نقشه یو تی ام UTM سال ۱۴۰۳

برای تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ باید اکیپ نقشه برداری در محل ملک حاضر شود و با دستگاه های دقیق ، دیوارکشی دور تا دور ملک را نقشه برداری کنند.

هدف همه ی متقاضیان از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، رسیدن به سند تک برگی است. در واقع نقشه یو تی ام UTM

 همان نقشه ی کاداستر است که پایین سند تک برگی چاپ خواهد شد.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ نقشه ای است که مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک بر روی نقشه درج شده است و پیش زمینه ی نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ بصورت نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم است که نقشه های پوششی معروف تهیه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور هستند.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه نقشه ۱:۲۰۰۰ نقشه هوایی یک دوهزارم سازمان نقشه برداری کشور (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار09126140339
نقشه یو تی ام UTM حدود ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

همانطور که گفته شد نقشه هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ یا نقشه های هوایی دو هزارم بصورت پوششی کل کشور را پوشش داده اند که آخرین بار از طریق عکس برداری هوایی در سال ۱۳۸۱ تهیه شده اند و دقیق ترین نقشه های هوایی موجود هستند.

نقشه های هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دو هزارم پوششی هستند یعنی سعی شده است که اکثر مناطق کشور پوشش داده شوند اما در صورتیکه در منطقه ایی نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ وجود نداشته باشد، کارشناس نقشه برداری می تواند به عنوان پیش زمینه از عکس هوایی گوگل ارث استفاده نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹) را مشاهده می کنید:

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)
جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی روی تصویر ماهواره ایی گوگل نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام UTM ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام UTM با پیش زمینه عکس هوایی گوگل ارث Google earth (تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹)

معمولا مناطق خارج از محدوده شهری بدون جمعیت و یا مناطق ممنوعه و نظامی و حفاظت شده و یا مناطق مرزی فاقد نقشه هوایی ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم هستند.

تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳  بر اساس شرایط و مساحت ملک متفاوت است.

مهمترین اصل در تعیین روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ این است که آیا دور تا دور ملک دیوار کشی وجود دارد یا خیر؟

چه ملک هایی نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند؟

اگر ملک شما زمین خالی با دیوار کشی است و یا به صورت خانه کلنگی است ، قطعا نیاز به نقشه برداری زمینی با دستگاه نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس دارد. اما در موارد زیر نیازی به نقشه برداری زمینی نیست. بلکه از نقشه یو تی ام UTM از طریق روش های تخصصی دیگر تهیه می شود.

 1. اگر ملک مورد نظر زمین خالی بدون دیوارکشی باشد، دیوارکشی زمینهای مجاور معیاری برای تعیین مرز این زمین قرار خواهد گرفت. اما اگر زمینهای مجاور نیز دیوارکشی نداشته باشند، نزدیک ترین قطعه زمین به زمین مورد نظر که دارای دیوارکشی است ملاک قرار میگیرد.

یعنی از طریق بررسی سیستم کاداستر محدوده زمین مورد نظر، کارشناس نقشه برداری می تواند معیاری برای تعیین مختصات دقیق گوشه های زمین مورد نظر پیدا کند بطوریکه مغایرتی با بانک اطلاعات کاداستر کشور پیش نیاید. لذا این کار تماما دفتری هست و نیاز به عملیات زمینی نقشه برداری ندارد.

البته برخی نقشه برداران آماتور که دسترسی به بانک کاداستر کشور ندارند ، سعی می کنند از طریق نقشه برداری زمینی و با کمک خود مالک گوشه های زمین مورد نظر را موقعیت یابی کنند که این روش خطای زیادی دارد و نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده از این طریق، ارزشی ندارد و مورد قبول ادارات ثبت نمی باشد.

لذا کارشناس نقشه بردار مربوطه جهت رفع مسئولیت خود، جمله ایی به نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده با این روش اضافه می کند که ” موقعیت گوشه های ملک توسط متقاضی معرفی شده است” یا “ مختصات یو تی ام ملک طبق تعرفه ی مالک “.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، با دسترسی به بانک اطلاعات کاداستر کشور، بهترین روش که مورد تایید و تاکید ادارات ثبت است را اتخاذ می کنند بطوریکه نقشه یو تی ام UTM تهیه شده طبق استاندارد های سال ۱۴۰۳ ، درجا تایید شود.

ناگفته نماند که تهیه نقشه یو تی ام UTM ملک مادر بسیار دشوارتر و پر هزینه تر از تهیه نقشه یو تی ام UTM خود ملک است اما متقاضی چاره ایی جز تحویل نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر به اداره ثبت ندارد.

اگر دقت کرده باشید در مورد ملک های مشاعی ، نقشه ی کاداستری که پایین سند تک برگی چاپ می شود نیز نقشه یو تی ام UTM پلاک مادر است که ممکن است چندین هکتار باشد.

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمین کشاورزی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM زمین مشاعی داخل پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

حتی در بعضی مناطق، پلاک ثبتی مادر، همان کل روستا است که این موضوع صدور سند تک برگی در آن منطقه را واقعا با چالش مواجه می کند.

 • مورد بعدی که نیاز به نقشه برداری زمینی برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ندارد مواردی است که ملک تحت تصرف عدوانی توسط ارگانهای دولتی مانند شهرداری و منابع طبیعی و … و یا اشخاص حقیقی قرار گرفته است بطوریکه مجوز استقرار دوربین و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک وجود ندارد.

در اینگونه موارد کارشناس نقشه برداری از روش های دفتری و اتصال به نقشه های ثبتی در بانک اطلاعات کاداستر کشور، پلاک ثبتی مورد نظر را شناسایی کرده و مختصات دقیق گوشه های آن را استخراج می کند.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
 • همچنین در شرایطی که مالک از محل دقیق ملک خود بی خبر است در حالیکه اصل سند مالکیت را در دست دارد. در این مواقع کارشناس رسمی امور ثبتی بر اساس اطلاعات مندرج در سند، محل دقیق گوشه های ملک را در بانک اطلاعات ثبتی پیدا می کند و نقشه یو تی ام UTM ملک را با مهر دادگستری تحویل متقاضی می دهد تا ادامه ی پروسه ی زنده کردن سند را از طریق دادگاه و اداره ثبت پیگیری کند.

به این نوع پروژه، عملیات جانمایی پلاک ثبتی گفته می شود که کارشناس رسمی امور ثبتی باید حتما نقشه ثبتی منطقه را داشته باشد تا بر اساس شماره قطعه و شماره پلاک ثبتی فرعی ملک ، بتواند از بین زمینهای منطقه، گوشه های زمین مورد نظر را مشخص کند.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی 78 سنگ لشگری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی طبق سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
 • در موارد اندکی نیز شیب زیاد زمین و پوشش گیاهی بسیار متراکم که عملا استقرار دستگاه های نقشه برداری در محل ملک و رویت مرز دقیق زمین را غیر ممکن می کند، از روش هایی غیر از روش نقشه برداری زمینی تهیه نقشه یو تی ام UTM انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد محاسبه مساحت زمینهای شیبدار با شیب زیاد این لینک را مطالعه کنید.
نقشه یو تی ام UTM وضع موجود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

در چه مواردی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ لازم نیست؟

همانطور که می دانید تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای اکثر موارد هنگام تشکیل پرونده در اداره ثبت الزامی است. مثلا برای تبدیل دفترچه ایی به سند تک برگی ، اجرای حکم دادگاه های ملکی ، تقسیم ماترک ملکی متوفی ، تفکیک و افراز زمینهای بزرگ و غیره.

اما در همه ی این موارد، در صورتیکه متقاضیان رسیدگی به یک پرونده ی واحد، چندین نفر باشند و نفر قبلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را انجام داده باشد و نقشه یو تی ام UTM را تحویل کارشناس مربوطه داده باشد که در پرونده بگذارد، لذا نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود است و دیگر لازم نیست متقاضیان دیگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه کنند.

بنابراین اگر یک پرونده مشترک با چند نفر دیگر در اداره ثبت دارید، بهتر است قبل از تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از اداره ثبت سوال کنید که پرونده را چک کنند و در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در پرونده موجود باشد، شما نیازی به تهیه مجدد آن نخواهید داشت.

البته اکثر افرادی که پرونده مشترک در اداره ثبت دارند ، به صورت مشارکتی نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را تهیه می کنند که هزینه ی آن را تقسیم کنند و هر کس سهم خود را پرداخت کرده باشد.

بخصوص در مواردی که ملک مشاعی است و مساحت ملک مادر بزرگ است. چرا که هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ برای پلاک ثبتی مادر طبق تعرفه رقم قابل توجهی می شود. مساحت ملک یکی از آیتم های تاثیرگذار در تعیین تعرفه است. لذا بهتر است نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی مادر برای ملک های مشاعی به صورت مشارکتی پرداخت بشود.

هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳

متاسفانه متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، قیمت اعلامی کارشناس برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳  را معیار انتخاب نقشه بردار قرار می دهند. در حالیکه قیمت پایین تر به معنای افت کیفیت نقشه یو تی ام UTM است و کیفیت پایین تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به معنای ناقص بودن یا خطادار بودن نقشه یو تی ام UTM است.

با توجه به اینکه پایه و اساس سند تک برگی شما ، نقشه یو تی ام UTM است ، در صورتیکه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ با کیفیت بالا تهیه نشود ، خطای آن به سند تک برگی انتقال پیدا می کند و در نتیجه سند تک برگی صادر شده نیز دارای خطا خواهد بود که ممکن است سالها بعد متوجه ان بشوید و ان زمان نه تنها مجبور به طی پروسه ی دشوار و هزینه بر اصلاح سند تک برگی خواهید شد، باید مجددا نقشه یو تی ام UTM با کیفیت بالا تهیه کنید و تحویل اداره ثبت بدهید تا کل پروسه ی صدور سند تک برگی مجدد انجام شود.

بنابراین توصیه می کنیم برای تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ ، از کارشناسان نقشه برداری مجرب که دارای اعتبار و شهرت کافی هستند استفاده کنید که هم مهر شناخته شده ایی دارند و نقشه یو تی ام UTM شما درجا تایید خواهد شد ، و هم احتمال خطا و یا نقص اطلاعات در نقشه یو تی ام UTM تهیه شده صفر باشد.

گروه کارشناسان ما متشکل از نقشه برداران پایه یک و پایه ارشد سازمان نظام مهندسی تهران و کارشناسان رسمی امور ثبتی دادگستری، دارای تجربه و اعتباری قابل توجه و شناخته شده توسط تمام ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی، هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را بر اساس تعرفه ی قانونی محاسبه کرده و به متقاضی اعلام می کنند.

لذا در صورتیکه کارشناسان متفرقه ، هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ را زیر قیمت برآورد شده توسط تیم ما اعلام کنند، یقین داشته باشید احتمال ناقص یا خطا دار بودن نقشه یو تی ام UTM تهیه شده توسط آنها بسیار بالا خواهد بود.

اگر نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ تضمینی می خواهید با ما تماس بگیرید و یا می توانید قبل از تماس با ما ، اعتبار و شهرت ما را از تمام ادارات ثبت و شهرداری ها استعلام کنید.

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ چقدر طول می کشد؟

بطور کلی تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ از یک روز تا یک هفته متغیر است. در مورد ملک هایی که نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری دارند ، شرایط جوی و عدم بارندگی بسیار اهمیت دارد. بنابراین گاهی ممکن است تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط نامساعد جوی عقب بیفتد. اما اگر هوا مساعد باشد معمولا بین یک الی چهار ساعت عملیات زمینی نقشه برداری تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ زمان می برد.

سپس دستگاه های نقشه برداری به دفتر کار آورده می شود تا تخلیه شده و ترسیمات و کارتوگرافی انجام شود. بخش دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM نیز بین یک الی سه روز کاری زمان میبرد که بستگی به پیچیدگی و حجم کار دارد.

اما در مورد ملک هایی که تهیه نقشه یو تی ام UTM آنها نیاز به انجام عملیات زمینی نقشه برداری ندارد، شرایط جوی بی تاثیر است و لذا بلافاصله پس از واریز مبلغ پیش پرداخت ، پروژه استارت می خورد و تماما دفتری است.

در بین انواع نقشه های یو تی ام UTM ، زمانبر ترین آن ، وقتی است که مالک محل ملک را نمی داند و کارشناس رسمی امور ثبتی باید محل دقیق گوشه های ملک را در بخش ثبتی نوشته شده در سند ، پیدا کند. این نوع پروژه معمولا دو هفته کاری زمان میبرد.

در سال ۱۴۰۳ گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

ثبت نام رایگان تبدیل قولنامه به سند

ثبت نام کاملا رایگان درخواست سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی توسط تیم ما در سریع ترین زمان انجام می شود به شرط اینکه تهیه نقشه یو تی ام UTM و تهیه گواهی تعیین مختصات و تعیین پلاک ثبتی (در صورت نیاز) توسط گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما انجام بشود.

همانطور که در جریان هستید، طبق قانون جدید الزامی شده است که تمام ملک های قولنامه ایی جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی در اسرع وقت اقدام کنند چرا که قولنامه به عنوان سند عادی بزودی فاقد اعتبار می شود.

روش تبدیل قولنامه به سند تک برگی، ثبت درخواست سند مالکیت بصورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود.

ثبت نام درخواست سند مالکیت رایگان نیست و هزینه ایی معادل ۱۳۰ هزار تومان دارد که بصورت آنلاین پرداخت می شود بحساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

اما برای ثبت نام درخواست سند مالکیت ،آپلود نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات ممهور به مهر نقشه بردار نظام مهندسی الزامی است.

بنابراین هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات نیز به هزینه ها اضافه می شود.

همچنین در صورتیکه پلاک ثبتی ملک در قولنامه ذکر نشده باشد، متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک خود را با کمک یک کارشناس رسمی امور ثبتی در بیاورد چرا که پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک باید در فرمهای ثبت نام نوشته شود.

بنابراین هزینه تعیین پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی نیز به هزینه اضافه می شود.

نقشه یو تی ام UTM ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

جهت اخذ سند تک برگی، تهیه نقشه یو تی ام UTM و تحویل آن به اداره ثبت مربوطه برای همه ی ملک ها ضروری و الزامی است. چه ملک هایی که قبلا سند دفترچه ایی داشته اند و اکنون قصد تبدیل سند دفترچه ایی به سند تک برگی را دارند، چه ملک هایی که قولنامه ایی (فاقد سند رسمی) هستند و برای اولین بار قرار است برایشان سند صادر بشود که قطعا بصورت سند تک برگی هست. چون سند دفترچه ایی دیگر منسوخ شده است و هرگز صادر نمی شود.

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM طبق دستوالعمل اداره ثبت برای همه ملکها اعم از قولنامه ایی یا سند دار یکسان است. نقشه یو تی ام UTM یعنی نقشه ایی که مختصات دقیق گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام UTM که یک سیستم مختصات جهانی است، مشخص شود بطوریکه محل دقیق گوشه های ملک بر روی کره زمین کاملا مشخص شود.

در زیر نمونه های نقشه یو تی ام UTM برای انواع ملک مسکونی کشاورزی باغ و … را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام سند ملک قولنامه ای نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

موقعی که سند تک برگی صادر بشود، نقشه یو تی ام UTM ملک بصورت نقشه کاداستر پایین سمت راست سند تک برگی چاپ می شود بطوریکه محل دقیق ملک در منطقه کاملا مشخص است و با ملک دیگری اشتباه گرفته نمی شود.

وکالت پیگیری سند تک برگ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند تک برگ ماده ۱۴۷ ملک قولنامه ایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

این یکی از مزیت های سند تک برگ است. سند های دفترچه ایی محل ملک را نشان نمی دادند و آدرس ملک در سند درج نمی شد، لذا خیلی وقتها ملک های هم قواره با هم اشتباه گرفته می شدند وموجب اختلافات ملکی و دعاوی حقوقی در دادگاه های ملکی می شد.

گواهی تعیین مختصات ملک قولنامه ایی برای ثبت نام درخواست سند

گواهی تعیین مختصات یک فرم با فرمت اکسل است که باید تمام قسمتهای فرم توسط نقشه بردار پر شده و ممهور به مهر نظام مهندسی بشود. اطلاعات مندرج در فرم گواهی تعیین مختصات شامل مشخصات متقاضی، مشخصات و شماره پروانه نظام مهندسی نقشه بردار، مشخصات ملک مانند مساحت و طولها و تعداد و مختصات یو تی ام UTM دقیق گوشه های ملک و مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) وسط ملک است.

لازم بذکر است که بدون نقشه یو تی ام UTM امکان تهیه گواهی تعیین مختصات نیست. چراکه اطلاعات مهم در فرم گواهی تعیین مختصات از روی نقشه یو تی ام UTM باید پر بشود.

بنابراین قدم اول تهیه نقشه یو تی ام UTM و سپس تهیه گواهی تعیین مختصات است.

ضمنا بهتر است که نقشه برداری که نقشه یو تی ام UTM را تهیه کرده است، گواهی تعیین مختصات را نیز انجام بدهد که دوگانگی کارشناس نقشه بردار ایجاد نشود. اما اگر نقشه یو تی ام UTM ملک خود را قبلا تهیه کرده اید و اکنون دسترسی به نقشه بردار قبلی ندارید، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد اگر فرم گواهی تعیین مختصات توسط نقشه بردار دیگری تهیه و ممهور بشود. بنابراین نگران نباشید.

در زیر نمونه گواهی مختصات جدید سال ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید:

تعیین پلاک ثبتی ملک قولنامه ایی برای ثبت نامدرخواست سند

یکی از قستهای مهم در تکمیل فرم درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ایی، پلاک ثبتی اصلی و فرعی و حوزه ثبتی می باشد. اگر پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در قولنامه ذکر شده باشد که فبها. در غیر اینصورت متقاضی باید پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک را توسط یک کارشناس رسمی امور ثبتی بدست آورد و در فرم درخواست سند مالکیت، درج کند.

تعیین پلاک ثبتی به این معنا است که بررسی شود آیا ملک پلاک فرعی مستقل دارد و یا جزو یک پلاک فرعی بزرگتر است و یا باقیمانده پلاک اصلی منطقه است و یا اساسا فاقد پلاک ثبتی است. لذا هر یک حالت های مذکور به معنای تعیین پلاک ثبتی می باشد.

بررسی اینکه ملک مورد نظر مشمول کدامیک از حالتهای فوق می شود ، فقط و فقط در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است و هزینه فارغ از نتیجه غیر قابل استرداد است.

