط به ایستگاه مرجع بر روی ساختمان اداره کل آغاز شد و با پیگیری های به عمل آمده آنتن مربوطه بر روی ساختمان اداره کل نصب و راه اندازی شد.

سامانه شمیم بر اساس قانون حد نگار و آیین نامه مصوب و به منظور تثبیت اراضی تحت تولیت ادارات دولتی با صدور اسناد کاداستری، استاندارد سازی عملیات تهیه نقشه های کاداستری و یکپارچه سازی عملیات اجرایی مربوطه در سطح استان و جلوگیری از بروز تداخل و تعارض در صدور اسناد و تزاحم حاصله تشکیل شد.

اگر برای تبدیل سند دفترچه ای قدیمی به سند تک برگی به ادراه ثبت مراجعه کرده باشید حتما می دانید که در وحله اول هنگام تشکیل پرونده باید نقشه یو تی ام UTM  ملک را تحویل بدهید و بعد از طی شدن پروسه دفتری نوبت به شمیم زدن ملک می رسد.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های ملک است که باید توسط دستگاه های دقیق نقشه برداری تهیه شود. یعنی نقشه بردار در محل ملک حاضر می شود و با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس گوشه های ملک را برداشت می کند.

پس از تخلیه دستگاه گوشه های دقیق ملک بر روی نقشه منطقه جانمایی می شود و مختصات یو تی ام گوشه های ملک به صورت جدول مختصات یو تی ام UTM  در نقشه درج می شود. سپس نقشه پلات و ممهور می شود و تحویل مالک می شود تا به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

تثبیت عرصه در سامانه شمیم نیز به معنای برداشت گوشه های ملک توسط دستگاه جی پی اس متصل به سامانه شمیم اداره ثبت است.

بنابراین این شبهه بوجود می آید که هر دو کار یو تی ام UTM  زدن و شمیم زدن ملک در واقع یکی است و تفاوتی با هم ندارد. پس چرا اداره ثبت مالک را ملزم به دوباره کاری می کند ؟

این سوالی است که اکثر مالکین از ما به عنوان نقشه بردار کارشناس رسمی ثبت سوال می کنند که ما نقشه یو تی ام را تحویل ادراه ثبتی داده ایم پس فرق نقشه یو تی ام با شمیم چیست؟

بنابراین در این مطلب به فرق یو تی ام UTM  با شمیم می پردازیم:

 1. سیستم یو تی ام UTM  یک سیستم جهانی است اما شمیم یک سیستم ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از ادارات ثبت الزامی هستند.
 2. کار شمیم به صورت سیستمی و خودکار به نقشه بردار ثبت ارجاع می شود به این معنی که مالک حق انتخاب نقشه بردار را ندارد. و اگر مالک از نقشه برداری غیر از نقشه بردار منتخب اداره ثبت استفاده کند فایل شمیم تهیه شده مورد قبول اداره ثبت قرار نخواهد گرفت. نام و شماره تماس نقشه بردار منتخب اداره ثبت به صورت پیامک به اطلاع مالک می رسد و مالک موظف است صرفا با همان نقشه بردار کار را انجام دهد.

 اما کار یو تی ام UTM  آزاد است. یعنی مالک می تواند به دلخواه خود یکی از نقشه برداران کارشناس رسمی نظام مهندسی را انتخاب کند و برای پذیرش نقشه یو تی ام UTM  در اداره ثبت ، کافی است که نقشه ممهور به مهر نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  باشد.

 1. یو تی ام UTM  یک سیستم مختصات جهانی است که با استفاده از ماهواره های جی ان اس اس به هر نقطه از کره زمین یک مختصات منحصر به فرد منتسب می کند. اما شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی جی ان اس اس است. این سامانه ترکیبی از ایستگاه های، نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
 2. روش انجام عملیات نقشه برداری یو تی ام UTM  و دستگاه مورد استفاده طبق تشخیص و صلاحدید نقشه بردار می تواند متنوع باشد. اما شمیم اینطور نیست.

یکی از مزایای استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند را نمی دهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است. همچنین روش کار کاملا تعریف شده و طبق دستورالعمل باید باشد. به این ترتیب که پس از استقرار ایستگاه های دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی وآموزش آنها و تعریف دسترسی ها و نصب نرم افزار های لازم، نقشه برداران می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود املاک کنند.

 1. دقت نقشه یو تی ام UTM  می تواند طبق صلاحدید نقشه بردار و با توجه به شرایط ملک اعم از مسکونی تجاری کشاورزی و غیره متفاوت باشد. اما شمیم برای اهداف نقشه برداری کاداستر بادقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور) و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد. در ادامه این طرح تمامی ارگان ها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت قطعات خواهد شد.
 2. با اجرای طرح شبکه شمیم از هزینه های مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی کاسته می‌شود. طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.