برای تعیین پلاک ثبتی ملک، لازم است که کارشناس امور ثبتی به بانک اطلاعات ثبتی کاداستر کشور دسترسی داشته باشد و همچنین نقشه های ثبتی قدیمی منطقه را داشته باشد:

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی مفروز شده از پلاک ثبتی فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

با منطبق کردن نقشه ثبتی بر روی وضع موجود منطقه طی یک فرآیند تخصصی، پلاک ثبتی ملک مورد نظر مشخص خواهد شد.

تبدیل قولنامه به سند چقدر طول می کشد؟

یکی از پر تکرار ترین سوالات در مورد اخذ سند تک برگی برای ملک قولنامه ایی این است که تبدیل قولنامه به سند تک برگ چقدر طول می کشد.

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تبدیل قولنامه به سند تک برگ، ثبت درخواست است که به صورت آنلاین در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” است که در گذشته به ” ماده ۱۴۷ ” مشهور بود، انجام می شود و مستلزم آماده بودن نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات و دانستن پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک است.

این مرحله بین سه روز تا یک هفته زمان میبرد. البته تیم ما در سریع ترین زمان ممکن کار ثبت نام درخواست سند مالکیت برای ملک قولنامه ای را نهایی می کنند و کد رهگیری  یا همان شماره پرونده را اخذ می کنند.

در گذشته هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را دو سه نفر عقب می انداخت. اما اخیرا به دلیل رسانه ایی شدن بی اعتباری قولنامه ها و الزامی شدن تبدیل قولنامه به سند تک برگ برای همه ی ملک های قولنامه ایی، باعث هجوم متقاضیان شده است بطوریکه هر یک روز تاخیر در ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” نوبت را صد نفر عقب می اندازد.

لذا تاکید می کنیم در اسرع وقت جهت ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” با ما تماس بگیرید تا بدون اتلاف وقت پروژه را شروع کنیم.

وقتی ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” انجام شد، کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی ، کپی مدارک فنی مانند کپی نقشه یو تی ام UTM و گواهی تعیین مختصات به انضمام پرینت رسید ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه “ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” که توسط متقاضی اثر انگشت زده و امضا شده است ، با پست سفارشی به اداره ثبت مربوطه پست می شود.

دبیر خانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” پس از دریافت بسته پستی، به متقاضی پیامکی ارسال می کند مبنی بر اینکه بسته پستی تحویل گرفته شد و نوبت مراجعه حضوری به اداره ثبت متعاقبا از طریق پیامک اعلام خواهد شد.

بنابراین توصیه می شود بلافاصله پس از ثبت نام درخواست سند مالکیت در سامانه ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” ، مدارک را پست کنید چراکه در نوبت دهی تاثیر قابل توجهی دارد.

مرحله بعدی مراجعه حضوری به اداره ثبت و تحویل اصل مدارک است که پس از بررسی اولیه توسط کارشناس مربوطه، زمان بازدید از ملک توسط کارشناس به متقاضی اعلام می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل ملک حضور داشته باشد.

کارشناس اداره ثبت پس از بازدید از ملک و تایید اینکه ملک تحت تصرف متقاضی است گزارش کارشناسی را تنظیم می کند و تحویل هیات سه نفره ” قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ” میدهد تا رای نهایی صادر شود.

در صورت مثبت بود رای ، صدور سند تک برگی وارد مرحله نهایی می شود.

در صورت منفی بودن رای، متقاضی موظف است در فرصت تعیین شده ، نواقص و موانع فنی و حقوقی را برطرف نموده و پرونده مجددا مورد بررسی و صدور رای قرار خواهد گرفت.

پیامک تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه

پس از اینکه بسته پستی بدست دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف رسید، بررسی اولیه از نظر کامل بودن مدارک و اسناد انجام می شود و پیامک زیر برای متقاضی ارسال می شود:

متقاضی پرونده شماره ……………………………..
پرونده شما مورد رسیدگی قرار گرفت.
لطفاً جهت اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

که پس از مراجعه به سایت اطلاعیه زیر مشاهده می شود:

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت ملك ………..

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳جلسه هيات حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاءكنندگان زير در دبيرخانه هيات مستقر در اداره ثبت اسناد واملاك حوزه ثبت ملك كهريزك تشكيل و پرونده كلاسه ………………………… مربوط به تقاضاي خانم/آقاي اسماعيل متولي مبني بر صدور سند مالكيت براي قسمتي از / ششدانگ پلاك………………….واقع در بخش  …………. تشكيل ، سوابق و مدارك ارائه شده بررسي و با توجه به ضرورت بررسي وضعيت دقيق ملك و تصرفات متقاضي موضوع به كارشناس ارجاع و در اجراي مقررات ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مذكور آقاي خلخالی بعنوان كارشناس تعيين گرديد.

مقرر مي دارد دبيرخانه هيات مراتب را به كارشناس و متقاضي ابلاغ تا به اتفاق به محل وقوع ملك مراجعه وبا معاينه محل و عندالاقتضاء تحقيقات از فروشنده و مجاورين و ملاحظه تصرفات نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد.

-تطبيق نقشه ارائه شده با محل وقوع ملك و تعيين حدود جغرافيايي، حقوق ارتفاقي و شماره پلاك فرعي و اصلي ملك مورد تقاضا

-تعيين ميزان و نحوه تصرفات متقاضي و خريداري از مالك رسمي

-تعيين نوع و ميزان مستحدثات و اعيان احداثي

-تعيين ارزش عرصه و اعيان به تفكيك برمبناي قيمت منطقه اي

– اعلام نظر صريح مبني بر عدم وجود سابقه ملي و يا دولتي و يا موات نسبت به ملك مورد كارشناسي.

-اظهارنظر در خصوص مطابقت ميزان سهم مالك مشاعي با تصرفات وي در خصوص درخواستهاي مرتبط به مالكين رسمي مشاعي

در صورتي كه تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي محرز گرديد صورت جلسه كارشناسي تنظيم و پس از درج سلسله ايادي و اخذ شهادت شهود و مطلعين ومجاورين ، مراتب را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به دبيرخانه هيات ارائه نمايد.

دستمزد كارشناسي بعد از انجام كار و ارائه گزارش و تحويل پرونده به دبيرخانه هيات وفق مقررات پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه مدارک ارسالی ناقص باشد، پیامکی با متن زیر به متقاضی ارسال خواهد شد:

متقاضی پرونده شماره …………………………………………….
به دلیل وجود نواقص درج شده در سامانه تقاضای شما پذیرش نگردید.برای اطلاعات بیشتر به SabteMelk.ssaa.ir مراجعه کنید.
دبیرخانه هیات قانون تعیین تکلیف.

لذا متقاضی موظف است نواقص مدارک را برطرف کند و با مراجعه حضوری به اداره ثبت مربوطه نتیجه را پیگیری نماید.

به اطلاع می رساند:

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند و همچنین جهت تبدیل قولنامه به سند تک برگی ، تهیه کلیه نقشه ها و اطلاعات با کمترین هزینه انجام می شود و ثبت نام آنلاین درخواست سند تا تشکیل پرونده در اداره ثبت مربوطه بصورت رایگان انجام میشود.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

برای دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی درخواست صدر سند مالکیت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

آیا نقشه یو تی ام UTM اجباری است؟

بله تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM توسط نقشه بردار رسمی برای هر گونه تشکیل پرونده ملکی اجباری است. بدون تحویل نقشه یو تی ام UTM پرونده نقص مدرک می خورد و تا زمان تحویل دادن نقشه یو تی ام UTM پرونده به حالت تعلیق درمی آید.

در تمام ادارات ثبت، شهرداری تمام مناطق، تمام سازمانها و ارگانهای مربوط به امور اراضی و ملک مانند سازمان منایع طبیعی ، سازمان زمین شهری، سازمان جهاد کشاورزی و همچنین در تمام دادگاه های دعاوی ملکی مانند توقیف ملک، الزام به تنظیم سند مالکیت، تقسیم ما ترک اموال غیر منقول (ملکی) متوفی و .. تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM اجباری است.

لذا حتی توصیه می شود قبل از مراجع و اقدام برای تشکیل پرونده ملکی، نقشه یو تی ام UTM ملک مورد نظر را تهیه کنید و آماده به همراه داشته باشید. ارائه نقشه یو تی ام UTM در همان لحظه تشکیل پرونده، تاثیر مثبت بسزایی روی روند و سرعت کار در ادارات مربوطه خواهد گذاشت.

آیا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM تصرف در ملک لازم است؟

اساسا و در اکثر موارد متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف دارد. مانند زمانیکه جهت اخذ سند تک برگی از اداره ثبت و یا اخذ جواز ساخت از شهرداری اقدام می شود.

اما مواردی هم وجود دارد که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM در ملک تصرف ندارد. مانند زمانیکه ملم توسط ارگان دولتی یا شخص حقیقی تصرف عدوانی شده است.

یا مواردی که ملک از طرف سازمان منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی اعلام شده است و تحت تصرف سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است.

یا مواردی که متقاضی تهیه نقشه یو تی ام UTM قصد توقیف ملک و یا رای دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد.

در هر صورت تهیه نقشه یو تی ام UTM باید انجام بشود. اما اینکه ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا نیست در روش کار و هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM تاثیر دارد.

لذا لازم است نقشه بردار قبل از اعلام تعرفه و هرگونه اقدام برای تهیه نقشه یو تی ام UTM، از این مسئله مهم مطلع باشد که آیا ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM هست یا خیر.

همچنین اینکه نقشه یو تی ام به چه منظوری تهیه شده است و برای چه منظوری قرار است استفاده شود تاثیر مستقیم با اهمیت نقشه یو تی ام از نظر فنی و حقوقی دارد. این مهم تعیین کننده ی دقت و کیفیت نقشه یو تی ام و در نتیجه تعرفه نقشه تی ام در سال ۱۴۰۲ نیز می باشد.

به عنوان مثال وقتی نقشه یو تی ام به منظور صدور سند تک برگی تهیه شده است، دقت طولها و مساحت مندرج در نقشه یو تی ام بسیار اهمیت دارد چراکه همین اعداد مستقیما در سند تک برگی درج می شود و تا صد سال معیار خرید و فروش و اخذ پروانه ساخت و عوارض و غیره خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت هر متر زمین و ملک به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران، هیچ خطایی در اندازه طولها و مساحت قابل قبول نیست و منجر به بروز مشکلات قضایی و شکایت ها و پرونده هایی ملکی در دادگاه ها خواهد شد.

لذا نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت باید با دقیق ترین دستگاه های نقشه برداری تهیه شود و دقت و کیفیت کافی را داشته باشد.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت اصلاح سند (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر نقشه یو تی ام مثلا جهت درخواست انشعابات آب و برق و گاز در اداره آب و برق و گاز در سال ۱۴۰۲ باشد، برای این ادارات صرفا لوکیشن چهار گوشه ملک مهم است که در سیستم ثبت کنند و هر ملک از ملک های مجاور متمایز بشود.

بنابراین این نوع نقشه یو تی ام که قرار است به اداره آب  برق و گاز تحویل داده شود بار حقوقی و قضایی ندارد و لذا نیازی نیست بالاترین دقت را داشته باشد. این نوع نقشه یو تی ام ارزانترین نوع نقشه یو تی ام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره آب و برق و گاز جهت درخواست انشعاب جدید (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به شهرداری (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام UTM

همانطور که گفته شد روش تهیه نقشه یو تی ام UTM در زمانیکه ملک تحت تصرف متقاضی است با زمانیکه ملک در تصرف متقاضی نیست متفاوت است.

وقتی ملک تحت تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM است، روش این صورت است که اکیپ نقشه برداری و دستگاه های دقیق عملیات نقشه برداری (مانند دستگاه جی پی اس و دوربین نقشه برداری) در محل ملک مستقر می شوند و با بازدید از تمام قسمتهای داخل ساختمان از همکف تا پشت بام، نقشه یو تی ام UTM دقیق ملک را تهیه می کنند. در این روش نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه برداری نظام مهندسی می شود.

اما وقتی ملک در تصرف متقاضی نقشه یو تی ام UTM نیست، استقرار اکیپ نقشه برداری و دستگاه های نقشه برداری در محل ملک عملا امکان پذیر نیست چراکه ممکن است موجب درگیری بشود حتی اگر حکم قضایی داشته باشیم.

لذا در این حالت ترجیحا عملیات نقشه برداری میدانی انجام نمی شود. بلکه نقشه بردار از روش های تخصصی دیگر با اتکا به نقشه های ثبتی قدیمی و دسترسی به سیستم کاداستر و بانک اطلاعات ثبتی، ابعاد و موقعیت دقیق گوشه های ملک مورد نظر را بدست می آورد. البته در این روش، ممهور کردن نقشه یو تی ام UTM به مهر کارشناس رسمی دادگستری نیز الزامی است.

کاری که متقاضی باید انجام دهد این است که لوکیشن ملک را برای نقشه بردار ارسال کند تا نقشه بردار بر اساس لوکیشن ملک، اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی را استخراج کند.

جهت ارسال لوکیشن برای نقشه بردار به روش زیر عمل کنید:

روش کار به این صورت است که لینک لوکیشن ملک را برای ما به عنوان کارشناس رسمی امور ثبتی می فرستید تا ما لوکیشن ملک را تبدیل به مختصاتی منطبق با سیستم مختصات بانک اطلاعات ثبتی (یعنی سیستم مختصات یو تی ام UTM) کنیم.

جهت ارسال لینک لوکیشن ملک برای کارشناس امور ثبتی، لازم نیست به محل ملک بروید.

به همان روشی که برای تاکسی اینترنتی اسنپ استفاده می کنید می توانید آدرس ملک را روی نقشه گوگل مپ پیدا کنید و بعد گوشی را به حال عکس ماهواره ایی بگذارید تا با دیدن عکس هوایی منطقه راحتتر بتوانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید.

پس از یافتن ملک روی عکس هوایی گوشی موبایل کافیست انگشت خود را در وسط ملک فشار دهید تا لینک اشتراک گذاری در پایین صفحه نمایان شود.

اکنون لینک لوکیشن را برای ما ارسال کنید.

همچنین از صفحه گوشی موبایل اسکرین شات بگیرید و دور ملک را خط حدودی بکشید.

جانمایی پلاک ثبتی ملک روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب هم لینک لوکیشن و هم عکس هوایی ملک مورد را برای کارشناسان ما ارسال می کنید.

اپلیکشین “بلد” نیز یک اپلیکیشن بسیار کاربردی است چون در اپلیکیشن بلد ، پلاک شهرداری ملک روی هر ملک نوشته شده است. بنابراین اگر اسم کوچه و پلاک ملک را بدانید به راحتی می توانید روی نقشه زوم کنید و ملک مورد نظر در کوچه یا خیابان مورد نظر را پیدا کنید و با فشار دادن انگشت خود در وسط ملک، لینک لوکیشن ملک را برای ما شیر کنید.

همچنین متقاضیان می توانند وارد سایت “تهران من” شهرداری شوند و ملک خود را روی نقشه سایت شهرداری پیدا کنند تا با کلیک بر روی ملک مورد نظر مختصات یو تی ام آن نمایش داده شود. سپس از صفحه اسکرین شات بگیرند و برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

در مورد زمین های بزرگ مانند زمین های صنعتی یا کشاورزی،علاوه بر ارسال لینک لوکیشن وسط ملک، لازم است متقاضیان دور تا محدوده زمین را به صورت حدودی روی عکس هوایی گوشی موبایل خود خط بکشند و برای ما ارسال کنند.

یعنی وارد قسمت گوگل ارث یا عکس ماهواره ای گوش موبایل خود بشوند و از محدوده ملک اسکرین شات بگیرند و سپس دور تا دور ملک را خط حدودی بکشند و در واتساپ برای ما ارسال کنند.

در زیر روش کار به صورت تصویری نشان داده شده است:

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
محدوده پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM ملک مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین تهیه نقشه یو تی ام UTM به هر حال امکان پذیر است اما بسته به شرایط ملک روش ها و هزینه متفاوت خواهد بود.

آیا در نقشه یو تی ام UTM نام مالک نوشته می شود؟

یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان نقشه یو تی ام UTM این است که آیا نام مالک در نقشه یو تی ام UTM نوشته می شود؟

اولا اطلاعات مندرج در نقشه یو تی ام UTM در مورد مشخصات ملک مورد نظر مانند طولها، مساحت، مختصات یو تی ام UTM گوشه ها، آدرس دقیق، نام کوچه های اطراف در نقشه پیش زمینه (که نقشه دو هزارم ۱:۲۰۰۰ یا عکس هوایی منطقه است) و سال تهیه نقشه می باشد نه در مورد مالک.

به طور کلی ذکر نام مالک در نقشه طبق استانداردهای تهیه نقشه مجاز نمی باشد، کما اینکه مالک ممکن است تغییر کند و در این صورت آن نقشه دچار درج اطلاعات اشتباه می شود و از اعتبار ساقط می شود و مالک جدید مجبور می شود دوباره نقشه جدید تهیه کند.

اما وقتی در نقشه یو تی ام UTM نام مالک درج نشود، تا زمانیکه ملک تغییرات طول و مساحت نداشته باشد، نقشه یو تی ام UTM تهیه شده قابل استفاده است.

اما متاسفانه گاهی اوقات متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام UTM به نقشه بردار اصرار می کنند نام مالک در نقشه یو تی ام UTM درج بشود که با این کار اعتبار و استاندارد نقشه را خراب می کنند.

نقشه یو تی ام UTM برای ملکی که مالک محل ملک را نمی داند

در قسمتهای قبلی در مورد ملک هایی صحبت شد که متقاضی نقشه یو تی ام UTM ، آدرس و محل/لوکیشن دقیق ملک را می داند.

در برخی موارد مالک که اتفاقا سند دفترچه ایی منگوله دار ملک را در اختیار دارد، محل دقیق ملک را نمی داند. وقتی برای پیگیری ملک خود به اداره ثبت مراجعه می کند در همان ابتدای کار تشکیل پرونده، در مرحله تحویل نقشه یو تی ام UTM متوقف می شود.

چراکه طبق ضوابط مالک موظف است نقشه یو تی ام UTM ملک خود را تهیه و به کارشناس اداره ثبت تحویل دهد.

وقتی مالک به اداره ثبت اعلام می کند که محل دقیق ملک خود را نمی داند که بتواند نقشه بردار را جهت تهیه نقشه یو تی ام UTM سر ملک ببرد، نه تنها اداره ثبت کمکی نمی کند بلکه صورت بسیار بدی دارد که مالک حتی زحمت پیدا کردن ملک را به خود نداده است و توقع دارد اداره ثبت این مشکل شخصی را حل کند.

بنابرین توصیه می کنیم اگر سند دفترچه ایی منگوله دار قدیمی از ملک را داردی که ممکن به صورت موروثی به دست شما رسیده باشد یا حتی ممکن است خود شما شخصا ملک را خریداری کرده باشید اما با گذر زمان محل ملک را فراموش کرده اید، تا قبل از مشخص شدن محل دقیق ملک، به اداره ثبت مراجعه نکنید.

تعیین محل دقیق گوشه های ملک بر اساس اطلاعات مندرج در سند دفترچه ایی منگوله دار، صرف در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است. عملیات تعیین محل دقیق ملک تحت عنوان عملیات جانمایی پلاک ثبتی مصطلح است که کاری بسیار دشوار و تخصصی و البته گران قیمت است.

جانمایی پلاک ثبتی بر اساس شماره قطعه تفکیکی ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری – امور ثبتی است به شرطی که کارشناس مربوطه این اطلاعات را در بانک اطلاعات ثبتی خود داشته باشد.

قبل از هر اقدامی ابتدا باید جهت یافتن حدود تقریبی ملک با توجه به پلاک آن در بین سایر قطعات تفکیک شده از زمین مادر، نقشه ثبتی محدوده ملک موجود باشد. برخی از مالکین نقشه ثبتی منطقه ملک خود را در بین اسناد و مدارک قدیمی مرتبط با ملک دارند که باید این نقشه را به اضافه اصل سند دفترچه ای به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی تحویل دهند تا نقشه بردار اقدام به پیاده کردن ملک بر روی زمین نماید. کارشناس  برای عملیات جانمایی پلاک ثبتی به اطلاعات مندرج در صفحه اول تا چهارم سند دفترچه ای نیاز دارد.

در شکل زیر نمونه نقشه ثبتی را ملاحظه می فرمایید که موقعیت پلاک های ثبتی به تفکیک با ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره قطعه تفکیکی و حتی ذکر طول و عرض قطعه های تفکیکی آورده شده است.

نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه ثبتی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی مادر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

​​این نقشه های ثبتی قدیمی که در واقع نمی توان آنها را نقشه نامید، در واقع کروکی هایی هستند که باید طی یک پروسه پیچیده و تخصصی، که تنها در حیطه تخصص نقشه بردار رسمی امور ثبتی است،  ژئو رفرنس شوند.

 یعنی به زمین واقعی منطقه مورد نظر بچسبند تا مشخص شود هر قطعه زمین دقیقا کجا می افتد و به این ترتیب مختصات یو تی ام چهارگوشه هر قطعه زمین قابل استخراج است.

در شکل زیر چگونگی منطبق شدن نقشه ثبتی به زمین واقعی منطقعه آورده شده است: ( نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اکنون در این مرحله، نقشه بردار با توجه به متراژهای آورده شده در نقشه پلاک ثبتی و با توجه به عوارض طبیعی و مصنوعی موجود در محدوده پلاک مورد نظر با استفاده از دوربین نقشه برداری و سایر وسایل و تجهیزات نقشه برداری، حدود پلاک مورد نظر را بر روی زمین جانمایی و پیاده می نماید.

پس از مشخص شدن دقیق محدوده ملک یا زمین، نقشه بردار اقدام به نقشه برداری ملک پیاده شده به اضافه عوارض دور و بر آن جهت تهیه نقشه در سیستم مختصات  UTM یو تی ام و ممهور کردن آن به عنوان نقشه بردار رسمی امور ثبتی برای تحویل به اداره ثبت مربوطه می نماید.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار):

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به این ترتیب نقشه دفترچه ای قدیمی (سند اربعه) ملک بر اساس پلاک ثبتی، تبدیل به نقشه دقیق در سیستم مختصات UTM   یو تی ام می گردد که در آن مکان دقیق ملک بر روی زمین با حد و مرز دقیق و مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی امور ثبتی تایید گردیده است و همچنین مالک موقعیت ملک خود را بر روی زمین جهت بازدید کارشناس اداره ثبت پی کنی یا دیوار کشی می کند.

 نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی حکم سند جدید برای ملک یا زمین را دارد که جهت هرگونه معامله و یا فعالیت عمرانی اعم از ساخت و ساز، تغییر کاربری و .. به عنوان مبنا قابل استناد و استفاده می باشد. سند دفترچه ای بدون نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی، ارزش فنی ندارد.

اما سند دفترچه ای به انضمام نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی یک پکیج کامل هم از نظر حقوقی و هم از نظر فنی مهندسی است. به همین جهت است که اخیرا در تمام ارگانهای مرتبط به امور ملک و اراضی, مانند ادارات ثبت و شهرداری ها و سازمان زمین شهری و جهاد کشاورزی و غیره, ارائه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ملک جهت تشکیل پرونده الزامی است.

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی

در مورد ملک هایی که به صورت زمین خالی هستند و دیوارکشی ندارند، دیگر بحث اهمیت تحت تصرف بودن ملک برای انجام عملیات نقشه برداری مطرح نیست. چون ملک فاقد دیوارکشی به راحتی برای نقشه بردار قابل بازدید و نقشه برداری است.

اما اگر ملک های سمت غربی و شرقی زمین هم دیوارکشی ندارند، عملا انجام عملیات نقشه برداری میدانی بی فایده است. چون هیچ معیاری برای مرز زمین مورد نظر با زمین های مجاور وجود ندارد.

در این حالت نیز نقشه بردار باید نزدیک ترین زمین به زمین مورد نظر که دیوارکشی یا پی کنی آن در سیستم کاداستر کشور ثبت شده است را پیدا کند و بر اساس آن چیدمان قطعه زمین ها را انجام دهد تا به گوشه های ملک مورد نظر دست پیدا کند.

این عملیات کاملا دفتری است و لازمه آن دسترسی کارشناس به سیستم کاداستر کشور است. البته تعداد کارشناسانی که دسترسی به بانک اطلاعات ثبتی و سیستم کاداستر کشور دارند بسیار انگشت شمار هستند.

لذا قبل از اینکه نقشه بردار را انتخاب کنید و برای بازدید به محل ملک ببرید باید شرایط خاص ملک را به نقشه بردار اعلام کنید تا چنانچه نقشه بردار از پس چنین کاری برنمی آید، وقت خود را برای بازدید اتلاف نکند.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM برای ملک فاقد دیوارکشی آورده شده است. نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نتیجه کار کارشناسی تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک هم می تواند به صورت شفاهی به متقاضی اعلام بشود و هم به صورت کتبی در قالب نقشه یو تی ام گواهی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی دادگستری.

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام UTM سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گروه کارشناسان رسمی ما با سابقه ۲۰ ساله و شهرت خاص در انجام کلیه امور ثبتی با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی و نقشه های ثبتی قدیمی، تعیین پلاک ثبتی اصلی و فرعی کلیه مناطق تهران شهرری کهریزک حسن آباد کرج شهریار اسلامشهر پرند ساوجبلاغ دماوند پردیس رودهن بومهن و غیره را به صورت فوری انجام می دهند.

برای رفاه حال مشتریان آماده پاسخگویی به سوالات و بررسی اسناد و مدارک به صورت رایگان هستیم.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه یو تی ام ارزان ۱۴۰۳

تهیه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ طبق استانداردهای ادارات ثبت به منظور صدور سند تک برگی ، شهرداری ها به منظور صدر جواز ساخت و دستور نقشه، سازمان منابع طبیعی به منظور استعلام ملی بودن زمین، سازمان زمین شهری به منظور استعلام بایر دایر یا موات بودن زمین، سازمان جهاد کشاورزی به منظور اخذ جواز دیوار کشی انجام می شود.

در هر اداره و ارگانی که محل وقوع ملک مهم باشد، تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM الزامی است. یو تی ام UTM یک سیستم مختصات جهانی است که محل دقیق گوشه های ملک مورد نظر را روی کره زمین با دو آیتم X  و Y تعریف می کند.

محل وقوع ملک در تعریف عامیانه همان لوکیشن ملک است که با وجود گوشی های هوشمند و اپلیکیشن های نقشه محور مانند گوگل مپ ، ویز ، بلد و.. برای اکثر افراد در دسترس است.

اما لوکیشن با سیستم مختصات جغرافیایی تعریف می شود که سیستم مختصات یو تی ام UTM فرق دارد.

تبدیل مختصات جغرافیایی به مختصات یو تی ام فقط در تخصص مهندسین نقشه برداری می باشد.

ضمنا لوکیشن فقط یک نقطه از وسط ملک را نشان میدهد در حالیکه در نقشه یو تی ام مختصات دقیق همه گوشه های ملک آورده می شود.

انواع نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

با توجه به اینکه در ایران مالکیت بر اساس تصرف محرز می شود، نقشه یو تی ام UTM نیز بر همین اساس به دو نوع تقسیم می شود:

 1. محل وقوع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.
 2. مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک تهیه می شود

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک بر اساس شماره پلاک ثبتی مندرج در سند تهیه می شود.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند تا بعدا دستگاه را تخلیه کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را ترسیم کند.

زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

نمونه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است و عمدتا دیوارکشی یا فنس کشی دارد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام زمین باقیمانده نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مغایرت مساحت سندی با مساحت وضع موجود ملک به دلیل اجرای پخ طبق طرح شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، بطوریکه ملک ممکن است در تصرف دولت و یا تصرف عدوانی شخصی باشد (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، چندین برابر تعرفه تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمانی است که محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است.

چرا که بار حقوقی صحت محل وقوع ملک زمانیکه مالک در ملک تصرف دارد و کاملا قانونی دیوارکشی یا فنس کشی کرده است و ملک هیچ معارضی ندارد کاملا به عهده خود مالک است.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد ، کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی محل وقوع ملک را پیدا می کند و مسئولیت و بار حقوقی صحت محل وقوع ملک به عهده کارشناس است.

از نظر پیچیدگی عملیات و زمانبر بودن نیز تفاوت قابل توجهی بین دو حالت فوق الذکر وجود دارد.

لذا هنگامیکه هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM را استعلام می گیرید ، باید برای کارشناس مشخص کنید که آیا نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را می خواهید و یا اساسا از محل ملک اطلاعی ندارید و نیاز به جانمایی سند مالکیت دارید.

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

مدت زمان تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ به تفاوت بین دو نوع نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک و نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی برمی گردد.

زمانیکه محل وقع ملک برای مالک مشخص و در تصرف مالک است، نقشه بردار دستگاه نقشه برداری را در محل ملک مستقر می کند و دور تا دور ملک را با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس برداشت می کند که این عملیات بین یک تا سه ساعت زمان می برد.

سپس نقشه بردار به دفتر برمی گردد و دستگاه را تخلیه می کند و بر اساس اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ، نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک را با استفاده از نرم افزارهای مخصوص ترسیم نقشه مانند اتوکد ترسیم می کند.

کار دفتری تهیه نقشه یو تی ام UTM بین یک تا سه روز زمان میبرد.

 فایل نقشه یو تی ام UTM پسوند dwg دارد و بسیار مهم است که علاوه بر پلات کاغذی نقشه و فایل پی دی اف نقشه، فایل اتوکد با پسوند dwg را نیز از نقشه بردار دریافت کنید.

لازم به ذکر است که فایل اتوکد با پسوند dwg قابل باز شدن در گوشی موبایل نیست و فقط با نرم افزارهای مخصوص نقشه برداری باز می شود.

بنابراین کل پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM وضع موجود ملک ، بین یک تا سه روز زمان می برد.

اما زمانیکه مالک از محل وقوع ملک اطلاع ندارد و فقط سند مالکیت را دارد، نقشه بردار بر اساس اطلاعات مندرج در سند و با استفاده از نقشه های ثبتی قدیمی ، محل وقوع ملک را پیدا می کند و بر روی نقشه هوایی منطقه جانمایی می کند تا نقشه یو تی ام UTM جانمایی ملک تهیه شود.

بنابراین نقشه بردار برای شروع کار نیاز به اطلاعات خام مانند نقشه ثبتی قدیمی و همچنین دسترسی به نقشه کاداستر منطقه دارد. دسترسی به چنین اطلاعاتی که اطلاعات ثبتی نام دارد، برای تعداد بسیار معدودی از کارشناسان امکان پذیر است.

بنابراین اساسا تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی ، صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران رسمی امور ثبتی است که به بانک اطلاعت ثبتی دسترسی دارند.

لذا اولا پیدا کردن کارشناس رسمی امور ثبتی که اطلاعات منطقه مورد نظر را داشته باشد بسیار دشوار است.

و ثانیا انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی جهت پیدا کردن چهارگوشه دقیق ملک کاری دشوار و زمانبر است بطوریکه بین یک الی دو هفته زمان می برد.

هر چقدر کارشناس باتجربه تر باشد، بانک اطلاعات ثبتی کامل تری دارد و سریعتر می تواند کار را نهایی کند.

لذا دقت در انتخاب کارشناس که شهرت و تجربه خوبی داشته باشد، در مدت زمان انجام کار بسیار موثر است.

نقشه یو تی ام زمین های کشاورزی در سال ۱۴۰۳

زمین های کشاورزی نیز مانند سایر املاک غیر منقول مشمول الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM هستند.

زمین های کشاورزی برای گرفتن سند تک برگی و یا برای اخذ مجوز تغییر کاربری و به طور کلی برای هر موضوعی که محل وقوع ملک اهمیت داشته باشند، ملزم به تحویل نقشه یو تی ام UTM به سازمان و اداره مربوطه هستند.

در مورد زمین های کشاورزی ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

اولا اینکه در مورد زمین های کشاورزی به دلیل اینکه دیوارکشی ندارند، مرز دقیق زمین مشخص نیست. اکثرا مرز زمین با جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس مشخص شده است که امکان جابجایی وجود دارد و بنابراین قابل اتکا نیست.

لذا کار نقشه برداری زمینی نمی تواند کارگشا باشد. بهتر است تهیه نقشه یو تی ام UTM برای زمین های کشاورزی از طریق بانک اطلاعات ثبتی انجام شود که مرز دقیق زمینها در سیستم کاداستر کشور مشخص شده است. بدین ترتیب مرز دقیق زمین بر اساس بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود بطوریکه احتمالات جابجایی جوی آب یا ردیف درخت و یا فنس دیگر تاثیری در تهیه نقشه یو تی ام UTM نداشته باشد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نکته دوم در مورد زمین های کشاورزی این است که اغلب زمین های کشاورزی به صورت مشاعی هستند. یعنی قسمتی از زمین مادر هستند.

طبق قانون و دستورالعمل های فنی، در مورد ملک های مشاعی، نقشه یو تی ام UTM ملک مادر باید تهیه و تحویل داده شود. این قانون برای تمام ملک ها الزامی است. یعنی ممکن است مثلا ملک مورد نظر یک خانه کلنگی باشد که مالک به اندازه سه دانگ مشاع از ششدانگ را سهم دارد. لذا برای تهیه نقشه یو تی ام UTM باید نقشه کل ملک کلنگی را تهیه کندو نمی تواند نقشه نصف ملک را تهیه کند.

همین موضوع در مورد زمین های کشاورزی نیز صدق می کند. یعنی مثلا اگر مالک به اندازه ۱۰۰۰ مترمربع مشاع از ده هکتار زمین مادر سهم داشته باشدف نباید نقشه ۱۰۰۰ متر خود را تهیه کند. بلکه موظف است نقشه یو تی ام UTM کل ده هکتار را تهیه کند و تحویل دهد.

برای درک بهتر موضوع، می توانید سندهای تک برگ مشاعی را ملاحظه کنید. همانطور که می بینید در قسمت پایین سند که نقشه کاداستر ملک چاپ شده است، نقشه کل پلاک مادر دیده می شود.

یکی از معایب ملک های مشاعی این است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM ،مالک موظف است هزینه بالایی صرف کند چراکه باید نقشه یو تی ام UTM کل پلاک مادر را تهیه کند که مساحت ملک یکی از آیتم های اصلی در تعیین هزینه نقشه یو تی ام UTM است.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام UTM برای زمین کشاورزی مشاعی آورده شده است (نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹):

جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی عکس هوایی جهت تثبیت مرز زمینهای کشاورزی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام مشاعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه یو تی ام ارزان در سال ۱۴۰۳

با توضیحاتی که داده شده کاملا توجیه شده اید که تهیه نقشه یو تی ام UTM کار دشواری است که هم به دانش فنی بالا و هم در اختیار داشتن دستگاه های دقیق نقشه برداری که بسیار گران قیمت هستند، و هم تجربه و دسترسی به اطلاعات ثبتی وابسته است.

به علاوه اینکه کارشناس رسمی نقشه برداری باید نقشه یو تی ام UTM را ممهور کند در غیر اینصورت نقشه یو تی ام UTM فاقد اعتبار است.

در طیف وسیع انواع نقشه یو تی ام UTM با کاربردهای مختلف، نقشه یو تی ام UTM که برای صدور سند تک برگی تهیه می شود بالاترین اهمیت از نظر دقت سانتی متری و سخت گیرانه ترین دستورالعمل های فنی دارد. لذا طبیعتا بالاترین هزینه را مشمول می شود.

اما برخی موارد که نقشه یو تی ام UTM ملک جهت اخذ مجوز ها (مانند مجوز گلخانه) و یا انشعابات آب و برق و گاز و یا جهت استعلام هایی مانند استعلام حریم رودخانه و استعلام ارتفاع بالای ۱۸۰۰ تهیه می شود، محل حدودی وقوع ملک کافی است و نیاز به دقت سانتی متری ندارد.

لذا نقشه یو تی ام UTM برای این نوع کاربرد ها ارزان ترین نقشه یو تی ام UTM هستند که از نظر زمانی نیز یک روزه انجام می شود.

لذا لازم است هنگام استعلام قیمت/هزینه/تعرفه نقشه یو تی ام UTM، برای کارشناس نقشه برداری کاملا توضیح دهید که قصد تهیه نقشه یو تی ام UTM به چه منظوری و برای چه اداره یا سازمانی را دارید.

گروه کارشناسان رسمی نقشه برداری و امور ثبتی ما ، متشکل از کارشناسان سرشناس و خبره در کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظام مهندسی ، با دسترسی به کامل ترین بانک اطلاعات ثبتی در کمترین زمان و با منصفانه ترین هزینه آماده انجام انواع نقشه یو تی ام UTM برای همه ادارات ثبت و شهرداری ها ها و سازمان های مرتبط با امور اراضی مانند سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و غیره هستند.

جهت استعلام هزینه نقشه یو تی ام UTM می توانید همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید. ارتباط با ما در ساعات غیر اداری صرفا از طریق پیام رسان های واتساپ تلگرام سروش ایتا بله روبیکا مقدور است.

در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام UTM  دارید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و یا در واتساپ با ما ارتباط بگیرید تا در اسرع وقت موضوع شما را بررسی کنیم.​

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

یو تی ام آنلاین

در تمام اپلیکیشن های گوشی موبایل ، لوکیشن بر اساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است که برای تبدیل لوکیشن یا به عبارتی تبدیل مختصات جغرافیایی به مختصات یو تی ام این مقاله را مطالعه بفرمایید.