 از مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است، که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند، که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد. از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.

اما نقشه برداران تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  به صورت کاملا مستقل و بدون اتصال به هیچ شبکه ای کار می کنند.

 1. البته که نقشه یو تی ام UTM  برای نشان دادن موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی منطقه است اما از مزایای  سامانه شمیم این است که تثبیت موقعیت املاک در کاداستر دقیق تر و صحیح تر خواهد شد. و باعث جلوگیری از تداخل و تعارض املاک می گردد. و در عمل استقرار پلاک های ثبتی در موقعیت جهانی صحیح تر خواهد بود. و سامانه جامع املاک و کاداستر دقیق تر، مطمئن تر و جامع ترخواهد بود. و نقش مهمی در اجرای بهینه قانون کاداستر و حد نگاری دارد.

با استفاده از اطلاعات این شبکه از این پس کلیه نقشه‌ها در یک سیستم مختصات واحد تهیه و وارد بانک اطلاعاتی خواهد شد در نتیجه مسائلی از قبیل تداخل بین نقشه ها از بین خواهد رفت.

 1. از مزایای دیگر سامانه شمیم، استفاده از آن در مواقع بحران از جمله سیل، زلزله و جنگ است. که با از بین رفتن حد فاصل بین املاک و پلاک های ثبتی، میتوان از اطلاعات و مختصات دقیق و مطمئن روش فوق، حد فاصل و موقعیت املاک را با دقت بسیار بالایی احیاء نمود و از هرگونه تضییع حقی جلوگیری کرد.
 2. املاکی که با استفاده از شمیم ثبت و صدور سند می‌شود در صورتی که به هر علتی حدود آنها در طبیعت از بین برود یا مورد تجاوز دیگران قرار گیرد با دقت سانتی‌متر قابل پیاده‌سازی دوباره است و حقوق مالکان با توجه به ثبت مختصات گوشه‌های املاک در بانک کاداستر هر استان نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حفاظت می‌شود.

در این شبکه تحدید حدود املاک در سیستم مختصات جهانی با دقت بالا و به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و درنتیجه اسناد مالکیت کاداستری با دقت بسیار بالا صادر می‌شود.

اما در مورد نقشه یو تی ام UTM  با توجه به اینکه هر مالک به صورت مستقل اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  می کند ممکن است تداخل در مرزها اتفاق بیفتد چون دو ملک مجاور الزاما از یک نقشه بردار واحد استفاده نمی کنند و از طرفی نقشه برداری یو تی ام UTM  دو ملک مجاور الزاما در یک زمان انجام نمی شود. ممکن است مالکی امروز نقشه یو تی ام تهیه کند و مالک ملک مجاور پنج سال دیگر اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  کند که این احتمال می رود که مرزها دستخوش تغییرات و جابجایی شده باشند. این مسئله به خصوص در مورد مرز زمینهای کشاورزی بسیار محتمل و رایج است.

۱۰٫ سامانه شمیم امکان استفاده کاربران ثبتی و افراد ذیصلاح از سرویس ها و خدمات این طرح با بهره گیری از گیرنده های GPS فراهم خواهد شد و کاربران می توانند عوارض و گوشه ها املاک را با دقت مناسب برداشت و تصیحات لازم را از سامانه مربوط دریافت نمایند. با استقرار این شبکه در تکمیل طرح کاداستر خصوصا کاداستر زراعی و روستایی تسریع می گردد.

البته نقشه یو تی ام UTM  نیز هدفی مشترک با سامانه شمیم دارد . این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند بطوریکه در تمام ادارات ثبت هر دو مورد یعنی نقشه یو تی ام UTM  و ثبت عرصه در سامانه شمیم الزامی است. با این تفاوت که نقشه یو تی ام UTM  در هنگام تشکیل پرونده تحویل اداره ثبت می شود ولی شمیم در پایان پروسه انجام می شود.

 1. از مزیت‌های راه اندازی سامانه شمیم جلوگیری از هرج و مرج‌های مالکیتی پس از حوادث غیرمترقبه است و چنانچه از این پس با وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و نظایر آن، حدود املاک از بین برود، شبکه شمیم از بسیاری از نابهنجاری ها در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین با مشخص شدن محدوده املاک بسیاری از تعارضات املاک و مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص محدوده املاک وجود دارد رفع می‌شود.  امیدواریم این طرح علاوه ‌بر اینکه سبب کاهش دعاوی ملکی شود، گام بزرگی به‌ منظور تهیه نقشه‌های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا باشد که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد. چراکه اختلافات ملکی ناشی از ایرادهای سندی همیشه در ایران یکی از چالش های بزرگ بوده است.