اگر کلمه لاتین یو تی ام UTM را در اپلیکیشن های اندروید یا اپلیکیشن های آیفون سرچ کنید لیست اپلیکیشن یو تی ام را مشاهده می کنید که UTM Geo Map در اولین رتبه قرار دارد.

http://s8.picofile.com/file/8364453084/google_Play.png

روش نصب اپلیکیشن یو تی ام مانند لقیه اپلیکیشن ها است. به راحتی دانلود و نصب می شود.

روش کار با اپلیکیشن یو تی ام

اپلیکیشن  UTM Geo Map را نصب کنید و بر روی دکمه Map Coordinates  بزنید و بعد روی دکمه GOTO GPS Location  بزنید . مختصات نقطه مورد نظر را به چهار صورت در سیستم های مختصاتی مختلف نمایش می دهد که در سطر سوم از مختصات های نوشته شده مختصات یو تی ام UTM ملک است این مختصات که دارای دو عدد شش رقمی و هفت رقمی است که هر دو دارای دو رقم بعد اعشار هستند که نشان دهنده دقت به سانتی متر است.

سطر اول نیز در واقع مختصات جغرافیایی ملک است که کاربردهای زیادی دارد.

http://s8.picofile.com/file/8364453300/utm_geo_map.png

برای اینکه از محل ملک خود اطمینان پیدا کنید لازم است که مختصات ملک را بر روی عکس ماهواره ای سرچ کنید تا عکس هوایی ملک و هم محدوده ملک را به وضوح ببینید.

بنابراین به قسمت satellite  در اپلیکیشن گوگل مپ گوشی موبایل بروید و مختصات جغرافیایی ملک را در قسمت سرچ وارد کنید. مختصات جغرافیایی ملک در واقع همان سطر اول از چهار سطری است که در اپلیکیشن  UTM Geo Map مشاهده کردید.

مختصات یو تی ام و مختصات جغرافیایی

مختصات جغرافیایی شامل طول و عرض جغرافیایی روی بیضوی است را بصورت کامل با تمام اعشار مثل ۳۵٫۷۴۵۱۱۵,۵۱٫۳۷۵۲۹۵  عبارت در موتور جستجوی گوگل سرچ نمایید می توانید محل ملک خود را بر روی نقشه و بر روی عکس هوایی ببینید. کافی است که گزینه Google MAP یا گزینه Google Earth  را انتخاب کنید.

http://s9.picofile.com/file/8364453376/google.png

http://s9.picofile.com/file/8364453568/googleEarth.png

اما لازم به تاکید است که تهیه نقشه یو تی ام UTM  ملک صرفا باید توسط نقشه بردار کارشناس رسمی انجام شود و هیچ اپلیکیشن و نرم افزاری وجود ندارد که بتواند نقشه یو تی ام UTM ملک را تولید کند. ​

آیا نقشه یو تی ام اجباری است؟

برای انجام هر کاری در ادارات ثبت از جمله درخواست سند تک برگی، نقل و انتقال سند، تصحیح سند، تعویض سند و غیره لازم است نقشه یو تی ام UTM  ملک توسط متقاضی تحویل اداره ثبت داده شود در غیر اینصورت روند انجام کار متوقف می شود.

گاهی اوقات متقاضیان اعتراض می کنند که چرا از همسایه یا دوست او نقشه یو تی ام UTM  خواسته نشده است اما اداره ثبت از او نقشه یو تی ام UTM  خواسته شده است.

لازم به تاکید است که اگر نقشه یو تی ام UTM  قبلا به اداره ثبت تحویل داده شده باشد و در پرونده موجود باشد، دیگر لازم نیست تهیه و تحویل شود.

بنابراین اگر ملکی نقشه یو تی ام UTM  خواسته نشده است به این معنی نیست که نقشه یو تی ام UTM  اجباری نیست. بلکه در پرونده ملک مورد نظر در اداره ثبت نقشه یو تی ام UTM  وجود داشته است بنابراین نیاز به تهیه مجدد نبوده است.

اما متاسفانه سیستم آنلاینی وجود ندارد که متقاضیان بتوانند چک کنند که آیا ملک شان نقشه یو تی ام UTM  در پرونده دارد یا اینکه مجبور به تهیه هستند.

بنابراین برای اکثر ملک ها یک وقفه اجباری برای تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM ایجاد می شود که ممکن است محاسبات زمانی را برای انتقال سند و وقت دفترخانه بهم بریزد.

لذا اکیدا توصیه می شود در صورتی که از اداره ثبت پیامک تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  دریافت کردید بدون هیچ تعلل و اعتراضی سریعا اقدام به تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  کنید. چراکه هیچ راه میانبری وجود ندارد و اداره ثبت به هیچ عنوان از الزام تهیه نقشه یو تی ام UTM  صرف نظر نخواهد کرد.

بنابراین اولا وقت و انرژی خود را اتلاف نکنید و سریعا جهت تهیه و تحویل نقشه یو تی ام UTM  به اداره وقت اقدام کنید و دوما از نقشه برداران سرشناس استفاده کنید که دائما در حال تهیه نقشه یو تی ام UTM  هستند و مهر آنها در ادارات ثبت شناخته شده است.

خانم مهندس آبکار کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی با سالها تجربه در تهیه انواع نقشه یو تی ام ، مهر شناخته شده ای در تمام ادارات ثبت و شهرداری ها دارند که تضمین می کنیم درجا تایید نقشه یو تی ام UTM  را اخذ می کنید و بدون نیاز به اصلاح نقشه بلافاصله وارد مرحله بعد می شوید.

طبیعی است در صورتی که نقشه یو تی ام UTM  توسط نقشه برداری تهیه شود که سرشناس نباشد کارمند مربوطه در اداره ثبت مجبور است نقشه یو تی ام UTM  را با دقت بررسی کند و حتی دستور اصلاح یا تغییر نقشه را بدهد.

در زیر نمونه هایی از انواع نقشه یو تی ام UTM  تهیه شده توسط نقشه بردار خانم مهندس آبکار را مشاهده می کنید:

نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام دوهزارم شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تودلی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه کاداستر

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی گفت: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

در پی تصویب طرح جامع کاداستری کشور و ابلاغ دستورالعمل ان به کلیه ادارات ثبت ، هر ملک باید در بانک اطلاعات ثبتی نقشه یو تی ام UTM  داشته باشد. بانک اطلاعات ثبتی شامل نرم افزار یو تی ام است که توسط بخش نقشه برداری اداره می شود.

بنابراین هر مالک نقشه یو تی ام ملک خود را تحویل اداره ثبتی می دهد تا در بانکگ اطلاعات ثبتی ذخیره شود و به عنوان سیستم کاداستر کشور روز بروز تکمیل شود تا جایی که همه ملک های موجود در سراسر ایران ، در سیستم کاداستر کشور ثبت شده باشند.

با تبدیل سندهای دفترچه ایی قدیمی به سند تک برگی و یا با اخذ هر سند جدید برای هر ملک جدید ، نقشه کاداستر محدوده ملک در پایین سندهای تک برگی جدید چاپ می شود:

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خرید آنلاین نقشه ۱/۲۰۰۰ یا ۱ ۲۰۰۰ یا یک دو هزارم

تهیه نقشه یو تی ام توسط دستگاه ها و نرم افزار یو تی ام مختص نقشه برداری انجام می شود. نقشه برداران عضو رسمی ادارات ثبت و شهرداری ها و تمام ادارات و ارگانهای مرتبط با امور زمین و ملک هستند مانند سازمان منابع طبیعی ، سازمان زمین شهری، سازمان امور اراضی و غیره.

مختصات یو تی ام گوشه های ملک بر روی نقشه یک دو هزارم ۱:۲۰۰۰ جانمایی می شود تا دید بهتری از محدوده ملک ایجاد شود. یعنی در واقع پیش زمینه نقشه یو تی ام ، نقشه هوایی با مقیاس یک دوهزارم ۱:۲۰۰۰ است.

گاهی متقاضی متوجه منظور شهرداری از تهیه نقشه یک ۲۰۰۰ نمی شود و به سازمان نقشه برداری کشور مراجه می کند و نقشه دوهزارم کاغذی و خام را خریداری می کند و یا به سایت سازمان نقشه برداری مراجعه می کند تا به صورت آنلاین سفارش نقشه دو هزارم بدهد. اخیرا در سایت سازمان نقشه برداری خرید نقشه به صورت آنلاین امکان پذیر شده است.

درست از که این نقشه ها قیمتی ندارد اما در واقع متقاضی اتلاف وقت و هزینه کرده است. چراکه نیازی نیست شما نقشه ۲۰۰۰ را تهیه کنید و به نقشه بردار تحویل بدهید تا جانمایی ملک را روی آن انجام دهد. خود نقشه بردارها فایل کامل نقشه ۲۰۰۰ را دارند. بنابراین تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که یک نقشه بردار کارشناس رسمی را انتخاب کنید و درخواست شهرداری یا اداره ثبت را عینا برای نقشه بردار توضیح دهید.

نقشه بردار باید با توجه به وضعیت و شرایط ملک ، بهترین و کامل ترین نوع نقشه یو تی ام UTM را تهیه و ممهور کند و تحویل متقاضی بدهد تا متقاضی به اداره ثبت یا شهرداری مراجعه کند و نقشه یو تی ام را تحویل کارشناس مربوط به پرونده خود بدهد.

البته اکیدا توصیه می شود از نقشه یو تی ام UTM چند نسخه کپی رنگی تهیه کنید و پس از اینکه کارشناس ادراه ثبت یا شهرداری اصل نقشه یو تی ام UTM را با کپی ان مطابقت داد کپی نقشه یو تی ام UTM  را در پرونده بایگانی کند بطوریکه اصل نقشه یو تی ام UTM را به شما برگردانند تا نزد خود در کنار ساید اسناد ملک نگهداری کنید.

نقشه یو تی ام ملک مانند سند مالکیت ملک یکی از اسناد مهم محسوب می شود. به همین دلیل است که هزینه تهیه نقشه یو تی ام UTM  نسب به سایر خدمات نقشه برداری گرانتر است و حتما باید ممهور باشد.

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام با زمینه نقشه یک دو هزارم ۱/۲۰۰۰ با ما تماس بگیرید.

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام و میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

هزینه یو تی ام ۱۴۰۳

اطلاع از هزینه تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ از این جهت اهمیت دارد که با توجه به پیشرفت قابل توجه طرح کاداستر کشور در حال حاضر یعنی سال ۱۴۰۳ تحویل نقشه یو تی ام از الزامات تشکیل هر گونه پرونده ملکی در ادارات مرتبط با امور ملک مانند اداره ثبت، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان زمین شهری و … در تمام استانها حتی شهرهای کوچک است.

تعرفه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ به تبعیت از تورم، افزایش ۴۰ درصدی داشته است که شامل هزینه دستگاه نقشه برداری، نیروی دفتری و کارشناس رسمی نقشه برداری است. البته هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ برای ملک های مختلف بر اساس شرایط ملک متفاوت است که باید به صورت موردی بررسی و برآورد شود.

شرایط ملک به دو صورت تعبیر می شود:

 1. شرایط فیزیکی ملک مانند لوکیشن، شیب زمین، مساحت ملک، تعداد گوشه های ملک، شکل متقارن یا نامتقارن ملک، وضعیت دیوارکشی و غیره…
 2. شرایط پرونده ملک مانند مشخص بودن محل دقیق ملک یا عدم اطلاع متقاضی از محل ملک، سند داشتن یا فاقد سند بودن ملک، وضعیت تحدید حدود ملک، در دسترس بودن سند یا مفقود بودن سند مالکیت، مشخصات پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک، مشخص بودن مساحت یا “حدی به حدی” بودن ملک و غیره…

که هر یک از شرایط فوق الذکر، نقشه یو تی ام مختص به خود را نیاز دارد که کارشناس رسمی نقشه برداری و امور ثبتی با توجه به این شرایط هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ را برآورد می کند.

محدوده خدمات نقشه برداری ما جهت تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳، تهران و حومه تهران شامل کرج هشتگرد دماوند رودهن بومهن فیروزکوه فشم شهرری اسلامشهر شهریار قرچک ورامین کهریزک و … می باشد.

لذا خواهشمند است متقاضیان شهرستان ها از تماس با ما خودداری کنند و به نقشه برداران مستقر در منطقه محل وقوع ملک مراجعه کنند. دقت بفرمایید که محل وقوع ملک مهم است نه محل سکونت متقاضی.

لذا متقاضیان محترم ساکن تهران که ملک شان در شهر دیگری واقع است، لطفا با نقشه بردار شهر مورد نظر تماس بگیرند.

همچنین شرکت ما هیچ شعبه دیگری در شهرهای دیگر ندارد و هیچ شماره تماس یا توصیه ایی در مورد نقشه برداران سایر شهرها ندارد.

روش درخواست تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

با توجه به دسترسی همگان در سال ۱۴۰۳ به اپلیکیش های ارتباطی، راه های ارتباط ما با متقاضیان از طریق تمام اپلیکیشن های واتساپ تلگرام سروش بله ایتا روبیکا امکان پذیر است.

لذا جهت درخواست تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳، ابتدا تماس تلفنی بگیرید تا به سوالات ما در مورد وضعیت ملک و هدف از تهیه نقشه یو تی ام و اینکه برای چه اداره یا ارگانی پاسخ دهید تا با توجه به وضعیت پرونده ملک ، اسناد و مدارک  اطلاعات مورد نیاز کارشناسان به اطلاع شما برسد.

سپس با استفاده از هر یک از اپلیکیشن های نامبرده، مدارک مورد نظر کارشناسان ما را به صورت اسکن و یا عکس واضح ارسال بفرمایید تا برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام ۱۴۰۳ به صورت کاملا کارشناسانه انجام شود.

در صورت توافق متقاضی با هزینه اعلامی، نام کامل و شماره تماس متقاضی جهت تنظیم قرارداد را اعلام می کند.

ظرف کمتر از یک ساعت اسکن ممهور قرارداد برای متقاضی ارسال می شود.

زمان شروع پروژه از روز واریز پیش پرداخت می باشد.

در صورتی که پروژه نیاز به بازدید یا نقشه برداری میدانی داشته باشد، روز و ساعت حضور کارشناس نقشه برداری در محل ملک متعاقبا به متقاضی اعلام خواهد شد.

لازم به تاکید است که شماره پروانه کارشناس مربوطه جهت انجام هرگونه استعلام و یا تحقیق در مورد کارشناس، در قرارداد درج شده است.

یو تی ام یعنی چه؟

به طور کلی نقشه یو تی ام UTM اصطلاحی تخصصی است که جزو لاینفک امور مربوط به زمین و ملک و سند است.

اولین جایی که مالک اصطلاح نقشه یو تی ام UTM را می شنود از نقشه بردار اداره ثبت و یا شهرداری است.

این اصطلاح چون یک کلمه لاتین است ممکن است شما را که برای اولین بار آن را می شنوید شوکه کند.

یو تی ام یک سیستم جهانی است که در آن هر نقطه از کره زمین مختصات منحصر به فردی دارد که با مختصات یو تی ام به آن منسوب می شود. طرح جامع کاداستر کشوری نیز که از سال ۱۳۸۹ به تمام ادارات ثبت ابلاغ شد، بر پایه همین سیستم است. به طوری که در تمام ادارات ثبت ، شهرداری ها ، اداره منابع طبیعی، سازمان زمین شهری، سازمان مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و سایر ادارات و ارگانها و سازمانهای مرتبط با امور اراضی و ملک باید بر اساس همین سیستم پرونده های ملکی را تنظیم کنند تا به صورت یکپارچه یک سیستم مدیریت الکترونیکی املاک مشترک در کشور تدوین شود.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای نقشه ای است که در آن گوشه های دقیق ملک با حروف انگلیسی ABCDEF…. و یا با شماره های  123456……… مشخص شده است و در جدولی معروف به جدول مختصات یو تی ام UTM  برای هر گوشه دو عدد شش رقمی و هفت رقمی درج شده است. رقم های بعد از ممیز نشان دهنده دقت مختصات است که معمولا تا دو رقم اعشار کافی است چون دو رقم اعشار نشان دهنده دقت سانتی متری است که برای ادارات ثبت و شهرداری ها کافی است.

با توجه به اینکه در تهران اکثر ملک ها تحت ساخت و ساز قرار گرفته اند و سند تک برگی دارند بنابراین چهارگوشه دقیق اکثر ملک ها در بانک سیستم کاداستری دارات ثبت و شهرداری ها ثبت شده است. لذا اگر ملکی کلنگی باشد و بخواهد سند تک برگی اخذ کند با توجه به گوشه های تثبیت شده همسایه شرقی یا همسایه غربی می توان گوشه های این ملک را نیز با دقت بسیار بالا تثبیت کرد که این کار توسط هر نقشه برداری به راحتی قابل انجام است.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM  ملک در منطقه ساخته شده آورده شده است. همانور که می بینید همه ملک ها طبق نقشه ثبتی در کنار هم چیده شده اند بطوریکه گوشه های هر ملک هم از سمت غربی و هم از سمت شرقی توسط ملک های دیگر تثبیت شده است.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تطبیق طول و عرض سندی با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تطبیق طول و عرض سندی با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در مورد ملک های حومه تهران بخصوص قسمت هایی که هیچ ساخت و سازی ندارد که بتواند ملاک تثبیت عرصه ملک های دیگر قرار گیرد ، تهیه نقشه یو تی ام UTM  دشوار تر و پیچیده تر خواهد بود بطوریکه قابل انجام توسط هر نقشه برداری نیست.

همانطور که گفته شد با توجه به اینکه دقت مورد تایید ادارات ثبت و شهرداری دقت سانتی متری می باشد، اظهارات مالک در مورد نشان دادن گوشه های ملک نیز نمی تواند ملاک انجام کار قرار گیرد چون اظهارات مالک دقت سانتی متری ندارد و صرفا به صورت حدودی و چشمی می باشد. البته بعضی مالکین که حتی حدودی هم جای ملک خود را نمی دانند چون چندین سال است که ملک را رها کرده اند.

لذا در این مواقع صرفا نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است که می تواند گوشه دقیق ملک را از بانک اطلاعات ثبتی استخراج کند بطوریکه دسترسی به جانمایی تمام قطعه زمین های منطقه بر اساس نقشه تفکیکی ثبتی داشته باشد. بنابراین پروسه تهیه نقشه یو تی ام UTM  برای این موارد زمانبر تر و بالطبع گران تر از نقشه یو تی ام UTM  ملک ساخته شده است.

در زیر نقشه یو تی ام UTM  برای ملک هایی که در مناطق بدون ساخت و ساز واقع شده اند را مشاهده می کنید که توسط توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار امور ثبتی تهیه شده است:

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند دفترچه ای قدیمی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام موقعیت سند طبق پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام موقعیت سند طبق پلاک ثبتی اصلی و فرعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند حدی به حدی برای تثبیت مرزهای دقیق پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطقه نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی زمین واقع در بخش ۱۱ تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منایع طبیعی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

گاهی اوقات نیز برای تهیه نقشه یو تی ام UTM   نیاز به تلفیق هر دو روش است. یعنی بعضی از گوشه ها را با استفاده از گوشه های تثبیت شده ملک های مجاور باید بدست آورد و برخی گوشه ها را با استفاده از نقشه ثبتی و اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی. نمونه نقشه یو تی ام UTM  زیر تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نمونه ای از این نوع نقشه یو تی ام UTM   است:

نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام آدرس پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی زمین در نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

الزام تهیه نقشه یو تی ام برای صدور سند تک برگی

به سند پلاک ثبتی اصلی سند مادر می گویند و پلاک اصلی ها معمولاً به اسم بزرگ خاندان ها در ثبت شناخته می شود.

پلاک اصلی همان نام خانوادگی ملک می باشد و پلاک فرعی همان اسم کوچک می باشد .

سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
سند منگوله دار نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

دفتر فروعات در اداره املاک همان شجره نامه ما آدمها است …!!!

به عملیات جداسازی پلاک فرعی از اصلی تفکیک عرصه می گویند .

در هر عملیات تفکیک به هر قطعه تفکیکی شماره ای تعلق می گیرد که شماره قطعه تفکیکی می گویند.

۴ تفکیکی ۴ فرعی ۴۸ اصلی۲  تفکیکی ۱۰ فرعی ۴۸ اصلی ۱  تفکیکی ۹ فرعی ۴۸ اصلی ۴  تفکیکی ۱۲ فرعی ۴۸ اصلی ۳  تفکیکی ۱۱ فرعی ۴۸ اصلی۲  تفکیکی ۲ فرعی ۴۸ اصلی۱ تفکیکی ۱ فرعی ۴۸ اصلی
۸ تفکیکی ۸ فرعی ۴۸ اصلی۷ تفکیکی ۷ فرعی ۴۸ اصلی۶ تفکیکی ۶ فرعی ۴۸ اصلی۵ تفکیکی ۵ فرعی ۴۸ اصلی

 شماره پلاک فرعی آخرین عدد دفتر فروعات + ۱ می باشد که برای بالا می شود ۸+۱ یعنی ۹ برای شروع قطعه ۳ فرعی از ۴۸ اصلی در عملیات تفکیک دوم می باشد و ۳ فرعی از ۴۸ می شود مادرقطعه  9فرعی از ۴۸ و پلاک ۴۸ می شد مادر بزرگ .

در صورتی که اشتباه در دادن اسم در دفتر فروعات بوجود بیاید به عدد یکی از  پلاکهای  فرعی پلاک فرعی مکرر می گویند و کلمه مکرر اضافه می شود .

هر سند در صفحه اول فقط  اسم یک نفر را دارد .

نام : پلاک فرعی برای مثال ۹

نام خانوادگی : پلاک اصلی برای مثال ۴۸

نام پدر همان نام مادر : برای مثال ۳/۴۸

شماره شناسامه : شماره قطعه تفکیکی برای مثال ۱

کد ملی : شناسه ملی که هنوز اجرایی نشده

محل تولد : محل وقوع ملک برای مثال بخش یازده

نثشه تقسیمات نواحی ثبتی استان تهران و همچنین شهر تهران در نقشه زیر آورده شده است.

که به صورت جمله ای می شود  :

شش دانگ یک قطعه زمینی به شماره پلاک فرعی ۹ از ۴۸ اصلی مفروضی و مجزا شده از ۳ فرعی از اصلی مذکور (۴۸) به شماره قطعه ۲  تفکیکی واقع در بخش ۱۱ تهران .

در عملیات تجمیع به این صورت می شود :

۵/۴۷۱۴۲۳/۴۸۳۵/۴۸

اگر نام خانوادگی یکی بود همان می شد نام پلاک ثبتی و اگر یکسان نبود عدد بزرگتر را به عنوان پلاک اصلی انتخاب می کنند و از دفتر فروعات آن شماره پلاک فرعی را آخرین شماره موجود + ۱ می شود ولی در قدیم  در سند های دفترچه ای می شد ۵و۱۴۲۳و۳۵ فرعی از اصلی های ۴۷ و ۴۸ چون پلاک فرعی ماهیت تکست داشت ولی در دیتا بیس  سیستم جدید پلاک عددی است .

در شهرداری ها از یک حدی دیگر نمی توا ن بیشتر تفکیک عرصه را انجام داد .

در صفحه چهارم سند محیط ملک آورده می شود .

و فقط ۴ جهت اصلی در نوشتن حدود داریم .

اصول حدود :

 1. طول اضلاع : به متر  تا دورقم اعشار 
 2. حد فاصل ( هر عارضه ای که در منتها الیه ملکی واقع شده و دو ملک را از هم جدا می کند برای مثال پی کنی ، دیوار ، درب ، راه پله ، پنجره و دیوار ، خط فرضی  ( در پارکینگ ها ) ) برای جایی که درز انقطاع وجود دارد آن درز انقطاع چون انتهای ملک می باشد دیگر حد فاصل دیوار نیست بلکه خط فرضی درز انقطاع است ، برای عرصه خالی خط فرضی است  .
 3. نام ملک مجاور

مثال :شمالاً بطول هشت متر و ۲۲ سانتیمتر درب و دیواریست  حد فاصل خیابان ۱۰ متری یا یا راه پله .

 برای تعریف حدود یک ملک از داخل به آن ضلع نگاه میکنیم و آن جهت می شود جهت تعریف آن ضلع و شوع از شمال غرب می باشد و در جهت ساعت می چرخیم و این روال در کل کارهای ثبتی تکرار می شود .

برای پخ ها در یکی از جهت های اصلی باید تعریف شود و برای این کار نگاه میکنیم ببینیم که در کدام جهت کشیدگی بیشتر دارد .

اگر حد فاصل های متفاوت باشد باید در دوقسمت نوشته شود برای مثال قسمتی دیوار و قسمتی فنس

اگر مجاور ها متفاوت باشد برای مثال دو پلاک باشد باید طول مستقیم با یک نوع حد فاصل در دو سمت تعریف شود .

وقتی در مورد جهات اصلی حدود را می نویسیم همه شمالها در کنار هم قرار میگیرد و بعد به شرق ها و …

در ادامه شکل زیر را تعریف کرده ایم

شمالاً در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است

اول به طول ۱۵ متر دیار به دیوار طعه ششم تفکیکی

دوم به طول ۴ متر به دیوار خانه ابراهیم خان

سوم بطول ۱۰ متر دیور مشترک با خانه مزبور

شرقاً در دو قسمت

اول بطول ۲۰ متر درب و دیوار به خیابان ۱۵ ماری

دوم دیواری به صورت پخ به طول ۲متر و ۸۳ سانت به تقاطع دو خیابان

جنوباً به طول ۲۳ متر به خیابان ۱۲ متری

غرباً در دو قسمت

اول به طول ۱۵ متر دیواریست به پلاک ۴ ثبتی

دوم به طول ۱۱ متر دیواریست به طول ۱۱ متر به پلاک ۲ ثبتی

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی عبارت است از نقشه ای که علاوه بر اینکه موقعیت چهارگوشه ملک درسیستم مختصات یو تی ام در آن مشخص شده است، شماره پلاک ثبتی اصلی و فرعی ملک در آن درج شده و توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی ممهور شده است.

تنها این نقشه است که مورد تایید ادارات ثبت جهت پذیرفتن درخواست صدور سند مالکیت از طرف متقاضی است. در صورتی که نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک در بین اسناد و مدارک ارائه شده به اداره ثبت هنگام ثبت درخواست سند مالکیت وجود نداشته باشد در واقع پرونده متقاضی دارای نقص مدارک است و مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت تا زمانی که متقاضی نقشه یو تی ام پلاک ثبتی ملک را تهیه و به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام

 با توجه به اینکه یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان تهیه نقشه یو تی ام “نقشه یو تی ام چیست؟” می باشد، در این پست یک نمونه نقشه یو تی ام UTM با دقت سانتی متر جهت رفع ابهام و دادن یک دید کلی از نقشه یو تی ام UTM آورده شده است. همانطور که در نقشه ملاحظه می فرمایید، نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن موقعیت (محل وقوع ملک)، ابعاد و مساحت ملک با دقت سانتی متر و جدول مختصات یو تی ام UTM گوشه های ملک آورده شده است. به این ترتیب اگر به عنوان مثال نقشه یو تی ام جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و اخذ سند تک برگی مدنظر باشد، از روی این نقشه مساحت دقیق ملک و حدود اربعه ملک در سند درج می گردد و همچنین مختصات گوشه های ملک در سیستم اداره ثبت اسناد بایگانی می شود که هیچ شخص دیگری نتواند برای این ملک با این مختصات و موقعیت روی کره زمین سندی اخذ نماید که این امر از بسیاری کلاهبرداری ها و زمین خواری ها جلوگیری می کند. 

در صورتی که سند کنونی ملک شما از نوع سندهای دفترچه ای قدیمی معروف به اسناد اربعه می باشد، اینگونه اسناد به دلیل مشخص نبودن حدود دقیق زمین و در نتیجه نامعلوم بودن مساحت دقیق قطعه، از ارزش پایینی برخوردار بوده و شما در صورت انجام هرگونه اقدامی از قبیل معامله ملک، ساخت و ساز، تغییر کاربری و… موظف به تهیه نقشه دقیق از ملک در سیستم مختصات UTM می باشید. همچنین با توجه به تصویب کلیات طرح جامع کاداستر کشور در مجلس شورای اسلامی مورخ چهارشنبه ۲۱ خرداد سال ۱۳۹۳ ، مالکین موظف به نقشه برداری و ثبت ملک خود در این سیستم با ابعاد و حدود اربعه دقیق می باشند.   

لذا با توجه به اینکه عمدتاً ابعاد درج شده زمین در اسناد اربعه قدیمی با ابعاد واقعی قطعه ملک بر روی زمین تفاوت دارد، مالکی برنده است که زودتر از مالکین همسایه اقدام به رسمی نمودن ابعاد و مساحت زمین خود نماید. چراکه با فرض بزرگتر بودن مساحت قطعه بر روی زمین و با توجه به مرزهای تعین شده روی زمین از مساحت  تقریبی درج شده در سند اربعه، مالک موفق به ثبت رسمی مرزها و ابعاد قطعه در این سیستم با اندازه ای بزرگتر از عدد درج شده در سند قدیمی می گردد و هیچ یک از مالکین هم مرز با این قطعه پس از ثبت این قطعه در سیستم UTM و تایید آن از طرف نقشه بردار رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان، حق هیچ گونه تعرض و ادعایی نسبت به مرز و مساحت این ملک را نخواهند داشت.

در حالی که بنا به تجربه و به کرات دیده شده است قطعه زمینی که دیرتر از املاک هم مرز خود در قطعه مادر اقدام به نقشه برداری و تعیین مرز و مساحت می نماید، مجبور به پذیرش تمام خطاهای مساحتی و مرزی موجود در اسناد قدیمی غیردقیق قطعات مجاور و بعضاً ثبت مساحت ملک خود حتی با اندازه ای کوچکتر از واقعیت توافق و نوشته شده در سند قدیمی موقع تفکیک ملک مادر می گردد.

نقشه یو تی ام طول سندی ملک و مساحت وضع موجود با طول های سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طول سندی ملک و مساحت وضع موجود با طول های سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک پس اجرای پخ نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳

روش تهیه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ برای ملک های مختلف با شرایط و پرونده های مختلف قطعا متفاوت است. اما خروجی کار برای تمام ملک ها نقشه ایی هست که مختصات یو تی ام گوشه های ملک در آن درج شده است.

از خود اصطلاح یو تی ام که بگذریم، نقشه یو تی ام UTM انواع گوناگونی دارد که کاملا بستگی به دلیل تهیه و استفاده ای که از نقشه یو تی ام UTM قرار است بشود دارد.

بنابراین توصیه می کنیم در صورتی که نقشه بردار اداره ثبت یا شهرداری به صورت شفاهی به شما اعلام کرد که باید نقشه یو تی ام UTM  ملک خود را تهیه کنید و تحویل دهید تا پرونده ادامه پیدا کند، حتما از کارشناس مربوطه درخواست کنید روی کاغذ مختصرا بنویسد که به چه منظوری و با چه مهری.

همانطور که اطلاع دارید نقشه برداران کارشناس رسمی در ایران به دو دسته تقسیم می شوند. نقشه برداران کارشناس رسمی نظام مهندسی و نقشه برداران کارشناس رسمی دادگستری (عضو کانون کارشناسان و یا قوه قضاییه).

به طور کلی از نظر فنی مهر نقشه بردارارن نظام مهندسی برای نقشه یو تی ام UTM کاملا معتبر است اما در صورتی که هدف از تهیه نقشه یو تی ام UTM علاوه بر بار فنی ، دارای بار حقوقی هم باشد و یا به جهت استفاده در دادگاههای دعاوی ملکی باشد، مهر کارشناس رسمی دادگستری الزامی می شود که البته هزینه بالاتری هم دارد.

بنابراین همانطور که گفته شد، از نقشه بردار پرونده خود حتما درخواست کنید که دلیل تهیه نقشه یو تی ام UTM و مهر مورد نظر را کتبا برای شما بنویسند تا ما بتوانیم خدماتی دقیقا متناسب با پرونده شما ارائه دهیم.

به عنوان مثال اگر دستور تهیه نقشه یو تی ام UTM به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی نقشه دو هزارم داده شده باشد، مهر نقشه بردار کارشناس رسمی نظام مهندسی کفایت می کند.

اما اگر به مالک اعلام شود که به دلیل جا به جایی پلاک های ثبتی در محدوده ملکش، باید نقشه یو تی ام UTM تهیه شود، در اینجا چون موضوع یک موضوع حقوقی است و جا به جایی پلاک های ثبتی می تواند به معنی تجاوز به ملک های مجاور باشد، باید حتما نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری شود.

و یا در مواقعی که سندی وجود دارد که مالک یا وارثین از محل دقیق آن بی اطلاع هستند باید نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا در صورتی که ملک متصرف دارد، از طریق دادگاه خلع ید متصرف پیگیری شود. بنابراین این نوع نقشه یو تی ام UTM باید حتما ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی شود تا مورد قبول دادگاه به عنوان تامین دلیل قرار بگیرد. این نوع نقشه یو تی ام UTM که نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی نام دارد، از نظر هزینه ای در واقع گران ترین نوع نقشه یو تی ام UTM است. پراکه کل مسئولیت صحت و دقت تعیین موقعیت دقیق سند قدیمی دفترچه ای، به عهده کارشناسی است که نقشه را مهر کرده است. چون تمام پروسه دادگاه و خلع ید متصرف بر اساس همین جانمایی است که اگر نادرست باشد می تواند حتی به ابطال پروانه کارشناس رسمی منجر شود.

لذا توجه کنید تعیین هزینه نقشه یو تی ام UTM در سال ۱۴۰۳ بستگی به عوامل مختلفی دارد که باید بررسی شود.

امکان تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام UTM ممهور به مهر نقشه بردار کارشناس رسمی در واقع نتیجه نهایی در پروژه های نقشه برداری و امور ثبتی است.

اما گاهی پرونده مورد نظر پیچیدگی هایی دارد که علی رغم بررسی ها و تلاش های کارشناسان، امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  وجود ندارد.

در اکثر پروژه هایی که نقشه یو تی ام UTM صرفا از طریق نقشه برداری وضع موجود ملک تهیه می شود، مسئولیت هماهنگی در بازدید از ملک و رفع موانع احتمالی به عهده متقاضی است. البته در اکثر موارد همه چیز خوب پیش می رود و نقشه بردار بدون مشکل عملیات نقشه برداری را به اتمام می رساند.

اما موادی هم هستند که به عنوان مثال دسترسی به گوشه ای از ملک مستلزم این است که نقشه بردار وارد حریم همسایه های مجاور شود و نیاز به کسب اجازه برای ورود به ساختمان و یا دسترسی به پشت بام همسایه مجاور است. در این موارد اگر همسایه مجاور اجازه دسترسی نقشه بردار به قسمتهایی از ملک که نقشه برداری از آن قسمتها الزامی است را ندهد ، نقشه یو تی ام UTM  ناقص می شود و بنابراین نقشه بردار کارشناس رسمی نمی تواند نقشه ای را که نقص فنی دارد ممهور کند. بنابراین هزینه پرداخت شده به نقشه بردار استرداد نخواهد شد چون علت این مشکل مشکلات خاص دسترسی به ملک بوده است که باید از قبل توسط متقاضی مرتفع می شد.

بنابراین متقاضیان محترم دقت بفرمایید که حضور نقشه بردار در محل ملک برای انجام عملیات نقشه برداری، به منظور امتحان کردن امکان انجام نقشه برداری نباشد. متاسفانه برخی متقاضیان به محض اینکه مطمئن می شوند همسایه های مجاور امکان دسترسی به ملک را نمی دهند و یا مثلا بازید از پشت بام ملک به دلیل عدم استحکام و یا شیروانی بودن امکان پذیر نیست ، مدعی استرداد هزینه می شوند. در صورتی نقشه بردار و دستگاهها تماما در مدت زمان مورد نظر در اختیار پروژه بوده اند.

لذا رسما اعلام می کنیم که درسال ۱۴۰۳ در صورت عدم تکمیل اطلاعات نقشه برداری به دلیل موانع بازدید در محل ملک، مبلغ پیش پرداخت غیر قابل استرداد است و تعهد نقشه بردار برای تهیه نقشه یو تی ام UTM  فسخ می شود.

در مورد پروژه هایی که نیاز به نقشه برداری زمینی ندارند و در واقع پروژه های امور ثبتی هستند، نتیجه کار کارشناسی به صورت نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی و یا نقشه یو تی ام UTM  گواهی پلاک ثبتی می باشد.

در این پروژه ها که به مراتب پیچیده تر و تخصصی تر و البته گرانتر از نقشه یو تی ام UTM  معمولی است، باید بررسی های تخصصی طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات ثبتی انجام شود. در صورتی که نتیجه مورد پسند متقاضی بود که فبها. اما در صورتی که نتیجه کارشناسی خوشایند متقاضی نبود، متقاضی نمی تواند کارشناس را تحت فشار قرار دهد که به هر نحوی نقشه یو تی ام UTM  مورد نظر متقاضی را ممهور کند و تحویل دهد.

بسیاری از این نوع نقشه یو تی ام UTM در واقع به عنوان سندی برای دادگاه های ملکی و یا معاملات ملکی در سال ۱۴۰۳ قرار می گیرند. بنابراین نتیجه باید کاملا منطبق بر واقعیت و خالی از هرگونه اظهار نظر شخصی کارشناس و یا جهت گیری متقاضی باشد.