الزام میخ کوبی یو تی ام قبل از شمیم زدن

در جهت تحقق هدف تکمیل سیستم کاداستری کشور که استارت آن از چند سال پیش خورده است اما سرعت دلخواه را طبق چشم انداز طرح نداشته است، بنا بر این شده است که به جهت تسریع تحقق هدف مذکور هر مالک به طور انفرادی وظیفه شمیم زدن ملک را بعهده بگیرد.

بنابراین پس از تشکیل پرونده درخواست سند تک برگی، نام و شماره تماس نقشه بردار مورد تایید اداره ثبت به موبایل متقاضی پیامک می شود تا با نقشه بردار مورد نظر تماس بگیرد و هماهنگی های لازم برای بازدید از ملک و شمیم زدن با دستگاه مخصوص این کار انجام شود.

به این ترتیب با اجرایی شدن این طرح دیگر صف طولانی شمیم زدن ملک توسط کارمندان اداره ثبت از بین رفته است و متقاضیان خیلی سریع تر از قبل به سند تک برگ خود می رسند.

هزینه شمیم زدن هم به حساب شخصی نقشه بردار واریز می شود و لازم نیست به حساب اداره ثبت واریز شود. همین موضوع نیز سرعت انجام کار را بسیار مورد رضایت کرده است.

اما متقاضیان باید توجه داشته باشند که کار شمیم زدن صرفا و صرفا باید توسط نقشه برداری که نام او در پیامک ارسال شده از طرف اداره ثبت درج شده است انجام شود بطوریکه متقاضی نمی تواند از نقشه برداران متفرقه استفاده کند و حتی نمی تواند از نقشه بردار دیگری که او هم مورد تایید اداره ثبت است استفاده کند.

اکیدا تاکید می شود که متقاضی حق انتخاب آزادانه نقشه بردار شمیم را ندارد. چراکه فایل شمیم پلاک ثبتی ملک مورد نظر صرفا باید توسط همان نقشه بردار و با پسورد همان نقشه بردار در سامانه اداره ثبت بارگذاری شود و لاغیر!

گاهی متاسفانه دیده می شود که کار چاق کن های جلوی ادارات ثبت از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می کنند و با این ترفند که ” ما کار شمیم را سریع تر و ارزان تر انجام می دهیم ” متقاضی را اغفال می کنند و کار شمیم ملک را انجام می دهند. البته فایل را هم به متقاضی می دهند اما آن فایل هیچ کاربردی ندارد چون نقشه بردار منتخب اداره ثبت باید با دستگاه شخصی خود و با پسورد خصوصی خود به سیستم شمیم متصل شود و کار را انجام دهد.

بنابراین چیزی جز دوباره کاری و هزینه دوباره برای متقاضی ندارد.

یکی از فرق های یو تی ام UTM  با شمیم دقیقا همین است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM  متقاضی می تواند به هر نقشه برداری که منتخب خود اوست مراجعه کند اما برای تهیه فایل شمیم این امکان به هیچ وجه وجود ندارد.

اما باید توجه داشته باشید که وقتی با نقشه بردار شمیم تماس میگیرید برای هماهنگی بازدید از ملک، باید چهارگوشه دقیق ملک خود را بر روی زمین مشخص کرده باشید.

در مورد ملک هایی که به صورت خانه هستند و یا زمین هایی که دورتادور دیوار کشی دارند مسلما چهارگوشه ملک کاملا مشخص است.

اما در مورد زمین های خالی بدون هیچ گونه دیوارکشی یا فنس کشی طبیعتا برای چهارگوشه ملک بر روی زمین محل مشخصی تعیین نشده است.

علامت زدن چهارگوشه دقیق پلاک ثبتی مورد نظر بر روی زمین را میخ کوبی می گویند.

با توجه به اینکه طبق دستورالعمل شمیم زدن، معرفی گوشه های ملک به نقشه بردار به عهده مالک می باشد، اگر خود مالک چهارگوشه دقیق ملک خود را نداند چگونه می تواند آنها را به نقشه بردار شمیم نشان دهد؟

بنابراین باید قبل از حضور نقشه بردار شمیم در محل ملک، مالک از قبل گوشه های زمین خود را میخ کوبی کرده باشد که وقتی نقشه بردار شمیم از محل ملک بازدید می کند مالک شخصا میخ ها به عنوان گوشه های دقیق ملک به نقشه بردار نشان دهد تا نقشه بردار درجا دستگاه را بر روی هر یک مستقر کند و در سیستم شمیم ثبت کند.