گاهی اوقات نیز اسنادی که توسط متقاضی ارائه می شود، سند رسمی نیست. مثلا قولنامه های دست نویسی که البته از نظر حقوقی معتبر است . اما از نظر فنی ممکن است دارای اشکالاتی مانند اشتباه نوشته شدن پلاک ثبتی و غیر دقیق بودن مساحت و حدود اربعه باشد. در مورد این نوع اسناد نیز نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی قابل تهیه و ممهور کردن است اما به شرط اینکه اطلاعات مندرج در اسناد اطلاعات درستی باشد. به عنوان مثال پلاک ثبتی اصلی سعادت آباد پلاک ۱۱۶ است اما در قولنامه دستی علی رغم اینکه ذکر شده است زمین در سعادت آباد وقاع شده است، پلاک ثبتی اصلی اشتباها ۲۲۷ درج شده است. بنابراین کارشناس مجبور است بقیه موارد و شماره های مندرج در قولنامه را به دقت بررسی کند که اگر در بقیه موارد نیز اشتباهاتی دیده می شود که عملیات جانمایی پلاک ثبتی را اساسا غیر ممکن می کند، به متقاضی اعلام می شود که تهیه نقشه یو تی ام UTM جانمایی پلاک ثبتی عملا غیر ممکن است و اسناد شما به دلیل ایرادات اساسی رسما فاقد اعتبار است.

لذا عدم امکان جانمایی پلاک ثبتی یا به عبارتی عدم امکان تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی به دلیل عدم توانایی کارشناس نیست. بلکه به دلیل ایرادات قابل توجه و اساسی در اسناد متقاضی است. لذا در اینگونه موارد وجه واریزی به عنوان پیش پرداخت ، غیر قابل استرداد خواند بود.

اما در مواردی که تهیه نقشه یو تی ام UTM به دلیل نقص اطلاعاتی یا عدم توانایی کارشناس باشد، کل هزینه واریزی استرداد خواهد شد.

بنابراین توصیه می کنیم قبل از اینکه به ما مراجعه کنید، از صحت و اعتبار اطلاعات و اسناد خود اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال می توانید به دفترخانه ای که سندها تنظیم شده است مراجعه کنید و یک رونوشت از اسناد خود دریافت کنید و مطمئن شودی آن برگه ای که دست شماست با آنچه در دفترخانه ثبت شده است یکسان است، بدون هیچ گونه غلط تایپی در شماره ها.

از آنجاییکه در سال ۱۴۰۳ کار جانمایی پلاک ثبتی  بر اساس شماره پلاک اصلی و فرعی ملک انجام می شود، کوچکترین اشتباهی در شماره ها به معنی اشتباه شدن جانمایی است. یعنی آدرس ملک دیگری به جای ملک واقعی استخراج می شود و مسبب این اشتباه قطعا کارشناس نیست.

نقشه بردار رسمی نقشه یو تی ام

لذا می توانید جهت استعلام دقیق تعرفه نقشه یو تی ام ، برآورد هزینه تهیه نقشه یو تی ام و هزینه نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ از طریق واتساپ با ما ارتباط بگیرید و یا در ساعات اداری تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

تعرفه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

تعرفه جدید نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳ از اواخر فروردین ماه اعمال می شود که معمولا ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش تعرفه نسبت به سال گذشته دارد ولی تا آخر سال بدون تغییر خواهد بود.

فاکتورهای موثر در تعرفه نقشه یو تی ام متنوع هستند بطوریکه نمی توان یک عدد مشخصی را به عنوان تعرفه نقشه یو تی ام تعیین کرد بلکه هر پروژه بر اساس این فاکتورها ارزیابی و به صورت کاملا موردی تعیین تعرفه می شود.

اما در کل در سال ۱۴۰۳ تعرفه نقشه یو تی ام از سه میلیون تومان به بالا است.

لذا خواهشمند است برای سوال در مورد تعرفه نقشه یو تی ام مشخصات و شرایط کامل ملک به اضافه اینکه برای کدام اداره یا ارگان و به چه منظوری باید نقشه یو تی ام تهیه شود را شرح دهید و در صورت لزوم تصویر اسناد و مدارک خود ملک را برای کارشناسان ما ارسال کنید.

در غیر اینصورت از اعلام تعرفه نقشه یو تی ام معذوریم چراکه باعث ایجاد اختلاف تعرفه بین کارشناسان نقشه برداری و در نهایت موجب سردرگمی متقاضیان می شود.

اعلام تعرفه نقشه یو تی ام از کارشناسان نقشه برداری مختلف قاعدتا نباید اختلاف قابل توجهی داشته باشد البته به شرط اینکه نقشه بردار کاملا اشراف داشته باشد به اینکه نقشه یو تی ام با چه مشخصاتی و برای چه اداره ایی قراراست تهیه شود و تعرفه نقشه یو تی ام بر همین اساس برآورد شود.

معمولا نقشه برداران تازه کار که هنوز تجربه کافی در تهیه نقشه یو تی ام ندارند تسلط کافی در برآورد تعرفه نقشه یو تی ام مورد نظر را ندارند و به همین سبب اولا تعرفه نقشه یو تی ام را کمتر از واقعیت اعلام می کنند و ثانیا در ادامه کار مجبور به افزایش هزینه اعلامی می شوند و یا اینکه نقشه یو تی ام را با آن کیفیت و دقت مورد نیاز نمی توانند تهیه کنند.

بنابراین متقاضیانی که به دنبال ارزانترین قیمت برای تعرفه نقشه یو تی ام هستند لطفا با ما تماس نگیرند. با توجه به اعتبار و تجربه گروه کارشناسان رسمی ما، قطعا تعرفه اعلامی ما جزو ارزانترین ها نخواهد بود چون شعار ما این است که نقشه یو تی ام تهیه شده توسط ما، در جا تایید سازمان و ادارات را خواهد گرفت. بنابراین باید با کیفیت ترین و دقیق ترین و کاملترین نقشه یو تی ام باشد.

لذا این مشخصات با قیمت / تعرفه ارزان مقدور نیست. برای ما اعتبار و شهرت به بهترین بودن بسیار با اهمیت تر از جذب مشتری است.

ارزان ترین نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

با توجه به تنوع نقشه یو تی ام و تنوع ارگانها و سازمانهایی که باید نقشه یو تی ام به آنها تحویل شود، می توان گفت که ارزان ترین تعرفه برای نقشه یو تی ام در سال ۱۴۰۳ نقشه ایی است که بار حقوقی ندارد.

همانطور که می دانید در ادارات ثبت، شهرداری ها، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، اداره آب و برق و گاز، دادگاه پرونده های ملکی و به طور کلی هر اداره و سازمانی که به نحوی با امور اراضی و ملک در ارتباط باشد ، تهیه نقشه یو تی ام را هنگام تشکیل پرونده الزامی شده است.

اینکه نقشه یو تی ام به چه منظوری تهیه شده است و برای چه منظوری قرار است استفاده شود تاثیر مستقیم با اهمیت نقشه یو تی ام از نظر فنی و حقوقی دارد. این مهم تعیین کننده ی دقت و کیفیت نقشه یو تی ام و در نتیجه تعرفه نقشه تی ام در سال ۱۴۰۳ نیز می باشد.

به عنوان مثال وقتی نقشه یو تی ام به منظور صدور سند تک برگی تهیه شده است، دقت طولها و مساحت مندرج در نقشه یو تی ام بسیار اهمیت دارد چراکه همین اعداد مستقیما در سند تک برگی درج می شود و تا صد سال معیار خرید و فروش و اخذ پروانه ساخت و عوارض و غیره خواهد بود.

با توجه به افزایش قیمت هر متر زمین و ملک به خصوص در کلان شهرهایی مانند تهران، هیچ خطایی در اندازه طولها و مساحت قابل قبول نیست و منجر به بروز مشکلات قضایی و شکایت ها و پرونده هایی ملکی در دادگاه ها خواهد شد.

لذا نقشه یو تی ام جهت تحویل به ادارات ثبت باید با دقیق ترین دستگاه های نقشه برداری تهیه شود و دقت و کیفیت کافی را داشته باشد.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت صدور سند تک برگی (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ملک و گذرها نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک و گذرهای مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره ثبت جهت اصلاح سند (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام اضافه طول نقشه یو تی ام اضافه مساحت نقشه یو تی ام اختلاف مساحت سند با وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما اگر نقشه یو تی ام مثلا جهت درخواست انشعابات آب و برق و گاز در اداره آب و برق و گاز در سال ۱۴۰۳ باشد، برای این ادارات صرفا لوکیشن چهار گوشه ملک مهم است که در سیستم ثبت کنند و هر ملک از ملک های مجاور متمایز بشود.

بنابراین این نوع نقشه یو تی ام که قرار است به اداره آب  برق و گاز تحویل داده شود بار حقوقی و قضایی ندارد و لذا نیازی نیست بالاترین دقت را داشته باشد. این نوع نقشه یو تی ام ارزانترین نوع نقشه یو تی ام است.

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به اداره آب و برق و گاز جهت درخواست انشعاب جدید (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام ثبت نام درخواست سند ماده 147 نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبت نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برای سند تک برگی ماده ۱۴۷نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه یو تی ام برای تحویل به شهرداری (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تعریض گذر جهت مشخص شدن مساحتی از ملک که در گذر شهرداری افتاده است نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

مهر کارشناسی نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

نقشه های یو تی ام حتما باید ممهور به مهر نقشه بردار تهیه کننده نقشه باشد. در غیر اینصورت در هیچ اداره و سازمانی در سال ۱۴۰۳ قابل قبول نیستند.

توجه بفرمایید که مهر نقشه یو تی ام باید مهر نقشه بردار باشد بطوریکه شماره پروانه نقشه بردار در مهر درج شده باشد. لذا نقشه های یو تی ام که توسط شرکتهای عمرانی و یا دفاتر خدمات الکترونیک تهیه می شوند در سال ۱۴۰۳ فاقد اعتبار هستند.

 کارشناسان نقشه برداری به دو گروه کارشناس نقشه برداری نظام مهندسی و کارشناس نقشه برداری قوه قضاییه تقسیم می شوند. معمولا برای اکثر نقشه های یو تی ام ، مهر نقشه بردار کارشناس نظام مهندسی کفایت می کند. اما در مواردی که نقشه یو تی ام علاوه بر اهمیت فنی ، از نظر حقوقی و قضایی نیز اهمیت دارد، لازم است که نقشه یو تی ام به مهر نقشه بردار رسمی قوه قضاییه ممهور شود.

گروه کارشناسان رسمی ما متشکل از تیم بسیار قوی و با تجربه از نقشه برداران خبره عضو رسمی نظام مهندسی و قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی در سال ۱۴۰۳ ، با توجه به شرایط ملک، نقشه یو تی ام را به هر نوع مهری که لازم باشد ممهور می کنیم.

دستگاه تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

تهیه نقشه یو تی ام صرفا در حیطه تخصص نقشه برداران است. لذا هیچ رشته و تخصص مشابهی اعم از عمران-ساختمان ، عمران-عمران، راه و شهرسازی و غیره..، صلاحیت تهیه نقشه یو تی ام را ندارند حتی اگر کار با دستگاه های نقشه برداری و روش تهیه نقشه یو تی ام را بلد باشند.

در تهیه نقشه یو تی ام بسته به شرایط ملک و دقت مورد نیاز، طبق دستورالعمل و تجربه، نقشه بردار از انواع دستگاه های نقشه برداری مانند دوربین نقشه برداری و دستگاه جی پی اس و متر لیزری و غیره.. استفاده میکند. البته نقشه بردار در روش انجام کار مختار است هر روشی که بهترین دقت را حاصل می کند انتخاب کند ولی هزینه دریافتی از متقاضی نیز در دستگاه و روش مورد استفاده تاثیر دارد.

بنابراین قیمت ارزان تر قطعا به معنای دستگاه و روش سطح پایین تر خواهد بود. گرچه متقاضی متوجه این موضوع نخواهد شد.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
دستگاه های نقشه برداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

بنابراین اگر قصد تهیه نقشه یو تی ام با کیفیت را دارید نباید تعرفه اعلامی کمتر را معیار انتخاب نقشه بردار قرار دهید . مگر اینکه خودتان عمدا قصد تهیه نقشه یو تی ام با کیفیت کمتر را داشته باشید و مسئولیت عدم تایید نقشه یو تی ام تهیه شده را بپذیرید.

نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی ما علاوه بر تضمین کیفیت و دقت، به دلیل ممهور شدن به مهر نقشه برداران رسمی بسیار معتبر و شناخته شده در تمام ادارت ثبت و شهرداری ها، تضمین می شوند که در جا تایید بشوند و نیاز به هیچ گونه اصلاح نداشته باشند.

در تمام ادارت ثبت و شهرداری ها، نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی خانم مهندس آبکار به عنوان نمونه های استاندارد نقشه یو تی ام مورد استفاده همکاران نقشه بردار در تهران و حتی شهرستانها می باشد.

با یک جستجوی ساده در گوگل (جستجو کنید نمونه نقشه یو تی ام) می توانید استفاده بسیار زیاد از نمونه نقشه های یو تی ام ما را ملاحظه کنید که تاییدی بر اعتبار گروه کارشناسان رسمی ما است.

دانلود نمونه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

همانطور که گفته شد با جستجوی کلمه نمونه نقشه یو تی ام در گوگل می توانید نمونه نقشه های یو تی ام تهیه شده توسط گروه کارشناسان رسمی خانم مهندس آبکا را به عنوان نقشه یو تی ام استاندارد رویت و حتی دانلود کنید.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام با انواع کاربرد برای سازمانها و ارگانهای مختلف را آورده ایم که بدون نیز به جستجو در گوگل بتوانید دانلود کنید.

نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تحدید حدود نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی سند برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه کادر طولها و مساحت دقیق قطعه ها از گذر تا گذر در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند دفترچه ای پلاک ثبتی اصلی و فرعی سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ثبتی جانمایی قطعات تفکیکی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی منطعه در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

البته گاهی اوقات به تشخیص نقشه بردار و یا به دلیل اینکه نقشه هوایی منطقه موجود نمی باشد، پیش زمینه می تواند به جای نقشه هوایی عکس هوایی باشد.

در زیر نمونه نقشه یو تی ام جانمایی ملک بر روی عکس هوایی منطقه را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی یو تی ام جانمایی حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

فرق نقشه یو تی ام با نقشه های دیگر سال ۱۴۰۳

ممکن است نقشه های زیادی را دیده باشید و یا به اداره ثبت و شهرداری تحویل داده باشید اما نقشه یو تی ام مشخصات منحصر بفردی دارد که آن را از نقشه های دیگر متمایز می کند.

گاهی اوقات مراجعه کنندگان به ادارات مربوط به امور اراضی و ملک مانند ادارات ثبت ، شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی، سازمان زمین شهری ، نقشه های قبلی ملک را تحویل کارشناس پرونده می دهند به امید اینکه به عنوان نقشه یو تی ام بپذیرند اما با اولین نگاه کارشناس به نقشه این جمله را می شنوند که این نقشه ،نقشه یو تی ام نیست. با تعجب می پرسند چرا؟

چون نقشه یو تی ام یک مشخصه بسیار بارز دارد و آن مختصات یو تی ام است که در نقشه درج می شود.

مختصات یو تی ام ممکن است به صورت جدولی که گوشه های ملک به ترتیب با شماره های ۱، ۲، ۳،۴… و یا حروف A,B,C,D,… درجدولی در حاشیه نقشه نوشته شده است باشد. و یا روی نقشه در کنار هر نقطه نوشته شود.

مختصات یو تی ام از دو قست تشکیل شده است که با X , Y نشان داده می شود. شامل عددهای شش رقمی برای X و هفت رقمی برای Y.

بنابراین نقشه یو تی ام باید به تعداد گوشه های ملک، مختصات یو تی ام داشته باشد. وگرنه نقشه یو تی ام نیست.

نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

به نقشه های زیر نگاه کنید. هیچکدام نقشه یو تی ام نیستند گرچه نقشه هستند.

نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طولها و مساحت دقیق وضع موجود ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه برداری ارتفاعی برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین با نقاط ارتفاعی و تعیین شیب زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

روش تهیه نقشه یو تی ام سال ۱۴۰۳

روش تهیه نقشه یو تی ام در پاسخ به سوال زیر مشخص می شود:

آیا متقاضی محل ملک را می داند یا نمی داند؟

بنابراین اولین سوالی که نقشه بردار از متقاضی نقشه یو تی ام می پرسد این است که آیا محل ملک مشخص است ؟ اگر بله آیا دیوارکشی دارد؟

در صورتیکه محل ملک مشخص باشد، نقشه برداری جهت تهیه نقشه یو تی ام با حضور کارشناس نقشه بردار به همراه دستگاه های دقیق نقشه برداری در محل ملک تهیه می شود و خروجی کار، نقشه یو تی ام وضع موجود نام دارد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام وضع موجود سال ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در صورتیکه محل ملک مشخص نباشد، کار تهیه نقشه یو تی ام باید توسط نقشه برداری که کارشناس رسمی امور ثبتی است انجام شود. این عملیات به جانمایی پلاک ثبتی معروف است و خروجی کار، نقشه یو تی ام پلاک ثبتی نام دارد.

متقاضیان نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی معمولا وراثی هستند که سندی را به ارث برده اند ولی به دلیل فوت مالک، بازماندگان از محل دقیق ملک بی اطلاع هستند. بنابراین از نظر حقوقی مالک هستند و سند دارند اما آدرس ملک را نمی دانند. لذا لازم است که اول محل دقیق ملک توسط نقشه بردار رسمی امور ثبتی پیدا بشود.

در صورتیکه پس از مشخص شدن آدرس / موقعیت دقیق ملک ، مشخص شود که ملک معرض دارد و شخص حقیقی یا شخص حقوقی (دولت) ملک را تصرف عدوانی کرده است، لازم است که مالکین پرونده ایی در شورای حل اختلاف جهت خلع ید متصرف تشکیل دهند.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی در سال ۱۴۰۳ را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام پلاک ثبتی تعیین موقعیت دقیق پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

لازم به تاکید است که تعرفه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی به دلیل بار حقوقی بالایی که دارد، چندین برابر نقشه یو تی ام وضع موجود است. چرا که در مورد نقشه یو تی ام وضع موجود، خود مالک مسئولیت صحت محل ملک را به عهده دارد. اما در مورد نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی، کل مسئولیت صحت موقعیت ملک به عهده نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی است.

البته نقشه بردارانی که صلاحیت و تجربه و اطلاعات کافی جهت انجام جانمایی پلاک ثبتی را دارند بسیار کمتر نقشه برداران عادی هستند.

گروه نقشه برداران رسمی امور ثبتی ما با مدیریت خانم مهندس آبکار، معروف ترین و خبره ترین گروه برای انجام کارهای جانمایی پلاک ثبتی هستند که در تمام ادارات ثبت و دادگاه ها شناخته شده هستند.

برای ارتباط با ما همه روزه در ساعات اداری تماس بگیرید و روزهای تعطیل از طریق پیامک یا پیام رسان های سروش ایتا بله روبیکا واتساپ و تلگرام اقدام کنید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

جانمایی ملک روی نقشه هوایی

جانمایی ملک روی نقشه هوایی منطقه به منظور تایید موقعیت ملک انجام می شود. به این معنا که محل دقیق گوشه های ملک روی نقشه هوایی منطقه که در آن تمام خیابان ها و قطعه ملک ها دیده می شود، با حروف ABCD..یا با اعداد ۱و۲و۳و۴و… مشخص می شود و همچنین مختصات دقیق این گوشه ها در جدول مختصات یو تی ام در حاشیه نقشه نوشته می شود.

برای فهم بهتر این مطلب در زیر نمونه هایی از جانمایی ملک روی نقشه هوایی را مشاهده می کنید. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار – کارشناس نقشه برداری و امور ثبتی).

نمونه نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام حدود سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام حدود سندی شمالا شرقا جنوبا غربا نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام عرصه و اعیان تعیین مساحت دقیق عرصه ملک و بنای احداثی در ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی نقشه هوایی برای تعیین محل و موقعیت دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
نقشه یو تی ام وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی طولها و مساحت دقیق در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه استاندارد یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک طبق دیوار کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام وضع موجود مرز زمین طبق فنس کشی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نقشه هوایی چیست؟

نقشه هوایی به نقشه ایی که از طریق عکس برداری هوایی با هواپیماهای مخصوص پروژه های کشوری عکس برداری هوایی، در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (ارتش) تهیه شده باشد گفته می شود.

عملیات عکس برداری هوایی به صورت پوششی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم آخرین بار در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. که تا زمانیکه عکس برداری جدیدی انجام نشود، از همین نقشه ها در همه سازمانها و ارگانها و ادارات استفاده خواهد شد.

البته عکس برداری هوایی در مناطق مرزی کشور و مناطق امنیتی توسط سازمان جغرافیایی ارتش انجام می شود.

لازم به تاکید است که متاسفانه از برخی مناطق عکس برداری هوایی انجام نشده است و این مناطق فاقد نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ هستند. دلیل این موضوع کم اهمیت بودن این مناطق در زمان عکس برداری سال ۱۳۸۱ بوده است، مانند حومه شهرها یا زمین های موات. گرچه ممکن است در حال حاضر این مناطق نیز جزو مناطق شهری و یا استراتژیک شده باشند.

اگر در این مناطق نقشه هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۵۰۰۰ موجود باشد باید از این نقشه ها استفاده کرد گرچه دقت و جزییات نقشه های هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ را ندارند. گاهی اوقات بسته به اهمیت موضوع لازم است این نقص اطلاعات با انجام عملیات نقشه برداری زمینی از ملک و محدوده ملک جبران بشود.

نقشه هوایی یا عکس هوایی؟

قطعا نقشه هوایی بهتر از عکس هوایی است اما برای برخی از مناطق اساسا نقشه هوایی وجود ندارد.

لذا در صورتیکه هیچ نوع نقشه هوایی با هیچ مقیاسی از محدوده ملک موجود نباشد، نقشه برداران می توانند از عکس هوایی گوگل ارث استفاده کنند که اخیرا از کیفیت و دقت قابل قبولی برخوردار شده است.

همانوطر که گفته شد غرض از جانمایی ملک روی نقشه هوایی این است که موقعیت گوشه های ملک نسبت به خیابانها و ملک های مجاور قابل رویت باشد که بتواند یک دید کلی به کارشناس بدهد تا نیاز به بازدید از محدوده ملک نباشد.

بنابراین عکس هوایی هم می تواند به همان اندازه مفید باشد در صورتیکه نقشه هوایی از منطقه مورد نظر کلا موجود نباشد.

مانند نمونه های زیر: (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

جانمایی سند روی عکس هوایی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
جانمایی سند روی عکس هوایی بر اساس حدود اربعه سندی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
عکس هوایی نقشه بلوکی ملک های مجاور نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
عکس هوایی نقشه بلوکی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام افراز پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای جانمایی ملک روی نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ دوهزارم در تهران و حومه تهران با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

فرق یو تی ام با شمیم

دو اصطلاح متداول که تمام متقاضیان سند تک برگی در ادارات ثبت با ان مواجه می شوند “یو تی ام UTM  ” و ” شمیم” است. یو تی ام UTM  زدن ملک و شمیم زدن ملک. فرق یو تی ام با شمیم یک سوال متداول است که در این مطلب پاسخ داده می شود.

در مورد یو تی ام و شمیم باید بگوییم هدف هر دو کار یکسان است. یعنی شبکه شمیم با قرائت‌های اولیه در ایستگاه‌های دائمی راه اندازی و با پوشش کامل در سطح هر استان، امکان عملیات تحدید حدود املاک و تکمیل نقشه کاداستر را با دقت بالا فراهم آورده و از تداخل و تعارض بین املاک با استفاده از تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های مختصات جهانی جلوگیری بعمل می آورد.

نقشه یو تی ام UTM  یکی از مدارک الزامی در اقدام برای ثبت ملک و اخذ سند در ادارات ثبت است.

سامانه شمیم نیز اخیرا در ادارات ثبت راه اندازی شده است که به عنوان نقشه بردار رسمی ثبت ، یکی از نقشه برداران فعال در کار تثبیت عرصه در سامانه شمیم هستم که با توجه به سوالات پر تکرار در مورد شمیم در این مطلب قصد دارم ابهامات در مورد فرق یو تی ام UTM  و سامانه شمیم را شفاف سازی کنم.

سامانه شمیم چیست؟

سامانه شمیم اخیرا در ادارات ثبت راه اندازی شده است که با سیستم یو تی ام تفاوت دارد. سیستم یو تی ام یک سیستم جهانی است اما شمیم یک سیستم ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از ادارات ثبت الزامی هستند. به اندازه کافی در مطالب قبلی در مورد سبستم مختصات یو تی ام و نقشه یو‌تی ام توضیح داده شده است. بنابراین لازم دیدیم در این پست راجع به سامانه ملی شمیم صحبت کنیم.
 از ابتدای سال ۹۵ طرح امکان سنجی و مطالعاتی شمیم (شبکه ملی یکپارچه مالکیت) آغاز شد که با بررسی‌های به عمل آمده از نقشه‌ها و عکس‌های هوایی استان و با توجه به پارامترهایی همچون وسعت و موانع ارتفاعی (کوه‌ها و ساختمان‌های بلند و دکل‌های مخابراتی) پیاده سازی با نصب انتن مربوط به ایستگاه مرجع بر روی ساختمان اداره کل آغاز شد و با پیگیری های به عمل آمده آنتن مربوطه بر روی ساختمان اداره کل نصب و راه اندازی شد.
سامانه شمیم بر اساس قانون حد نگار و آیین نامه مصوب و به منظور تثبیت اراضی تحت تولیت ادارات دولتی با صدور اسناد کاداستری، استاندارد سازی عملیات تهیه نقشه های کاداستری و یکپارچه سازی عملیات اجرایی مربوطه در سطح استان و جلوگیری از بروز تداخل و تعارض در صدور اسناد و تزاحم حاصله تشکیل شد.
شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی جی ان اس اس است.
این سامانه ترکیبی از ایستگاه های، نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
پس از استقرار ایستگاه های دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی وآموزش آنها و تعریف دسترسی ها و نصب نرم افزار های لازم، نقشه برداران می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود املاک کنند.
یکی از مزایای استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند را نمی دهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است. 
مطابق ماده ۹ کلیه دستگاه ها مکلف هستند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه کرده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
 این شبکه با قرائت‌های اولیه در ایستگاه‌های دائمی راه اندازی و با پوشش کامل در سطح هر ستان، امکان عملیات تحدید حدود املاک و تکمیل نقشه کاداستر را با دقت بالا فراهم آورده و از تداخل و تعارض بین املاک با استفاده از تعیین موقعیت دقیق در سیستم‌های مختصات جهانی جلوگیری بعمل می آورد.
شمیم به معنی “شبکه ملی یکپارچه ملک” بوده و برای اهداف نقشه برداری کاداستر بادقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور) و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد. در ادامه این طرح تمامی ارگان ها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت قطعات خواهد شد.
با اجرای طرح شبکه شمیم از هزینه های مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی کاسته می‌شود.
طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.
 از مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است، که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند، که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد. از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.

همچنین نقشه های دقیق مسطحاتی و کاداستر با دقت زیر ۵ سانتیمتر است که به صورت همزمان است که با تحویل دستگاه‌های روور (سیار) در سطح استان به تعداد نقشه برداران، به سرعت نقشه برداری افزوده خواهد شد. که با برنامه های دقیق و از پیش تعیین شده بتوان به اهداف ماده ۹ و ۱۰ قانون حدنگار برسیم.

یو تی ام چیست؟

در مورد مفهوم یو تی ام و روش تهیه نقشه یو تی ام UTM  می توانید لینک زیر را مطالعه کنید:

اگر برای تبدیل سند دفترچه ای قدیمی به سند تک برگی به ادراه ثبت مراجعه کرده باشید حتما می دانید که در وحله اول هنگام تشکیل پرونده باید نقشه یو تی ام UTM  ملک را تحویل بدهید و بعد از طی شدن پروسه دفتری نوبت به شمیم زدن ملک می رسد.

نقشه یو تی ام UTM  به معنای مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های ملک است که باید توسط دستگاه های دقیق نقشه برداری تهیه شود. یعنی نقشه بردار در محل ملک حاضر می شود و با دوربین نقشه برداری و یا دستگاه جی پی اس گوشه های ملک را برداشت می کند. پس از تخلیه دستگاه گوشه های دقیق ملک بر روی نقشه منطقه جانمایی می شود و مختصات یو تی ام گوشه های ملک به صورت جدول مختصات یو تی ام UTM  در نقشه درج می شود. سپس نقشه پلات و ممهور می شود و تحویل مالک می شود تا به اداره ثبت مربوطه تحویل دهد.

تثبیت عرصه در سامانه شمیم نیز به معنای برداشت گوشه های ملک توسط دستگاه جی پی اس متصل به سامانه شمیم اداره ثبت است.

بنابراین این شبهه بوجود می آید که هر دو کار یو تی ام UTM  زدن و شمیم زدن ملک در واقع یکی است و تفاوتی با هم ندارد. پس چرا اداره ثبت مالک را ملزم به دوباره کاری می کند ؟

این سوالی است که اکثر مالکین از ما به عنوان نقشه بردار کارشناس رسمی ثبت سوال می کنند.

فرق یو تی ام با شمیم چیست؟

در این مطلب به تفاوت یو تی ام UTM  و شمیم می پردازیم:

 1. سیستم یو تی ام UTM  یک سیستم جهانی است اما شمیم یک سیستم ملی است. این دو سیستم کاربرد های مختص به خود را دارند که هر دو برای امور مربوط به اخذ سند تک برگی از ادارات ثبت الزامی هستند.
 2. کار شمیم به صورت سیستمی و خودکار به نقشه بردار ثبت ارجاع می شود به این معنی که مالک حق انتخاب نقشه بردار را ندارد. و اگر مالک از نقشه برداری غیر از نقشه بردار منتخب اداره ثبت استفاده کند فایل شمیم تهیه شده مورد قبول اداره ثبت قرار نخواهد گرفت. نام و شماره تماس نقشه بردار منتخب اداره ثبت به صورت پیامک به اطلاع مالک می رسد و مالک موظف است صرفا با همان نقشه بردار کار را انجام دهد.

 اما کار یو تی ام UTM  آزاد است. یعنی مالک می تواند به دلخواه خود یکی از نقشه برداران کارشناس رسمی نظام مهندسی را انتخاب کند و برای پذیرش نقشه یو تی ام UTM  در اداره ثبت ، کافی است که نقشه ممهور به مهر نقشه بردار تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  باشد.

 1. یو تی ام UTM  یک سیستم مختصات جهانی است که با استفاده از ماهواره های جی ان اس اس به هر نقطه از کره زمین یک مختصات منحصر به فرد منتسب می کند. اما شمیم در حقیقت چیزی فراتر از یک شبکه از ایستگاه های دایمی جی ان اس اس است. این سامانه ترکیبی از ایستگاه های، نقشه برداران واحد های ثبتی و گیرنده های روور توزیع شده بین آنها، زیر ساختهای سخت افزاری، شبکه و نیروی انسانی، مدیریت کاربران، نظارت و پشتیبانی از سیستم، نرم افزار های مدیریت کاربران، نرم افزار های واسط جهت صدور سند مالکیت و دستور العمل ها و شیوه نامه های اجرایی است.
 2. روش انجام عملیات نقشه برداری یو تی ام UTM  و دستگاه مورد استفاده طبق تشخیص و صلاحدید نقشه بردار می تواند متنوع باشد. اما شمیم اینطور نیست.

یکی از مزایای استفاده از شمیم این است که این سیستم به صورت خودکار اجازه ورود قطعاتی که به درستی برداشت نشده اند را نمی دهد و این مهم یکی از نقاط قوت استفاده از شمیم است. همچنین روش کار کاملا تعریف شده و طبق دستورالعمل باید باشد. به این ترتیب که پس از استقرار ایستگاه های دایمی و انجام محاسبات اولیه و توزیع روور ها بین نقشه برداران واحد های ثبتی وآموزش آنها و تعریف دسترسی ها و نصب نرم افزار های لازم، نقشه برداران می توانند در سیستم شمیم اقدام به برداشت حدود املاک کنند.

 1. دقت نقشه یو تی ام UTM  می تواند طبق صلاحدید نقشه بردار و با توجه به شرایط ملک اعم از مسکونی تجاری کشاورزی و غیره متفاوت باشد. اما شمیم برای اهداف نقشه برداری کاداستر بادقت ۵ سانتیمتری با ارتباط با ایستگاه های ثابت و برداشت آنی که با ارتباط مخابراتی و سیم کارت های متصل شده بر روی دستگاه های متحرک (روور) و در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی انجام میابد. در ادامه این طرح تمامی ارگان ها و ادارات و حتی نقشه برداران نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت قطعات خواهد شد.
 2. با اجرای طرح شبکه شمیم از هزینه های مراحل ثبت و نگهداری اسناد ثبتی کاسته می‌شود. طرح سامانه شمیم گام بزرگی در راستای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا است که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد.

 از مزایای طرح شمیم ایجاد شبکه ملی نقشه برداری است، که از این پس تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند به جهت دقت بالای سیستم با ارتباط با این شبکه نقشه دقیق تهیه نمایند، که دارای دقت مطالعاتی بسیار بالایی است و به جهت آنلاین بودن و داشتن سیم کارت روی دستگاه های سیار اطلاعات و مختصات به صورت آنلاین به مرکز ارسال می گردد. از اهداف عمومی کارهای مطالعاتی ژئودینامیکی و زمین شناسی میکروژئودوی و مطالعات جابجایی گسل و سدها و سازه های بزرگ می باشد.

اما نقشه برداران تهیه کننده نقشه یو تی ام UTM  به صورت کاملا مستقل و بدون اتصال به هیچ شبکه ای کار می کنند.

 1. البته که نقشه یو تی ام UTM  برای نشان دادن موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی منطقه است اما از مزایای  سامانه شمیم این است که تثبیت موقعیت املاک در کاداستر دقیق تر و صحیح تر خواهد شد. و باعث جلوگیری از تداخل و تعارض املاک می گردد. و در عمل استقرار پلاک های ثبتی در موقعیت جهانی صحیح تر خواهد بود. و سامانه جامع املاک و کاداستر دقیق تر، مطمئن تر و جامع ترخواهد بود. و نقش مهمی در اجرای بهینه قانون کاداستر و حد نگاری دارد.

با استفاده از اطلاعات این شبکه از این پس کلیه نقشه‌ها در یک سیستم مختصات واحد تهیه و وارد بانک اطلاعاتی خواهد شد در نتیجه مسائلی از قبیل تداخل بین نقشه ها از بین خواهد رفت.

 1. از مزایای دیگر سامانه شمیم، استفاده از آن در مواقع بحران از جمله سیل، زلزله و جنگ است. که با از بین رفتن حد فاصل بین املاک و پلاک های ثبتی، میتوان از اطلاعات و مختصات دقیق و مطمئن روش فوق، حد فاصل و موقعیت املاک را با دقت بسیار بالایی احیاء نمود و از هرگونه تضییع حقی جلوگیری کرد.
 2. املاکی که با استفاده از شمیم ثبت و صدور سند می‌شود در صورتی که به هر علتی حدود آنها در طبیعت از بین برود یا مورد تجاوز دیگران قرار گیرد با دقت سانتی‌متر قابل پیاده‌سازی دوباره است و حقوق مالکان با توجه به ثبت مختصات گوشه‌های املاک در بانک کاداستر هر استان نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حفاظت می‌شود.

در این شبکه تحدید حدود املاک در سیستم مختصات جهانی با دقت بالا و به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و درنتیجه اسناد مالکیت کاداستری با دقت بسیار بالا صادر می‌شود.

اما در مورد نقشه یو تی ام UTM  با توجه به اینکه هر مالک به صورت مستقل اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  می کند ممکن است تداخل در مرزها اتفاق بیفتد چون دو ملک مجاور الزاما از یک نقشه بردار واحد استفاده نمی کنند و از طرفی نقشه برداری یو تی ام UTM  دو ملک مجاور الزاما در یک زمان انجام نمی شود. ممکن است مالکی امروز نقشه یو تی ام تهیه کند و مالک ملک مجاور پنج سال دیگر اقدام به تهیه نقشه یو تی ام UTM  کند که این احتمال می رود که مرزها دستخوش تغییرات و جابجایی شده باشند. این مسئله به خصوص در مورد مرز زمینهای کشاورزی بسیار محتمل و رایج است.

۱۰٫ سامانه شمیم امکان استفاده کاربران ثبتی و افراد ذیصلاح از سرویس ها و خدمات این طرح با بهره گیری از گیرنده های GPS فراهم خواهد شد و کاربران می توانند عوارض و گوشه ها املاک را با دقت مناسب برداشت و تصیحات لازم را از سامانه مربوط دریافت نمایند. با استقرار این شبکه در تکمیل طرح کاداستر خصوصا کاداستر زراعی و روستایی تسریع می گردد.

البته نقشه یو تی ام UTM  نیز هدفی مشترک با سامانه شمیم دارد . این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند بطوریکه در تمام ادارات ثبت هر دو مورد یعنی نقشه یو تی ام UTM  و ثبت عرصه در سامانه شمیم الزامی است. با این تفاوت که نقشه یو تی ام UTM  در هنگام تشکیل پرونده تحویل اداره ثبت می شود ولی شمیم در پایان پروسه انجام می شود.

 1. از مزیت‌های راه اندازی سامانه شمیم جلوگیری از هرج و مرج‌های مالکیتی پس از حوادث غیرمترقبه است و چنانچه از این پس با وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و نظایر آن، حدود املاک از بین برود، شبکه شمیم از بسیاری از نابهنجاری ها در این حوزه جلوگیری خواهد کرد.

بنابراین با مشخص شدن محدوده املاک بسیاری از تعارضات املاک و مشکلاتی که در حال حاضر در خصوص محدوده املاک وجود دارد رفع می‌شود.

 امیدواریم این طرح علاوه ‌بر اینکه سبب کاهش دعاوی ملکی شود، گام بزرگی به‌ منظور تهیه نقشه‌های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا باشد که دقت سندهای صادره را بالا خواهد برد. چراکه اختلافات ملکی ناشی از ایرادهای سندی همیشه در ایران یکی از چالش های بزرگ بوده است.

هزینه شمیم زدن

اگر قصد اخذ سند تک برگی برای ملک خود را داشته باشید حتما اصطلاح شمیم زدن را از کارشناس اداره ثبت شنیده اید.

در جهت تحقق هدف تکمیل سیستم کاداستری کشور که استارت آن از چند سال پیش خورده است اما سرعت دلخواه را طبق چشم انداز طرح نداشته است، بنا بر این شده است که به جهت تسریع تحقق هدف مذکور هر مالک به طور انفرادی وظیفه شمیم زدن ملک را بعهده بگیرد.

بنابراین پس از تشکیل پرونده درخواست سند تک برگی، نام و شماره تماس نقشه بردار مورد تایید اداره ثبت به موبایل متقاضی پیامک می شود تا با نقشه بردار مورد نظر تماس بگیرد و هماهنگی های لازم برای بازدید از ملک و شمیم زدن با دستگاه مخصوص این کار انجام شود.

به این ترتیب با اجرایی شدن این طرح دیگر صف طولانی شمیم زدن ملک توسط کارمندان اداره ثبت از بین رفته است و متقاضیان خیلی سریع تر از قبل به سند تک برگ خود می رسند.

هزینه شمیم زدن هم به حساب شخصی نقشه بردار واریز می شود و لازم نیست به حساب اداره ثبت واریز شود. همین موضوع نیز سرعت انجام کار را بسیار مورد رضایت کرده است.

اما متقاضیان باید توجه داشته باشند که کار شمیم زدن صرفا و صرفا باید توسط نقشه برداری که نام او در پیامک ارسال شده از طرف اداره ثبت درج شده است انجام شود بطوریکه متقاضی نمی تواند از نقشه برداران متفرقه استفاده کند و حتی نمی تواند از نقشه بردار دیگری که او هم مورد تایید اداره ثبت است استفاده کند.

اکیدا تاکید می شود که متقاضی حق انتخاب آزادانه نقشه بردار شمیم را ندارد. چراکه فایل شمیم پلاک ثبتی ملک مورد نظر صرفا باید توسط همان نقشه بردار و با پسورد همان نقشه بردار در سامانه اداره ثبت بارگذاری شود و لاغیر!

گاهی متاسفانه دیده می شود که کار چاق کن های جلوی ادارات ثبت از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می کنند و با این ترفند که ” ما کار شمیم را سریع تر و ارزان تر انجام می دهیم ” متقاضی را اغفال می کنند و کار شمیم ملک را انجام می دهند. البته فایل را هم به متقاضی می دهند اما آن فایل هیچ کاربردی ندارد چون نقشه بردار منتخب اداره ثبت باید با دستگاه شخصی خود و با پسورد خصوصی خود به سیستم شمیم متصل شود و کار را انجام دهد.

بنابراین چیزی جز دوباره کاری و هزینه دوباره برای متقاضی ندارد.

یکی از فرق های اساسی شمیم با یو تی ام UTM  دقیقا همین است که برای تهیه نقشه یو تی ام UTM  متقاضی می تواند به هر نقشه برداری که منتخب خود اوست مراجعه کند اما برای تهیه فایل شمیم این امکان به هیچ وجه وجود ندارد.

اما باید توجه داشته باشید که وقتی با نقشه بردار شمیم تماس میگیرید برای هماهنگی بازدید از ملک، باید چهارگوشه دقیق ملک خود را بر روی زمین مشخص کرده باشید.

میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن

در مورد ملک هایی که به صورت خانه هستند و یا زمین هایی که دورتادور دیوار کشی دارند مسلما چهارگوشه ملک کاملا مشخص است و لازم نیست که مختصات یو تی ام ملک میخ کوبی بشود. مانند ملک های زیر:

نقشه یو تی ام پلاک ثبتی اصلی و فرعی سند نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام ملک ساخنه شده برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه کادر طولها و مساحت قطعه ها از گذر تا گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
گوشه های ملک در سیستم مختصات یو تی ام نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام عقب نشینی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
تعیین مختصات یو تی ام سند قبل از شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام استاندارد نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی استاندارد یو تی ام برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

اما در مورد زمین های خالی بدون هیچ گونه دیوارکشی یا فنس کشی طبیعتا برای چهارگوشه ملک بر روی زمین محل مشخصی تعیین نشده است.

علامت زدن چهارگوشه دقیق پلاک ثبتی مورد نظر بر روی زمین را میخ کوبی می گویند.

با توجه به اینکه طبق دستورالعمل شمیم زدن، معرفی گوشه های ملک به نقشه بردار به عهده مالک می باشد، اگر خود مالک چهارگوشه دقیق ملک خود را نداند چگونه می تواند آنها را به نقشه بردار شمیم نشان دهد؟

بنابراین باید قبل از حضور نقشه بردار شمیم در محل ملک، مالک از قبل گوشه های زمین خود را میخ کوبی کرده باشد که وقتی نقشه بردار شمیم از محل ملک بازدید می کند مالک شخصا میخ ها به عنوان گوشه های دقیق ملک به نقشه بردار نشان دهد تا نقشه بردار درجا دستگاه را بر روی هر یک مستقر کند و در سیستم شمیم ثبت کند.

اما میخ کوبی گوشه های زمین چگونه است؟

عملیات میخ کوبی گوشه های زمین یا به اصطلاح فنی پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  هر نقطه بر روی زمین باید با دستگاه های دقیق نقشه بردار مانند دوربین نقشه برداری و جی پی اس دو فرکانسه انجام شود که صرفا در حیطه تخصص نقشه بردار کارشناس رسمی است.

اما این در شرایطی است که مختصات یو تی ام UTM  دقیق گوشه های زمین به نقشه بردار تحویل داده شود تا نقشه بردار با دستگاه های دقیق نقشه برداری نقاط مورد نظر که همان گوشه های ملک است را بر روی زمین پیاده کند. وقتی نقطه مورد نظر روی زمین پیاده شد باید در محل نقطه یک میلگرد نیم متری در زمین فرو کرد و دور تا دور آن را با سیمان محکم کرد تا تکان نخورد.

بنابراین روزی که نقشه بردار برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک در محل حاضر می شود ، مالک باید میلگرد و سیمان همراه خود داشته باشد وگرنه بعد از رفتن نقشه بردار مسلما دیگر نمی تواند محل دقیق نقاطی که نقشه بردار پیاده کرده است را پیدا کند و میلگرد کوبی کند و کل کار هیچ می شود.

پس به اینجا رسیدیم که مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک باید به صورت نقشه یو تی ام UTM  به نقشه برداری که قرار است آن گوشه ها پیاده کند ارائه داده شود.

پس به یک مرحله قبل تر باید برگردیم که همان تعیین مختصات دقیق گوشه های ملک است.

هر ملک در بانک اطلاعات ثبتی با یک  پلاک ثبتی منحصر به فرد ثبت شده است. یعنی هیچ دو ملکی وجود ندارد که  پلاک ثبتی یکسان داشته باشند. لذا  پلاک ثبتی به عنوان معیار برای تعیین محل دقیق ملک در نظر گرفته می شود.

تعیین محل دقیق ملک بر اساس  پلاک ثبتی توسط نقشه بردار کارشناس رسمی دادگستری – امور ثبتی انجام می شود که این عملیات عملیات جانمایی پلاک ثبتی نام دارد که نتیجه آن به صورت نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی دادگستری-امور ثبتی تحویل متقاضی می شود تا به دست نقشه بردار میخ کوبی برسد. . بنابراین نقشه بردار میخ کوبی (نقشه بردارهایی که برای پیاده کردن ملک با دستگاه صلاحیت دارند ) الزاما صلاحیت جانمایی پلاک ثبتی را ندارند.

بنابراین اگر ملکی دارید که گوشه های آن بر روی زمین علامت گذاری نشده است، قبل از اتلاف وقت باید به نقشه بردار کارشناس رسمی امور ثبتی مراجعه کنید تا نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را برای ملک تهیه کند. سپس یک روز مانده به اینکه نوبت شمیم زدن ملک توسط نقشه بردار شمیم فرا برسد باید از یک نقشه بردار میخ کوبی برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  ملک بر روی زمین دعوت کنید تا این کار به نحو احسنت انجام شود و گوشه های ملک را با میلگرد و سیمان تثبیت کنید تا همه چیز برای حضور نقشه بردار شمیم از قبل محیا باشد.

البته بسیار بهتر است اگر همان نقشه بردار شمیم قبول کند که میخ کوبی ملک را هم انجام بدهد اما معمولا نقشه برداران شمیم بسیار سرشان شلوغ است و چندین ملک را باید در روز شمیم بزنند. به هر حال قبل از اینکه از نقشه بردار دیگری برای پیاده کردن مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک استفاد کنید ، درخواست خود را با نقشه بردار شمیم مطرح کنید شاید وقت برای همزمان انجام دادن هر دو کار داشته باشد.

یعنی اول مختصات یو تی ام UTM  گوشه های ملک را بر روی زمین پیاده کند و همان موقع شمیم را هم بزند.

البته همانطور که گفته شد باید حتما نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی ممهور به مهر کارشناس رسمی امور ثبتی را از قبل تهیه کرده باشید و آماده باشد.

به این دلیل که تهیه نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی حداقل دو هفته کاری زمان می برد و کاری بسیار تخصصی و دشوار است بطوریکه پیدا کردن کارشناس امور ثبتی خبره که از عهده کار برآید هم ممکن است زمان ببرد.

در زیر نمونه هایی از نقشه یو تی ام UTM  جانمایی پلاک ثبتی تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار آورده شده است. در حاشیه نقشه جدول مختصات یو تی ام UTM  را مشاهده می کنید که دقیقا همان چیزی است که نقشه بردار برای میخ کوبی گوشه های ملک نیاز دارد.

نقشه یو تی ام جانمایی سند تعیین محل دقیق پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی ملک برای میخ کوبی قبل از شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک چندگوشه
شمیم زدن نقشه یو تی ام هوایی وضع موجود ملک چند گوشه با ابعاد زاویه دار تهیه شده توسط خانم مهندس آبکار نقشه بردار رسمی ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۹۹
جانمایی پلاک 78 سنگ لشگری روی نقشه هوایی منطعه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
میخ کوبی مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای سازمان منابع طبیعی جهت بررسی ملی شدن ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
میخ کوبی مختصات یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی ملک برای شمیم زدن نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

برای تهیه انواع نقشه یو تی ام و میخ کوبی مختصات یو تی ام قبل از شمیم زدن با ما تماس بگیرید.

نقشه بردار خانم مهندس آبکار کارشناس رسمی امور ثبتی 09126140339
نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

خدمات نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

مدیریت خانم مهندس آبکار: ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

وب سایت رسمی ما : http://ladysurveyor.ir/

همچنین بخوانید:

نقشه هوایی ملک

جانمایی ملک روی نقشه هوایی برای تعیین مختصات یو تی ام دقیق گوشه های ملک یکی از اصول دستورالعمل طرح کاداستر کشور است. بطوریکه هر مالک موظف است نقشه هوایی محدوده ملک خود را که چهار گوشه ی دقیق ملک روی آن جانمایی شده است تحویل بدهد.

تمام ادارات و سازمانهای مرتبط با امور اراضی ، ملک و سند مالکیت تحویل نقشه هوایی ملک را در مرحله تشکیل پرونده از متقاضی درخواست می کنند که در صورت عدم ارائه ، پرونده با برچسب نقص مدارک مسکوت باقی خواهد ماند.

اما کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است. که در زیر به کاربرد نقشه هوایی ملک در اداره ثبت، شهرداری، سازمان زمین شهری، سازمان منابع طبیعی، سازمان آب و برق و گاز، دادگاه های دعاوی ملکی و غیره..

کاربرد نقشه هوایی ملک

کاربرد نقشه هوایی ملک در ادارات و سازمانهای مختلف متفاوت است.

 • در اداره ثبت هنگام اخذ سند تک برگی ، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره ثبت بدهد تا به عنوان نقشه کاداستر در قسمت پایین سند تک برگی چاپ بشود.
 • در شهرداری هنگام اخذ جواز ساخت متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهرداری بدهد تا امکان صدور جواز ساخت و تعداد طبقات مجاز با توجه به موقعیت ملک بررسی شود همچنین ملک از لحاظ در طرح نبودن و یا محدودیت های طرح تفصیلی استعلام بشود.
 • در سازمان منابع طبیعی جهت استعلام ملی بودن زمین، متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل کارشناس اداره منابع طبیعی بدهد تا مختصات دقیق چهارگوشه ملک را وارد سیستم کنند و پاسخ استعلام را به صورت رسمی صادر کنند.

 اگر ملک در محدوده مستثنیات منابع طبیعی واقع شده باشد نامه نگاری جهت اجازه صدور سند به اداره ثبت انجام خواهد شد. و بالعکس اگر ملک در محدوده منابع طبیعی واقع شود به عنوان اراضی ملی شناسایی شده و اجازه اخذ سند یا معامله از مالک ساقط می شود.

 • در سازمان زمین شهری، جهت استعلام وضعیت ملک از لحاظ هر گونه بدهی به سازمان زمین شهری و یا منع قانونی که متوجه ملک با موقعیت مورد نظر باشد، لازم است که متقاضی جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل سازمان زمین شهری بدهد و منتظر اعلام نظر رسمی بماند.
 • در سازمان آب و برق و گاز ، جهت اخذ هرگونه انشعاب متقاضی باید جانمایی ملک روی نقشه هوایی محدوده ملک را تحویل اداره آب و برق و گاز مربوطه بدهد تا به درخواست متقاضی رسیدگی شود.
 • در دادگاه های دعاوی ملکی جانمایی ملک روی نقشه هوایی یکی از مدارک اصلی در دادخواست تامین دلیل است که باید توسط متقاضی یا وکیل او به دادگاه ارائه شود و به پرونده ضمیمه گردد.

نقشه هوایی چیست؟

به نقشه ایی که از طریق عکس برداری هوایی ،توسط هواپیماهای مخصوص عملیات عکس برداری هوایی، در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (ارتش) تهیه شده باشد نقشه هوایی گفته می شود.

عملیات عکس برداری هوایی به صورت پوششی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ یک دوهزارم آخرین بار در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شد. که تا زمانیکه عکس برداری جدیدی انجام نشود، از همین نقشه ها در همه سازمانها و ارگانها و ادارات استفاده خواهد شد.

البته عکس برداری هوایی در مناطق مرزی کشور و مناطق امنیتی توسط سازمان جغرافیایی ارتش انجام می شود.

لازم به تاکید است که متاسفانه از برخی مناطق عکس برداری هوایی انجام نشده است و این منطق فاقد نقشه هوایی با مقیاس ۱:۲۰۰۰ هستند. دلیل این موضوع کم اهمیت بودن این مناطق در زمان عکس برداری سال ۱۳۸۱ بوده است، مانند حومه شهرها یا زمین های موات. گرچه ممکن است در حال حاضر این مناطق نیز جزو مناطق شهری و یا استراتژیک شده باشند.

اگر در این مناطق نقشه هوایی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ یا ۱:۲۵۰۰۰ موجود باشد باید از این نقشه ها استفاده کرد گرچه دقت و جزییات نقشه های هوایی مقیاس ۱:۲۰۰۰ را ندارند. گاهی اوقات بسته به اهمیت موضوع لازم است این نقص اطلاعات با انجام عملیات نقشه برداری زمینی از ملک و محدوده ملک جبران بشود.

در صورتیکه هیچ نوع نقشه هوایی با هیچ مقیاسی از ملک موجود نباشد، نقشه برداران می توانند از عکس ماهواره ایی گوگل ارث استفاده کنند که اخیرا از کیفیت و دقت قابل قبولی برخوردار شده است.

نمونه نقشه ۱:۲۰۰۰ هوایی پلاک ثبتی برای اداره ثبت

در مورد نقشه هوایی ملک برای ادراه ثبت ، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و ابعاد دقیق ملک، درج پلاک ثبتی ملک و همچنین حدود اربعه شمالا شرقا جنوبا غربا در نقشه ضروری است. همچنین نقشه هوایی ملک باید توسط نقشه بردار با مهر کارشناس رسمی امور ثبتی ممهور شود.

در غیر اینصورت نقشه هوایی ملک مورد تایید اداره ثبت قرار نخواهد گرفت.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به ادارات ثبت آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام سند شاهنشاهی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام تثبیت عرصه حدود اربعه پلاک ثبتی نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹

نمونه نقشه دوهزارم هوایی جانمایی ملک برای شهرداری

در مورد نقشه هوایی ملک برای شهرداری، علاوه بر مختصات یو تی ام (UTM) و طولهای دقیق ملک در چهار جهت شمال شرق جنوب و غرب، درج عرض خیابان های مجاور بر روی نقشه ضروری است تا اگر تغییری در عرض گذرها نسبت به عرض گذر ها در سند به دلیل طرح تعریض گذر شهرداری اتفاق افتاده است در نقشه منعکس شود.

البته گاهی درج کد ارتفاعی ملک بر روی نقشه جهت تعیین بر و کف ، نیز مورد درخواست شهرداری است.

در زیر نمونه استاندارد نقشه هوایی ملک برای تحویل به شهرداری ها آورده شده است. (نقشه بردار خانم مهندس آبکار)

نقشه یو تی ام میخکوبی نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه یو تی ام میخکوبی طولهای سندی بر روی زمین نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام تعریض گذر برای شهرداری نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی جانمایی ملک در سیستم مختصات یو تی ام و طرح تعریض گذر نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نقشه یو تی ام ملک تصرفی دولت نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نقشه هوایی ملک نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹
نمونه نقشه یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار 09126140339
نمونه نقشه هوایی یو تی ام دقیق نقشه بردار خانم مهندس آبکار ۰۹۱۲۶۱۴۰۳۳۹