اما میخ کوبی گوشه های زمین چگونه است؟

عملیات میخ کوبی گوشه های زمین یا به اصطلاح فنی پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  هر نقطه بر روی زمین باید با دستگاه های دقیق نقشه بردار مانند دوربین نقشه برداری و جی پی اس دو فرکانسه انجام شود که صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی است.

اما این در شرایطی است که مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های زمین به نقشه بردار تحویل داده شود تا نقشه بردار با دستگاه های دقیق نقشه برداری نقاط مورد نظر که همان گوشه های ملک است را بر روی زمین پیاده کند. وقتی نقطه مورد نظر روی زمین پیاده شد باید در محل نقطه یک میلگرد نیم متری در زمین فرو کرد و دور تا دور آن را با سیمان محکم کرد تا تکان نخورد.

بنابراین روزی که نقشه بردار برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک در محل حاضر می شود ، مالک باید میلگرد و سیمان همراه خود داشته باشد وگرنه بعد از رفتن نقشه بردار مسلما دیگر نمی تواند محل دقیق نقاطی که نقشه بردار پیاده کرده است را پیدا کند و میلگرد کوبی کند و کل کار هیچ می شود.

پس به اینجا رسیدیم که مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک باید به صورت نقشه یو تی ام UTM  به نقشه برداری که قرار است آن گوشه ها پیاده کند ارائه داده شود.

پس به یک مرحله قبل تر باید برگردیم که همان تعیین مختصات دقیق گوشه های ملک است.

هر ملک در بانک اطلاعات ثبتی با یک  پلاک ثبتی منحصر به فرد ثبت شده است. یعنی هیچ دو ملکی وجود ندارد که  پلاک ثبتی یکسان داشته باشند. لذا  پلاک ثبتی به عنوان معیار برای تعیین محل دقیق ملک در نظر گرفته می شود.

تعیین محل دقیق ملک بر اساس  پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی انجام می شود که این عملیات عملیات جانمایی پلاک ثبتی نام دارد که نتیجه آن به صورت نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا به دست نقشه بردار میخ کوبی برسد. . بنابراین نقشه بردار میخ کوبی (نقشه بردارهایی که برای پیاده کردن ملک با دستگاه صلاحیت دارند ) الزاما صلاحیت جانمایی پلاک ثبتی را ندارند.

بنابراین اگر ملکی دارید که گوشه های آن بر روی زمین علامت گذاری نشده است، قبل از اتلاف وقت باید به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنید تا نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را برای ملک تهیه کند. سپس یک روز مانده به اینکه نوبت شمیم زدن ملک توسط نقشه بردار شمیم فرا برسد باید از یک نقشه بردار میخ کوبی برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک بر روی زمین دعوت کنید تا این کار به نحو احسنت انجام شود و گوشه های ملک را با میلگرد و سیمان تثبیت کنید تا همه چیز برای حضور نقشه بردار شمیم از قبل محیا باشد.

البته بسیار بهتر است اگر همان نقشه بردار شمیم قبول کند که میخ کوبی ملک را هم انجام بدهد اما معمولا نقشه برداران شمیم بسیار سرشان شلوغ است و چندین ملک را باید در روز شمیم بزنند. به هر حال قبل از اینکه از نقشه بردار دیگری برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک استفاد کنید ، درخواست خود را با نقشه بردار شمیم مطرح کنید شاید وقت برای همزمان انجام دادن هر دو کار داشته باشد.

یعنی اول مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک را بر روی زمین پیاده کند و همان موقع شمیم را هم بزند.

البته همانطور که گفته شد باید حتما نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را از قبل تهیه کرده باشید و آماده باشد.

به این دلیل که تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی حداقل دو هفته کاری زمان می برد و کاری بسیار تخصصی و دشوار است بطوریکه پیدا کردن کارشناس امور ثبتی خبره که از عهده کار برآید هم ممکن است زمان ببرد. فرق نقشه یو تی ام با شمیم از نظر زمانی نیز قابل توجه است چون شمیم زدن صرفا یک ساعت زمان می برد.

​ در صورت تمایل به استفاده از کارشناسان رسمی گروه کارشناسی ما می توانید با مدیریت گروه تماس بگیرید تا متناسب با وضعیت ملک شما کارشناسان متخصص و روش کار تعیین شود.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید: